Łódzkie Studia Etnograficzne

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22262
 • Tytuł : Łódzkie Studia Etnograficzne
 • Redaktor : red. K. Zawistowicz-Adamska [et al.]
 • Wydawca : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział Łódzki
 • Miejsce wydania : Łódź Polska
 • Data wydania : 1959-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Rocznik
 • Numeracja :
  • T. 1, 1959
  • T. 2, 1960
  • T. 3, 1961
  • T. 4, 1962
  • T. 5, 1963
  • T. 6, 1964
  • T. 7, 1965
  • T. 8, 1966
  • T. 9, 1967
  • T. 10, 1968
  • T. 11, 1970
  • T. 12, 1970
  • T. 13, 1971 Wieruszewska-Adamczyk Maria Sankcje systemu kontroli społecznej wobec rodziny wiejskiej : na przykładzie dwóch wybranych wsi powiatu bełchatowskiego
  • T. 15, 1973
  • T. 16, 1974
  • T. 17, 1975
  • T. 18, 1976 Zawistowicz-Adamska K. Stan wiedzy. Prace badawcze. Opieka i upowszechnianie
  • T. 19, 1977
  • T. 20, 1978
  • T. 21, 1979 [wyd.] 1982
  • T. 23, 1981 [wyd.] 1984
  • T. 24, 1982 [wyd.] 1984
  • T. 25, 1983 [wyd.] 1986
  • T. 26, 1984 [wyd.] 1986
  • T. 27, 1988
  • T. 28, 1988
  • T. 29, 1989
  • T. 30, 1991
  • T. 31, 1992 Karpińska Grażyna Ewa Kopczyńska-Jaworska Bronisława Woźniak Anna Pracować żeby żyć, żyć żeby pracować
  • T. 35, 1996 Wobec kultury. Problemy antropologa
  • T. 36.1, 1997 Węglarz Stanisław Tutejsi i inni. Cz. 1, O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej
  • T. 37, 1998 Wieś współczesna. Kontynuacja i zmiana
  • T. 38, 2000 Karpińska Grażyna Ewa Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych
  • T. 39, 1999 Kaniowska Katarzyna Opis - klucz do rozumienia kultury
  • T. 40, 2001 Dzięcielski Robert Ludowe obrazy miasta. Inspiracje bystroniowskie
  • T. 41, 2002 Kopczyńska-Jaworska Bronisława Woźniak Krzysztof Łódzcy luteranie. Społeczność i jej organizacja
  • T. 43, 2004 Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi
  • T. 44, 2005 Święch Jan Tajemniczy świat wiatraków
  • T. 45, 2006 Jagiełło Ewa A. Polacy w Uzbekistanie. Tożsamość odległej diaspory
  • T. 46, 2007 Miejsca biesiadne. Co o nich opowiada antropolog?
  • T. 47, 2008 Orszulak-Dudkowska Katarzyna Ogłoszenie matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury
  • T. 48, 2009 Rzepkowska Aleksandra Sybiracy: wspólnota - pamięć - narracja. Studium antropologiczne
  • T. 49, 2010 Etyczne problemy badań antropologicznych
  • T. 50, 2011 Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej - kontynuacje i inspiracje
  • T. 51, 2012 Antropolog w mieście i o mieście
  • T. 52, 2013 Bałuckie chronotopy. Opowieść o łódzkiej dzielnicy
  • T. 53, 2014 Songin-Mokrzan Marta Zwrot ku zaangażowaniu. Strategie konstruowania nowej tożsamości antropologii
 • Uwagi : Tom 29, 1989 r. zawiera ref. z konf. nauk. "Kultura miasta przemysłowego, XIX-XX wiek", Żyrardów 30 IV 1987
 • Hasła przedmiotowe :
  • Bystroń, Jan Stanisław (1892-1964)
  • Zawistowicz-Adamska, Kazimiera (1897-1984) red.
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział (Łódź)

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a ŁÓDZKIE
 • 245 $a Łódzkie Studia Etnograficzne
 • 245 $c red. K. Zawistowicz-Adamska [et al.]
 • 260 $a Łódź $b Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział Łódzki $c 1959- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Rocznik
 • 362 $a T. 1, 1959
 • 362 $a T. 2, 1960
 • 362 $a T. 3, 1961
 • 362 $a T. 4, 1962
 • 362 $a T. 5, 1963
 • 362 $a T. 6, 1964
 • 362 $a T. 7, 1965
 • 362 $a T. 8, 1966
 • 362 $a T. 9, 1967
 • 362 $a T. 10, 1968
 • 362 $a T. 11, 1970
 • 362 $a T. 12, 1970
 • 362 $a T. 13, 1971 $b Wieruszewska-Adamczyk Maria $c Sankcje systemu kontroli społecznej wobec rodziny wiejskiej : na przykładzie dwóch wybranych wsi powiatu bełchatowskiego
 • 362 $a T. 15, 1973
 • 362 $a T. 16, 1974
 • 362 $a T. 17, 1975
 • 362 $a T. 18, 1976 $b Zawistowicz-Adamska K. $c Stan wiedzy. Prace badawcze. Opieka i upowszechnianie
 • 362 $a T. 19, 1977
 • 362 $a T. 20, 1978
 • 362 $a T. 21, 1979 [wyd.] 1982
 • 362 $a T. 23, 1981 [wyd.] 1984
 • 362 $a T. 24, 1982 [wyd.] 1984
 • 362 $a T. 25, 1983 [wyd.] 1986
 • 362 $a T. 26, 1984 [wyd.] 1986
 • 362 $a T. 27, 1988
 • 362 $a T. 28, 1988
 • 362 $a T. 29, 1989
 • 362 $a T. 30, 1991
 • 362 $a T. 31, 1992 $b Karpińska Grażyna Ewa $b Kopczyńska-Jaworska Bronisława $b Woźniak Anna $c Pracować żeby żyć, żyć żeby pracować
 • 362 $a T. 35, 1996 $c Wobec kultury. Problemy antropologa
 • 362 $a T. 36.1, 1997 $b Węglarz Stanisław $c Tutejsi i inni. Cz. 1, O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej
 • 362 $a T. 37, 1998 $c Wieś współczesna. Kontynuacja i zmiana
 • 362 $a T. 38, 2000 $b Karpińska Grażyna Ewa $c Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych
 • 362 $a T. 39, 1999 $b Kaniowska Katarzyna $c Opis - klucz do rozumienia kultury
 • 362 $a T. 40, 2001 $b Dzięcielski Robert $c Ludowe obrazy miasta. Inspiracje bystroniowskie
 • 362 $a T. 41, 2002 $b Kopczyńska-Jaworska Bronisława $b Woźniak Krzysztof $c Łódzcy luteranie. Społeczność i jej organizacja
 • 362 $a T. 43, 2004 $c Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi
 • 362 $a T. 44, 2005 $b Święch Jan $c Tajemniczy świat wiatraków
 • 362 $a T. 45, 2006 $b Jagiełło Ewa A. $c Polacy w Uzbekistanie. Tożsamość odległej diaspory
 • 362 $a T. 46, 2007 $c Miejsca biesiadne. Co o nich opowiada antropolog?
 • 362 $a T. 47, 2008 $b Orszulak-Dudkowska Katarzyna $c Ogłoszenie matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury
 • 362 $a T. 48, 2009 $b Rzepkowska Aleksandra $c Sybiracy: wspólnota - pamięć - narracja. Studium antropologiczne
 • 362 $a T. 49, 2010 $c Etyczne problemy badań antropologicznych
 • 362 $a T. 50, 2011 $c Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej - kontynuacje i inspiracje
 • 362 $a T. 51, 2012 $c Antropolog w mieście i o mieście
 • 362 $a T. 52, 2013 $c Bałuckie chronotopy. Opowieść o łódzkiej dzielnicy
 • 362 $a T. 53, 2014 $b Songin-Mokrzan Marta $c Zwrot ku zaangażowaniu. Strategie konstruowania nowej tożsamości antropologii
 • 500 $a Tom 29, 1989 r. zawiera ref. z konf. nauk. "Kultura miasta przemysłowego, XIX-XX wiek", Żyrardów 30 IV 1987
 • 600 $a Bystroń, Jan Stanisław $d (1892-1964)
 • 700 $a Zawistowicz-Adamska, Kazimiera $d (1897-1984) $e red.
 • 710 $a Polskie Towarzystwo Ludoznawcze $b Oddział (Łódź)
 • 852 $j Cz 22262

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 22262/1959
 • Sygnatura: Cz 22262/1960
 • Sygnatura: Cz 22262/1961
 • Sygnatura: Cz 22262/1962
 • Sygnatura: Cz 22262/1963
 • Sygnatura: Cz 22262/1964
 • Sygnatura: Cz 22262/1965
 • Sygnatura: Cz 22262/1966
 • Sygnatura: Cz 22262/1967
 • Sygnatura: Cz 22262/1968
 • Sygnatura: Cz 22262/1970
 • Sygnatura: Cz 22262/1971
 • Sygnatura: Cz 22262/1973
 • Sygnatura: Cz 22262/1974
 • Sygnatura: Cz 22262/1975
 • Sygnatura: Cz 22262/1976
 • Sygnatura: Cz 22262/1977
 • Sygnatura: Cz 22262/1978
 • Sygnatura: Cz 22262/1979
 • Sygnatura: Cz 22262/1981
 • Sygnatura: Cz 22262/1982
 • Sygnatura: Cz 22262/1983
 • Sygnatura: Cz 22262/1984
 • Sygnatura: Cz 22262/1988
 • Sygnatura: Cz 22262/1989
 • Sygnatura: Cz 22262/1991
 • Sygnatura: Cz 22262/1992
 • Sygnatura: Cz 22262/1996
 • Sygnatura: Cz 22262/1997
 • Sygnatura: Cz 22262/1998
 • Sygnatura: Cz 22262/1999
 • Sygnatura: Cz 22262/2000
 • Sygnatura: Cz 22262/2001
 • Sygnatura: Cz 22262/2002
 • Sygnatura: Cz 22262/2004
 • Sygnatura: Cz 22262/2005
 • Sygnatura: Cz 22262/2006
 • Sygnatura: Cz 22262/2007
 • Sygnatura: Cz 22262/2008
 • Sygnatura: Cz 22262/2009
 • Sygnatura: Cz 22262/2010
 • Sygnatura: Cz 22262/2011
 • Sygnatura: Cz 22262/2012
 • Sygnatura: Cz 22262/2013
 • Sygnatura: Cz 22262/2014