Wiadomości ORWN PAN

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 31140
 • Tytuł : Wiadomości ORWN PAN biuletyn informacyjny
 • Wariant tytułu : Wiadomości Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk
 • Redaktor : red. [Kazimierz Dąbrowski]
 • Wydawca : Polska Akademia Nauk. Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych
 • Miejsce wydania : Warszawa Polska
 • Data wydania : 1955-
 • Opis fizyczny :
 • Numeracja :
  • 1957, nr 1-8
  • 1958, nr 9-15
  • 1959, nr 16-18, 20-44
  • 1960, nr 1-48 + [nr specj.]
  • 1961, nr 1-44 + [3 nry specj.]
  • 1962, nr 1-7, 9-11, 14-44 + [nr specj.]
  • 1963, nr 1-26, 28-42 + [nr specj.]
  • 1964, nr 1-17, 20-44 + [dod.]
  • 1965, nr 1-41 + [dod.]
  • 1966, nr 1-42 + [dod.]
  • 1967, nr 1-17, 19-45 + [dod.]
  • 1968, nr 1-45 + [nry specj. 1-2, 4-5]
  • 1969, nr 1-49 + [nry specj. 1-3, 5, 7-9]
  • 1970, nr 1-49<536> + [nry specj. 1-6, 8-18]
  • 1971, nr 1<537> - 48 + [nry specj. 1, 3, 6-11, 13, 15-17]
  • 1972, nr 1-48 + [nry specj. 1-12, 14-16, 18-19, 21-22, 24]
  • 1973, nr 1-46 + [nry specj. 1, 3-11, 13-15]
  • 1974, nr 1-50 + [dod.], [nry specj. 2-14]
  • 1975, nr 2-49 + [nry specj. 1-5, 8-15]
  • 1976, nr 1, 3-28, 30-50 + [nry specj. 1, 4-6, 8-9]
  • 1977, nr 1-49 + [nry specj. 3, 8-9]
  • 1978, nr 1-7, 9-49 + [nry specj. 2-3]
  • 1979, nr 1-17, 19, 21-49
  • 1980, nr 1-48
 • Uwagi :
  • Maszynopis powielany - do użytku służbowego
  • Kat. z 1964 r. zawierają dod.: Biuletyn inf. Radz. Książka Nauk. Wyst. Kiermasz 9.XI-18.XI.1964; + Biuletyn specjalny X-XI 1964; + Wykaz nr 1
  • Kat. z 1965 r. zawierają dod.: Biuletyny spec.: + Wystawa Węgierskich publ. nauk. 12-17.IV.1965; + Wystawa Kierm. Radz. Książka Nauk. 8-17.XI.1965; + Wystawa Czeskich i Słow. publ. nauk. 8-13.III.1965; + nr specjalny z wystawy wydawn.: McGraw-Hill, New York; + nr z wystawy wydawn. John Wiley, New York
  • Kat. z 1966 r. zawiera dod. - Biuletyny specj.: + Wykaz nauk ekonomicznych; + Wykaz nauk społecznych; + Wystawa Kiermasz Książki Radzieckiej 7-17.XI.1966
  • Kat. z 1967 r. zawiera dod. - Biuletyny spec.: Marksizm-Leninizm; + Pokaz wydawnictw Bułgarskiej Akademii Nauk; + Wystawa radzieckiej książki naukowej 1917-1967
  • Kat. z 1968 r. zawierają dod. nry specjalne: 1) Wystawa książki UNESCO; 2) Radziecka Książka Naukowa; nr 3 - brak; 4) Rumuńska Książka Naukowa 1968; 5) Historia Wydawnictwa Instytutu Historii PAN 1968
  • Kat. z 1969 r. zawiera nry specjalne: 1) Książka naukowa Niemieckiej Republiki Demokratycznej; 2) Książki łużyckie wydawnictwa Domowina Budziszyn; 3) Holenderska książka naukowa; nr 4 - brak; 5) 1 Maja 1969; nr 6 - brak; 7) Bułgarska książka naukowa [...] Katalog wystawy; 8) Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN; 9) Radziecka książka naukowa. Katalog wystawy [...] + Wykaz Rp 1/69
  • Kat. z 1970 r. zawiera nry specjalne: 1) Słowacka książka naukowa. Katalog wystawy; 2) Ekonomika, technika, rolnictwo. Książka naukowa NRD; 3) Czeska książka naukowa. Wystawa; 4) Collier-London, Macmillan-New York. Wystawa; 5) Książki łużyckie Wydawnictwa Domowina Budziszyn NRD; 6) Książka o książce. Katalog wystawy; nr 7- brak; 8) Wydawnictwa Szkół Wyższych. Katalog wystawy; 9) Rumuńska książka naukowa. Wystawa; 10) Węgierska książka naukowa. Wystawa; 11) Nauki techniczne. Serie wydawnicze PAN; 12) Angielska książka naukowa; 13) W. I. Lenin. Katalog publikacji [...]; 14) Ślaski Instytut Naukowy [...] w Katowicach. Wykaz wydawnictw; 15) Radziecka książka naukowa. Wystawa; 16) Instytut Śląski [...] w Opolu. Wykaz wydawnictw; 17) Akademie Verlag Deutscher-Verlag der Wissenschaften; 18) Książka naukowa z Holandii. Katalog wystawy
  • Kat. z 1971 r. zawiera nry specjalne: 1) Instituto Cubano del Libro La Habana. Katalog wystawy; nr 2 - brak; 3) Historia nauki i naukoznawstwa. Wykaz wydawnictw; nr 4-5 - brak; 6) Nauka i technika Mińsk; Naukowa Dumka Kijów; 7) Czechosłowacka książka naukowa [...] Wystawa; 8) Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Katalog wystawy; 9) Nauki Pedagogiczne. Katalog wystawy; 10) Matematyka. Katalog wystawy; 11) Graphic Export Centre Amsterdam. Katalog wystawy; nr 12 - brak; 13) Akademie Verlag Berlin - NRD. Katalog wystawy; nr 14 - brak; 15) Radziecka Ksiażka Naukowa. Katalog wystawy; 16) Wydawnictwa Bułgarskiej Akademii Nauk. Katalog wystawy; 17) Zesz. Nauk. Ser. Wydawn. Szkół Wyższych. Katalog wystawy
  • Kat. z 1972 r. zawiera nry specjalne: 1) ONZ-AIEA-BIRD-FAO [...] UNESCO-UNO. Wystawa publikacji; 2) Prentice-Hall. Katalog wystawy; 3) Biologia, Rolnictwo. Wydawnictwa Naukowe NRD; 4) Wydawnictwa Muzeum Narodowego w Warszawie; 5) Wydawnictwa ogólnych, specjalistycznych i regionalnych muzeów krajowych; 6) Człowiek i środowisko. Międzynarodowy rok książki 1972. Katalog wystawy; 7) Książki łużyckie wydawnictwa Domowina; 8) Publikacje Litewskiej SRR. Katalog wystawy; 9) Publikacje o książce. Katalog wystawy; 10) Przedruki. Reprints. Fascimiles; 11) Czechosłowacka książka naukowa. Katalog wystawy; 12) Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie; nr 13 - brak; 14) Van Nostrand Reinhold Company; 15) Ośrodek Badań Naukowych Koszlińskiego Tow. Soł.-Kult.; 16) Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Katalog wystawy; nr 17 - brak; 18) Węgierska książka naukowa. Katalog wystawy; 19) Francuska książka naukowa. Katalog wystawy; nr 20 - brak; 21) Instytuty naukowo-badawcze. Przegląd wydawnictw; 22) Książka naukowa Holandii. Katalog wystawy; nr 23 - brak; 24) Wydawnictwa szkół wyższych. Zeszyty naukowe
 • Hasła przedmiotowe :
  • Bułgarska Akademia Nauk
  • UNESCO [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization]
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych d/s Oświaty, Nauki i Kultury zob. UNESCO
  • Instytut Historii PAN
  • Wydawnictwo "Domowina"
  • Instytut Badań Literackich PAN
  • Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
  • Graphic Export Centre Amsterdam
  • Akademie Verlag Berlin
  • Muzeum Narodowe (Warszawa)
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych
  • Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie
  • Van Nostrand Reinhold Company
  • Koszlińskie Tow. Soł.-Kult.
  • Katalog
  • Katalog księgarski
  • Dąbrowski Kazimierz red.
  • Polska Akademia Nauk Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych
  • Polska Akademia Nauk Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych
  • Radziecka Książka Naukowa Wystawa Kiermasz 9.XI-18.XI.1964
  • Wystawa Węgierskich publikacji naukowych 12-17.IV.1965
  • Wystawa Kiermasz Radziecka Książka Nauk. 8-17.XI.1965
  • Wystawa Czeskich i Słowackich publikacji naukowych 8-13.III.1965
  • Wykaz nauk ekonomicznych
  • Wykaz nauk społecznych
  • Wystawa Kiermasz Książki Radzieckiej 7-17.XI.1966
  • Marksizm-Leninizm
  • Pokaz wydawnictw Bułgarskiej Akademii Nauk
  • Wystawa radzieckiej książki naukowej 1917-1967
  • Wystawa książki UNESCO
  • Radziecka Książka Naukowa
  • Rumuńska Ksiażka Naukowa 1968
  • Historia Wydawnictwa Instytutu Historii PAN 1968
  • Książka naukowa Niemieckiej Republiki Demokratycznej
  • Książki łużyckie wydawnictwa Domowina Budziszyn
  • Holenderska książka naukowa
  • Bułgarska książka naukowa [...] Katalog wystawy
  • Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN
  • Radziecka książka naukowa. Katalog wystawy [...]
  • Słowacka książka naukowa. Katalog wystawy
  • Ekonomika, technika, rolnictwo. Książka naukowa NRD
  • Czeska książka naukowa. Wystawa
  • Collier-London, Macmillan-New York. Wystawa
  • Książki łużyckie Wydawnictwa Domowina Budziszyn NRD
  • Książka o książce. Katalog wystawy
  • Wydawnictwa Szkół Wyższych. Katalog wystawy
  • Rumuńska książka naukowa. Wystawa
  • Węgierska książka naukowa. Wystawa
  • Nauki techniczne. Serie wydawnicze PAN
  • Angielska książka naukowa
  • W. I. Lenin. Katalog publikacji [...]
  • Ślaski Instytut Naukowy [...] w Katowicach. Wykaz wydawnictw
  • Radziecka książka naukowa. Wystawa
  • Instytut Śląski [...] w Opolu. Wykaz wydawnictw
  • Akademie Verlag Deutscher-Verlag der Wissenschaften
  • Książka naukowa z Holandii. Katalog wystawy
  • Instituto Cubano del Libro La Habana. Katalog wystawy
  • Historia nauki i naukoznawstwa. Wykaz wydawnictw
  • Nauka i technika Mińsk; Naukowa Dumka Kijów
  • Czechosłowacka książka naukowa [...] Wystawa
  • Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Katalog wystawy
  • Nauki Pedagogiczne. Katalog wystawy
  • Matematyka. Katalog wystawy
  • Graphic Export Centre Amsterdam. Katalog wystawy
  • Akademie Verlag Berlin - NRD. Katalog wystawy
  • Wydawnictwa Bułgarskiej Akademii Nauk. Katalog wystawy
  • Zesz. Nauk. Ser. Wydawn. Szkół Wyższych. Katalog wystawy
  • ONZ-AIEA-BIRD-FAO [...] UNESCO-UNO. Wystawa publikacji
  • Prentice-Hall. Katalog wystawy
  • Biologia, Rolnictwo. Wydawnictwa Naukowe NRD
  • Wydawnictwa Muzeum Narodowego w Warszawie
  • Wydawnictwa ogólnych, specjalistycznych i regionalnych muzeów krajowych
  • Człowiek i środowisko. Międzynarodowy rok książki 1972. Katalog wystawy
  • Książki łużyckie wydawnictwa Domowina
  • Publikacje Litewskiej SRR. Katalog wystawy
  • Publikacje o książce. Katalog wystawy
  • Przedruki. Reprints. Fascimiles
  • Czechosłowacka książka naukowa. Katalog wystawy
  • Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie
  • Van Nostrand Reinhold Company
  • Ośrodek Badań Naukowych Koszlińskiego Tow. Soł.-Kult.
  • Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Katalog wystawy
  • Węgierska książka naukowa. Katalog wystawy
  • Francuska książka naukowa. Katalog wystawy
  • Instytuty naukowo-badawcze. Przegląd wydawnictw
  • Książka naukowa Holandii. Katalog wystawy
  • Wydawnictwa szkół wyższych. Zeszyty naukowe

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a KATALOG
 • 240 a Katalog księgarski - Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN
 • 245 a Wiadomości ORWN PAN b biuletyn informacyjny
 • 245 c red. [Kazimierz Dąbrowski]
 • 246 a Wiadomości Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk
 • 260 a Warszawa b Polska Akademia Nauk. Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych c 1955- k Polska
 • 300 c
 • 362 a 1957, nr 1-8
 • 362 a 1958, nr 9-15
 • 362 a 1959, nr 16-18, 20-44
 • 362 a 1960, nr 1-48 + [nr specj.]
 • 362 a 1961, nr 1-44 + [3 nry specj.]
 • 362 a 1962, nr 1-7, 9-11, 14-44 + [nr specj.]
 • 362 a 1963, nr 1-26, 28-42 + [nr specj.]
 • 362 a 1964, nr 1-17, 20-44 + [dod.]
 • 362 a 1965, nr 1-41 + [dod.]
 • 362 a 1966, nr 1-42 + [dod.]
 • 362 a 1967, nr 1-17, 19-45 + [dod.]
 • 362 a 1968, nr 1-45 + [nry specj. 1-2, 4-5]
 • 362 a 1969, nr 1-49 + [nry specj. 1-3, 5, 7-9]
 • 362 a 1970, nr 1-49<536> + [nry specj. 1-6, 8-18]
 • 362 a 1971, nr 1<537> - 48 + [nry specj. 1, 3, 6-11, 13, 15-17]
 • 362 a 1972, nr 1-48 + [nry specj. 1-12, 14-16, 18-19, 21-22, 24]
 • 362 a 1973, nr 1-46 + [nry specj. 1, 3-11, 13-15]
 • 362 a 1974, nr 1-50 + [dod.], [nry specj. 2-14]
 • 362 a 1975, nr 2-49 + [nry specj. 1-5, 8-15]
 • 362 a 1976, nr 1, 3-28, 30-50 + [nry specj. 1, 4-6, 8-9]
 • 362 a 1977, nr 1-49 + [nry specj. 3, 8-9]
 • 362 a 1978, nr 1-7, 9-49 + [nry specj. 2-3]
 • 362 a 1979, nr 1-17, 19, 21-49
 • 362 a 1980, nr 1-48
 • 500 a Maszynopis powielany - do użytku służbowego
 • 500 a Kat. z 1964 r. zawierają dod.: Biuletyn inf. Radz. Książka Nauk. Wyst. Kiermasz 9.XI-18.XI.1964; + Biuletyn specjalny X-XI 1964; + Wykaz nr 1
 • 500 a Kat. z 1965 r. zawierają dod.: Biuletyny spec.: + Wystawa Węgierskich publ. nauk. 12-17.IV.1965; + Wystawa Kierm. Radz. Książka Nauk. 8-17.XI.1965; + Wystawa Czeskich i Słow. publ. nauk. 8-13.III.1965; + nr specjalny z wystawy wydawn.: McGraw-Hill, New York; + nr z wystawy wydawn. John Wiley, New York
 • 500 a Kat. z 1966 r. zawiera dod. - Biuletyny specj.: + Wykaz nauk ekonomicznych; + Wykaz nauk społecznych; + Wystawa Kiermasz Książki Radzieckiej 7-17.XI.1966
 • 500 a Kat. z 1967 r. zawiera dod. - Biuletyny spec.: Marksizm-Leninizm; + Pokaz wydawnictw Bułgarskiej Akademii Nauk; + Wystawa radzieckiej książki naukowej 1917-1967
 • 500 a Kat. z 1968 r. zawierają dod. nry specjalne: 1) Wystawa książki UNESCO; 2) Radziecka Książka Naukowa; nr 3 - brak; 4) Rumuńska Książka Naukowa 1968; 5) Historia Wydawnictwa Instytutu Historii PAN 1968
 • 500 a Kat. z 1969 r. zawiera nry specjalne: 1) Książka naukowa Niemieckiej Republiki Demokratycznej; 2) Książki łużyckie wydawnictwa Domowina Budziszyn; 3) Holenderska książka naukowa; nr 4 - brak; 5) 1 Maja 1969; nr 6 - brak; 7) Bułgarska książka naukowa [...] Katalog wystawy; 8) Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN; 9) Radziecka książka naukowa. Katalog wystawy [...] + Wykaz Rp 1/69
 • 500 a Kat. z 1970 r. zawiera nry specjalne: 1) Słowacka książka naukowa. Katalog wystawy; 2) Ekonomika, technika, rolnictwo. Książka naukowa NRD; 3) Czeska książka naukowa. Wystawa; 4) Collier-London, Macmillan-New York. Wystawa; 5) Książki łużyckie Wydawnictwa Domowina Budziszyn NRD; 6) Książka o książce. Katalog wystawy; nr 7- brak; 8) Wydawnictwa Szkół Wyższych. Katalog wystawy; 9) Rumuńska książka naukowa. Wystawa; 10) Węgierska książka naukowa. Wystawa; 11) Nauki techniczne. Serie wydawnicze PAN; 12) Angielska książka naukowa; 13) W. I. Lenin. Katalog publikacji [...]; 14) Ślaski Instytut Naukowy [...] w Katowicach. Wykaz wydawnictw; 15) Radziecka książka naukowa. Wystawa; 16) Instytut Śląski [...] w Opolu. Wykaz wydawnictw; 17) Akademie Verlag Deutscher-Verlag der Wissenschaften; 18) Książka naukowa z Holandii. Katalog wystawy
 • 500 a Kat. z 1971 r. zawiera nry specjalne: 1) Instituto Cubano del Libro La Habana. Katalog wystawy; nr 2 - brak; 3) Historia nauki i naukoznawstwa. Wykaz wydawnictw; nr 4-5 - brak; 6) Nauka i technika Mińsk; |Naukowa Dumka Kijów; 7) Czechosłowacka książka naukowa [...] Wystawa; 8) Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Katalog wystawy; 9) Nauki Pedagogiczne. Katalog wystawy; 10) Matematyka. Katalog wystawy; 11) Graphic Export Centre Amsterdam. Katalog wystawy; nr 12 - brak; 13) Akademie Verlag Berlin - NRD. Katalog wystawy; nr 14 - brak; 15) Radziecka Ksiażka Naukowa. Katalog wystawy; 16) Wydawnictwa Bułgarskiej Akademii Nauk. Katalog wystawy; 17) Zesz. Nauk. Ser. Wydawn. Szkół Wyższych. Katalog wystawy
 • 500 a Kat. z 1972 r. zawiera nry specjalne: 1) ONZ-AIEA-BIRD-FAO [...] UNESCO-UNO. Wystawa publikacji; 2) Prentice-Hall. Katalog wystawy; 3) Biologia, Rolnictwo. Wydawnictwa Naukowe NRD; 4) Wydawnictwa Muzeum Narodowego w Warszawie; 5) Wydawnictwa ogólnych, specjalistycznych i regionalnych muzeów krajowych; 6) Człowiek i środowisko. Międzynarodowy rok książki 1972. Katalog wystawy; 7) Książki łużyckie wydawnictwa Domowina; 8) Publikacje Litewskiej SRR. Katalog wystawy; 9) Publikacje o książce. Katalog wystawy; 10) Przedruki. Reprints. Fascimiles; 11) Czechosłowacka książka naukowa. Katalog wystawy; 12) Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie; nr 13 - brak; 14) Van Nostrand Reinhold Company; 15) Ośrodek Badań Naukowych Koszlińskiego Tow. Soł.-Kult.; 16) Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Katalog wystawy; nr 17 - brak; 18) Węgierska książka naukowa. Katalog wystawy; 19) Francuska książka naukowa. Katalog wystawy; nr 20 - brak; 21) Instytuty naukowo-badawcze. Przegląd wydawnictw; 22) Książka naukowa Holandii. Katalog wystawy; nr 23 - brak; 24) Wydawnictwa szkół wyższych. Zeszyty naukowe
 • 610 a Bułgarska Akademia Nauk
 • 610 a UNESCO |[United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization]
 • 610 a Organizacja Narodów Zjednoczonych d/s Oświaty, Nauki i Kultury zob. UNESCO
 • 610 a Instytut Historii PAN
 • 610 a Wydawnictwo |"Domowina"
 • 610 a Instytut Badań Literackich PAN
 • 610 a Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
 • 610 a Graphic Export Centre Amsterdam
 • 610 a Akademie Verlag Berlin
 • 610 a Muzeum Narodowe (Warszawa)
 • 610 a Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • 610 a Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie
 • 610 a Van Nostrand Reinhold Company
 • 610 a Koszlińskie Tow. Soł.-Kult.
 • 650 a Katalog
 • 651 a Szczecin
 • 651 a Berlin
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Niemiecka Republika Demokratyczna
 • 651 a Litewska SRR
 • 651 a Węgry
 • 651 a Czechosłowacja
 • 651 a Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • 651 a Holandia
 • 651 a Londyn
 • 651 a New York
 • 655 a Katalog księgarski
 • 700 a Dąbrowski Kazimierz e red.
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych
 • 770 t Radziecka Książka Naukowa Wystawa Kiermasz 9.XI-18.XI.1964
 • 770 t Wystawa Węgierskich publikacji naukowych 12-17.IV.1965
 • 770 t Wystawa Kiermasz Radziecka Książka Nauk. 8-17.XI.1965
 • 770 t Wystawa Czeskich i Słowackich publikacji naukowych 8-13.III.1965
 • 770 t Wykaz nauk ekonomicznych
 • 770 t Wykaz nauk społecznych
 • 770 t Wystawa Kiermasz Książki Radzieckiej 7-17.XI.1966
 • 770 t Marksizm-Leninizm
 • 770 t Pokaz wydawnictw Bułgarskiej Akademii Nauk
 • 770 t Wystawa radzieckiej książki naukowej 1917-1967
 • 770 t Wystawa książki UNESCO
 • 770 t Radziecka Książka Naukowa
 • 770 t Rumuńska Ksiażka Naukowa 1968
 • 770 t Historia Wydawnictwa Instytutu Historii PAN 1968
 • 770 t Książka naukowa Niemieckiej Republiki Demokratycznej
 • 770 t Książki łużyckie wydawnictwa Domowina Budziszyn
 • 770 t Holenderska książka naukowa
 • 770 t Bułgarska książka naukowa [...] Katalog wystawy
 • 770 t Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN
 • 770 t Radziecka książka naukowa. Katalog wystawy [...]
 • 770 t Słowacka książka naukowa. Katalog wystawy
 • 770 t Ekonomika, technika, rolnictwo. Książka naukowa NRD
 • 770 t Czeska książka naukowa. Wystawa
 • 770 t Collier-London, Macmillan-New York. Wystawa
 • 770 t Książki łużyckie Wydawnictwa Domowina Budziszyn NRD
 • 770 t Książka o książce. Katalog wystawy
 • 770 t Wydawnictwa Szkół Wyższych. Katalog wystawy
 • 770 t Rumuńska książka naukowa. Wystawa
 • 770 t Węgierska książka naukowa. Wystawa
 • 770 t Nauki techniczne. Serie wydawnicze PAN
 • 770 t Angielska książka naukowa
 • 770 t W. I. Lenin. Katalog publikacji [...]
 • 770 t Ślaski Instytut Naukowy [...] w Katowicach. Wykaz wydawnictw
 • 770 t Radziecka książka naukowa. Wystawa
 • 770 t Instytut Śląski [...] w Opolu. Wykaz wydawnictw
 • 770 t Akademie Verlag Deutscher-Verlag der Wissenschaften
 • 770 t Książka naukowa z Holandii. Katalog wystawy
 • 770 t Instituto Cubano del Libro La Habana. Katalog wystawy
 • 770 t Historia nauki i naukoznawstwa. Wykaz wydawnictw
 • 770 t Nauka i technika Mińsk; |Naukowa Dumka Kijów
 • 770 t Czechosłowacka książka naukowa [...] Wystawa
 • 770 t Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Katalog wystawy
 • 770 t Nauki Pedagogiczne. Katalog wystawy
 • 770 t Matematyka. Katalog wystawy
 • 770 t Graphic Export Centre Amsterdam. Katalog wystawy
 • 770 t Akademie Verlag Berlin - NRD. Katalog wystawy
 • 770 t Wydawnictwa Bułgarskiej Akademii Nauk. Katalog wystawy
 • 770 t Zesz. Nauk. Ser. Wydawn. Szkół Wyższych. Katalog wystawy
 • 770 t ONZ-AIEA-BIRD-FAO [...] UNESCO-UNO. Wystawa publikacji
 • 770 t Prentice-Hall. Katalog wystawy
 • 770 t Biologia, Rolnictwo. Wydawnictwa Naukowe NRD
 • 770 t Wydawnictwa Muzeum Narodowego w Warszawie
 • 770 t Wydawnictwa ogólnych, specjalistycznych i regionalnych muzeów krajowych
 • 770 t Człowiek i środowisko. Międzynarodowy rok książki 1972. Katalog wystawy
 • 770 t Książki łużyckie wydawnictwa Domowina
 • 770 t Publikacje Litewskiej SRR. Katalog wystawy
 • 770 t Publikacje o książce. Katalog wystawy
 • 770 t Przedruki. Reprints. Fascimiles
 • 770 t Czechosłowacka książka naukowa. Katalog wystawy
 • 770 t Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie
 • 770 t Van Nostrand Reinhold Company
 • 770 t Ośrodek Badań Naukowych Koszlińskiego Tow. Soł.-Kult.
 • 770 t Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Katalog wystawy
 • 770 t Węgierska książka naukowa. Katalog wystawy
 • 770 t Francuska książka naukowa. Katalog wystawy
 • 770 t Instytuty naukowo-badawcze. Przegląd wydawnictw
 • 770 t Książka naukowa Holandii. Katalog wystawy
 • 770 t Wydawnictwa szkół wyższych. Zeszyty naukowe
 • 852 j Cz 31140

Indeksy