Dela

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 31243
 • Tytuł : Dela [2 Razreda]
 • Wariant tytułu : Opera Classis 2
 • Wydawca : Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti. Razred za Filološke in Literarni Vede
 • Miejsce wydania : Ljubljana Słowenia
 • Data wydania : 1950-
 • Opis fizyczny :
 • Numeracja :
  • 2, 1950 Prešeren F. Prešernove nemške poezije [...]
  • 3, 1951 Stojičevič A. Značenje aorista [...]
  • 4, 1951, Inštit. za Slov. Narodopisje 1 Grafenauer I. Slovenske pripovedke o kralju Matjažu
  • 5, 1952, Inštit za Slov. Jezik 3 Mikuš R.F. A propos de la syntagmatique [...]
  • 6, 1952, Inštit za Slov. Jezik 4 Bajec Anton Besedotvorje slovenskega jezika 2-3
  • 7, 1954, Inštit. za Literature 2 Rupel M. Nove najdbe naših protestantik [...]
  • 8, 1954, Inštit. za Slov. Jezik 5 Nahtigal R. Staroruski ep Slovo o polku Igovevě [...]
  • 9, 1956, Inštit. za Slov. Jezik 6 Bezlaj F. Slovenska vodna imena, 1 Del., 1961, 2 Del.
  • 10, 1957 Gspan A. Badalić J. Inkunabule v Sloveniji
  • 11, 1957, Inštit. za Slov. Narodopisje 2 Dravec J. Glasbena folklora Prekmurja [...]
  • 12, 1959, Inštit. za Slov. Narodopisje 3 Alpes Orientales [...]
  • 13, 1963, Inštit. za Slov. Jezik 7 Rigler J. Južnontranjski govori [...]
  • 14, 1959, Inštit. za Slov. Jezik 8 Bajec A. Besedotvorje [...] 4
  • 15, 1961, Inštit. za Slov. Narodopisje 4 Matičetov M. Sežgani in prerojeni človek
  • 16, 1963, Inštit. za Slov. Narodopisje 5 Kuvet N. Ziljsko štehvanje in njegov evropski okvir
  • 17, 1963, Inštit. za Slov. Narodopisje 6 Kumer Zmaga Balada o novesti detomorilki
  • 18, 1964, Inštit. za Slov. Narodopisje 7 Orel B. Bloške smuči [...]
  • 19, 1965, Inštit. za Slov. Narodopisje 8 Grafenauer I. Spokorjeni grešnik
  • 19, 1965, Inštit. za Slov. Narodopisje 8 Kumer Z. Slov [...]
  • 20, 1964, Inštit. za Slov. Jezik 9 Iominec J. Črnovrški dialekt [...]
  • 21, 1966, Inštit. za Slov. Narodopisje 9 Grafenauer I. Slovensko-hrvaška ljudska pesem Marija in brodnik
  • 21, 1966, Inštit. za Slov. Narodopisje 9 Kumer Z. Legendarna pesem [...]
  • 22, 1968, Inštit. za Slov. Jezik 10 Rigler J. Začetki slovenskega knjižnega jezika
  • 23, 1971, Inštit. za Slov. Jezik 11/1 Ramovš F. Zbrano delo kn. 1-2
  • 24, 1969, Inštit. za Slov. Narodopisje 10 Alpes Orientales 5
  • 25, 1971, Inst. za Literature 4 Mošin V. Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov [...]
  • 26, 1973 Skerlj S. Italijansko gledališce v Ljubljani v preteklih stoletjih
  • 27, 1973, Ins. za Lit. 5 Legisa L. Liber Cantionum Carniolicarum. Kalobški rokopis
  • 28, 1975 Uršič M. Jožef Kalasanc Erberg [...]
  • 29, 1973 Čop B. Prispevek k zgodovini labialnih pripon v indoevropskih jezikih
  • 30, 1974 Čop B. Indouralica 1
  • 31, 1975 Čop B. indogermanische Deklination im Lïchte der indouralischen Vergleichenden Grammatik
  • 32, 1977, Inšt. za Slov. Jezik 12 Megiser H. Thesaurus polyglottus [...]
  • 33, 1977 Stabej J. Kruh ubogih [...]
  • 34, 1977 Iegiša L. Pisanice 1779-1782
  • 35, 1978, Inšt. za Slov. Lit. 8,1 Kidrič F. Izbrani spisi Kn. 1
  • 35, 1978, Inšt. za Slov. Lit. 8,2 Kidrič F. Izbrani spisi Kn. 2
  • 35, 1978, Inšt. za Slov. Lit. 8,3 Kidrič F. Izbrani spisi Kn. 3
  • 36, 1981 Dravec J. Glasbena folklora Prlekije
  • 37, 1992 Orešnik J. Udelezenske vloge v slovenščini
  • 38, 1992 Kurkina L.V. Dialektnaja struktura praslavjanskogo jazyka [...]
  • 39, 1993 Brižinski spomeniki
  • 40, 1994 Orešnik J. Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica
  • 41, 1994 Kermauner T. Slovenski plemenski junaki [...]
  • 42, 1995 Orešnik J. Uradi za jezik v Skandinaviji
  • 43, 1997 Kuret N. Opuscula selecta [...]
  • 44, 1995 Merše M. Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku [...]
  • 45, 1996 Zbornik Brižinski spomeniki
  • 46, 1998 Mrzel L. Gledališke kritike 1933-1939
  • 47, 1997 Babič M. Besedni red in zgradba besedil [...]
  • 49/6, 2000 Zbornik o Janezu Svetokriškem. Prispevki s simpozija v Vipavskem Križu, 22.-24. aprila 1999
  • 50, 1999 Orešnik J. Krepke in šibke dvojnice v skladnji
  • 51, 1999 Moravec D. Slovensko gledališko petletje [...]
  • 53, 1999 Krašovec J. Nagrada, kazen in odpuščanje [...]
  • 54, 2000 Krašovec J. Med krivdo in spravo
  • 55,3 2001 Ljubljanski Rogerij Palmarium empyreum [...]
  • 57, 2001 Krašovec J. Med izwirnikom in prevodi [...]
  • 58, 2001 Orešnik Janez A predictable aspect of (morpho)syntactic variants [...]
  • 61, 2004 Orešnik Janez Naturalness in (morpho)syntax. English examples [...]
  • 62, 2005 Lavrin Janko Anton Chekhov. An introduction to his life and work [...]
 • Uwagi :
  • b 2005 519 20,- zł
  • słoweń.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Svetokriški, Janez
  • Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti

MARC

 • 001 %a Kór-Z
 • 008 %a 2003
 • 130 %a DELA
 • 245 %a Dela %n [2 Razreda]
 • 246 %a Opera Classis 2
 • 260 %a Ljubljana %b Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti. Razred za Filološke in Literarni Vede %c 1950- %k Słowenia
 • 300 %c
 • 362 %a 2, 1950 %b Prešeren F. %c Prešernove nemške poezije [...]
 • 362 %a 3, 1951 %b Stojičevič A. %c Značenje aorista [...]
 • 362 %a 4, 1951, Inštit. za Slov. Narodopisje 1 %b Grafenauer I. %c Slovenske pripovedke o kralju Matjažu
 • 362 %a 5, 1952, Inštit za Slov. Jezik 3 %b Mikuš R.F. %c A propos de la syntagmatique [...]
 • 362 %a 6, 1952, Inštit za Slov. Jezik 4 %b Bajec Anton %c Besedotvorje slovenskega jezika 2-3
 • 362 %a 7, 1954, Inštit. za Literature 2 %b Rupel M. %c Nove najdbe naših protestantik [...]
 • 362 %a 8, 1954, Inštit. za Slov. Jezik 5 %b Nahtigal R. %c Staroruski ep Slovo o polku Igovevě [...]
 • 362 %a 9, 1956, Inštit. za Slov. Jezik 6 %b Bezlaj F. %c Slovenska vodna imena, 1 Del., 1961, 2 Del.
 • 362 %a 10, 1957 %b Gspan A. %b Badalić J. %c Inkunabule v Sloveniji
 • 362 %a 11, 1957, Inštit. za Slov. Narodopisje 2 %b Dravec J. %c Glasbena folklora Prekmurja [...]
 • 362 %a 12, 1959, Inštit. za Slov. Narodopisje 3 %c Alpes Orientales [...]
 • 362 %a 13, 1963, Inštit. za Slov. Jezik 7 %b Rigler J. %c Južnontranjski govori [...]
 • 362 %a 14, 1959, Inštit. za Slov. Jezik 8 %b Bajec A. %c Besedotvorje [...] 4
 • 362 %a 15, 1961, Inštit. za Slov. Narodopisje 4 %b Matičetov M. %c Sežgani in prerojeni človek
 • 362 %a 16, 1963, Inštit. za Slov. Narodopisje 5 %b Kuvet N. %c Ziljsko štehvanje in njegov evropski okvir
 • 362 %a 17, 1963, Inštit. za Slov. Narodopisje 6 %b Kumer Zmaga %c Balada o novesti detomorilki
 • 362 %a 18, 1964, Inštit. za Slov. Narodopisje 7 %b Orel B. %c Bloške smuči [...]
 • 362 %a 19, 1965, Inštit. za Slov. Narodopisje 8 %b Grafenauer I. %c Spokorjeni grešnik
 • 362 %a 19, 1965, Inštit. za Slov. Narodopisje 8 %b Kumer Z. %c Slov [...]
 • 362 %a 20, 1964, Inštit. za Slov. Jezik 9 %b Iominec J. %c Črnovrški dialekt [...]
 • 362 %a 21, 1966, Inštit. za Slov. Narodopisje 9 %b Grafenauer I. %c Slovensko-hrvaška ljudska pesem Marija in brodnik
 • 362 %a 21, 1966, Inštit. za Slov. Narodopisje 9 %b Kumer Z. %c Legendarna pesem [...]
 • 362 %a 22, 1968, Inštit. za Slov. Jezik 10 %b Rigler J. %c Začetki slovenskega knjižnega jezika
 • 362 %a 23, 1971, Inštit. za Slov. Jezik 11/1 %b Ramovš F. %c Zbrano delo kn. 1-2
 • 362 %a 24, 1969, Inštit. za Slov. Narodopisje 10 %c Alpes Orientales 5
 • 362 %a 25, 1971, Inst. za Literature 4 %b Mošin V. %c Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov [...]
 • 362 %a 26, 1973 %b Skerlj S. %c Italijansko gledališce v Ljubljani v preteklih stoletjih
 • 362 %a 27, 1973, Ins. za Lit. 5 %b Legisa L. %c Liber Cantionum Carniolicarum. Kalobški rokopis
 • 362 %a 28, 1975 %b Uršič M. %c Jožef Kalasanc Erberg [...]
 • 362 %a 29, 1973 %b Čop B. %c Prispevek k zgodovini labialnih pripon v indoevropskih jezikih
 • 362 %a 30, 1974 %b Čop B. %c Indouralica 1
 • 362 %a 31, 1975 %b Čop B. %c Die ||indogermanische Deklination im Lïchte der indouralischen Vergleichenden Grammatik
 • 362 %a 32, 1977, Inšt. za Slov. Jezik 12 %b Megiser H. %c Thesaurus polyglottus [...]
 • 362 %a 33, 1977 %b Stabej J. %c Kruh ubogih [...]
 • 362 %a 34, 1977 %b Iegiša L. %c Pisanice 1779-1782
 • 362 %a 35, 1978, Inšt. za Slov. Lit. 8,1 %b Kidrič F. %c Izbrani spisi Kn. 1
 • 362 %a 35, 1978, Inšt. za Slov. Lit. 8,2 %b Kidrič F. %c Izbrani spisi Kn. 2
 • 362 %a 35, 1978, Inšt. za Slov. Lit. 8,3 %b Kidrič F. %c Izbrani spisi Kn. 3
 • 362 %a 36, 1981 %b Dravec J. %c Glasbena folklora Prlekije
 • 362 %a 37, 1992 %b Orešnik J. %c Udelezenske vloge v slovenščini
 • 362 %a 38, 1992 %b Kurkina L.V. %c Dialektnaja struktura praslavjanskogo jazyka [...]
 • 362 %a 39, 1993 %c Brižinski spomeniki
 • 362 %a 40, 1994 %b Orešnik J. %c Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica
 • 362 %a 41, 1994 %b Kermauner T. %c Slovenski plemenski junaki [...]
 • 362 %a 42, 1995 %b Orešnik J. %c Uradi za jezik v Skandinaviji
 • 362 %a 43, 1997 %b Kuret N. %c Opuscula selecta [...]
 • 362 %a 44, 1995 %b Merše M. %c Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku [...]
 • 362 %a 45, 1996 %c Zbornik Brižinski spomeniki
 • 362 %a 46, 1998 %b Mrzel L. %c Gledališke kritike 1933-1939
 • 362 %a 47, 1997 %b Babič M. %c Besedni red in zgradba besedil [...]
 • 362 %a 49/6, 2000 %c Zbornik o Janezu Svetokriškem. Prispevki s simpozija v Vipavskem Križu, 22.-24. aprila 1999
 • 362 %a 50, 1999 %b Orešnik J. %c Krepke in šibke dvojnice v skladnji
 • 362 %a 51, 1999 %b Moravec D. %c Slovensko gledališko petletje [...]
 • 362 %a 53, 1999 %b Krašovec J. %c Nagrada, kazen in odpuščanje [...]
 • 362 %a 54, 2000 %b Krašovec J. %c Med krivdo in spravo
 • 362 %a 55,3 2001 %b Ljubljanski Rogerij %c Palmarium empyreum [...]
 • 362 %a 57, 2001 %b Krašovec J. %c Med izwirnikom in prevodi [...]
 • 362 %a 58, 2001 %b Orešnik Janez %c A predictable aspect of (morpho)syntactic variants [...]
 • 362 %a 61, 2004 %b Orešnik Janez %c Naturalness in (morpho)syntax. English examples [...]
 • 362 %a 62, 2005 %b Lavrin Janko %c Anton Chekhov. An introduction to his life and work [...]
 • 541 %c b %d 2005 %e 519 %h 20,- zł
 • 546 %a słoweń.
 • 600 %a Svetokriški, Janez
 • 710 %a Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti
 • 852 %j Cz 31243

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: Cz 31243/1950

  • Sygnatura: Cz 31243/1951

  • Sygnatura: Cz 31243/1952

  • Sygnatura: Cz 31243/1954

  • Sygnatura: Cz 31243/1956

  • Sygnatura: Cz 31243/1957

  • Sygnatura: Cz 31243/1959

  • Sygnatura: Cz 31243/1961

  • Sygnatura: Cz 31243/1963

  • Sygnatura: Cz 31243/1964

  • Sygnatura: Cz 31243/1965

  • Sygnatura: Cz 31243/1966

  • Sygnatura: Cz 31243/1968

  • Sygnatura: Cz 31243/1969

  • Sygnatura: Cz 31243/1971

  • Sygnatura: Cz 31243/1973

  • Sygnatura: Cz 31243/1974

  • Sygnatura: Cz 31243/1975

  • Sygnatura: Cz 31243/1977

  • Sygnatura: Cz 31243/1978

  • Sygnatura: Cz 31243/1981

  • Sygnatura: Cz 31243/1992

  • Sygnatura: Cz 31243/1993

  • Sygnatura: Cz 31243/1994

  • Sygnatura: Cz 31243/1995

  • Sygnatura: Cz 31243/1996

  • Sygnatura: Cz 31243/1997

  • Sygnatura: Cz 31243/1998

  • Sygnatura: Cz 31243/1999

  • Sygnatura: Cz 31243/2000

  • Sygnatura: Cz 31243/2001

  • Sygnatura: Cz 31243/2004

  • Sygnatura: Cz 31243/2005