Biblioteka Archeologiczna

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 3276
 • Tytuł : Biblioteka Archeologiczna
 • Miejsce wydania : Wrocław Polska
 • Data wydania : 1948-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • 1, 1948 Nasz Adolf Opole
  • 2, 1948 Rozprawy i materiały z historii sztuki
  • 3, 1952 Haisig M. Bolesław Podczaszyński
  • 4, 1952 Majewski K. Bittner -Szewczykowa H. Materiały do bibliografii atcheologii śródziemnomorskiej w Polsce za lata 1800-1950
  • 5, 1955 Gansiniec Z. Geneza tropaionu
  • 6, 1955 Szafrański W. Skarby brązowe z epoki wspólnoty pierwotnej [...] w Wielkopolsce
  • 7, 1856 Kostrzewski J. Wielkopolska w pradziejach
  • 8, 1957 Parnicki-Pudełko S. Agora. Geneza i rozwój
  • 9, 1959 Konik E. Śląsk starożytny a imperium rzymskie
  • 10, 1957 Skarb dirhemów z Czechowa
  • 11, 1959 Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Maurzyc pod Łowiczem
  • 12, 1959 Żak J. Najstarsze ostrogi zachodniosłowiańskie
  • 13, 1960 Godłowski K. Studia nad stosunkami społecznymi
  • 14, 1961 Dekówna M. Stattlerówna E. Wczesnośredniowieczny skarb
  • 15, 1962 Żak J. Studia nad kontaktami handlowymi
  • 16, 1963 Jamka R. Kraków w pradziejach
  • 17, 1964 Szydłowski J. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich
  • 18, 1966 Niewęgłowski A. Z badań nad osadnictwem w okresach późnolateńskim i rzymskim
  • 19, 1966 Łuka L.J. Kultura wschodniopomorska na Pomorzy Gdańskim T. 1
  • 20, 1967 Press L. Architektura w ikonografii przedgreckiej
  • 22, 1970 Alfawicka S. Ceramika malowana okresu halsztackiego w Polsce
  • 23, 1974 Jaskanis J. Obrządek pogrzebowy zachodnich Bałtów
  • 24, 1977 Mikołajczyk A. Naczynia datowane skarbami monet
  • 25, 1979 Białęcka F. Dokumentacja i informacja naukowa w archeologii
  • 26, 1987 Kowalczyk E. Systemy obronne wałów podłużnych
  • 27, 1984 Mogielnicka-Urban M. Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej
  • 28, 1985 Stawiarska T. Paciorki szklane z obszaru Polski północnej
  • 29, 1986 Kubiak S. Monety i stosunki monetarne w Prusach Królewskich
  • 30, 1985 Kunisz A. Znaleziska monet rzymskich z Małopolski
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Podczaszyński, Bolesław
  • Historia
  • Archeologia

MARC

 • 001 %a Kór-Z
 • 008 %a 2003
 • 130 %a BIBLIOTEKA
 • 245 %a Biblioteka Archeologiczna
 • 260 %a Wrocław %c 1948- %k Polska
 • 300 %c
 • 310 %a Niereg.
 • 362 %a 1, 1948 %b Nasz Adolf %c Opole
 • 362 %a 2, 1948 %c Rozprawy i materiały z historii sztuki
 • 362 %a 3, 1952 %b Haisig M. %c Bolesław Podczaszyński
 • 362 %a 4, 1952 %b Majewski K. %b Bittner -Szewczykowa H. %c Materiały do bibliografii atcheologii śródziemnomorskiej w Polsce za lata 1800-1950
 • 362 %a 5, 1955 %b Gansiniec Z. %c Geneza tropaionu
 • 362 %a 6, 1955 %b Szafrański W. %c Skarby brązowe z epoki wspólnoty pierwotnej [...] w Wielkopolsce
 • 362 %a 7, 1856 %b Kostrzewski J. %c Wielkopolska w pradziejach
 • 362 %a 8, 1957 %b Parnicki-Pudełko S. %c Agora. Geneza i rozwój
 • 362 %a 9, 1959 %b Konik E. %c Śląsk starożytny a imperium rzymskie
 • 362 %a 10, 1957 %c Skarb dirhemów z Czechowa
 • 362 %a 11, 1959 %c Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Maurzyc pod Łowiczem
 • 362 %a 12, 1959 %b Żak J. %c Najstarsze ostrogi zachodniosłowiańskie
 • 362 %a 13, 1960 %b Godłowski K. %c Studia nad stosunkami społecznymi
 • 362 %a 14, 1961 %b Dekówna M. %b Stattlerówna E. %c Wczesnośredniowieczny skarb
 • 362 %a 15, 1962 %b Żak J. %c Studia nad kontaktami handlowymi
 • 362 %a 16, 1963 %b Jamka R. %c Kraków w pradziejach
 • 362 %a 17, 1964 %b Szydłowski J. %c Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich
 • 362 %a 18, 1966 %b Niewęgłowski A. %c Z badań nad osadnictwem w okresach późnolateńskim i rzymskim
 • 362 %a 19, 1966 %b Łuka L.J. %c Kultura wschodniopomorska na Pomorzy Gdańskim T. 1
 • 362 %a 20, 1967 %b Press L. %c Architektura w ikonografii przedgreckiej
 • 362 %a 22, 1970 %b Alfawicka S. %c Ceramika malowana okresu halsztackiego w Polsce
 • 362 %a 23, 1974 %b Jaskanis J. %c Obrządek pogrzebowy zachodnich Bałtów
 • 362 %a 24, 1977 %b Mikołajczyk A. %c Naczynia datowane skarbami monet
 • 362 %a 25, 1979 %b Białęcka F. %c Dokumentacja i informacja naukowa w archeologii
 • 362 %a 26, 1987 %b Kowalczyk E. %c Systemy obronne wałów podłużnych
 • 362 %a 27, 1984 %b Mogielnicka-Urban M. %c Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej
 • 362 %a 28, 1985 %b Stawiarska T. %c Paciorki szklane z obszaru Polski północnej
 • 362 %a 29, 1986 %b Kubiak S. %c Monety i stosunki monetarne w Prusach Królewskich
 • 362 %a 30, 1985 %b Kunisz A. %c Znaleziska monet rzymskich z Małopolski
 • 546 %a pol.
 • 600 %a Podczaszyński, Bolesław
 • 650 %a Historia
 • 650 %a Archeologia
 • 651 %a Maurzyce
 • 651 %a Kraków
 • 852 %j Cz 3276

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: Cz 3276/1856

  • Sygnatura: Cz 3276/1948

  • Sygnatura: Cz 3276/1952

  • Sygnatura: Cz 3276/1955

  • Sygnatura: Cz 3276/1957

  • Sygnatura: Cz 3276/1959

  • Sygnatura: Cz 3276/1960

  • Sygnatura: Cz 3276/1961

  • Sygnatura: Cz 3276/1962

  • Sygnatura: Cz 3276/1963

  • Sygnatura: Cz 3276/1964

  • Sygnatura: Cz 3276/1966

  • Sygnatura: Cz 3276/1967

  • Sygnatura: Cz 3276/1970

  • Sygnatura: Cz 3276/1974

  • Sygnatura: Cz 3276/1977

  • Sygnatura: Cz 3276/1979

  • Sygnatura: Cz 3276/1984

  • Sygnatura: Cz 3276/1985

  • Sygnatura: Cz 3276/1986

  • Sygnatura: Cz 3276/1987