Materiały Komisji Nauk Historycznych

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Sygnatura : Cz 22148
  • Tytuł : Materiały Komisji Nauk Historycznych
  • Redaktor : red. Kazimierz Piwarski
  • Wydawca : Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie
  • Miejsce wydania : Wrocław Polska
  • Data wydania : 1958
  • Opis fizyczny :
  • Częstotliwość : Niereg.
  • Numeracja :
    • Nr 1, 1958 Rederowa D. Stachowska K. Materiały do powstania Akademii Umiejętności w Krakowie w 1873 r.
    • Nr 2, 1960 Rachunki królewskie z lat 1471-1472 i 1476-1478
    • Nr 3, 1960 Kuraś Stanisław Ordynacje i ustawy wiejskie [...]
    • Nr 4, 1962 [sygn. 226985/I,2; BPR E, 1305] Lustracje województwa krakowskiego 1789 = Lustracje Dóbr Królewskich [...]
    • Nr 5, 1962 Kuraś Stanisław Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 1
    • Nr 6, 1962 Żelewski R. Materiały do dziejów reformacji w Krakowie
    • Nr 8, 1963 Diariusz poselstwa polskiego do Francji po Henryka Walezego [...]
    • Nr 9, 1963 Kuraś Stanisław Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 2
    • Nr 9a, 1969 Kuraś Stanisław Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 3
    • Nr 9b, 1969 Kuraś Stanisław Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 4
    • Nr 9c, 1970 Kuraś Stanisław Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 5
    • Nr 9d, 1974 Kuraś Stanisław Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 6
    • Nr 9e, 1975 Kuraś Stanisław Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 7
    • Nr 9f, 1975 Kuraś Stanisław Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 8
    • Nr 10, 1965 [sygn. 226985/I,5; BPR E, 1305] Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 1 [...] Lustracje Dóbr Królewskich [...]
    • Nr 11, 1966 Garbacik J. Materiały do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486-1516 <kodeks zagrzebski> [...]
    • Nr 12, 1967 [sygn. 226985/I,5; BPR E, 1305] Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 2 [...] Lustracje Dóbr Królewskich [...]
    • Nr 14, 1968 [sygn. 226985/I,5; BPR E, 1305] Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 3 [...] Lustracje Dóbr Królewskich [...]
    • Nr 15, 1968 Radziwiłł A. S. Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 1
    • Nr 16, 1969 Korespondencja Pawła Stalmacha
    • Nr 17, 1969 Cieplewicz M. Zgórniak M. Przygotowania niemieckie do agresji na Polskę [...]
    • Nr 18, 1970 Radziwiłł A. S. Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 2. 1634-1639
    • Nr 20, 1971 Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego : 1302-1453
    • Nr 21, 1971 Wyrozumska B. Lustracja dróg województwa krakowskiego z roku 1570
    • Nr 22, 1972 Radziwiłł A. S. Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 3. 1640-1647
    • Nr 23, 1973 Konarski S. Dziennik z lat 1831-1834
    • Nr 24, 1973 Buszko J. Fitowa A. Nowak J. Ruch oporu na wsi małopolskiej [...]
    • Nr 25, 1974 Radziwiłł A. S. Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 4. 1648-1656
    • Nr 26, 1975 Radziwiłł A. S. Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 5. Indeksy
    • Nr 27, 1979 Księga przyjęć do prawa miejskiego w Bochni 1531-1656
    • Nr 28, 1980 Diariusz sejmu lubelskiego 1566 roku [...]
    • Nr 30, 1986 Montelupi S. Montelupi V. Korespondencja Sebastiana i Valeria Montelupich (1576-1609)
    • Nr 31, 1989 Kiełbicka A. Zbiegostwo chłopów w województwie krakowskim [...]
    • Nr 32, 1992 Karwicki S. Dunin Dzieła polityczne [...]
    • Nr 33, 1966 "Burza" w Polsce południowej
  • Seria : Lustracje Dóbr Królewskich [...]
  • Uwagi :
    • Brak nr 7, 13, 19, 29
    • Część 3 i 4 (nr 9a-b, 1969-1970) zbiorów dokumentów małopolskich nie należy do serii: Materiały Komisji Nauk Historycznych
  • Hasła przedmiotowe :
    • Henryk Walezy
    • Stalmach Paweł
    • Akademia Umiejętności w Krakowie
    • Piwarski, Kazimierz red.
    • Polska Akademia Nauk Oddział (Kraków) Komisja Nauk Historycznych

MARC

  • 001 $a Kór-Z
  • 008 $a 2003
  • 130 $a MATERIAŁY
  • 245 $a Materiały Komisji Nauk Historycznych
  • 245 $c red. Kazimierz Piwarski
  • 260 $a Wrocław [etc.] ||Wrocław $b Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie $c 1958 $k Polska
  • 300 $c
  • 310 $a Niereg.
  • 362 $a Nr 1, 1958 $b Rederowa D. $b Stachowska K. $c Materiały do powstania Akademii Umiejętności w Krakowie w 1873 r.
  • 362 $a Nr 2, 1960 $c Rachunki królewskie z lat 1471-1472 i 1476-1478
  • 362 $a Nr 3, 1960 $b Kuraś Stanisław $c Ordynacje i ustawy wiejskie [...]
  • 362 $a Nr 4, 1962 [sygn. 226985/I,2; BPR E, 1305] $c Lustracje województwa krakowskiego 1789 = $c Lustracje Dóbr Królewskich [...]
  • 362 $a Nr 5, 1962 $b Kuraś Stanisław $c Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 1
  • 362 $a Nr 6, 1962 $b Żelewski R. $c Materiały do dziejów reformacji w Krakowie
  • 362 $a Nr 8, 1963 $c Diariusz poselstwa polskiego do Francji po Henryka Walezego [...]
  • 362 $a Nr 9, 1963 $b Kuraś Stanisław $c Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 2
  • 362 $a Nr 9a, 1969 $b Kuraś Stanisław $c Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 3
  • 362 $a Nr 9b, 1969 $b Kuraś Stanisław $c Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 4
  • 362 $a Nr 9c, 1970 $b Kuraś Stanisław $c Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 5
  • 362 $a Nr 9d, 1974 $b Kuraś Stanisław $c Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 6
  • 362 $a Nr 9e, 1975 $b Kuraś Stanisław $c Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 7
  • 362 $a Nr 9f, 1975 $b Kuraś Stanisław $c Zbiór dokumentów małopolskich [...] cz. 8
  • 362 $a Nr 10, 1965 [sygn. 226985/I,5; BPR E, 1305] $c Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 1 [...] $c = ||Lustracje Dóbr Królewskich [...]
  • 362 $a Nr 11, 1966 $b Garbacik J. $c Materiały do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486-1516 <kodeks zagrzebski> [...]
  • 362 $a Nr 12, 1967 [sygn. 226985/I,5; BPR E, 1305] $c Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 2 [...] $c = ||Lustracje Dóbr Królewskich [...]
  • 362 $a Nr 14, 1968 [sygn. 226985/I,5; BPR E, 1305] $c Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 3 [...] $c = ||Lustracje Dóbr Królewskich [...]
  • 362 $a Nr 15, 1968 $b Radziwiłł A. S. $c Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 1
  • 362 $a Nr 16, 1969 $c Korespondencja Pawła Stalmacha
  • 362 $a Nr 17, 1969 $b Cieplewicz M. $b Zgórniak M. $c Przygotowania niemieckie do agresji na Polskę [...]
  • 362 $a Nr 18, 1970 $b Radziwiłł A. S. $c Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 2. 1634-1639
  • 362 $a Nr 20, 1971 $c Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego : 1302-1453
  • 362 $a Nr 21, 1971 $b Wyrozumska B. $c Lustracja dróg województwa krakowskiego z roku 1570
  • 362 $a Nr 22, 1972 $b Radziwiłł A. S. $c Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 3. 1640-1647
  • 362 $a Nr 23, 1973 $b Konarski S. $c Dziennik z lat 1831-1834
  • 362 $a Nr 24, 1973 $b Buszko J. $b Fitowa A. $b Nowak J. $c Ruch oporu na wsi małopolskiej [...]
  • 362 $a Nr 25, 1974 $b Radziwiłł A. S. $c Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 4. 1648-1656
  • 362 $a Nr 26, 1975 $b Radziwiłł A. S. $c Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 5. Indeksy
  • 362 $a Nr 27, 1979 $c Księga przyjęć do prawa miejskiego w Bochni 1531-1656
  • 362 $a Nr 28, 1980 $c Diariusz sejmu lubelskiego 1566 roku [...]
  • 362 $a Nr 30, 1986 $b Montelupi S. $b Montelupi V. $c Korespondencja Sebastiana i Valeria Montelupich (1576-1609)
  • 362 $a Nr 31, 1989 $b Kiełbicka A. $c Zbiegostwo chłopów w województwie krakowskim [...]
  • 362 $a Nr 32, 1992 $b Karwicki S. Dunin $c Dzieła polityczne [...]
  • 362 $a Nr 33, 1966 $c "Burza" w Polsce południowej
  • 440 $a Lustracje Dóbr Królewskich [...]
  • 500 $a Brak nr 7, 13, 19, 29
  • 500 $a Część 3 i 4 (nr 9a-b, 1969-1970) zbiorów dokumentów małopolskich nie należy do serii: Materiały Komisji Nauk Historycznych
  • 600 $a Henryk Walezy
  • 600 $a Stalmach Paweł
  • 610 $a Akademia Umiejętności w Krakowie
  • 651 $a Kraków
  • 651 $a Bochnia
  • 651 $a Małopolska
  • 651 $a Sandomierz
  • 651 $a Francja
  • 651 $a Niemcy
  • 651 $a Polska
  • 700 $a Piwarski, Kazimierz $e red.
  • 710 $a Polska Akademia Nauk $b Oddział (Kraków) $b Komisja Nauk Historycznych
  • 852 $j Cz 22148

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: Cz 22148/1958
  • Sygnatura: Cz 22148/1960
  • Sygnatura: Cz 22148/1962
  • Sygnatura: Cz 22148/1963
  • Sygnatura: Cz 22148/1965
  • Sygnatura: Cz 22148/1966
  • Sygnatura: Cz 22148/1967
  • Sygnatura: Cz 22148/1968
  • Sygnatura: Cz 22148/1969
  • Sygnatura: Cz 22148/1970
  • Sygnatura: Cz 22148/1971
  • Sygnatura: Cz 22148/1972
  • Sygnatura: Cz 22148/1973
  • Sygnatura: Cz 22148/1974
  • Sygnatura: Cz 22148/1975
  • Sygnatura: Cz 22148/1979
  • Sygnatura: Cz 22148/1980
  • Sygnatura: Cz 22148/1986
  • Sygnatura: Cz 22148/1989
  • Sygnatura: Cz 22148/1992