Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 23151
 • Tytuł : Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Redaktor :
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • red. Witold Nawrocki
 • Wydawca : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania : Katowice Polska
 • Data wydania : [1970]-
 • Opis fizyczny :
 • Numeracja :
  • Nr 6, 1970 Prace historyczne 1
  • Nr 18, 1971 Prace historyczne 2
  • Nr 29, 1972 Prace historyczne 3
  • Nr 42, 1973 Pięćdziesięciolecie powstań śląskich. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 50 rocznicę III powstania śląskiego, Katowice-Opole 26-27 kwietnia 1971
  • Nr 58, 1975 Ocieczek Renarda Społeczna i historycznoliteracka funkcja "Officina ferraria" Walentego Roździeńskiego w świetle recepcji utworu
  • Nr 72, 1975 Prace historyczne 4
  • Nr 81, 1975 Prace z nauk społecznych 1
  • Nr 83, 1975 Prace pedagogiczne 3: Problemy modernizacji szkoły wyższej
  • Nr 93, 1976 Prace z nauk społecznych 3
  • Nr 97, 1975 Opacka Anna Opacki Ireneusz Ruch konwencji. Szkice o poezji romantycznej
  • Nr 99, 1976 Prace historycznoliterackie 4
  • Nr 115, 1976 Studia o prozie Brunona Schulza
  • Nr 119, 1976 Lityński Adam Przestępstwa polityczne w polskim prawie karnym XVI-XVIII wieku
  • Nr 133, 1976 Prace językoznawcze 3
  • Nr 136, 1976 Studia conradowskie
  • Nr 137, 1976 Z dziejów awangardy filmowej. Materiały z sesji "Awangarda filmowa lat dwudziestych" Sosnowiec, 10-12 marca 1975 roku
  • Nr 141, 1977 Z zagadnień folkloru muzycznego na Śląsku Cieszyńskim
  • Nr 147, 1976 Zabierowski Stanisław Między poetyką a polityką. Odbiór "Ody do młodości" w latach 1820-1970.
  • Nr 148, 1976 Zagadnienie dowodu z ekspertyzy pisma ręcznego
  • Nr 149, 1977 Rusycystyczne studia literaturoznawcze 1
  • Nr 151, 1976 Problemy nauk pomocniczych historii. Materiały z IV konferencji poświęconej naukom pomocniczym historii Katowice-Wisła, 20-22 V 1975
  • Nr 154, 1977 Helman Alicja Film faktów i film fikcji - dialektyka postaw i poetyk twórczych
  • Nr 160, 1978 Bursztyńska H. Pozytywizm. Wybór tekstów [..]
  • Nr 162, 1977 Prace historycznoliterackie 5
  • Nr 178, 1977 De Cache B. Ostatni rok Sejmu Czteroletniego [...]
  • Nr 183, 1977 Historia i współczesność 1
  • Nr 184, 1977 Prace historycznoliterackie 6: Filologia angielska
  • Nr 187, 1977 Wójtowicz A. Model władzy panstwowej Marsyliusza z Padwy
  • Nr 191, 1977 Rustowski A. M. Angielska powieść gotycka doby wiktoriańskiej
  • Nr 195, 1977 Rusycystyczne studia literaturoznawcze 2
  • Nr 198, 1978 Radziecka metodologia badań filologicznych po roku 1945. T. 1
  • Nr 199, 1977 Prace historycznoliterackie 7: Studia z literatury pozytywistycznej i młodopolskiej
  • Nr 201, 1978 Prace językoznawcze 4: Onomastyka
  • Nr 202, 1977 Bursztyńska H. Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego
  • Nr 204, 1978 Prace historycznoliterackie 4: Studia z krytyki i literatury XX wieku
  • Nr 208, 1978 Radziszewska J. Maciej Stryjkowski [...]
  • Nr 221, 1978 Próby nowej interpretacji historii myśli filmowej [...]
  • Nr 229, 1978 Prace z nauk społecznych 4: Filozofia a postęp naukowo-techniczny
  • Nr 233, 1978 Prace historycznoliterackie 9: Studia analityczne z literatur romańskich
  • Nr 235, 1978 Kunisz A. Mennictwo w Cesarstwie Rzymskim w I wieku n.e.
  • Nr 235[a], 1979 Literatura radziecka wobec idei rewolucyjnych
  • Nr 238, 1978 Język artystyczny T. 1
  • Nr 240, 1978 Skamander T. 1: Studia z zagadnień poetyki [...]
  • Nr 242, 1978 Prace historycznoliterackie 10: Studia romantyczne
  • Nr 246, 1978 Prace z nauk społecznych 5: Z problemów socjologii przemysłu [...]
  • Nr 249, 1978 Bańka J. Problemy współczesnej filozofii człowieka
  • Nr 255, 1978 Teatr Konrada Swinarskiego [...]
  • Nr 256, 1978 Czubala D. Folklor garncarzy polskich
  • Nr 260, 1978 Wójcik W. Nadzieja i złudzenie. Legenda Piłsudskiego [...]
  • Nr 264, 1978 Prace historycznoliterackie 11
  • Nr 267, 1978 Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego
  • Nr 273, 1978 Wybrane problemy europejskiego ruchu robotniczego [...]
  • Nr 274, 1979 Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej [...]
  • Nr 276, 1979 Z teorii wychowania społeczno-zawodowego młodzieży [...]
  • Nr 277, 1979 Rusycystyczne studia literaturoznawcze 3: Z zagadnień rozwoju poetyki prozy rosyjskiej
  • Nr 282, 1979 Prace historycznoliterackie 12: Studia staropolskie
  • Nr 286, 1979 Analizy i syntezy 1: Hrebenda A. Górnośląska klasa robotnicza [...]
  • Nr 292, 1979 Wokół teorii i historii krytyki teatralnej [...]
  • Nr 293, 1979 Z problemów organizacji pracy bibliotecznej [...]
  • Nr 294, 1979 Prace historycznoliterackie 13: Literatura francuska. Studia i analizy
  • Nr 301, 1979 Szmytrowska-Adamczykowa Z. Maria Dąbrowska [...]
  • Nr 304, 1979 Ciągwa J. Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej [...]
  • Nr 305, 1979 Prace z nauk społecznych 6: Polityka społeczna
  • Nr 311, 1979 Prace z nauk społecznych 7: Eutyfronika - systemy techniczne [...]
  • Nr 313, 1979 Prace pedagogiczne 12: Diagnoza systemu zarządzania oświatą
  • Nr 317, 1979 Prace z nauk społecznych 8: Z zagadnień stosunków międzynarodowych
  • Nr 323, 1980 Idea pracy w literaturze rosyjskiej [...]
  • Nr 328, 1979 Prace historycznoliterackie 14 [zagubione] Z poezji XX wieku. Szkice i interpretacje
  • Nr 334, 1979 Topol A. Sojusz, przyjaźń z ZSRR w programach oraz w działalności PPR i PZPR
  • Nr 337, 1980 Liszka J. Świadomość polityczna jako forma świadomości społecznej
  • Nr 343, 1980 Prace z nauk społecznych 9: Z teorii i badań nad strukturą i świadomością społeczną
  • Nr 347, 1980 Ideologiczno-wychowawcza funkcja partii [...]
  • Nr 349, 1980 Rusycystyczne studia literaturoznawcze 4: Organizacja świata przedstawionego w dziele literackim
  • Nr 351, 1980 Prace historycznoliterackie 15: Aspects of Tragedy in the Twentieth Century English and American Literature
  • Nr 352, 1980 Prace historycznoliterackie 16: Studia z literatur romańskich
  • Nr 354, 1980 Analizy i syntezy 3: Socjolingwistyka
  • Nr 357, 1980 Problemy semiotyczne filmu [...]
  • Nr 358, 1980 Z problemów integracji i unifikacji II Rzeczypospolitej [...]
  • Nr 362, 1980 Prace językoznawcze 5: Filologia rosyjska
  • Nr 372, 1980 Malicki J. Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego [...]
  • Nr 377, 1980 Prace językoznawcze 6: Filologia rosyjska
  • Nr 383, 1980 Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej [...] cz. 1
  • Nr 384, 1980 Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej [...] cz. 2
  • Nr 389, 1980 Stempczyńska B. Dostojewski a malarstwo
  • Nr 392, 1980 Prace historycznoliterackie 17: Podróż i historia [...]
  • Nr 397, 1981 O języku literatury [...]
  • Nr 400, 1980 Zagadnienie prądów i kierunków w literaturze rosyjskiej [...]
  • Nr 405, 1980 Prace językoznawcze 7: Studia historycznojęzykowe
  • Nr 406, 1981 W poszukiwaniu systemu opieki wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą [...]
  • Nr 407, 1981 Sławkowa E. Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza [...]
  • Nr 408, 1981 Szkice z literatury dla dzieci i młodzieży [...]
  • Nr 415, 1981 Zabierowski S. Tragedia wenedyjska Juliusza Słowackiego [...]
  • Nr 419, 1981 Rusycystyczne studia literaturoznawcze 5: Zagadnienia gatunków literackich
  • Nr 422, 1981 Powstanie czy rewolucja ? [...]
 • Seria :
  • Prace z nauk społecznych
  • Prace pedagogiczne
  • Prace historyczno-literackie
  • Prace historyczne
  • Prace językoznawcze
  • Rusycystyczne studia literaturoznawcze
  • Analizy i syntezy
 • Uwagi :
  • Nr 119, 1976 - ded. Adama Lityńskiego.
  • Nr 147, 1976 - ded. Stanisława Zabierowskiego.
  • Nr 154, 1977 - ded. Alicji Helmam.
  • Ded. Adama Lityńskiego dla prof. Jerzego Wisłockiego [rkps.] 1976 Lityński Adam Wisłocki Jerzy
  • Ded. Stanisława Zabierowskiego dla Leszka Proroka [rkps.] 1976 Zabierowski Stanisław Prorok Leszek
  • Ded. Alicji Helman dla Leszka Proroka [rkps.] 1977 Helman Alicja Prorok Leszek
 • Hasła przedmiotowe :
  • Conrad, Joseph (1857-1924)
  • Mickiewicz, Adam (1798-1855)
  • Schulz, Bruno (1892-1942)
  • Polska Partia Robotnicza
  • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  • Sejm Czteroletni
  • Powstanie śląskie
  • Powstanie 1921 r. śląskie
  • Nawrocki, Witold red.
  • Uniwersytet Śląski (Katowice)

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a Prace
 • 245 $a Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach $c Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 245 $c red. Witold Nawrocki
 • 260 $a Katowice $b Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego $c [1970]- $k Polska
 • 300 $c
 • 362 $a Nr 6, 1970 Prace historyczne 1
 • 362 $a Nr 18, 1971 Prace historyczne 2
 • 362 $a Nr 29, 1972 Prace historyczne 3
 • 362 $a Nr 42, 1973 $c Pięćdziesięciolecie powstań śląskich. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 50 rocznicę III powstania śląskiego, Katowice-Opole 26-27 kwietnia 1971
 • 362 $a Nr 58, 1975 $b Ocieczek Renarda $c Społeczna i historycznoliteracka funkcja "Officina ferraria" Walentego Roździeńskiego w świetle recepcji utworu
 • 362 $a Nr 72, 1975 Prace historyczne 4
 • 362 $a Nr 81, 1975 Prace z nauk społecznych 1
 • 362 $a Nr 83, 1975 Prace pedagogiczne 3: $c Problemy modernizacji szkoły wyższej
 • 362 $a Nr 93, 1976 Prace z nauk społecznych 3
 • 362 $a Nr 97, 1975 $b Opacka Anna $b Opacki Ireneusz $c Ruch konwencji. Szkice o poezji romantycznej
 • 362 $a Nr 99, 1976 Prace historycznoliterackie 4
 • 362 $a Nr 115, 1976 $c Studia o prozie Brunona Schulza
 • 362 $a Nr 119, 1976 $b Lityński Adam $c Przestępstwa polityczne w polskim prawie karnym XVI-XVIII wieku
 • 362 $a Nr 133, 1976 Prace językoznawcze 3
 • 362 $a Nr 136, 1976 $c Studia conradowskie
 • 362 $a Nr 137, 1976 $c Z dziejów awangardy filmowej. Materiały z sesji "Awangarda filmowa lat dwudziestych" Sosnowiec, 10-12 marca 1975 roku
 • 362 $a Nr 141, 1977 $c Z zagadnień folkloru muzycznego na Śląsku Cieszyńskim
 • 362 $a Nr 147, 1976 $b Zabierowski Stanisław $c Między poetyką a polityką. Odbiór "Ody do młodości" w latach 1820-1970.
 • 362 $a Nr 148, 1976 $c Zagadnienie dowodu z ekspertyzy pisma ręcznego
 • 362 $a Nr 149, 1977 Rusycystyczne studia literaturoznawcze 1
 • 362 $a Nr 151, 1976 $c Problemy nauk pomocniczych historii. Materiały z IV konferencji poświęconej naukom pomocniczym historii Katowice-Wisła, 20-22 V 1975
 • 362 $a Nr 154, 1977 $b Helman Alicja $c Film faktów i film fikcji - dialektyka postaw i poetyk twórczych
 • 362 $a Nr 160, 1978 $b Bursztyńska H. $c Pozytywizm. Wybór tekstów [..]
 • 362 $a Nr 162, 1977 Prace historycznoliterackie 5
 • 362 $a Nr 178, 1977 $b De Cache B. $c Ostatni rok Sejmu Czteroletniego [...]
 • 362 $a Nr 183, 1977 $c Historia i współczesność 1
 • 362 $a Nr 184, 1977 Prace historycznoliterackie 6: $c Filologia angielska
 • 362 $a Nr 187, 1977 $b Wójtowicz A. $c Model władzy panstwowej Marsyliusza z Padwy
 • 362 $a Nr 191, 1977 $b Rustowski A. M. $c Angielska powieść gotycka doby wiktoriańskiej
 • 362 $a Nr 195, 1977 Rusycystyczne studia literaturoznawcze 2
 • 362 $a Nr 198, 1978 $c Radziecka metodologia badań filologicznych po roku 1945. T. 1
 • 362 $a Nr 199, 1977 Prace historycznoliterackie 7: $c Studia z literatury pozytywistycznej i młodopolskiej
 • 362 $a Nr 201, 1978 Prace językoznawcze 4: $c Onomastyka
 • 362 $a Nr 202, 1977 $b Bursztyńska H. $c Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • 362 $a Nr 204, 1978 Prace historycznoliterackie 4: $c Studia z krytyki i literatury XX wieku
 • 362 $a Nr 208, 1978 $b Radziszewska J. $c Maciej Stryjkowski [...]
 • 362 $a Nr 221, 1978 $c Próby nowej interpretacji historii myśli filmowej [...]
 • 362 $a Nr 229, 1978 Prace z nauk społecznych 4: $c Filozofia a postęp naukowo-techniczny
 • 362 $a Nr 233, 1978 Prace historycznoliterackie 9: $c Studia analityczne z literatur romańskich
 • 362 $a Nr 235, 1978 $b Kunisz A. $c Mennictwo w Cesarstwie Rzymskim w I wieku n.e.
 • 362 $a Nr 235[a], 1979 $c Literatura radziecka wobec idei rewolucyjnych
 • 362 $a Nr 238, 1978 $c Język artystyczny T. 1
 • 362 $a Nr 240, 1978 $b Skamander T. 1: $c Studia z zagadnień poetyki [...]
 • 362 $a Nr 242, 1978 Prace historycznoliterackie 10: $c Studia romantyczne
 • 362 $a Nr 246, 1978 Prace z nauk społecznych 5: $c Z problemów socjologii przemysłu [...]
 • 362 $a Nr 249, 1978 $b Bańka J. $c Problemy współczesnej filozofii człowieka
 • 362 $a Nr 255, 1978 $c Teatr Konrada Swinarskiego [...]
 • 362 $a Nr 256, 1978 $b Czubala D. $c Folklor garncarzy polskich
 • 362 $a Nr 260, 1978 $b Wójcik W. $c Nadzieja i złudzenie. Legenda Piłsudskiego [...]
 • 362 $a Nr 264, 1978 Prace historycznoliterackie 11
 • 362 $a Nr 267, 1978 $c Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego
 • 362 $a Nr 273, 1978 $c Wybrane problemy europejskiego ruchu robotniczego [...]
 • 362 $a Nr 274, 1979 $c Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej [...]
 • 362 $a Nr 276, 1979 $c Z teorii wychowania społeczno-zawodowego młodzieży [...]
 • 362 $a Nr 277, 1979 Rusycystyczne studia literaturoznawcze 3: $c Z zagadnień rozwoju poetyki prozy rosyjskiej
 • 362 $a Nr 282, 1979 Prace historycznoliterackie 12: $c Studia staropolskie
 • 362 $a Nr 286, 1979 Analizy i syntezy 1: $b Hrebenda A. $c Górnośląska klasa robotnicza [...]
 • 362 $a Nr 292, 1979 $c Wokół teorii i historii krytyki teatralnej [...]
 • 362 $a Nr 293, 1979 $c Z problemów organizacji pracy bibliotecznej [...]
 • 362 $a Nr 294, 1979 Prace historycznoliterackie 13: $c Literatura francuska. Studia i analizy
 • 362 $a Nr 301, 1979 $b Szmytrowska-Adamczykowa Z. $c Maria Dąbrowska [...]
 • 362 $a Nr 304, 1979 $b Ciągwa J. $c Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej [...]
 • 362 $a Nr 305, 1979 Prace z nauk społecznych 6: $c Polityka społeczna
 • 362 $a Nr 311, 1979 Prace z nauk społecznych 7: $c Eutyfronika - systemy techniczne [...]
 • 362 $a Nr 313, 1979 Prace pedagogiczne 12: $c Diagnoza systemu zarządzania oświatą
 • 362 $a Nr 317, 1979 Prace z nauk społecznych 8: $c Z zagadnień stosunków międzynarodowych
 • 362 $a Nr 323, 1980 $c Idea pracy w literaturze rosyjskiej [...]
 • 362 $a Nr 328, 1979 Prace historycznoliterackie 14 [zagubione] $c Z poezji XX wieku. Szkice i interpretacje
 • 362 $a Nr 334, 1979 $b Topol A. $c Sojusz, przyjaźń z ZSRR w programach oraz w działalności PPR i PZPR
 • 362 $a Nr 337, 1980 $b Liszka J. $c Świadomość polityczna jako forma świadomości społecznej
 • 362 $a Nr 343, 1980 Prace z nauk społecznych 9: $c Z teorii i badań nad strukturą i świadomością społeczną
 • 362 $a Nr 347, 1980 $c Ideologiczno-wychowawcza funkcja partii [...]
 • 362 $a Nr 349, 1980 Rusycystyczne studia literaturoznawcze 4: $c Organizacja świata przedstawionego w dziele literackim
 • 362 $a Nr 351, 1980 Prace historycznoliterackie 15: $c Aspects of Tragedy in the Twentieth Century English and American Literature
 • 362 $a Nr 352, 1980 Prace historycznoliterackie 16: $c Studia z literatur romańskich
 • 362 $a Nr 354, 1980 Analizy i syntezy 3: $c Socjolingwistyka
 • 362 $a Nr 357, 1980 $c Problemy semiotyczne filmu [...]
 • 362 $a Nr 358, 1980 $c Z problemów integracji i unifikacji II Rzeczypospolitej [...]
 • 362 $a Nr 362, 1980 Prace językoznawcze 5: $c Filologia rosyjska
 • 362 $a Nr 372, 1980 $b Malicki J. $c Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego [...]
 • 362 $a Nr 377, 1980 Prace językoznawcze 6: $c Filologia rosyjska
 • 362 $a Nr 383, 1980 $c Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej [...] cz. 1
 • 362 $a Nr 384, 1980 $c Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej [...] cz. 2
 • 362 $a Nr 389, 1980 $b Stempczyńska B. $c Dostojewski a malarstwo
 • 362 $a Nr 392, 1980 Prace historycznoliterackie 17: $c Podróż i historia [...]
 • 362 $a Nr 397, 1981 $c O języku literatury [...]
 • 362 $a Nr 400, 1980 $c Zagadnienie prądów i kierunków w literaturze rosyjskiej [...]
 • 362 $a Nr 405, 1980 Prace językoznawcze 7: $c Studia historycznojęzykowe
 • 362 $a Nr 406, 1981 $c W poszukiwaniu systemu opieki wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą [...]
 • 362 $a Nr 407, 1981 $b Sławkowa E. $c Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza [...]
 • 362 $a Nr 408, 1981 $c Szkice z literatury dla dzieci i młodzieży [...]
 • 362 $a Nr 415, 1981 $b Zabierowski S. $c Tragedia wenedyjska Juliusza Słowackiego [...]
 • 362 $a Nr 419, 1981 Rusycystyczne studia literaturoznawcze 5: $c Zagadnienia gatunków literackich
 • 362 $a Nr 422, 1981 $c Powstanie czy rewolucja ? [...]
 • 440 $a Prace z nauk społecznych
 • 440 $a Prace pedagogiczne
 • 440 $a Prace historyczno-literackie
 • 440 $a Prace historyczne
 • 440 $a Prace językoznawcze
 • 440 $a Rusycystyczne studia literaturoznawcze
 • 440 $a Analizy i syntezy
 • 500 $a Nr 119, 1976 - ded. Adama Lityńskiego.
 • 500 $a Nr 147, 1976 - ded. Stanisława Zabierowskiego.
 • 500 $a Nr 154, 1977 - ded. Alicji Helmam.
 • 561 $a Ded. Adama Lityńskiego dla prof. Jerzego Wisłockiego [rkps.] $r 1976 $w Lityński Adam $w Wisłocki Jerzy
 • 561 $a Ded. Stanisława Zabierowskiego dla Leszka Proroka [rkps.] $r 1976 $w Zabierowski Stanisław $w Prorok Leszek
 • 561 $a Ded. Alicji Helman dla Leszka Proroka [rkps.] $r 1977 $w Helman Alicja $w Prorok Leszek
 • 600 $a Conrad, Joseph $d (1857-1924)
 • 600 $a Mickiewicz, Adam $d (1798-1855)
 • 600 $a Schulz, Bruno $d (1892-1942)
 • 610 $a Polska Partia Robotnicza
 • 610 $a Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
 • 611 $a Sejm Czteroletni
 • 611 $a Powstanie śląskie
 • 650 $a Powstanie 1921 r. śląskie
 • 651 $a Śląsk Cieszyński
 • 700 $a Nawrocki, Witold $e red.
 • 710 $a Uniwersytet Śląski (Katowice)
 • 852 $j Cz 23151

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 23151/1970
 • Sygnatura: Cz 23151/1971
 • Sygnatura: Cz 23151/1972
 • Sygnatura: Cz 23151/1973
 • Sygnatura: Cz 23151/1975
 • Sygnatura: Cz 23151/1976
 • Sygnatura: Cz 23151/1977
 • Sygnatura: Cz 23151/1978
 • Sygnatura: Cz 23151/1979
 • Sygnatura: Cz 23151/1980
 • Sygnatura: Cz 23151/1981