Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2982
 • Tytuł : Łódzkie Towarzystwo Naukowe Wydział 3
 • Wariant tytułu : Societas Scientiarum Lodziensis
 • Miejsce wydania : Łódź Polska
 • Data wydania : 1947-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1947 Wiśniewski F. J. theories des noyaux [...]
  • Nr 2, 1947 Pawłowski L. K. Sur la biologie du cystobranchus fosciatur [...]
  • Nr 3, 1948 Dylik J. Ukształtowanie powierzchni łódzkiego obszaru [...] Acta Geographica Lodziendzia Nr 1]
  • Nr 4, 1948 Dylik J. Rozwój osadnictwa w okolicach Łodzi [...] Acta Geographica Lodziendzia Nr 2]
  • Nr 5, 1948 Wisniewski F. J. section efficace d'une particule lourde [...]
  • Nr 6, 1948 Kołodziejczyk L. passage of electromagnetic waves through the ionosphere [...]
  • Nr 7, 1949 Michalski I. Struktura antropologiczna Polski [...] Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis Nr 1]
  • Nr 8, 1948 Pawłowski L. K. Contribution à la systematique des sangsues du genre Erpobdella de Blaiville [...] Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis Nr 1]
  • Nr 9, 1948 Wiśniewski F. J. Sur une deduction possible des equations invariantes du champ [...]
  • Nr 10, 1961 Biuletyn peryglacjalny [...]
  • Nr 11, 1952 Dylikowa A. O metodzie badań strukturalnych w morfologii glacjalnej Acta Geographica Lodziendzia Nr 3]
  • Nr 12, 1949 Sandner K. Contribution à la connaissance de la faune parasitaire [...] Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis Nr 2]
  • Nr 13, 1949 Klekowski R. Contribution à la connaissance du Crapaud [...] Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis Nr 3]
  • Nr 14, 1949 Wiśniewski F. J. mouvement de deux particules lourdes [...]
  • Nr 15, 1949 Kołodziejczyk L. Stationary waves in ionosphere [...] Time taken radio signal sent out vertically to the ground [...]
  • Nr 16, 1951 Sandner H. Badania nad fauną pijawek Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis Nr 4]
  • Nr 17, 1949 Wiśniewski F. J. masse electromagnetique des particules elementaires [...]
  • Nr 18, 1951 Klekowska Z. Badania nad rozrodczością pijawek [...] Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis Nr 5]
  • Nr 19, 1952 Klekowski R. Studia nad małżoraczkami [...] wód śródlądowych słonych i siarczanych Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis Nr 6]
  • Nr 21, 1952 Dobrowolski J. O elektrymetrycznym oznaczaniu soli rtęciowych bez użycia pomocniczego źródła prądu
  • Nr 24, 1953 Dylik J. O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski [...] Acta Geographica Lodziendzia Nr 4]
  • Nr 25, 1953 Kroh J. Mikrochemiluminiscencja soli sodowej [...]
  • Nr 26, 1953 Zbrożyna A. Zjawisko nieutożsamiania bodźca działającego na różnych tłach fizjologicznych psów
  • Nr 27, 1953 Fonberg E. Przewlekła nerwica doświadczalna u psa [...]
  • Nr 28, 1954 Musiałowicza T. Rozchodzenie się ciepła w cieczy [...] Prace matematyczno-fizyczne Uniwersytetu Łódzkiego]
  • Nr 29, 1954 Włodawer P. O trawieniu i metaboliźmie wosku [...]
  • Nr 30, 1954 Zawadzki A. Hodoskopowe wyznaczanie przebiegu koherentnych i niekoherentnych [...]
  • Nr 31, 1954 Wojtczak L. Badania nad enzymami oddechowymi mola woskowego [...]
  • Nr 32, 1954 Grotowski M. Optyka
  • Nr 33, 1955 Zielińska Z. M. Przemiany azotowe [...]
  • Nr 34, 1954 Michalski E. Żuk-Konaszewska ... Elektrometryczne oznaczanie jodków [...]
  • Nr 35, 1955 Łukaszewska I. Okres utajony i przebieg początkowy regeneracji nerwów obw. u żab
  • Nr 36, 1955 Wyrwicka W. Badania nad odruchami warunkowymi analizatora ruchowego [...]
  • Nr 37, 1955 Wpływ usuwania okolic czołowych półkul mózgowych na ruchowe odruchy warunkowe u psów
  • Nr 38, 1955 Żabłocki B. Badania nad układem hialuronidaza [...]
  • Nr 39, 1955-1961, t. 1-7 Acta Chimica
  • Nr 40, 1955 Jewtuchowicz S. Struktura sandru Acta Geographica Lodziendzia Nr 5]
  • Nr 41, 1956 Michalski T. W. Studia nad strukturą antropologiczną [...]
  • Nr 42, 1956 Kulamowicz A. Badania nad wrotkami [...]
  • Nr 43, 1956 Różycki F. Trzeciorzęd Łodzi i okolic Acta Geographica Lodziendzia Nr 6]
  • Nr 44, 1956 Jewtuchowicz S. Struktura drumlinów [...]
  • Nr 47, 1957 Mowszowicz J. Conspectus florae Volnensis [...] Cz. 1
  • Nr 52, 1958 Kapica Z. Szkice z antropologii historycznej [...] Cz. 1
  • Nr 53, 1958 Janowski Witold Sur les valeurs extremales du module de la devivee des fonctions univalentes bornees
  • Nr 54, 1958 Studia z geomorfologii dynamicznej Acta Geographica Lodziendzia Nr 8]
  • Nr 55, 1959 Pawłowski L. K. Aperçu sur la faune des hirudinees [...]
  • Nr 56, 1959 Badania nad florą bakteryjną [...]
  • Nr 57, 1959 Pawłowski L. K. Remarques sur la repartition [...]
  • Nr 58, 1959 Wojtas F. Pijawki <hirudinea> rzeki Grabi
  • Nr 59, 1959 Mowszowicz J. Conspectus florae Volnensis [...] Cz. 3
  • Nr 60, 1959 Halicz B. Badania statystyczno-florystyczne [...] okolic Łodzi
  • Nr 61, 1959 Leyko W. Związki adeninowe we krwi ludzkiej
  • Nr 62, 1960 Zawadzki A. Rozważania [...] dotyczące wymiaru momentu [...]
  • Nr 63, 1960 Wiatrowski P. Limitation exacte du module [...]
  • Nr 64, 1960 Śladkowska J. Polynômes quasi-univalents [...]
  • Nr 65, 1960 Dziubiński J. equation des fonctions [...]
  • Nr 66, 1960 Moycho W. Knypl S. Wirus mozaiki tytoniowej [...]
  • Nr 67, 1960 Maciejewska Połapczykowa W. Zawartość [...] fosforu [...]
  • Nr 68, 1960 Siewierski L. local solution of coefficient [...]
  • Nr 69, 1960 Mowszowicz J. Conspectus florae lodziensis [...]
  • Nr 70, 1961 Mowszowicz J. Wyrośle <Zoocecidia> pospolicie występujące [...]
  • Nr 71, 1961 Kodłubowska J. Z. Glony zbiorników wodnych [...]
  • Nr 72, 1962 Olszewski T. Geograficzne warunki rolnictwa chińskiej prowincji Kiangsu. Cz. 1-2
  • Nr 73, 1961 Mowszowicz J. Olaczek R. Flora naczyniowa [...]
  • Nr 74, 1962 Olchowik-Kolasińska J. Genetyczne typy struktur [...] Acta Geographica Lodziendzia Nr 10]
  • Nr 75, 1962 Dutkiewicz T. Wchłanianie i metabolizm aniliny u ludzi
  • Nr 76, 1962 Jakubowski Z. J. Theorèmes sur la deformation [...]
  • Nr 78, 1962 Wojtas F. Budowa narządów rozrodczych u pijawek [...]
  • Nr 79, 1962 Jewtuchowicz S. Studia z geomorfologii glacjalnej [...]
  • Nr 80, 1962 Mowszowicz J. Zarys zagadnień fizjograficzno-florystycznych [...]
  • Nr 81, 1962 Klatka T. Geneza i wiek Gołoborzy Łysogórskich Acta Geographica Lodziendzia Nr 12]
  • Nr 82 Zagadnienia klimatyczne kotliny podhalańskiej [...] Acta Geographica Lodziendzia Nr 13]
  • Nr [83], 1962 Wadas S. Oz gostyński [...] Acta Geographica Lodziendzia Nr 14]
  • Nr [84], 1862 Olszewski T. Rejony rolnicze północnego obszaru [...] Acta Geographica Lodziendzia Nr 15]
  • Nr 85, 1962 Gerstenkorn T. On the generalized poisson distributions
  • Nr 86, 1962 Różbicka L. Charakterystyka antropologiczna Łemków Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis Nr 7]
  • Nr [87], 1962 Jaworska K. Charakterystyka antropologiczna niektórych szczepów [...] Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis Nr 8]
  • Nr 88, 1962 Kłyszejko-Stefanowicz L. Khouvine Yv. Dezoksyrybonukleoproteidy trzustki [...] Cz. 1. Badanie składu [...]
  • Nr 89, 1963 Pagasiewicz L. Łąki doliny Pilicy [...]
  • Nr 90, 1963 Mowszowicz J. Systematyczny przegląd [...]
  • Nr 91, 1963 Drabikowski W. Badania nad połączeniami [...]
  • Nr 92, 1963 Dominas H. Powstanie nienasyconych kwasów [...]
  • Nr 93, 1963 Fonberg E. Występowanie reakcji obronnych [...]
  • Nr 94, 1963 Rezerwat modrzewia polskiego Trębaczew
  • Nr [94A], 1963 Dylik J. Nowe problemy wiecznej zmarzliny [...] Acta Geographica Lodziendzia Nr 17]
  • Nr 95, 1963 Krajewski T. Dmochowski A. Frakcje fosforowe [...]
  • Nr [95A], 1964 Acta Chimica T. 8, 9
  • Nr 96, 1964 Sowa R. Roślinne zespoły iuderalne na terenie Łodzi [...]
  • Nr 97, 1964 Kadłubowska J. Z. Okrzemki rzeki Policy i ich znaczenie w ocenie [...]
  • Nr 98, 1964 Kuziel S. Porosty epifityczne drzew owocowych w kotlinie Łącka [...]
  • Nr 99, [1964] Kłyszejko-Stefanowicz L. Dezoksyrybonukleoproteidy trzustki wołowej [...] Cz. 2
  • Nr 109, 1971 Kroh J. Mayer J. Procesy elektronowe w chemii radiacyjnej
  • Nr 110, 1970 Pawłowski L. K. Rotifères de la rivière Grabia
  • Nr 111, 1971 Cieśliński S. Halicz B. Studia nad zespołami porostów Gór Świętokrzyskich
  • Nr [111A], 1972 Acta Chimica T. 17
 • Seria :
  • Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis
  • Acta Geographica Lodziendzia
  • Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis
  • Acta Chimica [Universitatis Lodziensis]
 • Uwagi :
  • Brak nr 20, 22-23, 45-46, 48-51, 100-108
  • pol. łac. fr. ang.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Łódzkie Towarzystwo Naukowe Wydział III
  • Uniwersytet Łódzki

MARC

 • 001 %a Kór-Z
 • 008 %a 2003
 • 130 %a ŁÓDZKIE
 • 245 %a Łódzkie Towarzystwo Naukowe %n Wydział 3
 • 246 %a Societas Scientiarum Lodziensis
 • 260 %a Łódź %c 1947- %k Polska
 • 300 %c
 • 310 %a Niereg.
 • 362 %a Nr 1, 1947 %b Wiśniewski F. J. %c La ||theories des noyaux [...]
 • 362 %a Nr 2, 1947 %b Pawłowski L. K. %c Sur la biologie du cystobranchus fosciatur [...]
 • 362 %a Nr 3, 1948 %b Dylik J. %c Ukształtowanie powierzchni łódzkiego obszaru [...] %c = [||Acta Geographica Lodziendzia Nr 1]
 • 362 %a Nr 4, 1948 %b Dylik J. %c Rozwój osadnictwa w okolicach Łodzi [...] %c = [||Acta Geographica Lodziendzia Nr 2]
 • 362 %a Nr 5, 1948 %b Wisniewski F. J. %c La ||section efficace d'une particule lourde [...]
 • 362 %a Nr 6, 1948 %b Kołodziejczyk L. %c The ||passage of electromagnetic waves through the ionosphere [...]
 • 362 %a Nr 7, 1949 %b Michalski I. %c Struktura antropologiczna Polski [...] %c = [||Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis Nr 1]
 • 362 %a Nr 8, 1948 %b Pawłowski L. K. %c Contribution à la systematique des sangsues du genre Erpobdella de Blaiville [...] %c = [||Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis Nr 1]
 • 362 %a Nr 9, 1948 %b Wiśniewski F. J. %c Sur une deduction possible des equations invariantes du champ [...]
 • 362 %a Nr 10, 1961 %c Biuletyn peryglacjalny [...]
 • 362 %a Nr 11, 1952 %b Dylikowa A. %c O metodzie badań strukturalnych w morfologii glacjalnej %c = [||Acta Geographica Lodziendzia Nr 3]
 • 362 %a Nr 12, 1949 %b Sandner K. %c Contribution à la connaissance de la faune parasitaire [...] %c = [||Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis Nr 2]
 • 362 %a Nr 13, 1949 %b Klekowski R. %c Contribution à la connaissance du Crapaud [...] %c = [||Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis Nr 3]
 • 362 %a Nr 14, 1949 %b Wiśniewski F. J. %c Le ||mouvement de deux particules lourdes [...]
 • 362 %a Nr 15, 1949 %b Kołodziejczyk L. %c [Cz. 1] ||Stationary waves in ionosphere [...] %c [Cz. 2] ||Time taken radio signal sent out vertically to the ground [...]
 • 362 %a Nr 16, 1951 %b Sandner H. %c Badania nad fauną pijawek %c = [||Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis Nr 4]
 • 362 %a Nr 17, 1949 %b Wiśniewski F. J. %c La ||masse electromagnetique des particules elementaires [...]
 • 362 %a Nr 18, 1951 %b Klekowska Z. %c Badania nad rozrodczością pijawek [...] %c = [||Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis Nr 5]
 • 362 %a Nr 19, 1952 %b Klekowski R. %c Studia nad małżoraczkami [...] wód śródlądowych słonych i siarczanych %c = [||Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis Nr 6]
 • 362 %a Nr 21, 1952 %b Dobrowolski J. %c O elektrymetrycznym oznaczaniu soli rtęciowych bez użycia pomocniczego źródła prądu
 • 362 %a Nr 24, 1953 %b Dylik J. %c O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski [...] %c = [||Acta Geographica Lodziendzia Nr 4]
 • 362 %a Nr 25, 1953 %b Kroh J. %c Mikrochemiluminiscencja soli sodowej [...]
 • 362 %a Nr 26, 1953 %b Zbrożyna A. %c Zjawisko nieutożsamiania bodźca działającego na różnych tłach fizjologicznych psów
 • 362 %a Nr 27, 1953 %b Fonberg E. %c Przewlekła nerwica doświadczalna u psa [...]
 • 362 %a Nr 28, 1954 %b Musiałowicza T. %c Rozchodzenie się ciepła w cieczy [...] %c = [||Prace matematyczno-fizyczne Uniwersytetu Łódzkiego]
 • 362 %a Nr 29, 1954 %b Włodawer P. %c O trawieniu i metaboliźmie wosku [...]
 • 362 %a Nr 30, 1954 %b Zawadzki A. %c Hodoskopowe wyznaczanie przebiegu koherentnych i niekoherentnych [...]
 • 362 %a Nr 31, 1954 %b Wojtczak L. %c Badania nad enzymami oddechowymi mola woskowego [...]
 • 362 %a Nr 32, 1954 %b Grotowski M. %c Optyka
 • 362 %a Nr 33, 1955 %b Zielińska Z. M. %c Przemiany azotowe [...]
 • 362 %a Nr 34, 1954 %b Michalski E. %b Żuk-Konaszewska ... %c Elektrometryczne oznaczanie jodków [...]
 • 362 %a Nr 35, 1955 %b Łukaszewska I. %c Okres utajony i przebieg początkowy regeneracji nerwów obw. u żab
 • 362 %a Nr 36, 1955 %b Wyrwicka W. %c Badania nad odruchami warunkowymi analizatora ruchowego [...]
 • 362 %a Nr 37, 1955 %c Wpływ usuwania okolic czołowych półkul mózgowych na ruchowe odruchy warunkowe u psów
 • 362 %a Nr 38, 1955 %b Żabłocki B. %c Badania nad układem hialuronidaza [...]
 • 362 %a Nr 39, 1955-1961, t. 1-7 %c Acta Chimica
 • 362 %a Nr 40, 1955 %b Jewtuchowicz S. %c Struktura sandru %c = [||Acta Geographica Lodziendzia Nr 5]
 • 362 %a Nr 41, 1956 %b Michalski T. W. %c Studia nad strukturą antropologiczną [...]
 • 362 %a Nr 42, 1956 %b Kulamowicz A. %c Badania nad wrotkami [...]
 • 362 %a Nr 43, 1956 %b Różycki F. %c Trzeciorzęd Łodzi i okolic %c = [||Acta Geographica Lodziendzia Nr 6]
 • 362 %a Nr 44, 1956 %b Jewtuchowicz S. %c Struktura drumlinów [...]
 • 362 %a Nr 47, 1957 %b Mowszowicz J. %c Conspectus florae Volnensis [...] Cz. 1
 • 362 %a Nr 52, 1958 %b Kapica Z. %c Szkice z antropologii historycznej [...] Cz. 1
 • 362 %a Nr 53, 1958 %b Janowski Witold %c Sur les valeurs extremales du module de la devivee des fonctions univalentes bornees
 • 362 %a Nr 54, 1958 %c Studia z geomorfologii dynamicznej %c = [||Acta Geographica Lodziendzia Nr 8]
 • 362 %a Nr 55, 1959 %b Pawłowski L. K. %c Aperçu sur la faune des hirudinees [...]
 • 362 %a Nr 56, 1959 %c Badania nad florą bakteryjną [...]
 • 362 %a Nr 57, 1959 %b Pawłowski L. K. %c Remarques sur la repartition [...]
 • 362 %a Nr 58, 1959 %b Wojtas F. %c Pijawki <hirudinea> rzeki Grabi
 • 362 %a Nr 59, 1959 %b Mowszowicz J. %c Conspectus florae Volnensis [...] Cz. 3
 • 362 %a Nr 60, 1959 %b Halicz B. %c Badania statystyczno-florystyczne [...] okolic Łodzi
 • 362 %a Nr 61, 1959 %b Leyko W. %c Związki adeninowe we krwi ludzkiej
 • 362 %a Nr 62, 1960 %b Zawadzki A. %c Rozważania [...] dotyczące wymiaru momentu [...]
 • 362 %a Nr 63, 1960 %b Wiatrowski P. %c Limitation exacte du module [...]
 • 362 %a Nr 64, 1960 %b Śladkowska J. %c Polynômes quasi-univalents [...]
 • 362 %a Nr 65, 1960 %b Dziubiński J. %c L'||equation des fonctions [...]
 • 362 %a Nr 66, 1960 %b Moycho W. %b Knypl S. %c Wirus mozaiki tytoniowej [...]
 • 362 %a Nr 67, 1960 %b Maciejewska Połapczykowa W. %c Zawartość [...] fosforu [...]
 • 362 %a Nr 68, 1960 %b Siewierski L. %c The ||local solution of coefficient [...]
 • 362 %a Nr 69, 1960 %b Mowszowicz J. %c Conspectus florae lodziensis [...]
 • 362 %a Nr 70, 1961 %b Mowszowicz J. %c Wyrośle <Zoocecidia> pospolicie występujące [...]
 • 362 %a Nr 71, 1961 %b Kodłubowska J. Z. %c Glony zbiorników wodnych [...]
 • 362 %a Nr 72, 1962 %b Olszewski T. %c Geograficzne warunki rolnictwa chińskiej prowincji Kiangsu. Cz. 1-2
 • 362 %a Nr 73, 1961 %b Mowszowicz J. %b Olaczek R. %c Flora naczyniowa [...]
 • 362 %a Nr 74, 1962 %b Olchowik-Kolasińska J. %c Genetyczne typy struktur [...] %c = [||Acta Geographica Lodziendzia Nr 10]
 • 362 %a Nr 75, 1962 %b Dutkiewicz T. %c Wchłanianie i metabolizm aniliny u ludzi
 • 362 %a Nr 76, 1962 %b Jakubowski Z. J. %c Theorèmes sur la deformation [...]
 • 362 %a Nr 78, 1962 %b Wojtas F. %c Budowa narządów rozrodczych u pijawek [...]
 • 362 %a Nr 79, 1962 %b Jewtuchowicz S. %c Studia z geomorfologii glacjalnej [...]
 • 362 %a Nr 80, 1962 %b Mowszowicz J. %c Zarys zagadnień fizjograficzno-florystycznych [...]
 • 362 %a Nr 81, 1962 %b Klatka T. %c Geneza i wiek Gołoborzy Łysogórskich %c = [||Acta Geographica Lodziendzia Nr 12]
 • 362 %a Nr 82 %c Zagadnienia klimatyczne kotliny podhalańskiej [...] %c = [||Acta Geographica Lodziendzia Nr 13]
 • 362 %a Nr [83], 1962 %b Wadas S. %c Oz gostyński [...] %c = [||Acta Geographica Lodziendzia Nr 14]
 • 362 %a Nr [84], 1862 %b Olszewski T. %c Rejony rolnicze północnego obszaru [...] %c = [||Acta Geographica Lodziendzia Nr 15]
 • 362 %a Nr 85, 1962 %b Gerstenkorn T. %c On the generalized poisson distributions
 • 362 %a Nr 86, 1962 %b Różbicka L. %c Charakterystyka antropologiczna Łemków %c = [||Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis Nr 7]
 • 362 %a Nr [87], 1962 %b Jaworska K. %c Charakterystyka antropologiczna niektórych szczepów [...] %c = [||Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis Nr 8]
 • 362 %a Nr 88, 1962 %b Kłyszejko-Stefanowicz L. %b Khouvine Yv. %c Dezoksyrybonukleoproteidy trzustki [...] Cz. 1. Badanie składu [...]
 • 362 %a Nr 89, 1963 %b Pagasiewicz L. %c Łąki doliny Pilicy [...]
 • 362 %a Nr 90, 1963 %b Mowszowicz J. %c Systematyczny przegląd [...]
 • 362 %a Nr 91, 1963 %b Drabikowski W. %c Badania nad połączeniami [...]
 • 362 %a Nr 92, 1963 %b Dominas H. %c Powstanie nienasyconych kwasów [...]
 • 362 %a Nr 93, 1963 %b Fonberg E. %c Występowanie reakcji obronnych [...]
 • 362 %a Nr 94, 1963 %c Rezerwat modrzewia polskiego Trębaczew
 • 362 %a Nr [94A], 1963 %b Dylik J. %c Nowe problemy wiecznej zmarzliny [...] %c = [||Acta Geographica Lodziendzia Nr 17]
 • 362 %a Nr 95, 1963 %b Krajewski T. %b Dmochowski A. %c Frakcje fosforowe [...]
 • 362 %a Nr [95A], 1964 %c Acta Chimica T. 8, 9
 • 362 %a Nr 96, 1964 %b Sowa R. %c Roślinne zespoły iuderalne na terenie Łodzi [...]
 • 362 %a Nr 97, 1964 %b Kadłubowska J. Z. %c Okrzemki rzeki Policy i ich znaczenie w ocenie [...]
 • 362 %a Nr 98, 1964 %b Kuziel S. %c Porosty epifityczne drzew owocowych w kotlinie Łącka [...]
 • 362 %a Nr 99, [1964] %b Kłyszejko-Stefanowicz L. %c Dezoksyrybonukleoproteidy trzustki wołowej [...] Cz. 2
 • 362 %a Nr 109, 1971 %b Kroh J. %b Mayer J. %c Procesy elektronowe w chemii radiacyjnej
 • 362 %a Nr 110, 1970 %b Pawłowski L. K. %c Les ||Rotifères de la rivière Grabia
 • 362 %a Nr 111, 1971 %b Cieśliński S. %b Halicz B. %c Studia nad zespołami porostów Gór Świętokrzyskich
 • 362 %a Nr [111A], 1972 %c Acta Chimica T. 17
 • 440 %a Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis
 • 440 %a Acta Geographica Lodziendzia
 • 440 %a Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis
 • 440 %a Acta Chimica [Universitatis Lodziensis]
 • 500 %a Brak nr 20, 22-23, 45-46, 48-51, 100-108
 • 546 %a pol. %a łac. %a fr. %a ang.
 • 651 %a Łódź
 • 651 %a Wilno
 • 651 %a Kiangsu |[Chiny]
 • 651 %a Podhale
 • 651 %a Łysogóry (pasmo w G. Świętokrzyskich)
 • 651 %a Gostyń
 • 651 %a Pilica
 • 651 %a Łąck
 • 651 %a Grabia
 • 651 %a Góry Świętokrzyskie
 • 710 %a Łódzkie Towarzystwo Naukowe %b Wydział III
 • 710 %a Uniwersytet Łódzki
 • 852 %j Cz 2982

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: Cz 2982/1862

  • Sygnatura: Cz 2982/1947

  • Sygnatura: Cz 2982/1948

  • Sygnatura: Cz 2982/1949

  • Sygnatura: Cz 2982/1951

  • Sygnatura: Cz 2982/1952

  • Sygnatura: Cz 2982/1953

  • Sygnatura: Cz 2982/1954

  • Sygnatura: Cz 2982/1955

  • Sygnatura: Cz 2982/1955-1961

  • Sygnatura: Cz 2982/1956

  • Sygnatura: Cz 2982/1957

  • Sygnatura: Cz 2982/1958

  • Sygnatura: Cz 2982/1959

  • Sygnatura: Cz 2982/1960

  • Sygnatura: Cz 2982/1961

  • Sygnatura: Cz 2982/1962

  • Sygnatura: Cz 2982/1963

  • Sygnatura: Cz 2982/1964

  • Sygnatura: Cz 2982/1970

  • Sygnatura: Cz 2982/1971

  • Sygnatura: Cz 2982/1972