Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2983
 • Tytuł : Łódzkie Towarzystwo Naukowe Wydział 4
 • Wariant tytułu : Societas Scientiarum Lodziensis
 • Miejsce wydania : Łódź Polska
 • Data wydania : 1951-1964
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1951 Stępień L. Badania nad powstawaniem tarczy zastoinowej [...]
  • Nr 2, 1952 Bojanowicz K. Badania nad zawartością potasu we krwi w chorobie wrzodowej [...]
  • Nr 3, 1953 Bojanowicz K. Badania nad ośrodkową regulacją odczynów [...]
  • Nr 4, 1964 Lewińska H. Jędrzejewska H. Wpływ metylotiouracylu na leukopoezę zwierząt doświadczalnych [...]
  • Nr 5, 1955 Chojnowski J. R. Mechanizm mocznicy chloropenicznej [...]
  • Nr 6, 1955 Catka W. Morfologia mięśnia piersiowego [...]
  • Nr 7, 1956 Pertyński J. Rola czynników hormonalnych w prawidłowej i nieprawidłowej czynności gruczołów mlecznych
  • Nr 8, 1956 Pogorzelski W. Objawy psychiczne we wczesnych okresach zatruć dwusiarczkiem węgla
  • Nr 13, 1958 Bagiński S. Biologia kombium tkankowego
  • Nr 14, 1959 Z zagadnień etiologii i patogenezy schizofrenii
  • Nr 15, 1959 Czernielewski A. Badania zdolności skóry [...]
  • Nr 16, 1959 Bagiński S. Wpływ izotopu P32 na biomorfologię [...]
  • Nr 17, 1959 Kozłowski H. Zmiany histopatologiczne [...] świnek morskich [...]
  • Nr 18, 1960 Kurnatowski A. Zmiany anatomopatologiczne w [...] narządach świnek [...]
  • Nr 19, 1959 Małdyk E. Zmiany mikroskopowe w nerkach [...]
  • Nr 21, 1959 Jarasz M. Urojenia pasożytniczej choroby skóry
  • Nr 22, 1960 Szapiro M. Z zagadnień objawu babińskiego [...]
  • Nr 23, 1960 Cieciura L. Badania cytologiczne [...]
  • Nr 24, 1960 Wierzbowska A. Badania cytologiczne [...]
  • Nr 25, 1960 Z zagadnień fizjopatologii krążenia [...]
  • Nr 26, 1960 Liniecki J. Wpływ przewlekłego zatrucia [...]
  • Nr 27, 1961 Lipińksa-Ebnerowa H. Badania krwiotówrcze [...]
  • Nr 28, 1960 Alichniewicz A. Zmiany w czynności nerek [...]
  • Nr 29, 1961 Jańczuk Z. O odczynowym rogowaceniu nabłonka [...]
  • Nr 30, 1961 Bojanowicz K. Badania nad działaniem octanu [...]
  • Nr 31, 1961 Głuszcz A. Rozsiana okołokomorowa martwica [...]
  • Nr 32, 1961 Czerucki W. Doświadczalne badania odnowy wątroby [...]
  • Nr 33, 1961 Adamski Stanisław Wartość przeszczepów żołądka [...]
  • Nr 34, 1961 Kuński H. Badania histochemiczne kory nadnerczy [...]
  • Nr 35, 1961 Łaciak J. Zmiany chorobowe w górnych drogach oddechowych [...]
  • Nr 36, 1961 Fortak W. Badania histologiczne i histochemiczne [...]
  • Nr 37, 1961 Kadłubowski R. Studia nad procesem odtruwania [...] cz. 2
  • Nr 38, 1961 Szczerbicki C. Topogrfia przestrzenna przewodów [...]
  • Nr 39, 1962 Świetliczko-Przybylska J. Rola i wartość pomiarów ciśnienia [...]
  • Nr 41, 1962 Jarosz M. Badania nad zachowaniem się glikozy [...]
  • Nr 42, 1962 Kozłowski H. Zmiany patomorfologiczne [...]
  • Nr 43, 1962 Małdyk E. Zmiany histologiczne w sercu [...]
  • Nr 44, 1962 Ganczarski A. Wykorzystywanie przez gronkowce dwutlenku węgla [...]
  • Nr 45, 1963 Szpinak J. Badanie elektroforetyczne białek surowicy [...]
  • Nr 46, 1963 Czernielewski A. Badania oporności i odczynowości skóry [...]
  • Nr 47, 1963 Głuszcz A. Badania histologiczne i histochemiczne [...]
  • Nr 48, 1963 Prusiński A. Polyneuropathia diabetica [...]
  • Nr 49, 1963 Korzon T. Zespołowe złamania jarzmowo-szczękowe [...]
  • Nr 50, 1963 Szendzikowski S. Badania morfologiczne i histochemiczne [...]
  • Nr 51, 1963 Lisiecka-Adamska H. Badania doświadczalne [...]
  • Nr 52, 1963 Pogorzelska E. Badania nad chromatyną płciową [...]
  • Nr 53, 1963 Sobis H. Zmiany patomorfologiczne w płucach [...]
  • Nr 54, 1964 Kiciński J. Niektóre zagadnienia ciąży, porodu i połogu u kobiet [...]
  • Nr 55, 1964 Blichowski A. Wpływ urazu operacyjnego na rozsiew komórek [...]
  • Nr 56, 1964 Woźniak L. Morfologia okołonowotworowej tkanki łącznej [...]
  • Nr 57, 1964 Gorzkowski T. Badania układu krwiotwórczego w chorobach nerek [...]
  • Nr 58, 1964 [brak przy skontrum] Kurnatowski A. Badania wpływu nowych analogów iperytu azotowego
  • Nr 59, 1964 Rau Z. Całkowity blok serca i zespołu Morgagniego-Adamsa-Stokesa [...]
  • Nr 60, 1964 Prosnak-Irzykiewicz I. Zmiany w składzie białek surowicy krwi [...]
  • Nr 61, 1964 Tydelska E. Zawał serca w świetle spostrzeżeń klinicznych [...]
  • Nr 62, 1964 Fiedorczuk Z. Obkurczanie się jelit jako objaw anatomopatologiczny [...]
 • Uwagi :
  • Brak nr 9-12, 20, 40
  • pol. łac.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Łódzkie Towarzystwo Naukowe Wydział IV
  • Uniwersytet Łódzki

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a ŁÓDZKIE
 • 245 a Łódzkie Towarzystwo Naukowe n Wydział 4
 • 246 a Societas Scientiarum Lodziensis
 • 260 a Łódź c 1951-1964 k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Nr 1, 1951 b Stępień L. c Badania nad powstawaniem tarczy zastoinowej [...]
 • 362 a Nr 2, 1952 b Bojanowicz K. c Badania nad zawartością potasu we krwi w chorobie wrzodowej [...]
 • 362 a Nr 3, 1953 b Bojanowicz K. c Badania nad ośrodkową regulacją odczynów [...]
 • 362 a Nr 4, 1964 b Lewińska H. b Jędrzejewska H. c Wpływ metylotiouracylu na leukopoezę zwierząt doświadczalnych [...]
 • 362 a Nr 5, 1955 b Chojnowski J. R. c Mechanizm mocznicy chloropenicznej [...]
 • 362 a Nr 6, 1955 b Catka W. c Morfologia mięśnia piersiowego [...]
 • 362 a Nr 7, 1956 b Pertyński J. c Rola czynników hormonalnych w prawidłowej i nieprawidłowej czynności gruczołów mlecznych
 • 362 a Nr 8, 1956 b Pogorzelski W. c Objawy psychiczne we wczesnych okresach zatruć dwusiarczkiem węgla
 • 362 a Nr 13, 1958 b Bagiński S. c Biologia kombium tkankowego
 • 362 a Nr 14, 1959 c Z zagadnień etiologii i patogenezy schizofrenii
 • 362 a Nr 15, 1959 b Czernielewski A. c Badania zdolności skóry [...]
 • 362 a Nr 16, 1959 b Bagiński S. c Wpływ izotopu P32 na biomorfologię [...]
 • 362 a Nr 17, 1959 b Kozłowski H. c Zmiany histopatologiczne [...] świnek morskich [...]
 • 362 a Nr 18, 1960 b Kurnatowski A. c Zmiany anatomopatologiczne w [...] narządach świnek [...]
 • 362 a Nr 19, 1959 b Małdyk E. c Zmiany mikroskopowe w nerkach [...]
 • 362 a Nr 21, 1959 b Jarasz M. c Urojenia pasożytniczej choroby skóry
 • 362 a Nr 22, 1960 b Szapiro M. c Z zagadnień objawu babińskiego [...]
 • 362 a Nr 23, 1960 b Cieciura L. c Badania cytologiczne [...]
 • 362 a Nr 24, 1960 b Wierzbowska A. c Badania cytologiczne [...]
 • 362 a Nr 25, 1960 c Z zagadnień fizjopatologii krążenia [...]
 • 362 a Nr 26, 1960 b Liniecki J. c Wpływ przewlekłego zatrucia [...]
 • 362 a Nr 27, 1961 b Lipińksa-Ebnerowa H. c Badania krwiotówrcze [...]
 • 362 a Nr 28, 1960 b Alichniewicz A. c Zmiany w czynności nerek [...]
 • 362 a Nr 29, 1961 b Jańczuk Z. c O odczynowym rogowaceniu nabłonka [...]
 • 362 a Nr 30, 1961 b Bojanowicz K. c Badania nad działaniem octanu [...]
 • 362 a Nr 31, 1961 b Głuszcz A. c Rozsiana okołokomorowa martwica [...]
 • 362 a Nr 32, 1961 b Czerucki W. c Doświadczalne badania odnowy wątroby [...]
 • 362 a Nr 33, 1961 b Adamski Stanisław c Wartość przeszczepów żołądka [...]
 • 362 a Nr 34, 1961 b Kuński H. c Badania histochemiczne kory nadnerczy [...]
 • 362 a Nr 35, 1961 b Łaciak J. c Zmiany chorobowe w górnych drogach oddechowych [...]
 • 362 a Nr 36, 1961 b Fortak W. c Badania histologiczne i histochemiczne [...]
 • 362 a Nr 37, 1961 b Kadłubowski R. c Studia nad procesem odtruwania [...] cz. 2
 • 362 a Nr 38, 1961 b Szczerbicki C. c Topogrfia przestrzenna przewodów [...]
 • 362 a Nr 39, 1962 b Świetliczko-Przybylska J. c Rola i wartość pomiarów ciśnienia [...]
 • 362 a Nr 41, 1962 b Jarosz M. c Badania nad zachowaniem się glikozy [...]
 • 362 a Nr 42, 1962 b Kozłowski H. c Zmiany patomorfologiczne [...]
 • 362 a Nr 43, 1962 b Małdyk E. c Zmiany histologiczne w sercu [...]
 • 362 a Nr 44, 1962 b Ganczarski A. c Wykorzystywanie przez gronkowce dwutlenku węgla [...]
 • 362 a Nr 45, 1963 b Szpinak J. c Badanie elektroforetyczne białek surowicy [...]
 • 362 a Nr 46, 1963 b Czernielewski A. c Badania oporności i odczynowości skóry [...]
 • 362 a Nr 47, 1963 b Głuszcz A. c Badania histologiczne i histochemiczne [...]
 • 362 a Nr 48, 1963 b Prusiński A. c Polyneuropathia diabetica [...]
 • 362 a Nr 49, 1963 b Korzon T. c Zespołowe złamania jarzmowo-szczękowe [...]
 • 362 a Nr 50, 1963 b Szendzikowski S. c Badania morfologiczne i histochemiczne [...]
 • 362 a Nr 51, 1963 b Lisiecka-Adamska H. c Badania doświadczalne [...]
 • 362 a Nr 52, 1963 b Pogorzelska E. c Badania nad chromatyną płciową [...]
 • 362 a Nr 53, 1963 b Sobis H. c Zmiany patomorfologiczne w płucach [...]
 • 362 a Nr 54, 1964 b Kiciński J. c Niektóre zagadnienia ciąży, porodu i połogu u kobiet [...]
 • 362 a Nr 55, 1964 b Blichowski A. c Wpływ urazu operacyjnego na rozsiew komórek [...]
 • 362 a Nr 56, 1964 b Woźniak L. c Morfologia okołonowotworowej tkanki łącznej [...]
 • 362 a Nr 57, 1964 b Gorzkowski T. c Badania układu krwiotwórczego w chorobach nerek [...]
 • 362 a Nr 58, 1964 [brak przy skontrum] b Kurnatowski A. c Badania wpływu nowych analogów iperytu azotowego
 • 362 a Nr 59, 1964 b Rau Z. c Całkowity blok serca i zespołu Morgagniego-Adamsa-Stokesa [...]
 • 362 a Nr 60, 1964 b Prosnak-Irzykiewicz I. c Zmiany w składzie białek surowicy krwi [...]
 • 362 a Nr 61, 1964 b Tydelska E. c Zawał serca w świetle spostrzeżeń klinicznych [...]
 • 362 a Nr 62, 1964 b Fiedorczuk Z. c Obkurczanie się jelit jako objaw anatomopatologiczny [...]
 • 500 a Brak nr 9-12, 20, 40
 • 546 a pol. a łac.
 • 710 a Łódzkie Towarzystwo Naukowe b Wydział IV
 • 710 a Uniwersytet Łódzki
 • 852 j Cz 2983

Indeksy