Prace Komisji Archeologicznej

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 3551
 • Tytuł : Prace Komisji Archeologicznej
 • Redaktor : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1922-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1922, z. 1 Kozłowski Leon Starsza epoka kamienna w Polsce. Paleolit
  • T. 2, 1956, z. 1 Hołowińska Zofia Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bonikowie w powiecie kościańskim. Wyniki badań z lat 1951-1953
  • T. 2, 1956, z. 2 Hilczer-Kurnatowska Zofia Ostrogi polskie z w. X-XIII
  • T. 2, 1958, z. 3 Szymański Wojciech Kontakty handlowe Wielkopolski w IX-X wieku
  • T. 3, 1958 Kostrzewski Józef Kultura łużycka na Pomorzu
  • T. 4, 1959, z. 1/1-2 Łosiński Władysław Tabaczyńska Eleonora Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu
  • T. 4, 1960, z. 2 Hilczer-Kurnatowska Zofia Wczesnośredniowieczne grodzisko w Daleszynie (st. 2) w pow. gostyńskim
  • T. 4, 1961, z. 3 Kostrzewski Józef Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach. Od połowy 2 tysiąclecia p.n.e. do wczesnego średniowiecza
  • T. 5, 1961, z. 1 Woźnicka Zofia Wyroby bednarskie i tokarskie średniowiecznego Międzyrzecza
  • T. 5, 1964, z. 2 Urbańska Alina Myczkowski Kazimierz Klichowska Melania Wytwórczość włókiennicza średniowiecznego Międzyrzecza
  • T. 6, 1963, z. 1 Żak Jan "Importy" skandynawskie na ziemiach zachodniosłowiańskich od IX do XI wieku [1] Część katalogowa
  • T. 6, 1963, z. 2 Sobociński Marian Materiał kostny zwierzęcy z wykopalisk wczesnośredniowiecznego grodziska w Bonikowie
  • T. 7, 1967, z. 1 Żak Jan "Importy" skandynawskie na ziemiach zachodniosłowiańskich od IX do XI wieku [2] Część analityczna
  • T. 7, 1967, z. 2 "Importy" skandynawskie [3] Część syntetyczna
  • T. 8, 1974, z. 1 Przewoźna Krystyna Struktura i rozwój zasiedlenia południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej u schyłku starożytności
  • T. 9, 1976 Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim
  • T. 10, 1979 Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim - Podgrodzie
  • T. 11, 1992 Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem [...]
  • T. 12, 1993 Przeszłość regionu Ostrowa Lednickiego [...]
  • T. 13, 1995 Tomala J. Budownictwo obronne powiatu kaliskiego [...]
  • T. 14, 1995 Rzeźnik P. Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego [...]
  • T. 15, 1995 Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym [...]
  • T. 16, 1996 Opactwo benedyktynów w Lubiniu [...]
  • T. 17, 1997 Lewczuk J. Kultura przeworska na środkowym Nadodrzu [...]
  • T. 18, 1999 Tropami świętego Wojciecha
  • T. 19, 1999 Kobusiewicz M. Ludy łowiecko-zbierackie [...]
  • T. 20, 2000 Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu [...]
  • T. 21, 2001 Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych [...]
  • T. 22, 2002 Brzostowicz Michał Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu
  • T. 23, 2005 Andrałojć Małgorzata Andrałojć Mirosław Tuszyński Mariusz Wczesnośredniowieczny skarb z Kąpieli gm. Czerniejewo, woj. wielkopolskie
  • T. 24, 2006 Andrałojć Małgorzata Andrałojć Mirosław Bulla Bolesława księcia Polski
  • T. 25, 2008 Pawlak Ewa Pawlak Paweł Osiedla wczesnośredniowieczne w Markowicach pod Poznaniem wraz z pozostałościami osadnictwa pradziejowego
  • T. 26, 2009 Archeologia polska i jej czasy
  • T. 27, 2010 Archeologia wobec wyzwań współczesności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 27 marca 2008 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu
  • T. 28, 2012 Kaczmarek Maciej Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych
  • T. 29, 2012 Archaeologia versus historiam - historia versus archaeologiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze?
  • T. 31, 2014 + CD-936 Kowalczyk Andrzej Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych
 • Uwagi :
  • T. 31, 2014 r. z dyskiem optycznym pt. Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych / Andrzej Kowalczyk, sygn.: CD-936
  • Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Bolesław III Krzywousty (książę Polski ; 1085?-1138)
  • Wojciech, św.
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Historii i Nauk Społecznych Komisja Archeologiczna
  • Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Komisji Archeologicznej $c Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych
 • 260 $a Poznań $c 1922- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a T. 1, 1922, z. 1 $b Kozłowski Leon $c Starsza epoka kamienna w Polsce. Paleolit
 • 362 $a T. 2, 1956, z. 1 $b Hołowińska Zofia $c Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bonikowie w powiecie kościańskim. Wyniki badań z lat 1951-1953
 • 362 $a T. 2, 1956, z. 2 $b Hilczer-Kurnatowska Zofia $c Ostrogi polskie z w. X-XIII
 • 362 $a T. 2, 1958, z. 3 $b Szymański Wojciech $c Kontakty handlowe Wielkopolski w IX-X wieku
 • 362 $a T. 3, 1958 $b Kostrzewski Józef $c Kultura łużycka na Pomorzu
 • 362 $a T. 4, 1959, z. 1/1-2 $b Łosiński Władysław $b Tabaczyńska Eleonora $c Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu
 • 362 $a T. 4, 1960, z. 2 $b Hilczer-Kurnatowska Zofia $c Wczesnośredniowieczne grodzisko w Daleszynie (st. 2) w pow. gostyńskim
 • 362 $a T. 4, 1961, z. 3 $b Kostrzewski Józef $c Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach. Od połowy 2 tysiąclecia p.n.e. do wczesnego średniowiecza
 • 362 $a T. 5, 1961, z. 1 $b Woźnicka Zofia $c Wyroby bednarskie i tokarskie średniowiecznego Międzyrzecza
 • 362 $a T. 5, 1964, z. 2 $b Urbańska Alina $b Myczkowski Kazimierz $b Klichowska Melania $c Wytwórczość włókiennicza średniowiecznego Międzyrzecza
 • 362 $a T. 6, 1963, z. 1 $b Żak Jan $c "Importy" skandynawskie na ziemiach zachodniosłowiańskich od IX do XI wieku [1] Część katalogowa
 • 362 $a T. 6, 1963, z. 2 $b Sobociński Marian $c Materiał kostny zwierzęcy z wykopalisk wczesnośredniowiecznego grodziska w Bonikowie
 • 362 $a T. 7, 1967, z. 1 $b Żak Jan $c "Importy" skandynawskie na ziemiach zachodniosłowiańskich od IX do XI wieku [2] Część analityczna
 • 362 $a T. 7, 1967, z. 2 $c "Importy" skandynawskie [3] Część syntetyczna
 • 362 $a T. 8, 1974, z. 1 $b Przewoźna Krystyna $c Struktura i rozwój zasiedlenia południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej u schyłku starożytności
 • 362 $a T. 9, 1976 $c Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim
 • 362 $a T. 10, 1979 $c Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim - Podgrodzie
 • 362 $a T. 11, 1992 $c Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem [...]
 • 362 $a T. 12, 1993 $c Przeszłość regionu Ostrowa Lednickiego [...]
 • 362 $a T. 13, 1995 $b Tomala J. $c Budownictwo obronne powiatu kaliskiego [...]
 • 362 $a T. 14, 1995 $b Rzeźnik P. $c Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego [...]
 • 362 $a T. 15, 1995 $c Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym [...]
 • 362 $a T. 16, 1996 $c Opactwo benedyktynów w Lubiniu [...]
 • 362 $a T. 17, 1997 $b Lewczuk J. $c Kultura przeworska na środkowym Nadodrzu [...]
 • 362 $a T. 18, 1999 $c Tropami świętego Wojciecha
 • 362 $a T. 19, 1999 $b Kobusiewicz M. $c Ludy łowiecko-zbierackie [...]
 • 362 $a T. 20, 2000 $c Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu [...]
 • 362 $a T. 21, 2001 $c Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych [...]
 • 362 $a T. 22, 2002 $b Brzostowicz Michał $c Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu
 • 362 $a T. 23, 2005 $b Andrałojć Małgorzata $b Andrałojć Mirosław $b Tuszyński Mariusz $c Wczesnośredniowieczny skarb z Kąpieli gm. Czerniejewo, woj. wielkopolskie
 • 362 $a T. 24, 2006 $b Andrałojć Małgorzata $b Andrałojć Mirosław $c Bulla Bolesława księcia Polski
 • 362 $a T. 25, 2008 $b Pawlak Ewa $b Pawlak Paweł $c Osiedla wczesnośredniowieczne w Markowicach pod Poznaniem wraz z pozostałościami osadnictwa pradziejowego
 • 362 $a T. 26, 2009 $c Archeologia polska i jej czasy
 • 362 $a T. 27, 2010 $c Archeologia wobec wyzwań współczesności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 27 marca 2008 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu
 • 362 $a T. 28, 2012 $b Kaczmarek Maciej $c Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych
 • 362 $a T. 29, 2012 $c Archaeologia versus historiam - historia versus archaeologiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze?
 • 362 $a T. 31, 2014 + CD-936 $b Kowalczyk Andrzej $c Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych
 • 500 $a T. 31, 2014 r. z dyskiem optycznym pt. Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych / Andrzej Kowalczyk, sygn.: CD-936
 • 546 $a Tekst pol.
 • 600 $a Bolesław III Krzywousty $c (książę Polski ; $d 1085?-1138)
 • 600 $a Wojciech, św.
 • 651 $a Bonikowo (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Bruszczewo (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Daleszyn (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Wielkopolska, Nizina
 • 710 $a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk $b Wydział Historii i Nauk Społecznych $b Komisja Archeologiczna
 • 770 $t Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych
 • 852 $j Cz 3551

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 3551/1922
 • Sygnatura: Cz 3551/1956
 • Sygnatura: Cz 3551/1958
 • Sygnatura: Cz 3551/1959
 • Sygnatura: Cz 3551/1960
 • Sygnatura: Cz 3551/1961
 • Sygnatura: Cz 3551/1963
 • Sygnatura: Cz 3551/1964
 • Sygnatura: Cz 3551/1967
 • Sygnatura: Cz 3551/1974
 • Sygnatura: Cz 3551/1976
 • Sygnatura: Cz 3551/1979
 • Sygnatura: Cz 3551/1992
 • Sygnatura: Cz 3551/1993
 • Sygnatura: Cz 3551/1995
 • Sygnatura: Cz 3551/1996
 • Sygnatura: Cz 3551/1997
 • Sygnatura: Cz 3551/1999
 • Sygnatura: Cz 3551/2000
 • Sygnatura: Cz 3551/2001
 • Sygnatura: Cz 3551/2002
 • Sygnatura: Cz 3551/2005
 • Sygnatura: Cz 3551/2006
 • Sygnatura: Cz 3551/2008
 • Sygnatura: Cz 3551/2009
 • Sygnatura: Cz 3551/2010
 • Sygnatura: Cz 3551/2012
 • Sygnatura: Cz 3551/2014