Prace Komisji Językoznawstwa

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2886
 • Tytuł : Prace Komisji Językoznawstwa
 • Redaktor :
  • Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
  • red. Witold Taszycki
 • Wydawca : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Miejsce wydania : [Wrocław] Polska
 • Data wydania : 1964-1999
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1964 Jodłowski St. Substantywizacja przymiotników w języku polskim
  • Nr 2, 1964 Gołąb Z. Conditionalis typu bałkańskiego w językach południowosłowiańskich [...]
  • Nr 3, 1964 Safarewiczowa H. Oboczność ja imeju i u menja est' w języku rosyjskim dziś i dawniej
  • Nr 4, 1964 Lotko E. Funkcje syntaktyczne bezokolicznika [...]
  • Nr 5, 1965 Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kuryłowicz
  • Nr 6, 1965 Pisarkowa K. Predykatywność określeń w polskim zdaniu
  • Nr 7, 1965 Zaręba M. Kształtowanie się systemu językowego dziecka
  • Nr 8, 1966 Kucała M. Rozwój iteratiwów dokonanych w języku polskim
  • Nr 9, 1966 Świętochowski R. Germanizacja nazwisk polskich na terenie Gdańska w latach 1874-1914
  • Nr 10, 1967 Brodowska-Honowska M. Zarys klasyfikacji polskich derywatów
  • Nr 11, 1966 Laskowski R. Derywacja rzeczowników w dialektach laskich Cz. 1
  • Nr 12, 1967 Karplukówna M. Język Jana Jurkowskiego [...]
  • Nr 13, 1967 Bednarczuk L. Polskie spójniki parataktyczne
  • Nr 14, 1967 Schabowska M. Rzeczowniki ilościowe w języku polskim
  • Nr 15, 1967 Klemensiewicz Z. Studia syntaktyczne
  • Nr 16, 1968 Kobylińska J. Rozwój form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników
  • Nr 17, 1968 Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki
  • Nr 18, 1969 Milewski T. Indoeuropejskie imiona osobowe
  • Nr 19, 1969 Zaleski J. Język Aleksandra Fredry Cz. 1
  • Nr 20, 1969 Petr J. Niezłożone formy przymiotników [...]
  • Nr 21, 1969 Karaś M. Karasiowa A. Mariana z Jaślisk dykcjonarz [...]
  • Nr 23, 1969 Klemensiewicz Z. Studia syntaktyczne cz. 2
  • Nr 24, 1970 Kowalska A. Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Tarnowskich Gór
  • Nr 25, 1971 Pawłowski E. Nazwy miejscowości Sądecczyzny Cz. 1
  • Nr 26, 1970 Kurzowa Z. Polskie rzeczowniki męskie na -o na tle słowiańskim
  • Nr 27, 1971 Karplukówna M. Regionalizmy w języku Jana Cervusa z Tucholi
  • Nr 28, 1971 Laskowski R. Derywacja rzeczowników w dialektach laskich cz. 2
  • Nr 29, 1971 Safarewiczowa H. Polszczyzna XVIII wieku w podręczniku gramatyki polskiej M. Siemiginowskiego <Kijów 1791>
  • Nr 31, 1971 Bujański J.R. Słownictwo teatralne w polskiej dramaturgii
  • Nr 37, 1974 Studia indoeuropejskie
  • Nr 38, 1974 Bal J. Formacje przysłówkowe z sufiksalnym j i k [...]
  • Nr 39, 1975Pawłowski E. Nazwy miejscowości Sądecczyzny Cz. 2
  • Nr 40, 1975 Konieczna-Twardzikowa J. Zdania rozwijające w polskim systemie opozycji hipotaktycznych
  • Nr 41, 1975 Zaleski J. Język Aleksandra Fredry Cz. 2
  • Nr 42, 1975 Grybosiowa A. Rozwój funkcji składniowej imiesłowów [...]
  • Nr 43, 1976 Pisowicz A. developpement du consonantisme armenien
  • Nr 44, 1976 Leeming H. Rola języka polskiego w rozwoju leksyki rosyjskiej do roku 1696
  • Nr 45, 1977 Karplukówna M. O języku Macieja Stryjkowskiego [...]
  • Nr 46, 1978 Zinkiewicz-Tomanek B. Struktura słowotwórcza przymiotników motywowanych [...]
  • Nr 47, 1979 Dąmbska-Prokop U. profondeur de la phrase française
  • Nr 48, 1979 Ożdżyński J. Mówione warianty wypowiedzi w środowisku sportowym
  • Nr 49, 1978 Leszczyński Z. Kierunki zmian w grupach spółgłoskowych [...]
  • Nr 50, 1979 Brodowska-Honowska M. Ewolucja metod polskiego słowotwórstwa [...]
  • Nr 51, 1980 Stachurski E. Fleksja Adolfa Dygasińskiego [...]
  • Nr 52, 1983 Studia Indo-Iranica
  • Nr 53, 1986 Collectanea linguistica in honorem Adami Heinz
  • Nr 54, 1986 Rokoszowa J. Zum Anthropozentrismus in der Sprache [...]
  • Nr 55, 1986 Rachwałowa M. Słownictwo tekstów naukowych
  • Nr 56, 1988 Kopertowska D. Nazwy osobowe mieszkańców podkieleckich wsi [...]
  • Nr 57, 1989 Smoczyński W. Studia balto-słowiańskie Cz. 1
  • Nr 58, 1990 Spólnik A. Nazwy polskich roślin do XVIII w.
  • Nr 60, 1999 Rokoszowa J. Język - czas - milczenie
 • Uwagi : pol. fr. łac. niem.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Kuryłowicz, Jerzy
  • Jurkowski, Jan
  • Taszycki, Witold
  • Fredro, Aleksander
  • Marian z Jaślisk
  • Cervus, Jan
  • Siemiginowski, M.
  • Stryjkowski, Maciej
  • Dygasiński, Adolf
  • Heinz, Adam
  • Taszycki, Witold red.
  • Polska Akademia Nauk Oddział (Kraków)

MARC

 • 001 %a Kór-Z
 • 008 %a 2003
 • 130 %a PRACE
 • 245 %a Prace Komisji Językoznawstwa %c Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
 • 245 %c red. Witold Taszycki
 • 260 %a Wrocław [i in.] ||[Wrocław] %b Zakład Narodowy im. Ossolińskich %c 1964-1999 %k Polska
 • 300 %c
 • 310 %a Niereg.
 • 362 %a Nr 1, 1964 %b Jodłowski St. %c Substantywizacja przymiotników w języku polskim
 • 362 %a Nr 2, 1964 %b Gołąb Z. %c Conditionalis typu bałkańskiego w językach południowosłowiańskich [...]
 • 362 %a Nr 3, 1964 %b Safarewiczowa H. %c Oboczność ja imeju i u menja est' w języku rosyjskim dziś i dawniej
 • 362 %a Nr 4, 1964 %b Lotko E. %c Funkcje syntaktyczne bezokolicznika [...]
 • 362 %a Nr 5, 1965 %c Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kuryłowicz
 • 362 %a Nr 6, 1965 %b Pisarkowa K. %c Predykatywność określeń w polskim zdaniu
 • 362 %a Nr 7, 1965 %b Zaręba M. %c Kształtowanie się systemu językowego dziecka
 • 362 %a Nr 8, 1966 %b Kucała M. %c Rozwój iteratiwów dokonanych w języku polskim
 • 362 %a Nr 9, 1966 %b Świętochowski R. %c Germanizacja nazwisk polskich na terenie Gdańska w latach 1874-1914
 • 362 %a Nr 10, 1967 %b Brodowska-Honowska M. %c Zarys klasyfikacji polskich derywatów
 • 362 %a Nr 11, 1966 %b Laskowski R. %c Derywacja rzeczowników w dialektach laskich Cz. 1
 • 362 %a Nr 12, 1967 %b Karplukówna M. %c Język Jana Jurkowskiego [...]
 • 362 %a Nr 13, 1967 %b Bednarczuk L. %c Polskie spójniki parataktyczne
 • 362 %a Nr 14, 1967 %b Schabowska M. %c Rzeczowniki ilościowe w języku polskim
 • 362 %a Nr 15, 1967 %b Klemensiewicz Z. %c Studia syntaktyczne
 • 362 %a Nr 16, 1968 %b Kobylińska J. %c Rozwój form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników
 • 362 %a Nr 17, 1968 %c Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki
 • 362 %a Nr 18, 1969 %b Milewski T. %c Indoeuropejskie imiona osobowe
 • 362 %a Nr 19, 1969 %b Zaleski J. %c Język Aleksandra Fredry Cz. 1
 • 362 %a Nr 20, 1969 %b Petr J. %c Niezłożone formy przymiotników [...]
 • 362 %a Nr 21, 1969 %b Karaś M. %b Karasiowa A. %c Mariana z Jaślisk dykcjonarz [...]
 • 362 %a Nr 23, 1969 %b Klemensiewicz Z. %c Studia syntaktyczne cz. 2
 • 362 %a Nr 24, 1970 %b Kowalska A. %c Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Tarnowskich Gór
 • 362 %a Nr 25, 1971 %b Pawłowski E. %c Nazwy miejscowości Sądecczyzny Cz. 1
 • 362 %a Nr 26, 1970 %b Kurzowa Z. %c Polskie rzeczowniki męskie na -o na tle słowiańskim
 • 362 %a Nr 27, 1971 %b Karplukówna M. %c Regionalizmy w języku Jana Cervusa z Tucholi
 • 362 %a Nr 28, 1971 %b Laskowski R. %c Derywacja rzeczowników w dialektach laskich cz. 2
 • 362 %a Nr 29, 1971 %b Safarewiczowa H. %c Polszczyzna XVIII wieku w podręczniku gramatyki polskiej M. Siemiginowskiego <Kijów 1791>
 • 362 %a Nr 31, 1971 %b Bujański J.R. %c Słownictwo teatralne w polskiej dramaturgii
 • 362 %a Nr 37, 1974 %c Studia indoeuropejskie
 • 362 %a Nr 38, 1974 %b Bal J. %c Formacje przysłówkowe z sufiksalnym j i k [...]
 • 362 %a Nr 39, 1975Pawłowski E. %b Nazwy miejscowości Sądecczyzny Cz. 2
 • 362 %a Nr 40, 1975 %b Konieczna-Twardzikowa J. %c Zdania rozwijające w polskim systemie opozycji hipotaktycznych
 • 362 %a Nr 41, 1975 %b Zaleski J. %c Język Aleksandra Fredry Cz. 2
 • 362 %a Nr 42, 1975 %b Grybosiowa A. %c Rozwój funkcji składniowej imiesłowów [...]
 • 362 %a Nr 43, 1976 %b Pisowicz A. %c Le ||developpement du consonantisme armenien
 • 362 %a Nr 44, 1976 %b Leeming H. %c Rola języka polskiego w rozwoju leksyki rosyjskiej do roku 1696
 • 362 %a Nr 45, 1977 %b Karplukówna M. %c O języku Macieja Stryjkowskiego [...]
 • 362 %a Nr 46, 1978 %b Zinkiewicz-Tomanek B. %c Struktura słowotwórcza przymiotników motywowanych [...]
 • 362 %a Nr 47, 1979 %b Dąmbska-Prokop U. %c La ||profondeur de la phrase française
 • 362 %a Nr 48, 1979 %b Ożdżyński J. %c Mówione warianty wypowiedzi w środowisku sportowym
 • 362 %a Nr 49, 1978 %b Leszczyński Z. %c Kierunki zmian w grupach spółgłoskowych [...]
 • 362 %a Nr 50, 1979 %b Brodowska-Honowska M. %c Ewolucja metod polskiego słowotwórstwa [...]
 • 362 %a Nr 51, 1980 %b Stachurski E. %c Fleksja Adolfa Dygasińskiego [...]
 • 362 %a Nr 52, 1983 %c Studia Indo-Iranica
 • 362 %a Nr 53, 1986 %c Collectanea linguistica in honorem Adami Heinz
 • 362 %a Nr 54, 1986 %b Rokoszowa J. %c Zum Anthropozentrismus in der Sprache [...]
 • 362 %a Nr 55, 1986 %b Rachwałowa M. %c Słownictwo tekstów naukowych
 • 362 %a Nr 56, 1988 %b Kopertowska D. %c Nazwy osobowe mieszkańców podkieleckich wsi [...]
 • 362 %a Nr 57, 1989 %b Smoczyński W. %c Studia balto-słowiańskie Cz. 1
 • 362 %a Nr 58, 1990 %b Spólnik A. %c Nazwy polskich roślin do XVIII w.
 • 362 %a Nr 60, 1999 %b Rokoszowa J. %c Język - czas - milczenie
 • 546 %a pol. %a fr. %a łac. %a niem.
 • 600 %a Kuryłowicz, Jerzy
 • 600 %a Jurkowski, Jan
 • 600 %a Taszycki, Witold
 • 600 %a Fredro, Aleksander
 • 600 %a Marian z Jaślisk
 • 600 %a Cervus, Jan
 • 600 %a Siemiginowski, M.
 • 600 %a Stryjkowski, Maciej
 • 600 %a Dygasiński, Adolf
 • 600 %a Heinz, Adam
 • 651 %a Gdańsk
 • 651 %a Tarnowskie Góry
 • 651 %a Kielce
 • 700 %a Taszycki, Witold %e red.
 • 710 %a Polska Akademia Nauk %b Oddział (Kraków)
 • 852 %j Cz 2886

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: Cz 2886/1964

  • Sygnatura: Cz 2886/1965

  • Sygnatura: Cz 2886/1966

  • Sygnatura: Cz 2886/1967

  • Sygnatura: Cz 2886/1968

  • Sygnatura: Cz 2886/1969

  • Sygnatura: Cz 2886/1970

  • Sygnatura: Cz 2886/1971

  • Sygnatura: Cz 2886/1974

  • Sygnatura: Cz 2886/1975

  • Sygnatura: Cz 2886/1976

  • Sygnatura: Cz 2886/1977

  • Sygnatura: Cz 2886/1978

  • Sygnatura: Cz 2886/1979

  • Sygnatura: Cz 2886/1980

  • Sygnatura: Cz 2886/1983

  • Sygnatura: Cz 2886/1986

  • Sygnatura: Cz 2886/1988

  • Sygnatura: Cz 2886/1989

  • Sygnatura: Cz 2886/1990

  • Sygnatura: Cz 2886/1999