Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 23151
 • Tytuł : Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Redaktor :
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • red. Witold Nawrocki
 • Wydawca : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania : Katowice Polska
 • Data wydania : 1973-
 • Opis fizyczny :
 • Numeracja :
  • Nr 430, 1981 Dziecko, warunki, możliwości i efekty stymulowania rozwoju [...]
  • Nr 431, 1981 Zwierzchowski E. Polityczny proces kształtowania ustroju Polski Ludowej [...]
  • Nr 434, 1981 Literatura popularna - folklor - język [...] T. 1
  • Nr 435, 1981 Kopeć E. Południowo-zachodnie kresy Rzeczypospolitej 1918-1939 [...]
  • Nr 436, 1981 Pyka G. Polityka w twórczości Ksawerego Pruszyńskiego [...]
  • Nr 438, 1981 Prace językoznawcze 8: Z zagadnień językoznawstwa konfrontatywnego
  • Nr 444, 1982 Prace historycznoliterackie 19: Z problemów konwencji literackich [...]
  • Nr 448, 1981 Analizy i syntezy Proza Andrzeja Struga [...]
  • Nr 450, 1981 Szkice o krytyce teatralnej [...]
  • Nr 451, 1981 Osiągnięcia polskiej psychologii w okresie międzywojennym [...]
  • Nr 453, 1981 Prace z nauk społecznych 10: Ideologiczne aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych [...]
  • Nr 458, 1982 Prace historycznoliterackie 18: Henryk Sienkiewicz. Tradycja. Kreacja. Styl
  • Nr 461, 1981 Problemy nominacji językowej [...] T. 1
  • Nr 462, 1981 Z zagadnień dialektyki i świadomości społecznej [...]
  • Nr 465, 1982 Barciak A. Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otokara II [...]
  • Nr 468, 1982 Studia o Zegadłowiczu [...]
  • Nr 477, 1982 Ocieczek R. Staworodne wizerunki [...]
  • Nr 480, 1982 Prace z nauk społecznych 11: Z zagadnień dynamiki społeczeństwa i kultury [...]
  • Nr 494, 1982 Z dziejów sztuki Górnego Śląska i zagłębia Dąbrowskiego [...]
  • Nr 498, 1982 Gołosz K. Zagraniczna polityka kulturalna 5 Republiki [...]
  • Nr 499, 1982 Prace z nauk społecznych 12: Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki [...]
  • Nr 502, 1982 Skamander T. 3: Studia o poezji Juliana Tuwima [...]
  • Nr 525, 1982 Historia i współczesność 6 Z zagadnień historiografii [...]
  • Nr 549, 1982 Literatura i historia [...]
  • Nr 553, 1983 Studia bibliologiczne T. 1
  • Nr 554, 1983 Prace z nauk społecznych 13: Kultura techniczna a humanistyczna aksjologia [...]
  • Nr 561, 1982 Bursztyńska H. J.I. Kraszewski o poetach i poezji polskiej
  • Nr 567, 1983 Burzywoda U. Kowalska A. Wolińska O. Studia z dziejów języka polskiego [...]
  • Nr 568, 1983 Problemy awangardy [...]
  • Nr 586, 1984 Mrózek R. Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego
  • Nr 592, 1983 Prace językoznawcze 9: Problemy językoznawstwa rosyjskiego i polskiego [...]
  • Nr 597, 1983 Prace historycznoliterackie 22: Poszukiwanie nowych form w literaturach romańskich [...]
  • Nr 599, 1984 Zwycięstwo czy klęska? W 190 rocznicę powstania kościuszkowskiego
  • Nr 600, 1983 Z problematyki czasownika słowiańskiego [...]
  • Nr 610, 1983 Młoda Polska. Legendy i światopoglądy [...]
  • Nr 612, 1983 W kręgu dwudziestowiecznego realizmu [...]
  • Nr 617, 1984 Wilk E. O analizie semiotycznej dzieła filmowego
  • Nr 625, 1983 Z prblemów organizacji pracy bibliotecznej [...]
  • Nr 628, 1983 Studia z poetyki historycznej filmu [...]
  • Nr 635, 1984 Prace historycznoliterackie 20: O literaturze i teatrze [...]
  • Nr 643, 1984 Malinowska E. W dialogu z czytelnikiem [...]
  • Nr 645, 1984 Szydłowski J. Naczynia drewniane w późnej starożytności [...]
  • Nr 659, 1984 Studia o Berencie [...]
  • Nr 662, 1984 Powieść rosyjska XIX i XX wieku [...]
  • Nr 663, 1984 Kunisz A. Pieniądz zastępczy i jego rola w ekonomice państwa rzymskiego [...]
  • Nr 664, 1984 Prace historycznoliterackie 21: O literaturze romantycznej [...]
  • Nr 665, 1984 Prace z nauk społecznych 14: Folia philosophica 1
  • Nr 668, 1985 Znak i semioza [...]
  • Nr 677, 1984 Skamander T. 4 Studia o twórczości Stanisława Balińskiego
  • Nr 688, 1985 Prace językoznawcze 12: Studia historycznojęzykowe [...]
  • Nr 690, 1985 Prace językoznawcze 10: Z problemów współczesnej polszczyzny [...]
  • Nr 695, 1985 Wybitni i przeciętni przywódcy a lud i społeczeństwo w dziejach [...]
  • Nr 696, 1985 Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja [...]
  • Nr 700, 1985 Prace językoznawcze 11: Problemy badań konfrontatywnych języka polskiego i rosyjskiego
  • Nr 702, 1985 Z polsko-czechosłowackiego sąsiedztwa [...]
  • Nr 718, 1985 Prace z nauk społecznych 16: Folia philosophica 2
  • Nr 753, 1986 Jak powstaje historia?
  • Nr 768, 1986 Bajerowa I. Polski język ogólny XIX wieku [...]
  • Nr 792, 1986 Prace historycznoliterackie 23: Thèmes et formes litteraires [...]
  • Nr 799, 1986 Prace z nauk społecznych 17: Folia philosophica 3
  • Nr 804, 1986 Pawłowiczowa M. Książka polska i biblioteka na Śląsku Cieszyńskim [...]
  • Nr 834, 1987 Techniques et procedes litteraires [...]
  • Nr 849, 1986 Prace językoznawcze 13: Z zagadnień językoznawstwa [...]
  • Nr 892, 1987 Wolińska O. Język XIX-wiecznych wiadomości prasowych
  • Nr 893, 1988 Prace językoznawcze 14: Studia rusycystyczne i slawistyczne
  • Nr 912, 1987 Makles T. Wobec ojczyzna [...]
  • Nr 936, 1987 Pytasz M. "Nie ma recepty na zbawienie świata [...]"
  • Nr 943, 1988 Z dziejów polskiej książki na Śląsku [...]
  • Nr 947, 1989 Prace językoznawcze 15: Z zagadnień językoznawstwa rosyjskiego i polskiego [...]
  • Nr 957 1989 Szkice o dawnej książce i literaturze [...]
  • Nr 958 1989 Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej [...]
  • Nr 966 1987 Rosner E. Między erosem a caritas [...]
  • Nr 979 1988 Prace z nauk społecznych 19: Folia philosophica [...] 5
  • Nr 1003, 1988 Jaskółowa E. Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego
  • Nr 1022, 1989 Prace z nauk społecznych 20: Folia philosophica [...] 6
  • Nr 1028, 1989 Staropolskie teksty i konteksty [...]
  • Nr 1038, 1989 Prace językoznawcze 16: Studia z językoznawstwa rosyjskiego [...]
  • Nr 1061, 1989 Prace językoznawcze 17: Studia historycznojęzykowe [...]
  • Nr 1075, 1990 Studia bibliologiczne T. 3
  • Nr 1083, 1990 Aleksandrowicz T. Zainteresowania literackie rzymskiej nobilitas [...]
  • Nr 1091, 1989 Kowalski W. Restytucja dzieł sztuki w prawie międzynarodowym
  • Nr 1099, 1990 O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych
  • Nr 1104, 1990 Studia o twórczości Józefa Wittlina [...]
  • Nr 1114, 1990 Topol A. Zygmunt Henryk Berling [...]
  • Nr 1117, 1990 Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki [...]
  • Nr 1118, 1990 Małe formy prozatorskie [...]
  • Nr 1133, 1990 Gwóźdź A. Pochwała widzialności [...]
  • Nr 1144, 1990 Prace z nauk społecznych 21: Folia philosophica 7
  • Nr 1150, 1991 Skamander 7: Szkice o twórczości Jana Lechonia [...]
  • Nr 1151, 1991 Prace z nauk społecznych 22: Folia philosophica 8
  • Nr 1161, 1990 Kocój H. Preussen und Deutschland [...]
  • Nr 1170, 1991 Skamander 8: Szkice i interpretacje [...]
  • Nr 1188, 1991 Studia bibliologiczne T. 4: Życie literackie Zagłębia Dąbrowskiego [...]
  • Nr 1191, 1991 Ostaszewska D. Organizacja tekstu [...]
  • Nr 1194, 1992 Prace z nauk społecznych 23: Folia philosophica [...] 9
  • Nr 1219, 1991 Dziennik. Pamiętnik. Notatnik literacki [...]
  • Nr 1229, 1992 Autorów i wydawców dialogi z czytelnikami [...]
  • Nr 1244, 1992 Z najnowszych dziejów Śląska Cieszyńskiego
  • Nr 1245, 1991 Fertacz S. Komitet Wszechsłowiański w Moskwie [...
  • Nr 1266, 1992 Gondek E. Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim [...]
  • Nr 1275, 1993 Kaute W. Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego
  • Nr 1286, 1992 Wokół 1968 roku [...]
  • Nr 1302, 1992 Prace z nauk społecznych 23: Folia philosophica 9
  • Nr 1321, 1992 Malinowska E. Problematyka literacka "Kłosów"
  • Nr 1322, 1993 Prace językoznawcze 20: Studia rusycystyczne i slawistyczne [...]
  • Nr 1339, 1993 Studia bibliologiczne T. 6
  • Nr 1349, 1993 Rozważania o państwie i prawie [...]
  • Nr 1353, 1993 Dyba Marian Kształtowanie się polskiego środowiska historycznego na Śląsku w latach 1918-1939
  • Nr 1359, 1993 Rachwał T. Sławek T. Strefa szarości [...]
  • Nr 1364, 1993 Mazurek-Wita H. Tragedia rosyjska doby Oświecenia [...]
  • Nr 1376, 1993 Znajomym gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu
  • Nr 1388, 1993 Kowalski W. Restytucja dzieł sztuki [...]
  • Nr 1393, 1994 Most Sublime Act" [...]
  • Nr 1404, 1994 Barokowe przypomnienia [...]
  • Nr 1407, 1994 [Dwusetna] 200 rocznica powstania kościuszkowskiego [...]
  • Nr 1418, 1994 romanesque français contemporain [...]
  • Nr 1447, 1994 Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje
  • Nr 1462, 1995 Konias Andrzej Kartograficzny obraz Śląska na podstawie map księstw śląskich Jana Wolfganga Wielanda i Mateusza Schubartha z połowy XVIII wieku (z oceną kartometryczną)
  • Nr 1466, 1995 Komaszyński M. Marie Casimire, reine de Pologne [...]
  • Nr 1467, 1994 Lyszczyna J. Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego
  • Nr 1471, 1995 Studia z historii gospodarczej ziem polskich [...]
  • Nr 1481, 1995 Stolarczyk M. Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy [...]
  • Nr 1488, 1995 Barańczak S. Pomyślane przepaście [...]
  • Nr 1489, 1995 Dynamika systemów politycznych wybranych państw [...]
  • Nr 1504, 1995 Wójcik W. Skamandryci i inni nad Sekwaną [...]
 • Seria :
  • Skamander
  • Studia bibliologiczne
 • Uwagi :
  • Nr 599, 1984 - dar prof. Andrzeja Wojtowicza
  • Nr 1353, 1993 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003 Czubiński Antoni
  • Z księgozbioru prof. Jerzego Wojtowicza darowanego przez prof. Andrzeja Wojtowicza [piecz.] Wojtowicz Jerzy Wojtowicz Andrzej
 • Hasła przedmiotowe :
  • Opacki, Ireneusz
  • Pruszyński, Ksawery
  • Schubarth, Mattheus von (1723-1758)
  • Strug, Andrzej
  • Sienkiewicz, Henryk
  • Przemysł Otokar II, król Czech
  • Tuwim, Julian
  • Kochanowski, Jan
  • Kraszewski, Józef Ignacy
  • Bobrzyński, Michał
  • Wieland, Johann Wolfgang (?-1736)
  • Powstanie 1794 kościuszkowskie
  • Uniwersytet Śląski (Katowice)

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach $c Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 245 $c red. Witold Nawrocki
 • 260 $a Katowice $b Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego $c 1973- $k Polska
 • 300 $c
 • 362 $a Nr 430, 1981 $c Dziecko, warunki, możliwości i efekty stymulowania rozwoju [...]
 • 362 $a Nr 431, 1981 $b Zwierzchowski E. $c Polityczny proces kształtowania ustroju Polski Ludowej [...]
 • 362 $a Nr 434, 1981 $c Literatura popularna - folklor - język [...] T. 1
 • 362 $a Nr 435, 1981 $b Kopeć E. $c Południowo-zachodnie kresy Rzeczypospolitej 1918-1939 [...]
 • 362 $a Nr 436, 1981 $b Pyka G. $c Polityka w twórczości Ksawerego Pruszyńskiego [...]
 • 362 $a Nr 438, 1981 Prace językoznawcze 8: $c Z zagadnień językoznawstwa konfrontatywnego
 • 362 $a Nr 444, 1982 Prace historycznoliterackie 19: $c Z problemów konwencji literackich [...]
 • 362 $a Nr 448, 1981 Analizy i syntezy $c Proza Andrzeja Struga [...]
 • 362 $a Nr 450, 1981 $c Szkice o krytyce teatralnej [...]
 • 362 $a Nr 451, 1981 $c Osiągnięcia polskiej psychologii w okresie międzywojennym [...]
 • 362 $a Nr 453, 1981 Prace z nauk społecznych 10: $c Ideologiczne aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych [...]
 • 362 $a Nr 458, 1982 Prace historycznoliterackie 18: $c Henryk Sienkiewicz. Tradycja. Kreacja. Styl
 • 362 $a Nr 461, 1981 $c Problemy nominacji językowej [...] T. 1
 • 362 $a Nr 462, 1981 $c Z zagadnień dialektyki i świadomości społecznej [...]
 • 362 $a Nr 465, 1982 $b Barciak A. $c Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otokara II [...]
 • 362 $a Nr 468, 1982 $c Studia o Zegadłowiczu [...]
 • 362 $a Nr 477, 1982 $b Ocieczek R. $c Staworodne wizerunki [...]
 • 362 $a Nr 480, 1982 Prace z nauk społecznych 11: $c Z zagadnień dynamiki społeczeństwa i kultury [...]
 • 362 $a Nr 494, 1982 $c Z dziejów sztuki Górnego Śląska i zagłębia Dąbrowskiego [...]
 • 362 $a Nr 498, 1982 $b Gołosz K. $c Zagraniczna polityka kulturalna 5 Republiki [...]
 • 362 $a Nr 499, 1982 Prace z nauk społecznych 12: $c Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki [...]
 • 362 $a Nr 502, 1982 Skamander T. 3: $c Studia o poezji Juliana Tuwima [...]
 • 362 $a Nr 525, 1982 Historia i współczesność 6 $c Z zagadnień historiografii [...]
 • 362 $a Nr 549, 1982 $c Literatura i historia [...]
 • 362 $a Nr 553, 1983 Studia bibliologiczne T. 1
 • 362 $a Nr 554, 1983 Prace z nauk społecznych 13: $c Kultura techniczna a humanistyczna aksjologia [...]
 • 362 $a Nr 561, 1982 $b Bursztyńska H. $c J.I. Kraszewski o poetach i poezji polskiej
 • 362 $a Nr 567, 1983 $b Burzywoda U. $b Kowalska A. $b Wolińska O. $c Studia z dziejów języka polskiego [...]
 • 362 $a Nr 568, 1983 $c Problemy awangardy [...]
 • 362 $a Nr 586, 1984 $b Mrózek R. $c Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego
 • 362 $a Nr 592, 1983 Prace językoznawcze 9: $c Problemy językoznawstwa rosyjskiego i polskiego [...]
 • 362 $a Nr 597, 1983 Prace historycznoliterackie 22: $c Poszukiwanie nowych form w literaturach romańskich [...]
 • 362 $a Nr 599, 1984 $c Zwycięstwo czy klęska? W 190 rocznicę powstania kościuszkowskiego
 • 362 $a Nr 600, 1983 $c Z problematyki czasownika słowiańskiego [...]
 • 362 $a Nr 610, 1983 $c Młoda Polska. Legendy i światopoglądy [...]
 • 362 $a Nr 612, 1983 $c W kręgu dwudziestowiecznego realizmu [...]
 • 362 $a Nr 617, 1984 $b Wilk E. $c O analizie semiotycznej dzieła filmowego
 • 362 $a Nr 625, 1983 $c Z prblemów organizacji pracy bibliotecznej [...]
 • 362 $a Nr 628, 1983 $c Studia z poetyki historycznej filmu [...]
 • 362 $a Nr 635, 1984 Prace historycznoliterackie 20: $c O literaturze i teatrze [...]
 • 362 $a Nr 643, 1984 $b Malinowska E. $c W dialogu z czytelnikiem [...]
 • 362 $a Nr 645, 1984 $b Szydłowski J. $c Naczynia drewniane w późnej starożytności [...]
 • 362 $a Nr 659, 1984 $c Studia o Berencie [...]
 • 362 $a Nr 662, 1984 $c Powieść rosyjska XIX i XX wieku [...]
 • 362 $a Nr 663, 1984 $b Kunisz A. $c Pieniądz zastępczy i jego rola w ekonomice państwa rzymskiego [...]
 • 362 $a Nr 664, 1984 Prace historycznoliterackie 21: $c O literaturze romantycznej [...]
 • 362 $a Nr 665, 1984 Prace z nauk społecznych 14: $c Folia philosophica 1
 • 362 $a Nr 668, 1985 $c Znak i semioza [...]
 • 362 $a Nr 677, 1984 Skamander T. 4 $c Studia o twórczości Stanisława Balińskiego
 • 362 $a Nr 688, 1985 Prace językoznawcze 12: $c Studia historycznojęzykowe [...]
 • 362 $a Nr 690, 1985 Prace językoznawcze 10: $c Z problemów współczesnej polszczyzny [...]
 • 362 $a Nr 695, 1985 $c Wybitni i przeciętni przywódcy a lud i społeczeństwo w dziejach [...]
 • 362 $a Nr 696, 1985 $c Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja [...]
 • 362 $a Nr 700, 1985 Prace językoznawcze 11: $c Problemy badań konfrontatywnych języka polskiego i rosyjskiego
 • 362 $a Nr 702, 1985 $c Z polsko-czechosłowackiego sąsiedztwa [...]
 • 362 $a Nr 718, 1985 Prace z nauk społecznych 16: $c Folia philosophica 2
 • 362 $a Nr 753, 1986 $c Jak powstaje historia?
 • 362 $a Nr 768, 1986 $b Bajerowa I. $c Polski język ogólny XIX wieku [...]
 • 362 $a Nr 792, 1986 Prace historycznoliterackie 23: $c Thèmes et formes litteraires [...]
 • 362 $a Nr 799, 1986 Prace z nauk społecznych 17: $c Folia philosophica 3
 • 362 $a Nr 804, 1986 $b Pawłowiczowa M. $c Książka polska i biblioteka na Śląsku Cieszyńskim [...]
 • 362 $a Nr 834, 1987 $c Techniques et procedes litteraires [...]
 • 362 $a Nr 849, 1986 Prace językoznawcze 13: $c Z zagadnień językoznawstwa [...]
 • 362 $a Nr 892, 1987 $b Wolińska O. $c Język XIX-wiecznych wiadomości prasowych
 • 362 $a Nr 893, 1988 Prace językoznawcze 14: $c Studia rusycystyczne i slawistyczne
 • 362 $a Nr 912, 1987 $b Makles T. $c Wobec ojczyzna [...]
 • 362 $a Nr 936, 1987 $b Pytasz M. $c "Nie ma recepty na zbawienie świata [...]"
 • 362 $a Nr 943, 1988 $c Z dziejów polskiej książki na Śląsku [...]
 • 362 $a Nr 947, 1989 Prace językoznawcze 15: $c Z zagadnień językoznawstwa rosyjskiego i polskiego [...]
 • 362 $a Nr 957 1989 $c Szkice o dawnej książce i literaturze [...]
 • 362 $a Nr 958 1989 $c Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej [...]
 • 362 $a Nr 966 1987 $b Rosner E. $c Między erosem a caritas [...]
 • 362 $a Nr 979 1988 Prace z nauk społecznych 19: $c Folia philosophica [...] 5
 • 362 $a Nr 1003, 1988 $b Jaskółowa E. $c Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego
 • 362 $a Nr 1022, 1989 Prace z nauk społecznych 20: $c Folia philosophica [...] 6
 • 362 $a Nr 1028, 1989 $c Staropolskie teksty i konteksty [...]
 • 362 $a Nr 1038, 1989 Prace językoznawcze 16: $c Studia z językoznawstwa rosyjskiego [...]
 • 362 $a Nr 1061, 1989 Prace językoznawcze 17: $c Studia historycznojęzykowe [...]
 • 362 $a Nr 1075, 1990 Studia bibliologiczne T. 3
 • 362 $a Nr 1083, 1990 $b Aleksandrowicz T. $c Zainteresowania literackie rzymskiej nobilitas [...]
 • 362 $a Nr 1091, 1989 $b Kowalski W. $c Restytucja dzieł sztuki w prawie międzynarodowym
 • 362 $a Nr 1099, 1990 $c O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych
 • 362 $a Nr 1104, 1990 $c Studia o twórczości Józefa Wittlina [...]
 • 362 $a Nr 1114, 1990 $b Topol A. $c Zygmunt Henryk Berling [...]
 • 362 $a Nr 1117, 1990 $c Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki [...]
 • 362 $a Nr 1118, 1990 $c Małe formy prozatorskie [...]
 • 362 $a Nr 1133, 1990 $b Gwóźdź A. $c Pochwała widzialności [...]
 • 362 $a Nr 1144, 1990 Prace z nauk społecznych 21: $c Folia philosophica 7
 • 362 $a Nr 1150, 1991 Skamander 7: $c Szkice o twórczości Jana Lechonia [...]
 • 362 $a Nr 1151, 1991 Prace z nauk społecznych 22: $c Folia philosophica 8
 • 362 $a Nr 1161, 1990 $b Kocój H. $c Preussen und Deutschland [...]
 • 362 $a Nr 1170, 1991 Skamander 8: $c Szkice i interpretacje [...]
 • 362 $a Nr 1188, 1991 Studia bibliologiczne T. 4: $c Życie literackie Zagłębia Dąbrowskiego [...]
 • 362 $a Nr 1191, 1991 $b Ostaszewska D. $c Organizacja tekstu [...]
 • 362 $a Nr 1194, 1992 Prace z nauk społecznych 23: $c Folia philosophica [...] 9
 • 362 $a Nr 1219, 1991 $c Dziennik. Pamiętnik. Notatnik literacki [...]
 • 362 $a Nr 1229, 1992 $c Autorów i wydawców dialogi z czytelnikami [...]
 • 362 $a Nr 1244, 1992 $c Z najnowszych dziejów Śląska Cieszyńskiego
 • 362 $a Nr 1245, 1991 $b Fertacz S. $c Komitet Wszechsłowiański w Moskwie [...
 • 362 $a Nr 1266, 1992 $b Gondek E. $c Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim [...]
 • 362 $a Nr 1275, 1993 $b Kaute W. $c Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego
 • 362 $a Nr 1286, 1992 $c Wokół 1968 roku [...]
 • 362 $a Nr 1302, 1992 Prace z nauk społecznych 23: $b Folia philosophica 9
 • 362 $a Nr 1321, 1992 $b Malinowska E. $c Problematyka literacka "Kłosów"
 • 362 $a Nr 1322, 1993 Prace językoznawcze 20: $c Studia rusycystyczne i slawistyczne [...]
 • 362 $a Nr 1339, 1993 Studia bibliologiczne T. 6
 • 362 $a Nr 1349, 1993 $c Rozważania o państwie i prawie [...]
 • 362 $a Nr 1353, 1993 $b Dyba Marian $c Kształtowanie się polskiego środowiska historycznego na Śląsku w latach 1918-1939
 • 362 $a Nr 1359, 1993 $b Rachwał T. $b Sławek T. $c Strefa szarości [...]
 • 362 $a Nr 1364, 1993 $b Mazurek-Wita H. $c Tragedia rosyjska doby Oświecenia [...]
 • 362 $a Nr 1376, 1993 $c Znajomym gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu
 • 362 $a Nr 1388, 1993 $b Kowalski W. $c Restytucja dzieł sztuki [...]
 • 362 $a Nr 1393, 1994 $c "The ||Most Sublime Act" [...]
 • 362 $a Nr 1404, 1994 $c Barokowe przypomnienia [...]
 • 362 $a Nr 1407, 1994 $c [Dwusetna] 200 rocznica powstania kościuszkowskiego [...]
 • 362 $a Nr 1418, 1994 $c Le ||romanesque français contemporain [...]
 • 362 $a Nr 1447, 1994 $c Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje
 • 362 $a Nr 1462, 1995 $b Konias Andrzej $c Kartograficzny obraz Śląska na podstawie map księstw śląskich Jana Wolfganga Wielanda i Mateusza Schubartha z połowy XVIII wieku (z oceną kartometryczną)
 • 362 $a Nr 1466, 1995 $b Komaszyński M. $c Marie Casimire, reine de Pologne [...]
 • 362 $a Nr 1467, 1994 $b Lyszczyna J. $c Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego
 • 362 $a Nr 1471, 1995 $c Studia z historii gospodarczej ziem polskich [...]
 • 362 $a Nr 1481, 1995 $b Stolarczyk M. $c Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy [...]
 • 362 $a Nr 1488, 1995 $b Barańczak S. $c Pomyślane przepaście [...]
 • 362 $a Nr 1489, 1995 $c Dynamika systemów politycznych wybranych państw [...]
 • 362 $a Nr 1504, 1995 $b Wójcik W. $c Skamandryci i inni nad Sekwaną [...]
 • 440 $a Skamander
 • 440 $a Studia bibliologiczne
 • 500 $a Nr 599, 1984 - dar prof. Andrzeja Wojtowicza
 • 500 $a Nr 1353, 1993 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
 • 561 $a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] $r 2003 $w Czubiński Antoni
 • 561 $a Z księgozbioru prof. Jerzego Wojtowicza darowanego przez prof. Andrzeja Wojtowicza [piecz.] $w Wojtowicz Jerzy $w Wojtowicz Andrzej
 • 600 $a Opacki, Ireneusz
 • 600 $a Pruszyński, Ksawery
 • 600 $a Schubarth, Mattheus von $d (1723-1758)
 • 600 $a Strug, Andrzej
 • 600 $a Sienkiewicz, Henryk
 • 600 $a Przemysł Otokar II, król Czech
 • 600 $a Tuwim, Julian
 • 600 $a Kochanowski, Jan
 • 600 $a Kraszewski, Józef Ignacy
 • 600 $a Bobrzyński, Michał
 • 600 $a Wieland, Johann Wolfgang $d (?-1736)
 • 611 $a Powstanie 1794 kościuszkowskie
 • 710 $a Uniwersytet Śląski (Katowice)
 • 852 $j Cz 23151

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 23151/1003
 • Sygnatura: Cz 23151/1022
 • Sygnatura: Cz 23151/1028
 • Sygnatura: Cz 23151/1038
 • Sygnatura: Cz 23151/1061
 • Sygnatura: Cz 23151/1075
 • Sygnatura: Cz 23151/1083
 • Sygnatura: Cz 23151/1091
 • Sygnatura: Cz 23151/1099
 • Sygnatura: Cz 23151/1104
 • Sygnatura: Cz 23151/1114
 • Sygnatura: Cz 23151/1117
 • Sygnatura: Cz 23151/1118
 • Sygnatura: Cz 23151/1133
 • Sygnatura: Cz 23151/1144
 • Sygnatura: Cz 23151/1150
 • Sygnatura: Cz 23151/1151
 • Sygnatura: Cz 23151/1161
 • Sygnatura: Cz 23151/1170
 • Sygnatura: Cz 23151/1188
 • Sygnatura: Cz 23151/1191
 • Sygnatura: Cz 23151/1194
 • Sygnatura: Cz 23151/1219
 • Sygnatura: Cz 23151/1229
 • Sygnatura: Cz 23151/1244
 • Sygnatura: Cz 23151/1245
 • Sygnatura: Cz 23151/1266
 • Sygnatura: Cz 23151/1275
 • Sygnatura: Cz 23151/1286
 • Sygnatura: Cz 23151/1302
 • Sygnatura: Cz 23151/1321
 • Sygnatura: Cz 23151/1322
 • Sygnatura: Cz 23151/1339
 • Sygnatura: Cz 23151/1349
 • Sygnatura: Cz 23151/1353
 • Sygnatura: Cz 23151/1359
 • Sygnatura: Cz 23151/1364
 • Sygnatura: Cz 23151/1376
 • Sygnatura: Cz 23151/1388
 • Sygnatura: Cz 23151/1393
 • Sygnatura: Cz 23151/1404
 • Sygnatura: Cz 23151/1407
 • Sygnatura: Cz 23151/1418
 • Sygnatura: Cz 23151/1447
 • Sygnatura: Cz 23151/1462
 • Sygnatura: Cz 23151/1466
 • Sygnatura: Cz 23151/1467
 • Sygnatura: Cz 23151/1471
 • Sygnatura: Cz 23151/1481
 • Sygnatura: Cz 23151/1488
 • Sygnatura: Cz 23151/1489
 • Sygnatura: Cz 23151/1504
 • Sygnatura: Cz 23151/1981
 • Sygnatura: Cz 23151/1982
 • Sygnatura: Cz 23151/1983
 • Sygnatura: Cz 23151/1984
 • Sygnatura: Cz 23151/1985
 • Sygnatura: Cz 23151/1986
 • Sygnatura: Cz 23151/1987
 • Sygnatura: Cz 23151/1988
 • Sygnatura: Cz 23151/1989