Prace Komisji Socjologicznej

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22674
 • Tytuł : Prace Komisji Socjologicznej
 • Redaktor :
  • Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
  • red. Dobrowolski Kazimierz
 • Wydawca : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Miejsce wydania : Wrocław Polska
 • Data wydania : 1964-1989
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 2, 1964 Michoń F. Psychospołeczne uwarunkowania wydajności [...]
  • Nr 3, 1964 Markowska D. Rodzina w środowisku wiejskim [...]
  • Nr 4, 1965 Dobrowolska D. Górnicy salinarni Wieliczki w latach 1880-1939
  • Nr 5, 1966 Pietraszek E. Wiejscy robotnicy kopalń i hut [...]
  • Nr 6, 1966 Materiały do historii załóg fabrycznych w Polsce południowej
  • Nr 7, 1966 Dobrowolski K. Studia nad życiem społecznym i kulturą
  • Nr 8, 1967 Sulimski J. Procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej Krakowa [...]
  • Nr 9, 1967 Stojak A. Studia nad załogą Huty im. Lenina
  • Nr 10, 1967 Dobrowolski K. Studia z pogranicza historii i socjologii
  • Nr 11, 1968 Czarkowska W. Typy struktur wieku ludności regionu [...]
  • Nr 12, 1968 Dobrowolska D. Przeobrażenia społeczne wsi podmiejskiej
  • Nr 13, 1968 Kutrzeba-Pojnarowa A. Tradycyjna społeczność wiejska [...]
  • Nr 14, 1969 Studia nad załogą Huty Aluminium w Skawinie [...]
  • Nr 15, 1969 Pietraszek E. Wieś robotnicza
  • Nr 17, 1970 Halpern E. Studia nad organizacją, funkcjonowaniem i przemianami załogi przedsiębiorstwa budowlanego w regionie krakowskim [...]
  • Nr 18, 1970 Kubiak H. Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych [...]
  • Nr 19, 1970 Budżety czasu młodzieży akademickiej w wybranych uczelniach [...]
  • Nr 20, 1970 Kwaśniewicz W. Wiejska społeczność rzemieślnicza [...]
  • Nr 21, 1971 Sztompka P. Metoda funkcjonalna w socjologii i antropologii społecznej [...]
  • Nr 22, 1971 Wódz J. Przeobrażenia społeczne wsi Pleszów [...]
  • Nr 23, 1971 Goban-Klas T. Młodzi robotnicy Nowej Huty jako odbiorcy i współtwórcy kultury
  • Nr 24, 1972 Studia statystyczne i demograficzne
  • Nr 25, 1972 Jerschina J. Osobowość społeczna studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego [...]
  • Nr 26, 1972 Kubiak H. Religijność a środowisko społeczne
  • Nr 27, 1973 Jałowiecki S. Przejście na emeryturę jako proces zmian aktywności społecznej
  • Nr 28, 1973 Zbiegień L. Studia nad przysposobieniem zawodowym uczniów i absolwentów [...]
  • Nr 29, 1973 Dobrowolski K. Teoria procesów żywiołowych w zarysie
  • Nr 30, 1973 Miścicki W. Zróżnicowanie społeczne a orientacja ku wartościom
  • Nr 31, 1974 Babiński G. Procesy selekcji studentów w Uniwersytecie Jagiellońskim
  • Nr 32, 1974 Czarkowska W. Prognozy demograficzne
  • Nr 33, 1974 Problemy statystyczne i demograficzne
  • Nr 34, 1975 Burkiewicz M. Procesy współdziałania w brygadach robotniczych wybranej kopalni [...]
  • Nr 35, 1975 Haber L.H. Determinanty humanizacji stosunków społecznych [...]
  • Nr 36, 1975 Bugiel J. System kształcenia inżynierów a ich praca zawodowa
  • Nr 37, 1975 Niezgoda M. Społeczne determinanty wyboru zawodu
  • Nr 38, 1975 Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych
  • Nr 39, 1976 Kocik L. Przeobrażenia funkcji współczesnej rodziny wiejskiej
  • Nr 40, 1977 Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii [...]
  • Nr 41, 1977 Procesy adaptacji i stabilizacji załogi kopalni miedzi
  • Nr 42, 1979 Blachnicki B. Pracownicy przemyslu wobec egalitaryzmu
  • Nr 43, 1978 Kluzowa K. Społeczno-demograficzne uwarunkowania dzietności rodzin
  • Nr 44, 1979 Kwaśniewicz K. Doroczne i rodzinne zwyczaje [...]
  • Nr 45, 1980 Burbelka J. Epoki i formacje [...]
  • Nr 46, 1980 Kuniński M. Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera
  • Nr 47, 1982 Frysztacki K. Organizacja życia społecznego w zbiorowości wielkomiejskiej [...]
  • Nr 48, 1984 Masters of polish sociology [...]
  • Nr 49, 1986 Szumakowicz A. Kraków w świadomości jego młodych mieszkańców
  • Nr 50, 1989 Skąpska G. Czapska J. Kozłowska M. Społeczne role prawników [...]
 • Uwagi : pol. ang.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Weber, Max
  • Huta im. Lenina
  • Huta Aluminium w Skawinie
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Dobrowolski, Kazimierz red.
  • Polska Akademia Nauk Oddział (Kraków) Komisja Socjologiczna

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Komisji Socjologicznej c Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
 • 245 c red. Dobrowolski Kazimierz
 • 260 a Wrocław b Zakład Narodowy im. Ossolińskich c 1964-1989 k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Nr 2, 1964 b Michoń F. c Psychospołeczne uwarunkowania wydajności [...]
 • 362 a Nr 3, 1964 b Markowska D. c Rodzina w środowisku wiejskim [...]
 • 362 a Nr 4, 1965 b Dobrowolska D. c Górnicy salinarni Wieliczki w latach 1880-1939
 • 362 a Nr 5, 1966 b Pietraszek E. c Wiejscy robotnicy kopalń i hut [...]
 • 362 a Nr 6, 1966 c Materiały do historii załóg fabrycznych w Polsce południowej
 • 362 a Nr 7, 1966 b Dobrowolski K. c Studia nad życiem społecznym i kulturą
 • 362 a Nr 8, 1967 b Sulimski J. c Procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej Krakowa [...]
 • 362 a Nr 9, 1967 b Stojak A. c Studia nad załogą Huty im. Lenina
 • 362 a Nr 10, 1967 b Dobrowolski K. c Studia z pogranicza historii i socjologii
 • 362 a Nr 11, 1968 b Czarkowska W. c Typy struktur wieku ludności regionu [...]
 • 362 a Nr 12, 1968 b Dobrowolska D. c Przeobrażenia społeczne wsi podmiejskiej
 • 362 a Nr 13, 1968 b Kutrzeba-Pojnarowa A. c Tradycyjna społeczność wiejska [...]
 • 362 a Nr 14, 1969 c Studia nad załogą Huty Aluminium w Skawinie [...]
 • 362 a Nr 15, 1969 b Pietraszek E. c Wieś robotnicza
 • 362 a Nr 17, 1970 b Halpern E. c Studia nad organizacją, funkcjonowaniem i przemianami załogi przedsiębiorstwa budowlanego w regionie krakowskim [...]
 • 362 a Nr 18, 1970 b Kubiak H. c Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych [...]
 • 362 a Nr 19, 1970 c Budżety czasu młodzieży akademickiej w wybranych uczelniach [...]
 • 362 a Nr 20, 1970 b Kwaśniewicz W. c Wiejska społeczność rzemieślnicza [...]
 • 362 a Nr 21, 1971 b Sztompka P. c Metoda funkcjonalna w socjologii i antropologii społecznej [...]
 • 362 a Nr 22, 1971 b Wódz J. c Przeobrażenia społeczne wsi Pleszów [...]
 • 362 a Nr 23, 1971 b Goban-Klas T. c Młodzi robotnicy Nowej Huty jako odbiorcy i współtwórcy kultury
 • 362 a Nr 24, 1972 c Studia statystyczne i demograficzne
 • 362 a Nr 25, 1972 b Jerschina J. c Osobowość społeczna studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego [...]
 • 362 a Nr 26, 1972 b Kubiak H. c Religijność a środowisko społeczne
 • 362 a Nr 27, 1973 b Jałowiecki S. c Przejście na emeryturę jako proces zmian aktywności społecznej
 • 362 a Nr 28, 1973 b Zbiegień L. c Studia nad przysposobieniem zawodowym uczniów i absolwentów [...]
 • 362 a Nr 29, 1973 b Dobrowolski K. c Teoria procesów żywiołowych w zarysie
 • 362 a Nr 30, 1973 b Miścicki W. c Zróżnicowanie społeczne a orientacja ku wartościom
 • 362 a Nr 31, 1974 b Babiński G. c Procesy selekcji studentów w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 362 a Nr 32, 1974 b Czarkowska W. c Prognozy demograficzne
 • 362 a Nr 33, 1974 c Problemy statystyczne i demograficzne
 • 362 a Nr 34, 1975 b Burkiewicz M. c Procesy współdziałania w brygadach robotniczych wybranej kopalni [...]
 • 362 a Nr 35, 1975 b Haber L.H. c Determinanty humanizacji stosunków społecznych [...]
 • 362 a Nr 36, 1975 b Bugiel J. c System kształcenia inżynierów a ich praca zawodowa
 • 362 a Nr 37, 1975 b Niezgoda M. c Społeczne determinanty wyboru zawodu
 • 362 a Nr 38, 1975 c Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych
 • 362 a Nr 39, 1976 b Kocik L. c Przeobrażenia funkcji współczesnej rodziny wiejskiej
 • 362 a Nr 40, 1977 c Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii [...]
 • 362 a Nr 41, 1977 c Procesy adaptacji i stabilizacji załogi kopalni miedzi
 • 362 a Nr 42, 1979 b Blachnicki B. c Pracownicy przemyslu wobec egalitaryzmu
 • 362 a Nr 43, 1978 b Kluzowa K. c Społeczno-demograficzne uwarunkowania dzietności rodzin
 • 362 a Nr 44, 1979 b Kwaśniewicz K. c Doroczne i rodzinne zwyczaje [...]
 • 362 a Nr 45, 1980 b Burbelka J. c Epoki i formacje [...]
 • 362 a Nr 46, 1980 b Kuniński M. c Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera
 • 362 a Nr 47, 1982 b Frysztacki K. c Organizacja życia społecznego w zbiorowości wielkomiejskiej [...]
 • 362 a Nr 48, 1984 c Masters of polish sociology [...]
 • 362 a Nr 49, 1986 b Szumakowicz A. c Kraków w świadomości jego młodych mieszkańców
 • 362 a Nr 50, 1989 b Skąpska G. b Czapska J. b Kozłowska M. c Społeczne role prawników [...]
 • 546 a pol. a ang.
 • 600 a Weber, Max
 • 610 a Huta im. Lenina
 • 610 a Huta Aluminium w Skawinie
 • 610 a Uniwersytet Jagielloński
 • 651 a Wieliczka
 • 651 a Kraków
 • 651 a Pleszów, pow. krakowski
 • 651 a Nowa Huta
 • 700 a Dobrowolski, Kazimierz e red.
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Oddział (Kraków) b Komisja Socjologiczna
 • 852 j Cz 22674

Indeksy