Prace Komisji Językowej Polskiej Akademii Umiejętności

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2557
 • Tytuł : Prace Komisji Językowej Polskiej Akademii Umiejętności
 • Wydawca : Polska Akademia Umiejętności
 • Miejsce wydania : Kraków Polska
 • Data wydania : 1917-1952
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1917 Spławiński T. Lehr- Ze studiów nad akcentem słowiańskim [...]
  • Nr 2, 1919 Klich E. Narzecze wsi Borki Nizińskie
  • Nr 3, 1918 Spławiński T. Lehr- O prasłowiańskiej metatonii [...]
  • Nr 4, 1919 Piekarski K. Przegląd wydawnictw średniowiecznych [...]
  • Nr 5, 1919 Otrębski J. Przyczynki do gramatyki porównawczej języków indoeuropejskich
  • Nr 6, 1919 Wędkiewicz S. Z dziejów języka polskiego zagranicą
  • Nr 7, 1920 Kleczkowski A. Dialekt Wilamowic [...]
  • Nr 8, 1920 Wędkiewicz S. Przyczynki do charakterystyki narzeczy południowo-włoskich. Cz. 1
  • Nr 10, 1922 Gaertner H. O zadaniach stylistyki [...]
  • Nr 11, 1923 Zalewski L. Psalterii versionis interlinearis vetusta [...]
  • Nr 12, 1923-1926 Kleczkowski A. Nowoodkryte fragmenty starosaskiego przekładu psalmów [...] Cz. 1 i 2
  • Nr 13, 1925 Erdman E. Zasady powszechnej ideografiki analitycznej [...]
  • Nr 14, 1929 Małecki M. Cakawizm [...]
  • Nr 15, 1929 Otrębski J. Z badań nad infiksem nosowym [...]
  • Nr 16, 1930 Tomaszewski A. Gwara Łopienna i okolicy [...]
  • Nr 17, 1930 Małecki M. Przegląd słowiańskich gwar Istrji [...]
  • Nr 18, 1930-1936 Mojmir H. Słownik niemieckiej gwary Wilamowic cz. 1-2
  • Nr 19, 1932 Zilinskij Ivan Opis fonetyczny języka ukraińskiego
  • Nr 20, 1932 Dłuska M. Rytm spółgłoskowy [...]
  • Nr 21, 1935 Kuryłowicz J. Etudes indoeuropennes
  • Nr 22, 1934 Obrębska A. Studia nad słowiańskiemi przysłówkami [...]
  • Nr 23, 1935 Stopa R. Schnalze [...]
  • Nr 24, 1936 Makowiecki Słownik botaniczny łacińsko-małoruski
  • Nr 25, 1937 Rospond S. Południowo-słowiańskie nazwy miejscowe z sufiksem * - itj
  • Nr 26, 1938 Andrejczin L. Kategorie znaczeniowe koniugacji bułgarskiej
  • Nr 27, 1938 Stieber Z. Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych [...]
  • Nr 28, 1939 Urbańczyk S. Zdania rozpoczynane wyrazem co [...]
  • Nr 29, 1946 Taszycki W. Słowiańskie nazwy miejscowe
  • Nr 30, 1946 Sławski F. Miejsce enklityki odmiennej w dziejach języka bułgarskiego
  • Nr 31, 1947 Dłuska M. Prozodia języka polskiego
  • Nr 32, 1947 Urbańczyk S. Próba "Słownika staropolskiego"
  • Nr 33, 1948 Dłuska M. Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej T. 1
  • Nr 34, 1948 Klemensiewicz Z. Skupienia czyli syntaktyczne grupy wyrazowe [...]
  • Nr 35, 1950 Dłuska M. Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej T. 2
  • Nr 36, 1950 Kuraszkiewicz W. Wolff A. Zapiski i roty polskie XV-XVI w. [...]
  • Nr 37, 1952 Kuryłowicz J. accentuation des langues indo-europeennes
 • Uwagi :
  • Do 1917 r. seria pt.: Materiały i prace [...] sygn.: Cz 2556
  • pol. łac. fr.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Polska Akademia Umiejętności
  • Materiały i prace [...]

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Komisji Językowej Polskiej Akademii Umiejętności
 • 260 $a Kraków $b Polska Akademia Umiejętności $c 1917-1952 $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Nr 1, 1917 $b Spławiński T. Lehr- $c Ze studiów nad akcentem słowiańskim [...]
 • 362 $a Nr 2, 1919 $b Klich E. $c Narzecze wsi Borki Nizińskie
 • 362 $a Nr 3, 1918 $b Spławiński T. Lehr- $c O prasłowiańskiej metatonii [...]
 • 362 $a Nr 4, 1919 $b Piekarski K. $c Przegląd wydawnictw średniowiecznych [...]
 • 362 $a Nr 5, 1919 $b Otrębski J. $c Przyczynki do gramatyki porównawczej języków indoeuropejskich
 • 362 $a Nr 6, 1919 $b Wędkiewicz S. $c Z dziejów języka polskiego zagranicą
 • 362 $a Nr 7, 1920 $b Kleczkowski A. $c Dialekt Wilamowic [...]
 • 362 $a Nr 8, 1920 $b Wędkiewicz S. $c Przyczynki do charakterystyki narzeczy południowo-włoskich. Cz. 1
 • 362 $a Nr 10, 1922 $b Gaertner H. $c O zadaniach stylistyki [...]
 • 362 $a Nr 11, 1923 $b Zalewski L. $c Psalterii versionis interlinearis vetusta [...]
 • 362 $a Nr 12, 1923-1926 $b Kleczkowski A. $c Nowoodkryte fragmenty starosaskiego przekładu psalmów [...] Cz. 1 i 2
 • 362 $a Nr 13, 1925 $b Erdman E. $c Zasady powszechnej ideografiki analitycznej [...]
 • 362 $a Nr 14, 1929 $b Małecki M. $c Cakawizm [...]
 • 362 $a Nr 15, 1929 $b Otrębski J. $c Z badań nad infiksem nosowym [...]
 • 362 $a Nr 16, 1930 $b Tomaszewski A. $c Gwara Łopienna i okolicy [...]
 • 362 $a Nr 17, 1930 $b Małecki M. $c Przegląd słowiańskich gwar Istrji [...]
 • 362 $a Nr 18, 1930-1936 $b Mojmir H. $c Słownik niemieckiej gwary Wilamowic cz. 1-2
 • 362 $a Nr 19, 1932 $b Zilinskij Ivan $c Opis fonetyczny języka ukraińskiego
 • 362 $a Nr 20, 1932 $b Dłuska M. $c Rytm spółgłoskowy [...]
 • 362 $a Nr 21, 1935 $b Kuryłowicz J. $c Etudes indoeuropennes
 • 362 $a Nr 22, 1934 $b Obrębska A. $c Studia nad słowiańskiemi przysłówkami [...]
 • 362 $a Nr 23, 1935 $b Stopa R. $c Die ||Schnalze [...]
 • 362 $a Nr 24, 1936 $b Makowiecki $c Słownik botaniczny łacińsko-małoruski
 • 362 $a Nr 25, 1937 $b Rospond S. $c Południowo-słowiańskie nazwy miejscowe z sufiksem * - itj
 • 362 $a Nr 26, 1938 $b Andrejczin L. $c Kategorie znaczeniowe koniugacji bułgarskiej
 • 362 $a Nr 27, 1938 $b Stieber Z. $c Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych [...]
 • 362 $a Nr 28, 1939 $b Urbańczyk S. $c Zdania rozpoczynane wyrazem co [...]
 • 362 $a Nr 29, 1946 $b Taszycki W. $c Słowiańskie nazwy miejscowe
 • 362 $a Nr 30, 1946 $b Sławski F. $c Miejsce enklityki odmiennej w dziejach języka bułgarskiego
 • 362 $a Nr 31, 1947 $b Dłuska M. $c Prozodia języka polskiego
 • 362 $a Nr 32, 1947 $b Urbańczyk S. $c Próba "Słownika staropolskiego"
 • 362 $a Nr 33, 1948 $b Dłuska M. $c Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej T. 1
 • 362 $a Nr 34, 1948 $b Klemensiewicz Z. $c Skupienia czyli syntaktyczne grupy wyrazowe [...]
 • 362 $a Nr 35, 1950 $b Dłuska M. $c Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej T. 2
 • 362 $a Nr 36, 1950 $b Kuraszkiewicz W. $b Wolff A. $c Zapiski i roty polskie XV-XVI w. [...]
 • 362 $a Nr 37, 1952 $b Kuryłowicz J. $c L'||accentuation des langues indo-europeennes
 • 500 $a Do 1917 r. seria pt.: Materiały i prace [...] sygn.: Cz 2556
 • 546 $a pol. $a łac. $a fr.
 • 651 $a Wilamowice
 • 651 $a Łopienno
 • 651 $a Borki Nizińskie
 • 710 $a Polska Akademia Umiejętności
 • 780 $t Materiały i prace [...]
 • 852 $j Cz 2557

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 2557/1917
 • Sygnatura: Cz 2557/1918
 • Sygnatura: Cz 2557/1919
 • Sygnatura: Cz 2557/1920
 • Sygnatura: Cz 2557/1922
 • Sygnatura: Cz 2557/1923
 • Sygnatura: Cz 2557/1923-1926
 • Sygnatura: Cz 2557/1925
 • Sygnatura: Cz 2557/1929
 • Sygnatura: Cz 2557/1930
 • Sygnatura: Cz 2557/1930-1936
 • Sygnatura: Cz 2557/1932
 • Sygnatura: Cz 2557/1934
 • Sygnatura: Cz 2557/1935
 • Sygnatura: Cz 2557/1936
 • Sygnatura: Cz 2557/1937
 • Sygnatura: Cz 2557/1938
 • Sygnatura: Cz 2557/1939
 • Sygnatura: Cz 2557/1946
 • Sygnatura: Cz 2557/1947
 • Sygnatura: Cz 2557/1948
 • Sygnatura: Cz 2557/1950
 • Sygnatura: Cz 2557/1952