Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2643
 • Tytuł : Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych
 • Redaktor : red. Franciszek Bujak
 • Wydawca : Kasa im. Rektora J. Mianowskiego Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej
 • Miejsce wydania : Lwów Ukraina
 • Data wydania : 1925-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Z. 1, 1925 Bujak Franciszek Narok. Przyczynek do ustroju społecznego Polski piastowskiej. Próba odtworzenia zaginionej części Liber Beneficiorum Długosza
  • Z. 2, 1925 Inglot Stefan Stan i rozmieszczenie uposażenia biskupstwa krakowskiego w połowie XV wieku
  • Z. 3, 1927 Persowski Franciszek Osady na prawie ruskiem, polskiem, niemieckiem i wołoskiem w ziemi lwowskiej. Studjum z dziejów osadnictwa
  • Z. 4, 1928 Hoszowski S. Ceny we Lwowie w XVI i XVII w.
  • Z. 5, 1929 Warężak J. Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
  • Z. 6, 1929 Ungeheuer M. Stosunki kredytowe w Ziemi Przemyskiej
  • Z. 7, 1930 Zubyk R. Gospodarka finansowa miasta Lwowa
  • Z. 8, 1930 [brak] Grodecki R. Początki immunitetu w Polsce
  • Z. 9, 1930 Ladenberger T. Zaludnienie Polski
  • Z. 10, 1932 Walawender A. Kronika klęsk elementarnych, 1
  • Z. 11, 1935 Walawender A. Kronika klęsk elementarnych, 2
  • Z. 12, 1932 Hładyłowicz J.K. Zmiany krajobrazu
  • Z. 13, 1934 Hoszowski S. Ceny we Lwowie w latach 1701-1914
  • Z. 14, 1935 Pelc J. Ceny w Krakowie w latach 1369-1600
  • Z. 15, 1934 Tomaszewski E. Ceny w Krakowie w latach 1601-1795
  • Z. 16, 1950 Górkiewicz M. Ceny w Krakowie w latach 1796-1914
  • Z. 17, 1935 Adamczyk W. Ceny w Lublinie od XVI do końca XVIII w.
  • Z. 18, 1935 Tarnawski A. Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego
  • Z. 19, 1935 Wąsowicz M. Kontrakty lwowskie
  • Z. 20, 1935 Dobrowolski K. Najstarsze osadnictwo Podhala
  • Z. 21, 1937 Pelc J. Ceny w Gdańsku w XVI i XVII wieku
  • Z. 22, 1935 Furtak T. Ceny w Gdańsku w latach 1701-1815
  • Z. 23, 1937 Namaczyński St. Kronika klęsk elementarnych 1648-1696
  • Z. 24, 1938 Adamczyk W. Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku
  • Z. 25, 1936 Siegel S. Ceny w Warszawie w latach 1701-1815
  • Z. 26, 1937 Lutman T. Studia nad dziejami handlu Brodów
  • Z. 27, 1936 Rozdolski R. Wspólnota gminna
  • Z. 28, 1936 Paradowski J. Osadnictwo w Ziemi Chełmińskej
  • Z. 29, 1938 Lepucki H. Działalność kolonizacyjna w Galicji
  • Z. 30, 1936 Rybarski R. Kredyt i lichwa e ekonomii samborskiej
  • Z. 31, 1937 Kącki F. Ksiądz Stanisław Stojałowski
  • Z. 33, 1938 Kostołomski E. Studia nad kwestią włościańską w latach 1846-64
  • Z. 34, 1939 Pazyra S. Studia z dziejów miast na Mazowszu
  • Z. 35, 1939 Szewczuk J. Kronika klęsk elementarnych w Galicji w l. 1772-1848
  • Z. 36, 1948 Bielecka J. Kontrakty lwowskie
  • Z. 37, 1949 Siegel S. Ceny w Warszawie
  • Z. 38, 1951 Rolbiecki G. J. Prawo przemysłowe miasta Wschowy w XVIII w.
  • Z. 39, 1953 Łuczak C. Przemysł spożywczy Poznania w XVIII w.
  • Z. 40, 1955 Topolski J. Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
  • Z. 41, 1957 Majewski J. Gospodarstwo folwarczne
  • Z. 42, 1958 Topolski J. Gospodarstwo wiejskie w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
  • Z. 43, 1962 Nawrocki S. Rozwój kapitalizmu w rolnictwie Wielkopolski w latach 1793-1865
  • Z. 44, 1962 Wykrętowicz S. Przemysł cukrowniczy w Zachodniej Polsce w l. 1919-1939
  • Z. 45, 1963 Borowski S. Kształtowanie się rolniczego rynku pracy
  • Z. 46, 1967 Wykrętowicz S. Przemysł cukrowniczy i jego rola w ekonomice
  • Z. 47, 1970 Zimniewicz K. Rola gospodarcza i przeobrażenia organizacyjne przemysłu
  • Z. 48, 1971 Szczepaniak M. Przemysł i rzemiosło wiejskie w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku
  • Z. 49, 1971 Orczyk J. Produkcja rolna Polski w latach wielkiego kryzysu gospodarczego <1929-1935>
  • Z. 50, 1975 Nowak A. Początki kryzysu sił wytwórczych na wsi wielkopolskiej
  • Z. 51, 1976 Jassem G. Majątek smogulecki w latach 1918-1937
  • Z. 52, 1976 Czyżewski A. Miasta wielkopolskie w Polsce Ludowej
  • Z. 53, 1976 Kuklińska K. Handel Poznania w drugiej połowie XVIII wieku
  • Z. 54, 1977 Ławniczak I. Rolnicza spółdzielczość produkcyjna w Wielkopolsce
  • Z. 55, 1977 Sitarek H. Rola kredytu w rozwoju gospodarki Wielkopolski
  • Z. 56, 1978 Badania nad historią gospodarczo-społeczną
  • Z. 57, 1978 Dopierała T. Rozwój przemysłu garbarskiego w Polsce
  • Z. 58, 1981 Orczyk J. Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce
  • Z. 60, 2001 Wroniszewski J. Szlachta ziemi sandomierskiej [...]
  • Z. 62, 2002 Kulesza-Woroniecka Iwona Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI-XVIII wieku
  • Z. 63, 2003 Wiszewski Przemysław Opactwo benedyktynek w Legnicy (1348/1349-1810). Struktura, funkcjonowanie, miejsce w społeczeństwie
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe : Bujak, Franciszek (1875-1953) red.

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a BADANIA
 • 245 $a Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych
 • 245 $c red. Franciszek Bujak
 • 260 $a Lwów $b Kasa im. Rektora J. Mianowskiego $b Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej $c 1925- $k Ukraina
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Z. 1, 1925 $b Bujak Franciszek $c Narok. Przyczynek do ustroju społecznego Polski piastowskiej. Próba odtworzenia zaginionej części Liber Beneficiorum Długosza
 • 362 $a Z. 2, 1925 $b Inglot Stefan $c Stan i rozmieszczenie uposażenia biskupstwa krakowskiego w połowie XV wieku
 • 362 $a Z. 3, 1927 $b Persowski Franciszek $c Osady na prawie ruskiem, polskiem, niemieckiem i wołoskiem w ziemi lwowskiej. Studjum z dziejów osadnictwa
 • 362 $a Z. 4, 1928 $b Hoszowski S. $c Ceny we Lwowie w XVI i XVII w.
 • 362 $a Z. 5, 1929 $b Warężak J. $c Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
 • 362 $a Z. 6, 1929 $b Ungeheuer M. $c Stosunki kredytowe w Ziemi Przemyskiej
 • 362 $a Z. 7, 1930 $b Zubyk R. $c Gospodarka finansowa miasta Lwowa
 • 362 $a Z. 8, 1930 [brak] $b Grodecki R. $c Początki immunitetu w Polsce
 • 362 $a Z. 9, 1930 $b Ladenberger T. $c Zaludnienie Polski
 • 362 $a Z. 10, 1932 $b Walawender A. $c Kronika klęsk elementarnych, 1
 • 362 $a Z. 11, 1935 $b Walawender A. $c Kronika klęsk elementarnych, 2
 • 362 $a Z. 12, 1932 $b Hładyłowicz J.K. $c Zmiany krajobrazu
 • 362 $a Z. 13, 1934 $b Hoszowski S. $c Ceny we Lwowie w latach 1701-1914
 • 362 $a Z. 14, 1935 $b Pelc J. $c Ceny w Krakowie w latach 1369-1600
 • 362 $a Z. 15, 1934 $b Tomaszewski E. $c Ceny w Krakowie w latach 1601-1795
 • 362 $a Z. 16, 1950 $b Górkiewicz M. $c Ceny w Krakowie w latach 1796-1914
 • 362 $a Z. 17, 1935 $b Adamczyk W. $c Ceny w Lublinie od XVI do końca XVIII w.
 • 362 $a Z. 18, 1935 $b Tarnawski A. $c Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego
 • 362 $a Z. 19, 1935 $b Wąsowicz M. $c Kontrakty lwowskie
 • 362 $a Z. 20, 1935 $b Dobrowolski K. $c Najstarsze osadnictwo Podhala
 • 362 $a Z. 21, 1937 $b Pelc J. $c Ceny w Gdańsku w XVI i XVII wieku
 • 362 $a Z. 22, 1935 $b Furtak T. $c Ceny w Gdańsku w latach 1701-1815
 • 362 $a Z. 23, 1937 $b Namaczyński St. $c Kronika klęsk elementarnych 1648-1696
 • 362 $a Z. 24, 1938 $b Adamczyk W. $c Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku
 • 362 $a Z. 25, 1936 $b Siegel S. $c Ceny w Warszawie w latach 1701-1815
 • 362 $a Z. 26, 1937 $b Lutman T. $c Studia nad dziejami handlu Brodów
 • 362 $a Z. 27, 1936 $b Rozdolski R. $c Wspólnota gminna
 • 362 $a Z. 28, 1936 $b Paradowski J. $c Osadnictwo w Ziemi Chełmińskej
 • 362 $a Z. 29, 1938 $b Lepucki H. $c Działalność kolonizacyjna w Galicji
 • 362 $a Z. 30, 1936 $b Rybarski R. $c Kredyt i lichwa e ekonomii samborskiej
 • 362 $a Z. 31, 1937 $b Kącki F. $c Ksiądz Stanisław Stojałowski
 • 362 $a Z. 33, 1938 $b Kostołomski E. $c Studia nad kwestią włościańską w latach 1846-64
 • 362 $a Z. 34, 1939 $b Pazyra S. $c Studia z dziejów miast na Mazowszu
 • 362 $a Z. 35, 1939 $b Szewczuk J. $c Kronika klęsk elementarnych w Galicji w l. 1772-1848
 • 362 $a Z. 36, 1948 $b Bielecka J. $c Kontrakty lwowskie
 • 362 $a Z. 37, 1949 $b Siegel S. $c Ceny w Warszawie
 • 362 $a Z. 38, 1951 $b Rolbiecki G. J. $c Prawo przemysłowe miasta Wschowy w XVIII w.
 • 362 $a Z. 39, 1953 $b Łuczak C. $c Przemysł spożywczy Poznania w XVIII w.
 • 362 $a Z. 40, 1955 $b Topolski J. $c Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
 • 362 $a Z. 41, 1957 $b Majewski J. $c Gospodarstwo folwarczne
 • 362 $a Z. 42, 1958 $b Topolski J. $c Gospodarstwo wiejskie w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
 • 362 $a Z. 43, 1962 $b Nawrocki S. $c Rozwój kapitalizmu w rolnictwie Wielkopolski w latach 1793-1865
 • 362 $a Z. 44, 1962 $b Wykrętowicz S. $c Przemysł cukrowniczy w Zachodniej Polsce w l. 1919-1939
 • 362 $a Z. 45, 1963 $b Borowski S. $c Kształtowanie się rolniczego rynku pracy
 • 362 $a Z. 46, 1967 $b Wykrętowicz S. $c Przemysł cukrowniczy i jego rola w ekonomice
 • 362 $a Z. 47, 1970 $b Zimniewicz K. $c Rola gospodarcza i przeobrażenia organizacyjne przemysłu
 • 362 $a Z. 48, 1971 $b Szczepaniak M. $c Przemysł i rzemiosło wiejskie w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku
 • 362 $a Z. 49, 1971 $b Orczyk J. $c Produkcja rolna Polski w latach wielkiego kryzysu gospodarczego <1929-1935>
 • 362 $a Z. 50, 1975 $b Nowak A. $c Początki kryzysu sił wytwórczych na wsi wielkopolskiej
 • 362 $a Z. 51, 1976 $b Jassem G. $c Majątek smogulecki w latach 1918-1937
 • 362 $a Z. 52, 1976 $b Czyżewski A. $c Miasta wielkopolskie w Polsce Ludowej
 • 362 $a Z. 53, 1976 $b Kuklińska K. $c Handel Poznania w drugiej połowie XVIII wieku
 • 362 $a Z. 54, 1977 $b Ławniczak I. $c Rolnicza spółdzielczość produkcyjna w Wielkopolsce
 • 362 $a Z. 55, 1977 $b Sitarek H. $c Rola kredytu w rozwoju gospodarki Wielkopolski
 • 362 $a Z. 56, 1978 $c Badania nad historią gospodarczo-społeczną
 • 362 $a Z. 57, 1978 $b Dopierała T. $c Rozwój przemysłu garbarskiego w Polsce
 • 362 $a Z. 58, 1981 $b Orczyk J. $c Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce
 • 362 $a Z. 60, 2001 $b Wroniszewski J. $c Szlachta ziemi sandomierskiej [...]
 • 362 $a Z. 62, 2002 $b Kulesza-Woroniecka Iwona $c Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI-XVIII wieku
 • 362 $a Z. 63, 2003 $b Wiszewski Przemysław $c Opactwo benedyktynek w Legnicy (1348/1349-1810). Struktura, funkcjonowanie, miejsce w społeczeństwie
 • 546 $a pol.
 • 700 $a Bujak, Franciszek $d (1875-1953) $e red.
 • 852 $j Cz 2643

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 2643/1925
 • Sygnatura: Cz 2643/1927
 • Sygnatura: Cz 2643/1928
 • Sygnatura: Cz 2643/1929
 • Sygnatura: Cz 2643/1930
 • Sygnatura: Cz 2643/1932
 • Sygnatura: Cz 2643/1934
 • Sygnatura: Cz 2643/1935
 • Sygnatura: Cz 2643/1936
 • Sygnatura: Cz 2643/1937
 • Sygnatura: Cz 2643/1938
 • Sygnatura: Cz 2643/1939
 • Sygnatura: Cz 2643/1948
 • Sygnatura: Cz 2643/1949
 • Sygnatura: Cz 2643/1950
 • Sygnatura: Cz 2643/1951
 • Sygnatura: Cz 2643/1953
 • Sygnatura: Cz 2643/1955
 • Sygnatura: Cz 2643/1957
 • Sygnatura: Cz 2643/1958
 • Sygnatura: Cz 2643/1962
 • Sygnatura: Cz 2643/1963
 • Sygnatura: Cz 2643/1967
 • Sygnatura: Cz 2643/1970
 • Sygnatura: Cz 2643/1971
 • Sygnatura: Cz 2643/1975
 • Sygnatura: Cz 2643/1976
 • Sygnatura: Cz 2643/1977
 • Sygnatura: Cz 2643/1978
 • Sygnatura: Cz 2643/1981
 • Sygnatura: Cz 2643/2001
 • Sygnatura: Cz 2643/2002
 • Sygnatura: Cz 2643/2003