Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 1474
 • Tytuł : Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego
 • Redaktor : red. Tadeusz Cieślak [et al.]
 • Wydawca : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Miejsce wydania : Warszawa Polska
 • Data wydania : 1966-
 • Opis fizyczny : 16°
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Z. 1, 1966 [BP VII, 6] Myśliński J. Bibliografia prasy polskiej 1944-1948. Prasa krajowa [...] Red. Józef Skrzypek
  • Z. 2, 1965 Łojek J. Bibliografia prasy polskiej 1661-1831
  • Z. 3, 1965 Wspomnienia dziennikarzy o wrześniu 1939 roku
  • Z. 4, 1966 Łojek J. Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim
  • Z. 5, 1966 Inglot M. Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832-1851
  • Z. 6, 1966 Cieślak Tadeusz Prasa Pomorza Wschodniego w XIX i XX wieku
  • Z. 8, 1968 Tomaszewski E. Kształtowanie się kapitalistycznych przedsiebiorstw prasowych [...]
  • Z. 9, 1968 [BP VII, 6a] Korczak B. Bibliografia prasy polskiej 1832-1864 [...]
  • Z. 10, 1969 Kmiecik Z. "Kraj" za czasów redaktorstwa Erazma Piltza
  • Z. 11, 1970 Paczkowski A. Prasa polityczna ruchu ludowego <1918-1939>
  • Z. 12, 1969 Łojek J. Polska inspiracja prasowa w Holandii i Niemczech w czasach Stanisława Augusta
  • Z. 13, 1971 Kmiecik Z. Prasa warszawska w okresie pozytywizmu <1864-1885>
  • Z. 14, 1969 Łossowska-Zaporowska I. "Korespondent Warszawski" w latach 1792-1796
  • Z. 15, 1970 Wspomnienia dziennikarzy z okresu okupacji hitlerowskiej
  • Z. 16, 1970 Myśliński Jerzy Studia nad polską prasą społeczno-polityczną w Zachodniej Galicji 1905-1914
  • Z. 17, 1970 Rudziński E. Informacyjne agencje prasowe w Polsce 1926-1939. Red. Józef Skrzypek
  • Z. 18, 1972 Ratajewski J. Wydawnictwo i czasopismo "Nowiny" w Opolu [...]
  • Z. 19, 1974 Moja droga do dziennikarstwa [...]
  • Z. 20, 1980 Kmiecik Z. Program polityczny "Głosu Warszawskiego"
  • Z. 21, 1982 Nałęcz D. Zawód dziennikarza w Polsce 1918-1939
  • Z. 22, 1982 Notkowski A. Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej [...]
  • Z. 23, 1984 Jakubowska U. Oblicze ideowo-polityczne "Gazety Warszawskiej" i "Warszawskiego Dziennika Narodowego" w latach 1918-1939
  • Z. 24, 1986 Cytowska E. Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką [...]
  • Z. 25, 1987 Notkowski A. Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce [...]
  • Z. 26, 1988 Jakubowska U. Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów
  • Z. 27, 1988 Tobera M. "Wesołe gazetki". Prasa satyryczno-humorystyczna w królestwie Polskim w latach 1905-1914
  • Z. 28, 1989 Władyka W. Na czołówce [...]
 • Uwagi :
  • Z. 16, 1970 - dar prof. Stanisława Kubiaka
  • pol.
  • Z księgozbioru profesora Stanisława Kubiaka [piecz.] Kubiak Stanisław
 • Hasła przedmiotowe :
  • Piltz Erazm
  • Stanisław August Poniatowski
  • Cieślak, Tadeusz red.
  • Skrzypek, Józef red.
  • Państwowe Wydawnictwo Naukowe
  • Polska Akademia Nauk Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a MATERIAŁY
 • 245 a Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego
 • 245 c red. Tadeusz Cieślak [et al.]
 • 260 a Warszawa b Państwowe Wydawnictwo Naukowe c 1966- k Polska
 • 300 c 16°
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Z. 1, 1966 [BP VII, 6] b Myśliński J. c Bibliografia prasy polskiej 1944-1948. Prasa krajowa [...] Red. Józef Skrzypek
 • 362 a Z. 2, 1965 b Łojek J. c Bibliografia prasy polskiej 1661-1831
 • 362 a Z. 3, 1965 c Wspomnienia dziennikarzy o wrześniu 1939 roku
 • 362 a Z. 4, 1966 b Łojek J. c Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim
 • 362 a Z. 5, 1966 b Inglot M. c Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832-1851
 • 362 a Z. 6, 1966 b Cieślak Tadeusz c Prasa Pomorza Wschodniego w XIX i XX wieku
 • 362 a Z. 8, 1968 b Tomaszewski E. c Kształtowanie się kapitalistycznych przedsiebiorstw prasowych [...]
 • 362 a Z. 9, 1968 [BP VII, 6a] b Korczak B. c Bibliografia prasy polskiej 1832-1864 [...]
 • 362 a Z. 10, 1969 b Kmiecik Z. c "Kraj" za czasów redaktorstwa Erazma Piltza
 • 362 a Z. 11, 1970 b Paczkowski A. c Prasa polityczna ruchu ludowego <1918-1939>
 • 362 a Z. 12, 1969 b Łojek J. c Polska inspiracja prasowa w Holandii i Niemczech w czasach Stanisława Augusta
 • 362 a Z. 13, 1971 b Kmiecik Z. c Prasa warszawska w okresie pozytywizmu <1864-1885>
 • 362 a Z. 14, 1969 b Łossowska-Zaporowska I. c "Korespondent Warszawski" w latach 1792-1796
 • 362 a Z. 15, 1970 c Wspomnienia dziennikarzy z okresu okupacji hitlerowskiej
 • 362 a Z. 16, 1970 b Myśliński Jerzy c Studia nad polską prasą społeczno-polityczną w Zachodniej Galicji 1905-1914
 • 362 a Z. 17, 1970 b Rudziński E. c Informacyjne agencje prasowe w Polsce 1926-1939. Red. Józef Skrzypek
 • 362 a Z. 18, 1972 b Ratajewski J. c Wydawnictwo i czasopismo "Nowiny" w Opolu [...]
 • 362 a Z. 19, 1974 c Moja droga do dziennikarstwa [...]
 • 362 a Z. 20, 1980 b Kmiecik Z. c Program polityczny "Głosu Warszawskiego"
 • 362 a Z. 21, 1982 b Nałęcz D. c Zawód dziennikarza w Polsce 1918-1939
 • 362 a Z. 22, 1982 b Notkowski A. c Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej [...]
 • 362 a Z. 23, 1984 b Jakubowska U. c Oblicze ideowo-polityczne "Gazety Warszawskiej" i "Warszawskiego Dziennika Narodowego" w latach 1918-1939
 • 362 a Z. 24, 1986 b Cytowska E. c Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką [...]
 • 362 a Z. 25, 1987 b Notkowski A. c Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce [...]
 • 362 a Z. 26, 1988 b Jakubowska U. c Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów
 • 362 a Z. 27, 1988 b Tobera M. c "Wesołe gazetki". Prasa satyryczno-humorystyczna w królestwie Polskim w latach 1905-1914
 • 362 a Z. 28, 1989 b Władyka W. c Na czołówce [...]
 • 500 a Z. 16, 1970 - dar prof. Stanisława Kubiaka
 • 546 a pol.
 • 561 a Z księgozbioru profesora Stanisława Kubiaka [piecz.] w Kubiak Stanisław
 • 600 a Piltz Erazm
 • 600 a Stanisław August Poniatowski
 • 651 a Królestwo Polskie a Holandia
 • 651 a Niemcy
 • 651 a Pomorze Wschodnie
 • 651 a Warszawa
 • 700 a Cieślak, Tadeusz e red.
 • 700 a Skrzypek, Józef e red.
 • 710 a Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku
 • 852 j Cz 1474

Indeksy