Materiały i Prace Antropologiczne

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 21015
 • Tytuł : Materiały i Prace Antropologiczne Polska Akademia Nauk. Zakład Antropologii
 • Wydawca : Polskie Towarzystwo Antropologiczne Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
 • Miejsce wydania : Wrocław Polska
 • Data wydania : 1953-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 3, 1955 Dambowski J. Crania et alia Polonica. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko [...]
  • Nr 4, 1954 Miszkiewicz B. Cmentarzyska z Polski i ziem ościennych
  • Nr 6, 1955 Milicerowa H. Crania Australica
  • Nr 7, 1956 Sarama L. Crania et alia ossa polonica [...]
  • Nr 10, 1955 Krzyżaniak M. Miszkiewicz B. Crania Polonica [...]
  • Nr 11, 1956 Godycki M. Ćwirko Ossa Polonica. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko
  • Nr 13, 1956 Stołyhwo K. Jasicki B. Sikora P. Zdjęcie antropologiczne Śląska. Powiat rybnicki
  • Nr 14, 1957 Górny S. Crania africana
  • Nr 15, 1960 Miscellanea 1
  • Nr 17, 1956 Sikora P. Zdjęcie antropologiczne Śląska. Powiat Tarnowskie Góry
  • Nr 20, 1956 Milicerowa H. Zastosowanie wskaźników Perkala [...]
  • Nr 22, 1958 Kočka W. Zgadnienie etnogenezy ludów Europy
  • Nr 23, 1956 Miszkiewicz B. Struktura antropologiczna Mazurów
  • Nr 25, 1956 Miszkiewicz B. Crania Lithuanica, Polonica et Ruthenica [...]
  • Nr 26, 1956 Panek S. Dalsze badania nad procesem wyrzynania się uzębienia [...]
  • Nr 27, 1957 Czekanowski J. Anthropologie des Baltikums
  • Nr 28, 1959 Šobova A. Růst a v~'voj děti do 3 let
  • Nr 31, 1957 Wrzosek A. Józefa Majera życie i zasługi naukowe
  • Nr 32, 1956 Godycki M. Ćwirko Sto lat antropologii polskiej [...] Izydor Kopernicki
  • Nr 33, 1957 Jasicki B. Sto lat antropologii polskiej [...] Ośrodek Krakowski
  • Nr 35, 1957 Stotyhwo K. Sto lat antropologii polskiej [...] 1856-1956. Benedykt Dybowski
  • Nr 36, 1956 Czekanowski Jan Sto lat antropologii polskiej 1856-1956. Antropologowie poza ośrodkami uniwersyteckimi
  • Nr 39, 1958 Godycki M. Ćwirko Ośrodek poznański
  • Nr 40, 1959 Sto lat antropologii polskiej 1856-1956. Ośrodki powstałe po drugiej wojnie światowej
  • Nr 41, 1959 Wrzosek A. Bibliografia antropologii polskiej do roku 1955 [...] T. 1
  • Nr 45, 1958 Wskaźniki dymorfizmu i ich zastosowanie
  • Nr 46, 1959 Orczykowska Z. Analiza antropologiczna Tadżyków z Pamiru
  • Nr 47, 1959 Stęślicka W. Badania antropologiczne narciarzy
  • Nr 48, 1960 Stęślicka W. Homo sapiens fossilis z Siemonii
  • Nr 50, 1961 Crania et alia ossa polonica. Cmentarzysko w Gródku [...]
  • Nr 51, 1960 Miszkiewicz B. Struktura antropologiczna autochtonicznej ludności Warmii
  • Nr 55, 1961 Suchy J. Vyvin taxonomickych znaků u školni mlaceže
  • Nr 56, 1963 Wiercin A. Analiza struktury rasowej ludności Egiptu [...]
  • Nr 68, 1964 Zagadnienia ontogenezy 1
  • Nr 70, 1964 Księga pamiątkowa dla uczczenia 60 lat pracy naukowej Jana Czekanowskiego
  • Nr 89-90, 1975
  • Nr 91-92, 1976
  • Nr 95, 1978
  • Nr 98-99, 1980
  • Nr 100, 1981
  • Nr 106, 1985
  • Nr 107, 1986
  • Nr 110-111, 1990
 • Uwagi : pol. łac.
 • Hasła przedmiotowe : Polska Akademia Nauk Zakład Antropologii

MARC

 • 001 %a Kór-Z
 • 008 %a 2003
 • 022 %a 0076-521X
 • 130 %a MATERIAŁY
 • 245 %a Materiały i Prace Antropologiczne %b Polska Akademia Nauk. Zakład Antropologii
 • 260 %a Wrocław %b Polskie Towarzystwo Antropologiczne %b Wrocławskie Towarzystwo Naukowe %c 1953- %k Polska
 • 300 %c
 • 310 %a Niereg.
 • 362 %a Nr 3, 1955 %b Dambowski J. %c Crania et alia Polonica. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko [...]
 • 362 %a Nr 4, 1954 %b Miszkiewicz B. %c Cmentarzyska z Polski i ziem ościennych
 • 362 %a Nr 6, 1955 %b Milicerowa H. %c Crania Australica
 • 362 %a Nr 7, 1956 %b Sarama L. %c Crania et alia ossa polonica [...]
 • 362 %a Nr 10, 1955 %b Krzyżaniak M. %b Miszkiewicz B. %c Crania Polonica [...]
 • 362 %a Nr 11, 1956 %b Godycki M. Ćwirko %c Ossa Polonica. |Wczesnośredniowieczne cmentarzysko
 • 362 %a Nr 13, 1956 %b Stołyhwo K. %b Jasicki B. %b Sikora P. %c Zdjęcie antropologiczne Śląska. Powiat rybnicki
 • 362 %a Nr 14, 1957 %b Górny S. %c Crania africana
 • 362 %a Nr 15, 1960 %c Miscellanea 1
 • 362 %a Nr 17, 1956 %b Sikora P. %c Zdjęcie antropologiczne Śląska. Powiat Tarnowskie Góry
 • 362 %a Nr 20, 1956 %b Milicerowa H. %c Zastosowanie wskaźników Perkala [...]
 • 362 %a Nr 22, 1958 %b Kočka W. %c Zgadnienie etnogenezy ludów Europy
 • 362 %a Nr 23, 1956 %b Miszkiewicz B. %c Struktura antropologiczna Mazurów
 • 362 %a Nr 25, 1956 %b Miszkiewicz B. %c Crania Lithuanica, Polonica et Ruthenica [...]
 • 362 %a Nr 26, 1956 %b Panek S. %c Dalsze badania nad procesem wyrzynania się uzębienia [...]
 • 362 %a Nr 27, 1957 %b Czekanowski J. %c Zur ||Anthropologie des Baltikums
 • 362 %a Nr 28, 1959 %b Šobova A. %c Růst a v~'voj děti do 3 let
 • 362 %a Nr 31, 1957 %b Wrzosek A. %c Józefa Majera życie i zasługi naukowe
 • 362 %a Nr 32, 1956 %b Godycki M. Ćwirko %c Sto lat antropologii polskiej [...] Izydor Kopernicki
 • 362 %a Nr 33, 1957 %b Jasicki B. %c Sto lat antropologii polskiej [...] Ośrodek Krakowski
 • 362 %a Nr 35, 1957 %b Stotyhwo K. %c Sto lat antropologii polskiej [...] 1856-1956. Benedykt Dybowski
 • 362 %a Nr 36, 1956 %b Czekanowski Jan %c Sto lat antropologii polskiej 1856-1956. Antropologowie poza ośrodkami uniwersyteckimi
 • 362 %a Nr 39, 1958 %b Godycki M. Ćwirko %c Ośrodek poznański
 • 362 %a Nr 40, 1959 %c Sto lat antropologii polskiej 1856-1956. Ośrodki powstałe po drugiej wojnie światowej
 • 362 %a Nr 41, 1959 %b Wrzosek A. %c Bibliografia antropologii polskiej do roku 1955 [...] T. 1
 • 362 %a Nr 45, 1958 %c Wskaźniki dymorfizmu i ich zastosowanie
 • 362 %a Nr 46, 1959 %b Orczykowska Z. %c Analiza antropologiczna Tadżyków z Pamiru
 • 362 %a Nr 47, 1959 %b Stęślicka W. %c Badania antropologiczne narciarzy
 • 362 %a Nr 48, 1960 %b Stęślicka W. %c Homo sapiens fossilis z Siemonii
 • 362 %a Nr 50, 1961 %c Crania et alia ossa polonica. |Cmentarzysko w Gródku [...]
 • 362 %a Nr 51, 1960 %b Miszkiewicz B. %c Struktura antropologiczna autochtonicznej ludności Warmii
 • 362 %a Nr 55, 1961 %b Suchy J. %c Vyvin taxonomickych znaků u školni mlaceže
 • 362 %a Nr 56, 1963 %b Wiercin A. %c Analiza struktury rasowej ludności Egiptu [...]
 • 362 %a Nr 68, 1964 %c Zagadnienia ontogenezy 1
 • 362 %a Nr 70, 1964 %c Księga pamiątkowa dla uczczenia 60 lat pracy naukowej Jana Czekanowskiego
 • 362 %a Nr 89-90, 1975
 • 362 %a Nr 91-92, 1976
 • 362 %a Nr 95, 1978
 • 362 %a Nr 98-99, 1980
 • 362 %a Nr 100, 1981
 • 362 %a Nr 106, 1985
 • 362 %a Nr 107, 1986
 • 362 %a Nr 110-111, 1990
 • 546 %a pol. %a łac.
 • 710 %a Polska Akademia Nauk %b Zakład Antropologii
 • 852 %j Cz 21015
 • 920 %a 0076-521X

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: Cz 21015/1954

  • Sygnatura: Cz 21015/1955

  • Sygnatura: Cz 21015/1956

  • Sygnatura: Cz 21015/1957

  • Sygnatura: Cz 21015/1958

  • Sygnatura: Cz 21015/1959

  • Sygnatura: Cz 21015/1960

  • Sygnatura: Cz 21015/1961

  • Sygnatura: Cz 21015/1963

  • Sygnatura: Cz 21015/1964

  • Sygnatura: Cz 21015/1975

  • Sygnatura: Cz 21015/1976

  • Sygnatura: Cz 21015/1978

  • Sygnatura: Cz 21015/1980

  • Sygnatura: Cz 21015/1981

  • Sygnatura: Cz 21015/1985

  • Sygnatura: Cz 21015/1986

  • Sygnatura: Cz 21015/1990