Biblioteka Narodowa

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 1201
 • Tytuł : Biblioteka Narodowa Seria I
 • Opis fizyczny : 16°
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 66, 1924 Mickiewicz Adam Poezje [...] T. 2
  • Nr 66, 1986 [wyd.] 3 Mickiewicz Adam Poezje [...] T. 2
  • Nr 66, 1997 [wyd.] 4 Mickiewicz Adam Poezje [...] T. 2
  • Nr 67, 1926 [wyd.] 2 Asnyk A. Wybór poezyj
  • Nr 68, 1923 Brückner A. Średniowieczna proza polska
  • Nr 68, 1959 [wyd.] 2 Brückner A. Średniowieczna proza polska
  • Nr 69, 1924 Anczyc W. L. Poezje patriotyczne i Kościuszko pod Racławicami
  • Nr 70, 1925 Skarga P. Kazania sejmowe
  • Nr 70, 1984 [wyd.] 4 Skarga P. Kazania sejmowe
  • Nr 71, 1924 Kraszewski J. I. Dziecię Starego Miasta
  • Nr 71, 1988 [wyd.] 5 Kraszewski J. I. Dziecię Starego Miasta
  • Nr 72, 1926 Mickiewicz Adam Konrad Wallemrod
  • Nr 72, 1991 [wyd.] 3 zmien. Mickiewicz Adam Konrad Wallemrod
  • Nr 72, 1998 [wyd.] 4 przejrz. Mickiewicz Adam Konrad Wallemrod
  • Nr 73, 1924 Zimorowic S. Roksolanki
  • Nr 73, 1983 [wyd.] 2 Zimorowic S. Roksolanki
  • Nr 74, 1925 [wyd.] 2 Mickiewicz Adam Grażyna
  • Nr 75, 1924 Potocki W. Wojna chocimska
  • Nr 76, 1924 Słowacki Juliusz Mazepa
  • Nr 77, 1924 Łucki A. Towarzystwo Filomatów
  • Nr 77, 1959, [wyd.] 2 Witkowska A. Wybór pism Filomatów
  • Nr 78, 1924 Anczyc W. L. Obrazki dramatyczne ludowe
  • Nr 79, 1924 Mickiewicz Adam Pisma estetyczno-krytyczne
  • Nr 80, 1925 Trembecki S. Sofiówka
  • Nr 81, 1924 Kraszewski J. I. Historja o Janaszu Korczaku
  • Nr 82, 1925 Folkierski W. Sonet polski
  • Nr 83, 1925 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz
  • Nr 83, 1958 [wyd.] 3 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz
  • Nr 83, 1967 [wyd.] 5 zmien. Mickiewicz Adam Pan Tadeusz
  • Nr 83, 1971 [wyd.] 6 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz
  • Nr 83, 1980 [wyd.] 8 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz
  • Nr 83, 1982 [wyd.] 9 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz
  • Nr 84, 1925 Kaczkowski Z. Murdeljo
  • Nr 85, 1925 Wasilewski L. Poezje
  • Nr 86, 1925 Kraszewski J. I. Mortiuri
  • Nr 87, 1926 Twardowski S. Nadobna Paskwalina
  • Nr 87, 1980 [wyd.] 2 zmien. Twardowski S. Nadobna Paskwalina
  • Nr 88, 1925 Kitowicz Jędrzej Opis obyczajów za panowania Augusta III
  • Nr 88, 1951 [wyd.] 2 zmien. Kitowicz Jędrzej Opis obyczajów za panowania Augusta III
  • Nr 88, 1970 [wyd.] 3 Kitowicz Jędrzej Opis obyczajów za panowania Augusta III
  • Nr 89, 1926 Karpiński F. Wybór poezyj
  • Nr 89, 1997 [wyd.] 2 zmien. Karpiński F. Wybór poezyj
  • Nr 90, 1926 Staszic Stanisław Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
  • Nr 90, 1952 [wyd.] 2 zmien. Staszic Stanisław Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
  • Nr 91, 1926 Kraszewski J. I. Zygmuntowskie czasy
  • Nr 91, 1966 [wyd.] 2 zmien. Kraszewski J. I. Zygmuntowskie czasy
  • Nr 92, 1926 Kochowski Wespazjan Hieronim Psalmodja polska
  • Nr 92, 1991 [wyd.] 2 zmien. Kochowski Wespazjan Hieronim Utwory poetyckie. Wybór
  • Nr 93, 1927 Fredro A. Dożywocie
  • Nr 93, 1950 [wyd.] 2 Fredro A. Dożywocie
  • Nr 93, 1981 [wyd.] 3 zmien. Fredro A. Dożywocie
  • Nr 94, 1926 Brodziński K. Mowy i pisma patriotyczne
  • Nr 95, 1926 Bałucki M. Grube ryby
  • Nr 96, 1926 Łoziński W. Zaklęty dwór
  • Nr 96, 1959 [wyd.] 2 Łoziński W. Zaklęty dwór
  • Nr 97, 1927 Fredro A. Cudzoziemszczyzna
  • Nr 98, 1926 Staszic S. Przestrogi dla Polski
  • Nr 99, 1927 Hofmanowa K. Listy Elżbiety Rzeczyckiej
  • Nr 100, 1927 Kochanowski Jan Pieśni i wybór wierszy
  • Nr 100, 1948 [wyd.] 2 [zagub.] Kochanowski J. Pieśni i wybór innych wierszy
  • Nr 100, 1980 [wyd.] 3 Kochanowski Jan Pieśni i wybór innych wierszy
  • Nr 100, 1998 [wyd.] 4 Kochanowski Jan Pieśni i wybór innych wierszy
  • Nr 101, 1927 Krasicki J. Pan Podstoli
  • Nr 102, 1928 BPR E 525 Konopczyński Władysław Konfederacja barska
  • Nr 103, 1927 Czajkowski M. Owruczanin
  • Nr 104, 1927 Taszycki W. Najdawniejsze zabytki języka polskiego
  • Nr 104, 1951 [wyd.] 3 Taszycki W. Najdawniejsze zabytki języka polskiego
  • Nr 104, 1967 [wyd.] 4 rozszerz. Taszycki W. Najdawniejsze zabytki języka polskiego
  • Nr 104, 1975 [wyd.] 5 powt. i rozszerz. Taszycki W. Najdawniejsze zabytki języka polskiego
  • Nr 105, 1927 Słowacki Juliusz Fantazy
  • Nr 105, 1968 [wyd.] 2 Słowacki Juliusz Fantazy
  • Nr 106, 1927 Wybicki J. Życie moje
  • Nr 107, 1928 Krasiński Z. Psalmy przyszłości
  • Nr 108, 1928 Kolbuszewski K. Poezja barska
  • Nr 108, 1976 [wyd.] 2 Maciejewski J. Literatura barska
  • Nr 109, 1928 Górnicki Ł. Dworzanin polski
  • Nr 109, 1928 Górnicki Ł. Dworzanin polski
  • Nr 109, 1954 Górnicki Ł. Dworzanin polski
  • Nr 110, 1928 Feldman J. Czasy saskie
  • Nr 111, 1928 Słowacki Juliusz Marja Stuard
  • Nr 112, 1928 Rzewuski H. Pamiątki Sopilicy
  • Nr 113, 1928 Brodziński K. Wspomnienia mojej młodości
  • Nr 114, 1928 Kraszewski J. I. Brühl
  • Nr 114, 1951 [wyd.] 2 Kraszewski J.I. Brühl
  • Nr 114, 1969 [wyd.] 4 przejrz. Kraszewski J.I. Brühl
  • Nr 115, 1928 Zabłocki F. Sarmatyzm
  • Nr 115, 1954 [wyd.] 3 Zabłocki F. Sarmatyzm
  • Nr 116, 1954 Ritter T. W małym domku
  • Nr 118, 1928 Szarzyński M., Sęp Rytmy
  • Nr 119, 1929 Hofmanowa K. Dziennik Franciszki Krasińskiej
  • Nr 120, 1929 Kasprowicz J. Wybór poezyj
  • Nr 120, 1973 [wyd.] 2 Kasprowicz J. Wybór poezyj
  • Nr 120, 1990 [wyd.] 3 rozszerz. Kasprowicz J. Wybór poezyj
  • Nr 121, 1930 Żmichowska N. Poganka
  • Nr 121, 1950 [wyd.] 2 Żmichowska N. Poganka
  • Nr 122, 1934 Kraszewski J.I. Chata za wsią
  • Nr 123, 1936 Tetmajer K., Przerwa Wybór poezyj
  • Nr 123, 1968 [wyd.] 2 Tetmajer K., Przerwa Wybór poezyj
  • Nr 124, 1950 [wyd.] 2 Górnicki Ł. Dzieje w Koronie Polskiej
  • Nr 125, 1947 [wyd.] 2 Żeleński T. Boy- Młoda Polska
  • Nr 125, [wyd.] 3 Jastrun M. Poezja Młodej Polski
  • Nr 126, 1954 Tync S. Komisja Edukacji Narodowej
  • Nr 127, 1948 Kieniewicz S. Rok 1848
  • Nr 128, 1948 Kraszewski J. I. Jermoła
  • Nr 129, 1948 Kniaźnin F. D. Wybór poezji
  • Nr 130, 1949 Leśnodorski B. Kuźnica Kołłątajowska. Wybór źródeł
  • Nr 131, 1949 Chopin Fryderyk Wybór listów
  • Nr 132, 1949 Kieniewicz S. Rewolucja polska 1846 roku. Wybór źródeł
  • Nr 133, 1949 Lelewel J. Wybór pism historycznych
  • Nr 134, 1950 Korczyński Fraszki
  • Nr 135, 1950 Niemcewicz J. U. Dwaj panowie Sieciechowie
  • Nr 136, 1951 Śniadecki J. Żywot literacki Hugona Kołłątaja
  • Nr 137, 1951 Klonowic, Sebastian Fabian Flis
  • Nr 138, 1951 Rzeczpospolita krakowska 1815-1846. Wybór źródeł
  • Nr 139, 1951 Gostomski A. Gospodarstwo
  • Nr 140, 1951 Kołłątaj H. Wybór pism politycznych
  • Nr 141, 1952 Plezia M. Najstarsza poezja polsko-łacińska <do połowy XVI wieku>
  • Nr 142, 1952 Smoleński Władysław Szkoły historyczne w Polsce. (Główne kierunki poglądów na przeszłość)
  • Nr 143, 1953 Bliziński J. Rozbitki
  • Nr 144, 1953 Kołłątaj H. Stan Oświecenia w Polsce
  • Nr 145, 1953 Lubomirski H. St. Wybór pism
  • Nr 146, 1953 Taszycki W. Obrońcy języka polskiego
  • Nr 147, 1953 Opaliński Krzysztof Satyry
  • Nr 148, 1953 Lam J. Głowy do pozłoty
  • Nr 149, 1954 Biernat z Lublina Wybór pism
  • Nr 150, 1954 Niemcewicz J. U. Jan z Tęczyna
  • Nr 151, 1954 Rej M. Pisma wierszem
  • Nr 152, 1956 Rej M. Żywot człowieka
  • Nr 153, 1964 Bogusławski W. Henryk IV na łowach
  • Nr 154, 1955 Potocki S. K. Podróż do Ciemnogrodu
  • Nr 155, 1955 Wybicki J. Listy patriotyczne
  • Nr 156, 1955 Korzeniowski J. Krewni
  • Nr 157, 1956 Skoczek J. Wybór pism pedagogicznych
  • Nr 158, 1955 Dmochowski F. Sztuka rymotwórcza
  • Nr 159, 1955 Śniadecki J. O Koperniku
  • Nr 160, 1956 Rittner T. Głupi Jakub
  • Nr 161, 1956 Godebski C. Wybór wierszy
  • Nr 162, 1957 Bogusławski Wojciech Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale
  • Nr 162, 2005 [wyd.] 2 Bogusławski Wojciech Cud albo Krakowiaki i Górale
  • Nr 163, 1957 Kochanowski A. Fraszki
  • Nr 163, 1991 [wyd.] 2 zmien. Kochanowski A. Fraszki
  • Nr 163, 1998 [wyd.] 3 przejrz. Kochanowski A. Fraszki
  • Nr 164, 1957 Niemirycz K. Bajki Ezopowe
  • Nr 165, 1957 Świętochowski A. Dusze nieśmiertelne
  • Nr 166, 1961 Korzeniowski J. Opowiadania
  • Nr 167, 1958 Polska epika ludowa
  • Nr 168, 1958 Narzymski J. Ojczym
  • Nr 169, 1958 Krasicki I. Satyry i listy
  • Nr 169, 1988 [wyd.] 2 Krasicki Ignacy Satyry i listy
  • Nr 169, 1999 [wyd.] 3 Krasicki Ignacy Satyry i listy
 • Seria : Seria I: Biblioteka Narodowa
 • Hasła przedmiotowe :
  • Zamoyski, Andrzej (1717-1792)
  • Zamoyski, Jan (1542-1605)

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a BIBLIOTEKA
 • 245 $a Biblioteka Narodowa $n Seria I
 • 300 $c 16°
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Nr 66, 1924 $b Mickiewicz Adam $c Poezje [...] T. 2
 • 362 $a Nr 66, 1986 [wyd.] 3 $b Mickiewicz Adam $c Poezje [...] T. 2
 • 362 $a Nr 66, 1997 [wyd.] 4 $b Mickiewicz Adam $c Poezje [...] T. 2
 • 362 $a Nr 67, 1926 [wyd.] 2 $b Asnyk A. $c Wybór poezyj
 • 362 $a Nr 68, 1923 $b Brückner A. $c Średniowieczna proza polska
 • 362 $a Nr 68, 1959 [wyd.] 2 $b Brückner A. $c Średniowieczna proza polska
 • 362 $a Nr 69, 1924 $b Anczyc W. L. $c Poezje patriotyczne i Kościuszko pod Racławicami
 • 362 $a Nr 70, 1925 $b Skarga P. $c Kazania sejmowe
 • 362 $a Nr 70, 1984 [wyd.] 4 $b Skarga P. $c Kazania sejmowe
 • 362 $a Nr 71, 1924 $b Kraszewski J. I. $c Dziecię Starego Miasta
 • 362 $a Nr 71, 1988 [wyd.] 5 $b Kraszewski J. I. $c Dziecię Starego Miasta
 • 362 $a Nr 72, 1926 $b Mickiewicz Adam $c Konrad Wallemrod
 • 362 $a Nr 72, 1991 [wyd.] 3 zmien. $b Mickiewicz Adam $c Konrad Wallemrod
 • 362 $a Nr 72, 1998 [wyd.] 4 przejrz. $b Mickiewicz Adam $c Konrad Wallemrod
 • 362 $a Nr 73, 1924 $b Zimorowic S. $c Roksolanki
 • 362 $a Nr 73, 1983 [wyd.] 2 $b Zimorowic S. $c Roksolanki
 • 362 $a Nr 74, 1925 [wyd.] 2 $b Mickiewicz Adam $c Grażyna
 • 362 $a Nr 75, 1924 $b Potocki W. $c Wojna chocimska
 • 362 $a Nr 76, 1924 $b Słowacki Juliusz $c Mazepa
 • 362 $a Nr 77, 1924 $b Łucki A. $c Towarzystwo Filomatów
 • 362 $a Nr 77, 1959, [wyd.] 2 $b Witkowska A. $c Wybór pism Filomatów
 • 362 $a Nr 78, 1924 $b Anczyc W. L. $c Obrazki dramatyczne ludowe
 • 362 $a Nr 79, 1924 $b Mickiewicz Adam $c Pisma estetyczno-krytyczne
 • 362 $a Nr 80, 1925 $b Trembecki S. $c Sofiówka
 • 362 $a Nr 81, 1924 $b Kraszewski J. I. $c Historja o Janaszu Korczaku
 • 362 $a Nr 82, 1925 $b Folkierski W. $c Sonet polski
 • 362 $a Nr 83, 1925 $b Mickiewicz Adam $c Pan Tadeusz
 • 362 $a Nr 83, 1958 [wyd.] 3 $b Mickiewicz Adam $c Pan Tadeusz
 • 362 $a Nr 83, 1967 [wyd.] 5 zmien. $b Mickiewicz Adam $c Pan Tadeusz
 • 362 $a Nr 83, 1971 [wyd.] 6 $b Mickiewicz Adam $c Pan Tadeusz
 • 362 $a Nr 83, 1980 [wyd.] 8 $b Mickiewicz Adam $c Pan Tadeusz
 • 362 $a Nr 83, 1982 [wyd.] 9 $b Mickiewicz Adam $c Pan Tadeusz
 • 362 $a Nr 84, 1925 $b Kaczkowski Z. $c Murdeljo
 • 362 $a Nr 85, 1925 $b Wasilewski L. $c Poezje
 • 362 $a Nr 86, 1925 $b Kraszewski J. I. $c Mortiuri
 • 362 $a Nr 87, 1926 $b Twardowski S. $c Nadobna Paskwalina
 • 362 $a Nr 87, 1980 [wyd.] 2 zmien. $b Twardowski S. $c Nadobna Paskwalina
 • 362 $a Nr 88, 1925 $b Kitowicz Jędrzej $c Opis obyczajów za panowania Augusta III
 • 362 $a Nr 88, 1951 [wyd.] 2 zmien. $b Kitowicz Jędrzej $c Opis obyczajów za panowania Augusta III
 • 362 $a Nr 88, 1970 [wyd.] 3 $b Kitowicz Jędrzej $c Opis obyczajów za panowania Augusta III
 • 362 $a Nr 89, 1926 $b Karpiński F. $c Wybór poezyj
 • 362 $a Nr 89, 1997 [wyd.] 2 zmien. $b Karpiński F. $c Wybór poezyj
 • 362 $a Nr 90, 1926 $b Staszic Stanisław $c Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
 • 362 $a Nr 90, 1952 [wyd.] 2 zmien. $b Staszic Stanisław $c Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
 • 362 $a Nr 91, 1926 $b Kraszewski J. I. $c Zygmuntowskie czasy
 • 362 $a Nr 91, 1966 [wyd.] 2 zmien. $b Kraszewski J. I. $c Zygmuntowskie czasy
 • 362 $a Nr 92, 1926 $b Kochowski Wespazjan Hieronim $c Psalmodja polska
 • 362 $a Nr 92, 1991 [wyd.] 2 zmien. $b Kochowski Wespazjan Hieronim $c Utwory poetyckie. Wybór
 • 362 $a Nr 93, 1927 $b Fredro A. $c Dożywocie
 • 362 $a Nr 93, 1950 [wyd.] 2 $b Fredro A. $c Dożywocie
 • 362 $a Nr 93, 1981 [wyd.] 3 zmien. $b Fredro A. $c Dożywocie
 • 362 $a Nr 94, 1926 $b Brodziński K. $c Mowy i pisma patriotyczne
 • 362 $a Nr 95, 1926 $b Bałucki M. $c Grube ryby
 • 362 $a Nr 96, 1926 $b Łoziński W. $c Zaklęty dwór
 • 362 $a Nr 96, 1959 [wyd.] 2 $b Łoziński W. $c Zaklęty dwór
 • 362 $a Nr 97, 1927 $b Fredro A. $c Cudzoziemszczyzna
 • 362 $a Nr 98, 1926 $b Staszic S. $c Przestrogi dla Polski
 • 362 $a Nr 99, 1927 $b Hofmanowa K. $c Listy Elżbiety Rzeczyckiej
 • 362 $a Nr 100, 1927 $b Kochanowski Jan $c Pieśni i wybór wierszy
 • 362 $a Nr 100, 1948 [wyd.] 2 [zagub.] $b Kochanowski J. $c Pieśni i wybór innych wierszy
 • 362 $a Nr 100, 1980 [wyd.] 3 $b Kochanowski Jan $c Pieśni i wybór innych wierszy
 • 362 $a Nr 100, 1998 [wyd.] 4 $b Kochanowski Jan $c Pieśni i wybór innych wierszy
 • 362 $a Nr 101, 1927 $b Krasicki J. $c Pan Podstoli
 • 362 $a Nr 102, 1928 BPR E 525 $b Konopczyński Władysław $c Konfederacja barska
 • 362 $a Nr 103, 1927 $b Czajkowski M. $c Owruczanin
 • 362 $a Nr 104, 1927 $b Taszycki W. $c Najdawniejsze zabytki języka polskiego
 • 362 $a Nr 104, 1951 [wyd.] 3 $b Taszycki W. $c Najdawniejsze zabytki języka polskiego
 • 362 $a Nr 104, 1967 [wyd.] 4 rozszerz. $b Taszycki W. $c Najdawniejsze zabytki języka polskiego
 • 362 $a Nr 104, 1975 [wyd.] 5 powt. i rozszerz. $b Taszycki W. $c Najdawniejsze zabytki języka polskiego
 • 362 $a Nr 105, 1927 $b Słowacki Juliusz $c Fantazy
 • 362 $a Nr 105, 1968 [wyd.] 2 $b Słowacki Juliusz $c Fantazy
 • 362 $a Nr 106, 1927 $b Wybicki J. $c Życie moje
 • 362 $a Nr 107, 1928 $b Krasiński Z. $c Psalmy przyszłości
 • 362 $a Nr 108, 1928 $b Kolbuszewski K. $c Poezja barska
 • 362 $a Nr 108, 1976 [wyd.] 2 $b Maciejewski J. $c Literatura barska
 • 362 $a Nr 109, 1928 $b Górnicki Ł. $c Dworzanin polski
 • 362 $a Nr 109, 1928 $b Górnicki Ł. $c Dworzanin polski
 • 362 $a Nr 109, 1954 $b Górnicki Ł. $c Dworzanin polski
 • 362 $a Nr 110, 1928 $b Feldman J. $c Czasy saskie
 • 362 $a Nr 111, 1928 $b Słowacki Juliusz $c Marja Stuard
 • 362 $a Nr 112, 1928 $b Rzewuski H. $c Pamiątki Sopilicy
 • 362 $a Nr 113, 1928 $b Brodziński K. $c Wspomnienia mojej młodości
 • 362 $a Nr 114, 1928 $b Kraszewski J. I. $c Brühl
 • 362 $a Nr 114, 1951 [wyd.] 2 $b Kraszewski J.I. $c Brühl
 • 362 $a Nr 114, 1969 [wyd.] 4 przejrz. $b Kraszewski J.I. $c Brühl
 • 362 $a Nr 115, 1928 $b Zabłocki F. $c Sarmatyzm
 • 362 $a Nr 115, 1954 [wyd.] 3 $b Zabłocki F. $c Sarmatyzm
 • 362 $a Nr 116, 1954 $b Ritter T. $c W małym domku
 • 362 $a Nr 118, 1928 $b Szarzyński M., Sęp $c Rytmy
 • 362 $a Nr 119, 1929 $b Hofmanowa K. $c Dziennik Franciszki Krasińskiej
 • 362 $a Nr 120, 1929 $b Kasprowicz J. $c Wybór poezyj
 • 362 $a Nr 120, 1973 [wyd.] 2 $b Kasprowicz J. $c Wybór poezyj
 • 362 $a Nr 120, 1990 [wyd.] 3 rozszerz. $b Kasprowicz J. $c Wybór poezyj
 • 362 $a Nr 121, 1930 $b Żmichowska N. $c Poganka
 • 362 $a Nr 121, 1950 [wyd.] 2 $b Żmichowska N. $c Poganka
 • 362 $a Nr 122, 1934 $b Kraszewski J.I. $c Chata za wsią
 • 362 $a Nr 123, 1936 $b Tetmajer K., Przerwa $c Wybór poezyj
 • 362 $a Nr 123, 1968 [wyd.] 2 $b Tetmajer K., Przerwa $c Wybór poezyj
 • 362 $a Nr 124, 1950 [wyd.] 2 $b Górnicki Ł. $c Dzieje w Koronie Polskiej
 • 362 $a Nr 125, 1947 [wyd.] 2 $b Żeleński T. Boy- $c Młoda Polska
 • 362 $a Nr 125, [wyd.] 3 $b Jastrun M. $c Poezja Młodej Polski
 • 362 $a Nr 126, 1954 $b Tync S. $c Komisja Edukacji Narodowej
 • 362 $a Nr 127, 1948 $b Kieniewicz S. $c Rok 1848
 • 362 $a Nr 128, 1948 $b Kraszewski J. I. $c Jermoła
 • 362 $a Nr 129, 1948 $b Kniaźnin F. D. $c Wybór poezji
 • 362 $a Nr 130, 1949 $b Leśnodorski B. $c Kuźnica Kołłątajowska. Wybór źródeł
 • 362 $a Nr 131, 1949 $b Chopin Fryderyk $c Wybór listów
 • 362 $a Nr 132, 1949 $b Kieniewicz S. $c Rewolucja polska 1846 roku. Wybór źródeł
 • 362 $a Nr 133, 1949 $b Lelewel J. $c Wybór pism historycznych
 • 362 $a Nr 134, 1950 $b Korczyński $c Fraszki
 • 362 $a Nr 135, 1950 $b Niemcewicz J. U. $c Dwaj panowie Sieciechowie
 • 362 $a Nr 136, 1951 $b Śniadecki J. $c Żywot literacki Hugona Kołłątaja
 • 362 $a Nr 137, 1951 $b Klonowic, Sebastian Fabian $c Flis
 • 362 $a Nr 138, 1951 $c Rzeczpospolita krakowska 1815-1846. Wybór źródeł
 • 362 $a Nr 139, 1951 $b Gostomski A. $c Gospodarstwo
 • 362 $a Nr 140, 1951 $b Kołłątaj H. $c Wybór pism politycznych
 • 362 $a Nr 141, 1952 $b Plezia M. $c Najstarsza poezja polsko-łacińska <do połowy XVI wieku>
 • 362 $a Nr 142, 1952 $b Smoleński Władysław $c Szkoły historyczne w Polsce. (Główne kierunki poglądów na przeszłość)
 • 362 $a Nr 143, 1953 $b Bliziński J. $c Rozbitki
 • 362 $a Nr 144, 1953 $b Kołłątaj H. $c Stan Oświecenia w Polsce
 • 362 $a Nr 145, 1953 $b Lubomirski H. St. $c Wybór pism
 • 362 $a Nr 146, 1953 $b Taszycki W. $c Obrońcy języka polskiego
 • 362 $a Nr 147, 1953 $b Opaliński Krzysztof $c Satyry
 • 362 $a Nr 148, 1953 $b Lam J. $c Głowy do pozłoty
 • 362 $a Nr 149, 1954 $b Biernat z Lublina $c Wybór pism
 • 362 $a Nr 150, 1954 $b Niemcewicz J. U. $c Jan z Tęczyna
 • 362 $a Nr 151, 1954 $b Rej M. $c Pisma wierszem
 • 362 $a Nr 152, 1956 $b Rej M. $c Żywot człowieka
 • 362 $a Nr 153, 1964 $b Bogusławski W. $c Henryk IV na łowach
 • 362 $a Nr 154, 1955 $b Potocki S. K. $c Podróż do Ciemnogrodu
 • 362 $a Nr 155, 1955 $b Wybicki J. $c Listy patriotyczne
 • 362 $a Nr 156, 1955 $b Korzeniowski J. $c Krewni
 • 362 $a Nr 157, 1956 $b Skoczek J. $c Wybór pism pedagogicznych
 • 362 $a Nr 158, 1955 $b Dmochowski F. $c Sztuka rymotwórcza
 • 362 $a Nr 159, 1955 $b Śniadecki J. $c O Koperniku
 • 362 $a Nr 160, 1956 $b Rittner T. $c Głupi Jakub
 • 362 $a Nr 161, 1956 $b Godebski C. $c Wybór wierszy
 • 362 $a Nr 162, 1957 $b Bogusławski Wojciech $c Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale
 • 362 $a Nr 162, 2005 [wyd.] 2 $b Bogusławski Wojciech $c Cud albo Krakowiaki i Górale
 • 362 $a Nr 163, 1957 $b Kochanowski A. $c Fraszki
 • 362 $a Nr 163, 1991 [wyd.] 2 zmien. $b Kochanowski A. $c Fraszki
 • 362 $a Nr 163, 1998 [wyd.] 3 przejrz. $b Kochanowski A. $c Fraszki
 • 362 $a Nr 164, 1957 $b Niemirycz K. $c Bajki Ezopowe
 • 362 $a Nr 165, 1957 $b Świętochowski A. $c Dusze nieśmiertelne
 • 362 $a Nr 166, 1961 $b Korzeniowski J. $c Opowiadania
 • 362 $a Nr 167, 1958 $c Polska epika ludowa
 • 362 $a Nr 168, 1958 $b Narzymski J. $c Ojczym
 • 362 $a Nr 169, 1958 $b Krasicki I. $c Satyry i listy
 • 362 $a Nr 169, 1988 [wyd.] 2 $b Krasicki Ignacy $c Satyry i listy
 • 362 $a Nr 169, 1999 [wyd.] 3 $b Krasicki Ignacy $c Satyry i listy
 • 440 $a Seria I: Biblioteka Narodowa
 • 600 $a Zamoyski, Andrzej $d (1717-1792)
 • 600 $a Zamoyski, Jan $d (1542-1605)
 • 852 $j Cz 1201

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 1201/1923
 • Sygnatura: Cz 1201/1924
 • Sygnatura: Cz 1201/1925
 • Sygnatura: Cz 1201/1926
 • Sygnatura: Cz 1201/1927
 • Sygnatura: Cz 1201/1928
 • Sygnatura: Cz 1201/1929
 • Sygnatura: Cz 1201/1930
 • Sygnatura: Cz 1201/1934
 • Sygnatura: Cz 1201/1936
 • Sygnatura: Cz 1201/1947
 • Sygnatura: Cz 1201/1948
 • Sygnatura: Cz 1201/1949
 • Sygnatura: Cz 1201/1950
 • Sygnatura: Cz 1201/1951
 • Sygnatura: Cz 1201/1952
 • Sygnatura: Cz 1201/1953
 • Sygnatura: Cz 1201/1954
 • Sygnatura: Cz 1201/1955
 • Sygnatura: Cz 1201/1956
 • Sygnatura: Cz 1201/1957
 • Sygnatura: Cz 1201/1958
 • Sygnatura: Cz 1201/1959
 • Sygnatura: Cz 1201/1961
 • Sygnatura: Cz 1201/1964
 • Sygnatura: Cz 1201/1966
 • Sygnatura: Cz 1201/1967
 • Sygnatura: Cz 1201/1968
 • Sygnatura: Cz 1201/1969
 • Sygnatura: Cz 1201/1970
 • Sygnatura: Cz 1201/1971
 • Sygnatura: Cz 1201/1973
 • Sygnatura: Cz 1201/1975
 • Sygnatura: Cz 1201/1976
 • Sygnatura: Cz 1201/1980
 • Sygnatura: Cz 1201/1981
 • Sygnatura: Cz 1201/1982
 • Sygnatura: Cz 1201/1983
 • Sygnatura: Cz 1201/1984
 • Sygnatura: Cz 1201/1986
 • Sygnatura: Cz 1201/1988
 • Sygnatura: Cz 1201/1990
 • Sygnatura: Cz 1201/1991
 • Sygnatura: Cz 1201/1997
 • Sygnatura: Cz 1201/1998
 • Sygnatura: Cz 1201/1999
 • Sygnatura: Cz 1201/2005