Prace Komisji Historycznoliterackiej Krakowskiego Oddziału PAN

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 31314
 • Tytuł : Prace Komisji Historycznoliterackiej Krakowskiego Oddziału PAN
 • Wydawca : Polska Akademia Nauk
 • Miejsce wydania : Kraków Polska
 • Data wydania : 1961-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1961 Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia [...]
  • T. 2, 1962 Białek J.Z. Ludwik Fryde jako krytyk literacki [...]
  • T. 3, 1962 Skręt R. Kazimierz Brodziński jako historyk literatury [...]
  • T. 4, 1961 Weiss T. Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie [...]
  • T. 5, 1961 Biedrzycki E. Mikołaj Balcescu [...]
  • T. 6, 1960 Piszczkowski M. Zagadnienia wiejskie w literaturze [...]
  • T. 7, 1960 Strzałkowa M. Adam Klewański <1763-1843> [...]
  • T. 8, 1961 Kowalska J. Heine a Francja [...]
  • T. 9, 1963 Piszczkowski M. Zagadnienia wiejskie w literaturze [...]
  • T. 10, 1963 Sierotwiński St. Maryla Wolska [...]
  • T. 11, 1963 Dobijanka O. Gottfried Keller und Johann Wolfgang von Goethe
  • T. 12, 1964 Kubacki W. Twórczość Feliksa Bernatowicza
  • T. 14, 1966 Urbańska J. Radziecka powieść rosyjska w Polsce w latach 1912-1932
  • T. 15, 1967 Kalinowska Z.I. motifs decadents dans les poèmes d'Emile Verhaeren [...]
  • T. 16, 1967 Kowalska J. Vittoria Accoramboni [...] w świetle kronik [...]
  • T. 18, 1968 Burkot S. Spory o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX w.
  • T. 19, 1968 Stępień M. Zagadnienia literackie w publicystyce Polonii radzieckiej [...]
  • T. 20, 1969 Zaremba J. Polscy pisarze na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej
  • T. 21, 1969 Białek J.Z. Poglądy krytycznoliterackie Karola Wiktora Zawodzińskiego
  • T. 22, 1970 W kregu "Gofreda" i "Orlanda". Księga pamiątkowa sesji naukowej Piotra Kochanowskiego [...]
  • T. 23, 1969 Danek W. Matejko i Kraszewski. Dwie koncepcje dziejów Polski
  • T. 24, 1970 Prokop J. Z przemian w literaturze polskiej lat 1907-1917
  • T. 25, 1970 Jazowski A. Poglądy Wilhelma Feldmana jako krytyka literackiego
  • T. 26, 1971 Michalik J. Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875-1906
  • T. 27, 1971 Łoch E. Twórczość nowelistyczna Ignacego Maciejowskiego-Sewera
  • T. 28, 1972 Miodońska-Brookes E. Studia o kompozycji dramatów Stanisława Wyspiańskiego
  • T. 29, 1972 Nowacka T. Opowiadania Józefa Ignacego Kraszewskiego
  • T. 30, 1973 Woźnowski W. Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta
  • T. 31, 1973 Bujnicki T. Trylogia Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej
  • T. 32, 1974 Dyduchowa B. Narracja w utworach nowelistycznych Adolfa Dygasińskiego
  • T. 33, 1975 Frąckowiak-Wiegandtowa E. Sztuka powieściopisarska Nałkowskiej <lata 1935-1954>
  • T. 34, 1976 Mroczkowski P. medievalism of G.K. Chesterton [...]
  • T. 35, 1976 Faron B. Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury
  • T. 36, 1977 Piszczkowski M. Wieś w literaturze polskiego baroku
  • T. 37, 1977 Jędrychowska M. Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza
  • T. 38, 1977 Ziejka F. Studia polsko-prowansalskie
  • T. 39, 1978 Pacławski J. Twórczość literacka Karola Szajnochy
  • T. 40, 1979 Szymańska B. Poeta i nieznane [...]
  • T. 41, 1981 Szymański W.P. "Odrodzenie" i "Twórczość" w Krakowie [...]
  • T. 42, 1980 Mrazek S. Środki ekspresji pozasłownej w dramatach Staffa, Tetmajera i Przybyszewskiego
  • T. 43, 1983 Zięba M. Liryka Teofila Lenartowicza [...]
  • T. 44, 1984 Litterae et lingua [...]
  • T. 45, 1986 Budrewicz T. Poetyka "Ptasiego gościńca" i "Babiego lata" Haliny Auderskiej
  • T. 46, 1988 Pietrzycka-Bohosiewicz E.K. Poetyka prozy narracyjnej Jurija Oleszy
  • T. 47, 1989 Białota M. Dramaty Żeromskiego w Reducie [...]
  • T. 48, 1996 Radyševskij R. Polskojęzyczna poezja ukraińska [...] Cz. 1
  • T. 49, 1998 Radyševskij R. Polskojęzyczna poezja ukraińska [...] Cz. 2
 • Uwagi : pol. fr. ang.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Pigoń, Stanisław
  • Fryde, Ludwik
  • Brodziński, Kazimierz
  • Nietzsche, Friedrich
  • Klewański, Adam
  • Balcescu, Mikołaj
  • Oleša Jurij Karlovič
  • Heine, Heinrich
  • Wolska, Maryla
  • Keller, Gottfried
  • Goethe, Johann Wolfgang von
  • Bernatowicz, Feliks
  • Verhaeren, Emile
  • Accoramboni, Vittoria
  • Zawodziński, Karol Wiktor
  • Matejko, Jan
  • Kraszewski, Józef Ignacy
  • Kochanowski, Piotr
  • Feldman, Wilhelm
  • Ibsen, Henrik
  • Wyspiański, Stanisław
  • Stanisław II August Poniatowski, król Polski
  • Dygasiński, Adolf
  • Sienkiewicz, Henryk
  • Nałkowska, Zofia
  • Chesterton, Gilbert Keith
  • Kołaczkowski, Stefan
  • Iwaszkiewicz, Jarosław
  • Szajnocha, Karol
  • Staff, Leopold
  • Tetmajer, Kazimierz Przerwa-
  • Przybyszewski, Stanisław
  • Maciejowski, Ignacy Sewer
  • Lenartowicz, Teofil
  • Auderska, Halina
  • Żeromski, Stefan
  • Polska Akademia Nauk Oddział (Kraków) Komisja Historycznoliteracka

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Komisji Historycznoliterackiej Krakowskiego Oddziału PAN
 • 260 $a Kraków $b Polska Akademia Nauk $c 1961- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a T. 1, 1961 $c Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia [...]
 • 362 $a T. 2, 1962 $b Białek J.Z. $c Ludwik Fryde jako krytyk literacki [...]
 • 362 $a T. 3, 1962 $b Skręt R. $c Kazimierz Brodziński jako historyk literatury [...]
 • 362 $a T. 4, 1961 $b Weiss T. $c Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie [...]
 • 362 $a T. 5, 1961 $b Biedrzycki E. $c Mikołaj Balcescu [...]
 • 362 $a T. 6, 1960 $b Piszczkowski M. $c Zagadnienia wiejskie w literaturze [...]
 • 362 $a T. 7, 1960 $b Strzałkowa M. $c Adam Klewański <1763-1843> [...]
 • 362 $a T. 8, 1961 $b Kowalska J. $c Heine a Francja [...]
 • 362 $a T. 9, 1963 $b Piszczkowski M. $c Zagadnienia wiejskie w literaturze [...]
 • 362 $a T. 10, 1963 $b Sierotwiński St. $c Maryla Wolska [...]
 • 362 $a T. 11, 1963 $b Dobijanka O. $c Gottfried Keller und Johann Wolfgang von Goethe
 • 362 $a T. 12, 1964 $b Kubacki W. $c Twórczość Feliksa Bernatowicza
 • 362 $a T. 14, 1966 $b Urbańska J. $c Radziecka powieść rosyjska w Polsce w latach 1912-1932
 • 362 $a T. 15, 1967 $b Kalinowska Z.I. $c Les ||motifs decadents dans les poèmes d'Emile Verhaeren [...]
 • 362 $a T. 16, 1967 $b Kowalska J. $c Vittoria Accoramboni [...] w świetle kronik [...]
 • 362 $a T. 18, 1968 $b Burkot S. $c Spory o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX w.
 • 362 $a T. 19, 1968 $b Stępień M. $c Zagadnienia literackie w publicystyce Polonii radzieckiej [...]
 • 362 $a T. 20, 1969 $b Zaremba J. $c Polscy pisarze na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej
 • 362 $a T. 21, 1969 $b Białek J.Z. $c Poglądy krytycznoliterackie Karola Wiktora Zawodzińskiego
 • 362 $a T. 22, 1970 $c W kregu "Gofreda" i "Orlanda". Księga pamiątkowa sesji naukowej Piotra Kochanowskiego [...]
 • 362 $a T. 23, 1969 $b Danek W. $c Matejko i Kraszewski. Dwie koncepcje dziejów Polski
 • 362 $a T. 24, 1970 $b Prokop J. $c Z przemian w literaturze polskiej lat 1907-1917
 • 362 $a T. 25, 1970 $b Jazowski A. $c Poglądy Wilhelma Feldmana jako krytyka literackiego
 • 362 $a T. 26, 1971 $b Michalik J. $c Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875-1906
 • 362 $a T. 27, 1971 $b Łoch E. $c Twórczość nowelistyczna Ignacego Maciejowskiego-Sewera
 • 362 $a T. 28, 1972 $b Miodońska-Brookes E. $c Studia o kompozycji dramatów Stanisława Wyspiańskiego
 • 362 $a T. 29, 1972 $b Nowacka T. $c Opowiadania Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • 362 $a T. 30, 1973 $b Woźnowski W. $c Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta
 • 362 $a T. 31, 1973 $b Bujnicki T. $c Trylogia Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej
 • 362 $a T. 32, 1974 $b Dyduchowa B. $c Narracja w utworach nowelistycznych Adolfa Dygasińskiego
 • 362 $a T. 33, 1975 $b Frąckowiak-Wiegandtowa E. $c Sztuka powieściopisarska Nałkowskiej <lata 1935-1954>
 • 362 $a T. 34, 1976 $b Mroczkowski P. $c The ||medievalism of G.K. Chesterton [...]
 • 362 $a T. 35, 1976 $b Faron B. $c Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury
 • 362 $a T. 36, 1977 $b Piszczkowski M. $c Wieś w literaturze polskiego baroku
 • 362 $a T. 37, 1977 $b Jędrychowska M. $c Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza
 • 362 $a T. 38, 1977 $b Ziejka F. $c Studia polsko-prowansalskie
 • 362 $a T. 39, 1978 $b Pacławski J. $c Twórczość literacka Karola Szajnochy
 • 362 $a T. 40, 1979 $b Szymańska B. $c Poeta i nieznane [...]
 • 362 $a T. 41, 1981 $b Szymański W.P. $c "Odrodzenie" i "Twórczość" w Krakowie [...]
 • 362 $a T. 42, 1980 $b Mrazek S. $c Środki ekspresji pozasłownej w dramatach Staffa, Tetmajera i Przybyszewskiego
 • 362 $a T. 43, 1983 $b Zięba M. $c Liryka Teofila Lenartowicza [...]
 • 362 $a T. 44, 1984 $c Litterae et lingua [...]
 • 362 $a T. 45, 1986 $b Budrewicz T. $c Poetyka "Ptasiego gościńca" i "Babiego lata" Haliny Auderskiej
 • 362 $a T. 46, 1988 $b Pietrzycka-Bohosiewicz E.K. $c Poetyka prozy narracyjnej Jurija Oleszy
 • 362 $a T. 47, 1989 $b Białota M. $c Dramaty Żeromskiego w Reducie [...]
 • 362 $a T. 48, 1996 $b Radyševskij R. $c Polskojęzyczna poezja ukraińska [...] Cz. 1
 • 362 $a T. 49, 1998 $b Radyševskij R. $c Polskojęzyczna poezja ukraińska [...] Cz. 2
 • 546 $a pol. $a fr. $a ang.
 • 600 $a Pigoń, Stanisław
 • 600 $a Fryde, Ludwik
 • 600 $a Brodziński, Kazimierz
 • 600 $a Nietzsche, Friedrich
 • 600 $a Klewański, Adam
 • 600 $a Balcescu, Mikołaj
 • 600 $a Oleša Jurij Karlovič
 • 600 $a Heine, Heinrich
 • 600 $a Wolska, Maryla
 • 600 $a Keller, Gottfried
 • 600 $a Goethe, Johann Wolfgang von
 • 600 $a Bernatowicz, Feliks
 • 600 $a Verhaeren, Emile
 • 600 $a Accoramboni, Vittoria
 • 600 $a Zawodziński, Karol Wiktor
 • 600 $a Matejko, Jan
 • 600 $a Kraszewski, Józef Ignacy
 • 600 $a Kochanowski, Piotr
 • 600 $a Feldman, Wilhelm
 • 600 $a Ibsen, Henrik
 • 600 $a Wyspiański, Stanisław
 • 600 $a Stanisław II August Poniatowski, król Polski
 • 600 $a Dygasiński, Adolf
 • 600 $a Sienkiewicz, Henryk
 • 600 $a Nałkowska, Zofia
 • 600 $a Chesterton, Gilbert Keith
 • 600 $a Kołaczkowski, Stefan
 • 600 $a Iwaszkiewicz, Jarosław
 • 600 $a Szajnocha, Karol
 • 600 $a Staff, Leopold
 • 600 $a Tetmajer, Kazimierz Przerwa-
 • 600 $a Przybyszewski, Stanisław
 • 600 $a Maciejowski, Ignacy Sewer
 • 600 $a Lenartowicz, Teofil
 • 600 $a Auderska, Halina
 • 600 $a Żeromski, Stefan
 • 651 $a Kraków
 • 710 $a Polska Akademia Nauk $b Oddział (Kraków) $b Komisja Historycznoliteracka
 • 852 $j Cz 31314

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 31314/1960
 • Sygnatura: Cz 31314/1961
 • Sygnatura: Cz 31314/1962
 • Sygnatura: Cz 31314/1963
 • Sygnatura: Cz 31314/1964
 • Sygnatura: Cz 31314/1966
 • Sygnatura: Cz 31314/1967
 • Sygnatura: Cz 31314/1968
 • Sygnatura: Cz 31314/1969
 • Sygnatura: Cz 31314/1970
 • Sygnatura: Cz 31314/1971
 • Sygnatura: Cz 31314/1972
 • Sygnatura: Cz 31314/1973
 • Sygnatura: Cz 31314/1974
 • Sygnatura: Cz 31314/1975
 • Sygnatura: Cz 31314/1976
 • Sygnatura: Cz 31314/1977
 • Sygnatura: Cz 31314/1978
 • Sygnatura: Cz 31314/1979
 • Sygnatura: Cz 31314/1980
 • Sygnatura: Cz 31314/1981
 • Sygnatura: Cz 31314/1983
 • Sygnatura: Cz 31314/1984
 • Sygnatura: Cz 31314/1986
 • Sygnatura: Cz 31314/1988
 • Sygnatura: Cz 31314/1989
 • Sygnatura: Cz 31314/1996
 • Sygnatura: Cz 31314/1998