Dela

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 31243
 • Tytuł : Dela [2 Razreda]
 • Wariant tytułu : Opera Classis 2
 • Wydawca : Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti. Razred za Filološke in Literarni Vede
 • Miejsce wydania : Ljubljana Słowenia
 • Data wydania : 1950-
 • Opis fizyczny :
 • Numeracja :
  • 2, 1950 Prešeren F. Prešernove nemške poezije [...]
  • 3, 1951 Stojičevič A. Značenje aorista [...]
  • 4, 1951, Inštit. za Slov. Narodopisje 1 Grafenauer I. Slovenske pripovedke o kralju Matjažu
  • 5, 1952, Inštit za Slov. Jezik 3 Mikuš R.F. A propos de la syntagmatique [...]
  • 6, 1952, Inštit za Slov. Jezik 4 Bajec Anton Besedotvorje slovenskega jezika 2-3
  • 7, 1954, Inštit. za Literature 2 Rupel M. Nove najdbe naših protestantik [...]
  • 8, 1954, Inštit. za Slov. Jezik 5 Nahtigal R. Staroruski ep Slovo o polku Igovevě [...]
  • 9, 1956, Inštit. za Slov. Jezik 6 Bezlaj F. Slovenska vodna imena, 1 Del., 1961, 2 Del.
  • 10, 1957 Gspan A. Badalić J. Inkunabule v Sloveniji
  • 11, 1957, Inštit. za Slov. Narodopisje 2 Dravec J. Glasbena folklora Prekmurja [...]
  • 12, 1959, Inštit. za Slov. Narodopisje 3 Alpes Orientales [...]
  • 13, 1963, Inštit. za Slov. Jezik 7 Rigler J. Južnontranjski govori [...]
  • 14, 1959, Inštit. za Slov. Jezik 8 Bajec A. Besedotvorje [...] 4
  • 15, 1961, Inštit. za Slov. Narodopisje 4 Matičetov M. Sežgani in prerojeni človek
  • 16, 1963, Inštit. za Slov. Narodopisje 5 Kuvet N. Ziljsko štehvanje in njegov evropski okvir
  • 17, 1963, Inštit. za Slov. Narodopisje 6 Kumer Zmaga Balada o novesti detomorilki
  • 18, 1964, Inštit. za Slov. Narodopisje 7 Orel B. Bloške smuči [...]
  • 19, 1965, Inštit. za Slov. Narodopisje 8 Grafenauer I. Spokorjeni grešnik
  • 19, 1965, Inštit. za Slov. Narodopisje 8 Kumer Z. Slov [...]
  • 20, 1964, Inštit. za Slov. Jezik 9 Iominec J. Črnovrški dialekt [...]
  • 21, 1966, Inštit. za Slov. Narodopisje 9 Grafenauer I. Slovensko-hrvaška ljudska pesem Marija in brodnik
  • 21, 1966, Inštit. za Slov. Narodopisje 9 Kumer Z. Legendarna pesem [...]
  • 22, 1968, Inštit. za Slov. Jezik 10 Rigler J. Začetki slovenskega knjižnega jezika
  • 23, 1971, Inštit. za Slov. Jezik 11/1 Ramovš F. Zbrano delo kn. 1-2
  • 24, 1969, Inštit. za Slov. Narodopisje 10 Alpes Orientales 5
  • 25, 1971, Inst. za Literature 4 Mošin V. Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov [...]
  • 26, 1973 Skerlj S. Italijansko gledališce v Ljubljani v preteklih stoletjih
  • 27, 1973, Ins. za Lit. 5 Legisa L. Liber Cantionum Carniolicarum. Kalobški rokopis
  • 28, 1975 Uršič M. Jožef Kalasanc Erberg [...]
  • 29, 1973 Čop B. Prispevek k zgodovini labialnih pripon v indoevropskih jezikih
  • 30, 1974 Čop B. Indouralica 1
  • 31, 1975 Čop B. indogermanische Deklination im Lïchte der indouralischen Vergleichenden Grammatik
  • 32, 1977, Inšt. za Slov. Jezik 12 Megiser H. Thesaurus polyglottus [...]
  • 33, 1977 Stabej J. Kruh ubogih [...]
  • 34, 1977 Iegiša L. Pisanice 1779-1782
  • 35, 1978, Inšt. za Slov. Lit. 8,1 Kidrič F. Izbrani spisi Kn. 1
  • 35, 1978, Inšt. za Slov. Lit. 8,2 Kidrič F. Izbrani spisi Kn. 2
  • 35, 1978, Inšt. za Slov. Lit. 8,3 Kidrič F. Izbrani spisi Kn. 3
  • 36, 1981 Dravec J. Glasbena folklora Prlekije
  • 37, 1992 Orešnik J. Udelezenske vloge v slovenščini
  • 38, 1992 Kurkina L.V. Dialektnaja struktura praslavjanskogo jazyka [...]
  • 39, 1993 Brižinski spomeniki
  • 40, 1994 Orešnik J. Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica
  • 41, 1994 Kermauner T. Slovenski plemenski junaki [...]
  • 42, 1995 Orešnik J. Uradi za jezik v Skandinaviji
  • 43, 1997 Kuret N. Opuscula selecta [...]
  • 44, 1995 Merše M. Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku [...]
  • 45, 1996 Zbornik Brižinski spomeniki
  • 46, 1998 Mrzel L. Gledališke kritike 1933-1939
  • 47, 1997 Babič M. Besedni red in zgradba besedil [...]
  • 49/6, 2000 Zbornik o Janezu Svetokriškem. Prispevki s simpozija v Vipavskem Križu, 22.-24. aprila 1999
  • 50, 1999 Orešnik J. Krepke in šibke dvojnice v skladnji
  • 51, 1999 Moravec D. Slovensko gledališko petletje [...]
  • 53, 1999 Krašovec J. Nagrada, kazen in odpuščanje [...]
  • 54, 2000 Krašovec J. Med krivdo in spravo
  • 55,3 2001 Ljubljanski Rogerij Palmarium empyreum [...]
  • 57, 2001 Krašovec J. Med izwirnikom in prevodi [...]
  • 58, 2001 Orešnik Janez A predictable aspect of (morpho)syntactic variants [...]
  • 61, 2004 Orešnik Janez Naturalness in (morpho)syntax. English examples [...]
  • 62, 2005 Lavrin Janko Anton Chekhov. An introduction to his life and work [...]
 • Uwagi :
  • b 2005 519 20,- zł
  • słoweń.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Svetokriški, Janez
  • Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a DELA
 • 245 a Dela n [2 Razreda]
 • 246 a Opera Classis 2
 • 260 a Ljubljana b Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti. Razred za Filološke in Literarni Vede c 1950- k Słowenia
 • 300 c
 • 362 a 2, 1950 b Prešeren F. c Prešernove nemške poezije [...]
 • 362 a 3, 1951 b Stojičevič A. c Značenje aorista [...]
 • 362 a 4, 1951, Inštit. za Slov. Narodopisje 1 b Grafenauer I. c Slovenske pripovedke o kralju Matjažu
 • 362 a 5, 1952, Inštit za Slov. Jezik 3 b Mikuš R.F. c A propos de la syntagmatique [...]
 • 362 a 6, 1952, Inštit za Slov. Jezik 4 b Bajec Anton c Besedotvorje slovenskega jezika 2-3
 • 362 a 7, 1954, Inštit. za Literature 2 b Rupel M. c Nove najdbe naših protestantik [...]
 • 362 a 8, 1954, Inštit. za Slov. Jezik 5 b Nahtigal R. c Staroruski ep Slovo o polku Igovevě [...]
 • 362 a 9, 1956, Inštit. za Slov. Jezik 6 b Bezlaj F. c Slovenska vodna imena, 1 Del., 1961, 2 Del.
 • 362 a 10, 1957 b Gspan A. b Badalić J. c Inkunabule v Sloveniji
 • 362 a 11, 1957, Inštit. za Slov. Narodopisje 2 b Dravec J. c Glasbena folklora Prekmurja [...]
 • 362 a 12, 1959, Inštit. za Slov. Narodopisje 3 c Alpes Orientales [...]
 • 362 a 13, 1963, Inštit. za Slov. Jezik 7 b Rigler J. c Južnontranjski govori [...]
 • 362 a 14, 1959, Inštit. za Slov. Jezik 8 b Bajec A. c Besedotvorje [...] 4
 • 362 a 15, 1961, Inštit. za Slov. Narodopisje 4 b Matičetov M. c Sežgani in prerojeni človek
 • 362 a 16, 1963, Inštit. za Slov. Narodopisje 5 b Kuvet N. c Ziljsko štehvanje in njegov evropski okvir
 • 362 a 17, 1963, Inštit. za Slov. Narodopisje 6 b Kumer Zmaga c Balada o novesti detomorilki
 • 362 a 18, 1964, Inštit. za Slov. Narodopisje 7 b Orel B. c Bloške smuči [...]
 • 362 a 19, 1965, Inštit. za Slov. Narodopisje 8 b Grafenauer I. c Spokorjeni grešnik
 • 362 a 19, 1965, Inštit. za Slov. Narodopisje 8 b Kumer Z. c Slov [...]
 • 362 a 20, 1964, Inštit. za Slov. Jezik 9 b Iominec J. c Črnovrški dialekt [...]
 • 362 a 21, 1966, Inštit. za Slov. Narodopisje 9 b Grafenauer I. c Slovensko-hrvaška ljudska pesem Marija in brodnik
 • 362 a 21, 1966, Inštit. za Slov. Narodopisje 9 b Kumer Z. c Legendarna pesem [...]
 • 362 a 22, 1968, Inštit. za Slov. Jezik 10 b Rigler J. c Začetki slovenskega knjižnega jezika
 • 362 a 23, 1971, Inštit. za Slov. Jezik 11/1 b Ramovš F. c Zbrano delo kn. 1-2
 • 362 a 24, 1969, Inštit. za Slov. Narodopisje 10 c Alpes Orientales 5
 • 362 a 25, 1971, Inst. za Literature 4 b Mošin V. c Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov [...]
 • 362 a 26, 1973 b Skerlj S. c Italijansko gledališce v Ljubljani v preteklih stoletjih
 • 362 a 27, 1973, Ins. za Lit. 5 b Legisa L. c Liber Cantionum Carniolicarum. Kalobški rokopis
 • 362 a 28, 1975 b Uršič M. c Jožef Kalasanc Erberg [...]
 • 362 a 29, 1973 b Čop B. c Prispevek k zgodovini labialnih pripon v indoevropskih jezikih
 • 362 a 30, 1974 b Čop B. c Indouralica 1
 • 362 a 31, 1975 b Čop B. c Die ||indogermanische Deklination im Lïchte der indouralischen Vergleichenden Grammatik
 • 362 a 32, 1977, Inšt. za Slov. Jezik 12 b Megiser H. c Thesaurus polyglottus [...]
 • 362 a 33, 1977 b Stabej J. c Kruh ubogih [...]
 • 362 a 34, 1977 b Iegiša L. c Pisanice 1779-1782
 • 362 a 35, 1978, Inšt. za Slov. Lit. 8,1 b Kidrič F. c Izbrani spisi Kn. 1
 • 362 a 35, 1978, Inšt. za Slov. Lit. 8,2 b Kidrič F. c Izbrani spisi Kn. 2
 • 362 a 35, 1978, Inšt. za Slov. Lit. 8,3 b Kidrič F. c Izbrani spisi Kn. 3
 • 362 a 36, 1981 b Dravec J. c Glasbena folklora Prlekije
 • 362 a 37, 1992 b Orešnik J. c Udelezenske vloge v slovenščini
 • 362 a 38, 1992 b Kurkina L.V. c Dialektnaja struktura praslavjanskogo jazyka [...]
 • 362 a 39, 1993 c Brižinski spomeniki
 • 362 a 40, 1994 b Orešnik J. c Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica
 • 362 a 41, 1994 b Kermauner T. c Slovenski plemenski junaki [...]
 • 362 a 42, 1995 b Orešnik J. c Uradi za jezik v Skandinaviji
 • 362 a 43, 1997 b Kuret N. c Opuscula selecta [...]
 • 362 a 44, 1995 b Merše M. c Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku [...]
 • 362 a 45, 1996 c Zbornik Brižinski spomeniki
 • 362 a 46, 1998 b Mrzel L. c Gledališke kritike 1933-1939
 • 362 a 47, 1997 b Babič M. c Besedni red in zgradba besedil [...]
 • 362 a 49/6, 2000 c Zbornik o Janezu Svetokriškem. Prispevki s simpozija v Vipavskem Križu, 22.-24. aprila 1999
 • 362 a 50, 1999 b Orešnik J. c Krepke in šibke dvojnice v skladnji
 • 362 a 51, 1999 b Moravec D. c Slovensko gledališko petletje [...]
 • 362 a 53, 1999 b Krašovec J. c Nagrada, kazen in odpuščanje [...]
 • 362 a 54, 2000 b Krašovec J. c Med krivdo in spravo
 • 362 a 55,3 2001 b Ljubljanski Rogerij c Palmarium empyreum [...]
 • 362 a 57, 2001 b Krašovec J. c Med izwirnikom in prevodi [...]
 • 362 a 58, 2001 b Orešnik Janez c A predictable aspect of (morpho)syntactic variants [...]
 • 362 a 61, 2004 b Orešnik Janez c Naturalness in (morpho)syntax. English examples [...]
 • 362 a 62, 2005 b Lavrin Janko c Anton Chekhov. An introduction to his life and work [...]
 • 541 c b d 2005 e 519 h 20,- zł
 • 546 a słoweń.
 • 600 a Svetokriški, Janez
 • 710 a Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti
 • 852 j Cz 31243

Indeksy