Łódzkie Towarzystwo Naukowe Nauki Historyczne i Społeczne

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 3380
 • Tytuł : Łódzkie Towarzystwo Naukowe Wydział 2 Nauki Historyczne i Społeczne
 • Wariant tytułu : Societas Scientiarum Lodziensis
 • Miejsce wydania : Łódź Polska
 • Data wydania : 1948-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1948 [BPR D 271] Baranowski Bohdan Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629
  • Nr 2, 1948-1949 Jażdzewski K. Atlas do pradziejów Słowian. Cz. I. Mapy. Cz. II Teksty Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis Nr 1]
  • Nr 3, 1950 Baranowski B. Znajomość wschodu w dawnej Polsce do XVIII w. [...]
  • Nr 4, 1950 Dutkiewicz J. Francja a Polska w 1831 r. [...]
  • Nr 5, 1951 Rynkowska A. Działalność gospodarcza władz Królewstwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821-1831 [...]
  • Nr 6, 1952 Warężak J. Osadnictwo kasztelanii łowickiej cz. I
  • Nr 7, 1951 Zajączkowski S. Studia nad terytorialnym formowaniem ziemi łęczyckiej i sieradzkiej [...]
  • Nr 8, 1953 Serejski M. H. Studia nad historiografią Polski. Cz. I
  • Nr 10, 1961 Warężak J. Słownik historyczno-geograficzny księstwa łowickiego [...] Z. 1
  • Nr 11, 1954 Kamińska J. Grody wczesnośredniowieczne [...]
  • Nr 12, 1954 Nadolski A. Studia nad uzbrojeniem [...]
  • Nr 13, 1952 [BPR D 946] Baranowski B. Procesy czarownic w Polsce XVII i XVII wieku [...]
  • Nr 14, 1953 Kamiński A. Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne
  • Nr 15, 1954 [sygn.: Cz 3687] Kaczanowska J. Bibliografia prac Juliana Marchlewskiego [Wydawnictwa Bibliograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, t. 1]
  • Nr 16, 1955 Baranowski B. Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce [...]
  • Nr 17, 1955 Łapicki B. Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskim [...]
  • Nr 18, 1956 Na dziesięciolecie łódzkiego ośrodka archeologicznego
  • Nr 19, 1956 Nadolski A. Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego [...]
  • Nr 20, 1956 Śreniowska K. Stanisław Zakrzewski [...]
  • Nr 21, 1957 Ossowski S. Struktura klasowa w społecznej świadomości
  • Nr 22, 1958 Bajer K. Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich [...]
  • Nr 23, 1958 Adamus J. Polska teoria rodowa
  • Nr 24, 1958 Kamińska J. Nahlik A. Włókiennictwo gdańskie w X-XIII wieku
  • Nr 25, 1957 Nadolski A. Abramowicz A. Poklewski T. Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku [...]
  • nr 26, 1958 Zajączkowski M. S. Służba wojskowa chłopów w Polsce [...]
  • Nr 27, 1958 Kondratiukowa K. Ludowe tkactwo opoczyńskie
  • Nr 28, 1959 Grajewski H. Dybowski i jego projekt konstytucji dla Polski z 1848 r.
  • Nr 29, 1959 Barnycz-Gupieniec R. Naczynia drewniane z Gdańska w X-XII wieku
  • Nr 30, 1960 Truchim S. Współpraca polsko-rosyjska nad organizacją szkolnictwa rosyjskiego w początkach XIX wieku
  • Nr 31, 1960 Bortnowski W. Walka o cele powstania listopadowego [...]
  • Nr 32, 1960 Baranowski B. Początki i rozpowszechnianie uprawy ziemniaków [...]
  • Nr 33, 1960 Goldberg Jakub Stosunki agrarne w miastach ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku
  • Nr 34, 1960 Grajewski H. Komitet Emigracji Polskiej z 1848 roku [...]
  • Nr 35, 1960 Poklewski T. Misy brązowe z XI, XII i XIII wieku [...]
  • Nr 36, 1962 Łapicki B. O spadkobiercach ideologii rzymskiej [...]
  • Nr 37, 1961 Adamus J. Monarchizm i republikanizm [...]
  • Nr 38, 1961 Kuchowicz Z. Warunki zdrowotne wsi i miasteczek [...]
  • Nr 39, 1961 Chmielewska M. Huttes d'habitation epipaleolithiques [...] Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 10]
  • Nr 40, 1967 Warężak J. Słownik historyczno-geograficzny księstwa łowickiego [...] Cz 2, z. 2
  • Nr 41, 1962 Leśniewski A. Bakunin a sprawy polskie [...]
  • Nr 42, 1963 Szczygielski W. Produkcja rolnicza gospodarstwa [...]
  • Nr 43, 1962 Fijałek J. Instytucje pomocy materialno-zdrowotnej [...]
  • Nr 44, 1962 Libiszowska Z. Opinia polska wobec rewolucji [...]
  • Nr 45, 1962 Katz H. Liga reformy [...]
  • Nr 46, 1962 Kmieciński J. Zagadnienie tzw. kultury gocko-gepidzkiej [...] Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 11]
  • Nr 47, 1963 Evert-Kappesowa H. Studia nad historią wsi bizantyńskiej
  • Nr 48, 1963 Michowicz W. Walka dyplomacji polskiej [...]
  • Nr 49, 1963 Loga J. Urlopy wypoczynkowe
  • Nr 50, 1963 Izdebski Z. Tudrej J. Kierownicy przedsiębiorstw kapitalistycznych [...]
  • Nr 51, 1963 Zajewski Władysław Wolność druku w powstaniu listopadowym 1830-1831
  • Nr 52A, 1963 Wiklak Henryk Pączątki kultury łużyckiej w Polsce Środkowej Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 12]
  • Nr 52, 1964 Adamus Jan O kierunkach polskiej myśli historycznej
  • Nr 53, 1964 Grajewski H. Jan Schultz Strzelecki i jego Tractatus historico-politicus [...]
  • Nr 54, 1964 Łapicki B. Ideologia rzymska w średniowieczu Europy zachodniej
  • Nr 55, 1964 Prochowicki Z. Lokalizacja zakładu przemysłowego [...]
  • Nr 56, 1964 Katz H. Robotnicy angielscy wobec powstania styczniowego [...]
  • Nr 57, 1964 Kuczyński S. M. Lata wojny trzynastoletniej w "Rocznikach" [...] Jana Długosza. Vol. 1-2
  • Nr 58, 1965 Błaszczyk L. T. Ze studiów na senatem rzymskim w okresie schyłku Republiki
  • Nr 59, 1965 Izdebski Z. Quelques observations sur les idees politiques Jean Bodin
  • Nr 60A, 1965 Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 13]
  • Nr 60, 1965 Truchim S. Z zagadnień metodologicznych historii wychowania
  • Nr 61, 1966 Grajewski H. Felicjan Abdon Wolski i jego projekt konstytucji dla Polski z 1840 roku
  • Nr 62, 1966 Podgórska E. Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 1808-1914
  • Nr 63, 1966 [BPR B 49] Zajączkowski Stanisław Zajączkowski Stanisław Marian Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku. Cz. 1, (Abramowice - Mzurki)
  • Nr 64, 1966 Libiszowska Z. Misja polska w Londynie w latach 1769-1795
  • Nr 64A, 1966 Gabatówna L. Ze studiów nad grupą brzesko-kujawską [...] Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 14]
  • Nr 65, 1967 Truchim S. Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915 [...] T. 1
  • Nr 66, 1967 Baranowski B. Zanik tradycyjnego chowu krów oraz wierzeń i zabobonów [...]
  • Nr 67, 1967 Dutkiewicz J. Anglia a sprawa polska w latach 1830-1831
  • Nr 68, 1967 Problem demografii i zatrudnienia na terenie miasta Łodzi [...]
  • Nr 68A, 1968 Odry Cmentarzysko kurhanowe Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 15]
  • Nr 69, 1968 Truchim S. Historia szkolnictwa i oświaty w Wielkim Księstwie Poznańskim [...] T. 2
  • Nr 69A, 1968 Jażdzewski K. Z problematyki początków Słowiańszczyzny i Polski. Cz 1 Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 16]
  • Nr 70A, 1968 Na granicach archeologii Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 17]
  • Nr 70, 1969 Bronowski F. Idea gminowładztwa w polskiej historiografii
  • Nr 71, 1970 Grajewski H. Granice czasowe mocy obowiązującej norm dawnego prawa polskiego
  • Nr 71A, 1970 Abramowicz A. Podróżnicy po przeszłości Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 18]
  • Nr 72, 1970 [BPR B 49] Zajączkowski Stanisław Zajączkowski Stanisław Marian Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku. Cz. 2, (Nacki - Żywocin oraz dodatek i uzupełnienia)
  • Nr 72A, 1970 Głosek M. Nadolski A. Miecze średniowieczne z ziem polskich Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 19]
  • Nr 73, 1971 Grajewski H. Zasada Lex etro non agit w praktyce sądów polskich do połowy XVI wieku
  • Nr 73A, 1971 Chmielowska A. Grzebienie starożytne i średniowieczne [...] Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 20]
  • Nr 74, 1972 Kuchowicz Z. Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego [...]
  • Nr 74A, 1972 Nowakowski A. Górne Pobuże w wiekach VIII-XI Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 21]
  • Nr 75, 1974 Zajączkowski S. M. O lokacjach wsi na prawie niemieckim [...]
  • Nr 75A, 1973 Hasegowa J. Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką [...] Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 22]
  • Nr [76A], 1974 Abramowicz A. Dalecy i bliscy Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 23]
  • Nr 77, 1974 Stosunek mieszkańców wsi kujawskiej do ziemi
  • Nr 78, 1976 Szymczak T. Ewolucja instytucji prezydenta w socjalistycznym prawie Państwowym
  • Nr 79, 1975 Matuszewski J. Polskie nazwisko szlacheckie
  • Nr 79A, 1976 Wawrzonowska Z. Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów Śląskich Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 25]
  • Nr 80, 1976 Zajączkowski Stanisław Marian Studia z dziejów osadnictwa na obszarze Łodzi. Do końca XVI wieku
 • Seria :
  • Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis
  • Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis
  • Wydawnictwa Bibliograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi
 • Uwagi :
  • Nr 80, 1976 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
  • pol. łac. ang. fr.
  • Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] Jasiński Tomasz
 • Hasła przedmiotowe :
  • Długosz, Jan
  • Wolski, Felicjan Abdon
  • Bodin, Jean
  • Bakunin, Michaił
  • Dybowski, A. N.
  • Bolesław Chrobry
  • Marchlewski, Julian
  • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
  • Łódzkie Towarzystwo Naukowe Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych
  • Uniwersytet Łódzki

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a ŁÓDZKIE
 • 245 a Łódzkie Towarzystwo Naukowe n Wydział 2 p Nauki Historyczne i Społeczne
 • 246 a Societas Scientiarum Lodziensis
 • 260 a Łódź c 1948- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Nr 1, 1948 [BPR D 271] b Baranowski Bohdan c Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629
 • 362 a Nr 2, 1948-1949 b Jażdzewski K. c Atlas do pradziejów Słowian. Cz. I. Mapy. Cz. II Teksty c = [||Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis Nr 1]
 • 362 a Nr 3, 1950 b Baranowski B. c Znajomość wschodu w dawnej Polsce do XVIII w. [...]
 • 362 a Nr 4, 1950 b Dutkiewicz J. c Francja a Polska w 1831 r. [...]
 • 362 a Nr 5, 1951 b Rynkowska A. c Działalność gospodarcza władz Królewstwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821-1831 [...]
 • 362 a Nr 6, 1952 b Warężak J. c Osadnictwo kasztelanii łowickiej cz. I
 • 362 a Nr 7, 1951 b Zajączkowski S. c Studia nad terytorialnym formowaniem ziemi łęczyckiej i sieradzkiej [...]
 • 362 a Nr 8, 1953 b Serejski M. H. c Studia nad historiografią Polski. Cz. I
 • 362 a Nr 10, 1961 b Warężak J. c Słownik historyczno-geograficzny księstwa łowickiego [...] Z. 1
 • 362 a Nr 11, 1954 b Kamińska J. c Grody wczesnośredniowieczne [...]
 • 362 a Nr 12, 1954 b Nadolski A. c Studia nad uzbrojeniem [...]
 • 362 a Nr 13, 1952 [BPR D 946] b Baranowski B. c Procesy czarownic w Polsce XVII i XVII wieku [...]
 • 362 a Nr 14, 1953 b Kamiński A. c Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne
 • 362 a Nr 15, 1954 [sygn.: Cz 3687] b Kaczanowska J. c Bibliografia prac Juliana Marchlewskiego c = ||[Wydawnictwa Bibliograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, t. 1]
 • 362 a Nr 16, 1955 b Baranowski B. c Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce [...]
 • 362 a Nr 17, 1955 b Łapicki B. c Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskim [...]
 • 362 a Nr 18, 1956 c Na dziesięciolecie łódzkiego ośrodka archeologicznego
 • 362 a Nr 19, 1956 b Nadolski A. c Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego [...]
 • 362 a Nr 20, 1956 b Śreniowska K. c Stanisław Zakrzewski [...]
 • 362 a Nr 21, 1957 b Ossowski S. c Struktura klasowa w społecznej świadomości
 • 362 a Nr 22, 1958 b Bajer K. c Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich [...]
 • 362 a Nr 23, 1958 b Adamus J. c Polska teoria rodowa
 • 362 a Nr 24, 1958 b Kamińska J. b Nahlik A. c Włókiennictwo gdańskie w X-XIII wieku
 • 362 a Nr 25, 1957 b Nadolski A. b Abramowicz A. b Poklewski T. c Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku [...]
 • 362 a nr 26, 1958 b Zajączkowski M. S. c Służba wojskowa chłopów w Polsce [...]
 • 362 a Nr 27, 1958 b Kondratiukowa K. c Ludowe tkactwo opoczyńskie
 • 362 a Nr 28, 1959 b Grajewski H. c A. N. ||Dybowski i jego projekt konstytucji dla Polski z 1848 r.
 • 362 a Nr 29, 1959 b Barnycz-Gupieniec R. c Naczynia drewniane z Gdańska w X-XII wieku
 • 362 a Nr 30, 1960 b Truchim S. c Współpraca polsko-rosyjska nad organizacją szkolnictwa rosyjskiego w początkach XIX wieku
 • 362 a Nr 31, 1960 b Bortnowski W. c Walka o cele powstania listopadowego [...]
 • 362 a Nr 32, 1960 b Baranowski B. c Początki i rozpowszechnianie uprawy ziemniaków [...]
 • 362 a Nr 33, 1960 b Goldberg Jakub c Stosunki agrarne w miastach ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku
 • 362 a Nr 34, 1960 b Grajewski H. c Komitet Emigracji Polskiej z 1848 roku [...]
 • 362 a Nr 35, 1960 b Poklewski T. c Misy brązowe z XI, XII i XIII wieku [...]
 • 362 a Nr 36, 1962 b Łapicki B. c O spadkobiercach ideologii rzymskiej [...]
 • 362 a Nr 37, 1961 b Adamus J. c Monarchizm i republikanizm [...]
 • 362 a Nr 38, 1961 b Kuchowicz Z. c Warunki zdrowotne wsi i miasteczek [...]
 • 362 a Nr 39, 1961 b Chmielewska M. c Huttes d'habitation epipaleolithiques [...] c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 10]
 • 362 a Nr 40, 1967 b Warężak J. c Słownik historyczno-geograficzny księstwa łowickiego [...] Cz 2, z. 2
 • 362 a Nr 41, 1962 b Leśniewski A. c Bakunin a sprawy polskie [...]
 • 362 a Nr 42, 1963 b Szczygielski W. c Produkcja rolnicza gospodarstwa [...]
 • 362 a Nr 43, 1962 b Fijałek J. c Instytucje pomocy materialno-zdrowotnej [...]
 • 362 a Nr 44, 1962 b Libiszowska Z. c Opinia polska wobec rewolucji [...]
 • 362 a Nr 45, 1962 b Katz H. c Liga reformy [...]
 • 362 a Nr 46, 1962 b Kmieciński J. c Zagadnienie tzw. kultury gocko-gepidzkiej [...] c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 11]
 • 362 a Nr 47, 1963 b Evert-Kappesowa H. c Studia nad historią wsi bizantyńskiej
 • 362 a Nr 48, 1963 b Michowicz W. c Walka dyplomacji polskiej [...]
 • 362 a Nr 49, 1963 b Loga J. c Urlopy wypoczynkowe
 • 362 a Nr 50, 1963 b Izdebski Z. b Tudrej J. c Kierownicy przedsiębiorstw kapitalistycznych [...]
 • 362 a Nr 51, 1963 b Zajewski Władysław c Wolność druku w powstaniu listopadowym 1830-1831
 • 362 a Nr 52A, 1963 b Wiklak Henryk c Pączątki kultury łużyckiej w Polsce Środkowej c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 12]
 • 362 a Nr 52, 1964 b Adamus Jan c O kierunkach polskiej myśli historycznej
 • 362 a Nr 53, 1964 b Grajewski H. c Jan Schultz Strzelecki i jego Tractatus historico-politicus [...]
 • 362 a Nr 54, 1964 b Łapicki B. c Ideologia rzymska w średniowieczu Europy zachodniej
 • 362 a Nr 55, 1964 b Prochowicki Z. c Lokalizacja zakładu przemysłowego [...]
 • 362 a Nr 56, 1964 b Katz H. c Robotnicy angielscy wobec powstania styczniowego [...]
 • 362 a Nr 57, 1964 b Kuczyński S. M. c Lata wojny trzynastoletniej w "Rocznikach" [...] Jana Długosza. Vol. 1-2
 • 362 a Nr 58, 1965 b Błaszczyk L. T. c Ze studiów na senatem rzymskim w okresie schyłku Republiki
 • 362 a Nr 59, 1965 b Izdebski Z. c Quelques observations sur les idees politiques Jean Bodin
 • 362 a Nr 60A, 1965 c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 13]
 • 362 a Nr 60, 1965 b Truchim S. c Z zagadnień metodologicznych historii wychowania
 • 362 a Nr 61, 1966 b Grajewski H. c Felicjan Abdon Wolski i jego projekt konstytucji dla Polski z 1840 roku
 • 362 a Nr 62, 1966 b Podgórska E. c Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 1808-1914
 • 362 a Nr 63, 1966 [BPR B 49] b Zajączkowski Stanisław b Zajączkowski Stanisław Marian c Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku. Cz. 1, (Abramowice - Mzurki)
 • 362 a Nr 64, 1966 b Libiszowska Z. c Misja polska w Londynie w latach 1769-1795
 • 362 a Nr 64A, 1966 b Gabatówna L. c Ze studiów nad grupą brzesko-kujawską [...] c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 14]
 • 362 a Nr 65, 1967 b Truchim S. c Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915 [...] T. 1
 • 362 a Nr 66, 1967 b Baranowski B. c Zanik tradycyjnego chowu krów oraz wierzeń i zabobonów [...]
 • 362 a Nr 67, 1967 b Dutkiewicz J. c Anglia a sprawa polska w latach 1830-1831
 • 362 a Nr 68, 1967 c Problem demografii i zatrudnienia na terenie miasta Łodzi [...]
 • 362 a Nr 68A, 1968 c Odry Cmentarzysko kurhanowe c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 15]
 • 362 a Nr 69, 1968 b Truchim S. c Historia szkolnictwa i oświaty w Wielkim Księstwie Poznańskim [...] T. 2
 • 362 a Nr 69A, 1968 b Jażdzewski K. c Z problematyki początków Słowiańszczyzny i Polski. Cz 1 c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 16]
 • 362 a Nr 70A, 1968 c Na granicach archeologii c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 17]
 • 362 a Nr 70, 1969 b Bronowski F. c Idea gminowładztwa w polskiej historiografii
 • 362 a Nr 71, 1970 b Grajewski H. c Granice czasowe mocy obowiązującej norm dawnego prawa polskiego
 • 362 a Nr 71A, 1970 b Abramowicz A. c Podróżnicy po przeszłości c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 18]
 • 362 a Nr 72, 1970 [BPR B 49] b Zajączkowski Stanisław b Zajączkowski Stanisław Marian c Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku. Cz. 2, (Nacki - Żywocin oraz dodatek i uzupełnienia)
 • 362 a Nr 72A, 1970 b Głosek M. b Nadolski A. c Miecze średniowieczne z ziem polskich c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 19]
 • 362 a Nr 73, 1971 b Grajewski H. c Zasada Lex etro non agit w praktyce sądów polskich do połowy XVI wieku
 • 362 a Nr 73A, 1971 b Chmielowska A. c Grzebienie starożytne i średniowieczne [...] c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 20]
 • 362 a Nr 74, 1972 b Kuchowicz Z. c Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego [...]
 • 362 a Nr 74A, 1972 b Nowakowski A. c Górne Pobuże w wiekach VIII-XI c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 21]
 • 362 a Nr 75, 1974 b Zajączkowski S. M. c O lokacjach wsi na prawie niemieckim [...]
 • 362 a Nr 75A, 1973 b Hasegowa J. c Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką [...] c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 22]
 • 362 a Nr [76A], 1974 b Abramowicz A. c Dalecy i bliscy c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 23]
 • 362 a Nr 77, 1974 c Stosunek mieszkańców wsi kujawskiej do ziemi
 • 362 a Nr 78, 1976 b Szymczak T. c Ewolucja instytucji prezydenta w socjalistycznym prawie Państwowym
 • 362 a Nr 79, 1975 b Matuszewski J. c Polskie nazwisko szlacheckie
 • 362 a Nr 79A, 1976 b Wawrzonowska Z. c Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów Śląskich c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 25]
 • 362 a Nr 80, 1976 b Zajączkowski Stanisław Marian c Studia z dziejów osadnictwa na obszarze Łodzi. Do końca XVI wieku
 • 440 a Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis
 • 440 a Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis
 • 440 a Wydawnictwa Bibliograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi
 • 500 a Nr 80, 1976 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
 • 546 a pol. a łac. a ang. a fr.
 • 561 a Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] w Jasiński Tomasz
 • 600 a Długosz, Jan
 • 600 a Wolski, Felicjan Abdon
 • 600 a Bodin, Jean
 • 600 a Bakunin, Michaił
 • 600 a Dybowski, A. N.
 • 600 a Bolesław Chrobry
 • 600 a Marchlewski, Julian
 • 610 a Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
 • 651 a Łódź
 • 651 a Lutomiersk
 • 651 a Gdańsk
 • 651 a Księstwo Łowickie
 • 651 a Łódź (woj. łódzkie)
 • 651 a Londyn
 • 651 a Wielka Brytania
 • 651 a Wielkopolska
 • 651 a Kujawy
 • 710 a Łódzkie Towarzystwo Naukowe b Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych
 • 710 a Uniwersytet Łódzki
 • 852 j Cz 3380

Indeksy