Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 3259
 • Tytuł : Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria A
 • Numeracja :
  • Nr 116, 1966 Chełmoński A. Przedsiębiorstwo państwowe wobec organów zwierzchnich
  • Nr 117, 1967 Studia hellenistyka Ławińska-Tyszkowska Janina Elementy dramatyczne idylli Teokryta
  • Nr 117, 1967 Studia hellenistyka Szastyńska-Siemion Alicja Liryka archaiczna w zwierciadle poezji aleksandryjskiej
  • Nr 118, 1967 Pater M. Katolicki ruch polityczny na Śląsku [...] 1848-1871
  • Nr 119, 1967 Wałkówska Hanna Formy zawierania małżeństw w Indiach starożytnych [...]
  • Nr 120, 1967 Koziełek G. dramatische Werk Zacharias Werners
  • Nr 121, 1968 Kwaśny Z. Hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku [...]
  • Nr 122, 1968 Dąbrowa J. Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej
  • Nr 123, 1968 Morciniec N. Distinktive Spracheinheiten im Niederländischen und Deutschen [...]
  • Nr 124, 1968 Hryńczuk J. Poglądy estetyczne naturalistów niemieckich
  • Nr 125, 1968 Heisten J. Twórczość powieściowa Alberta Moravii
  • Nr 126, 1968 Staszków M. Komuna w doktrynie prawnej XII-XIV w.
  • Nr 127, 1968 Z badań nad wpływem i znaczeniem rewolucji rosyjskich 1917 r. [...]
  • Nr 128, 1968 Kotula T. curies municipales en Afrique romaine
  • Nr 129, 1968 Longchamps F. Z problemów poznania prawa
  • Nr 130, 1969 Korespondencja Polaków z Janem Ewangelistą Purkiniem
  • Nr 131, 1969 Sydor J. Wiosna Ludów w powiatach górskich Dolnego Śląska
  • Nr 132, 1969 Kuta T. Aspekty prawne działań administracji publicznej [...]
  • Nr 133, 1970 Kisza A. Model cybernetyczny powstawania i działania prawa
  • Nr 134, 1969 Litteraria [...] 1
  • Nr 135, 1969 Leszczyński J. Władysław IV a Śląsk w latach 1644-1648
  • Nr 136, 1969 Pater M. Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879-1893
  • Nr 137, 1969 Gottwald M. Satirical elements in Ben Jonson's comedy
  • Nr 138, 1969 Basak A. Decisions of the United Nations Organs in the Judgments and Opinions of the International Court of Justice
  • Nr 139, 1969 Poźniak T. Dostojewski w kręgu symbolistów rosyjskich
  • Nr 140, 1970 Byliński J. Sejm z roku 1611
  • Nr 141, 1970 Ochmann S. Sejmy z lat 1615-1616
  • Nr 142, 1970 Litteraria [...] 2
  • Nr 143, 1970 Klin E. hermeneutische und kritische Leistung Friedrich Schlegels [...]
  • Nr 144, 1971 Nieckula F. Nazwy miejscowe z sufiksami -ov-, -in- [...]
  • Nr 145, 1971 Ostrowski W. Wiejskie szkolnictwo parafialne na Śląsku [...]
  • Nr 146, 1971 Boć J. Wyrównanie strat wynikłych z legalnych działań administracji
  • Nr 147, 1971 Cygan J. Aspects of English syllable structure
  • Nr 148, 1971 Litteraria [...] 3
  • Nr 149, 1972 Długosz J. Mecenat kulturalny i dwór Stanisława Lubomirskiego [...]
  • Nr 150, 1972 Lang J. Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym
  • Nr 151, 1972 Wolfke J. Rozwój i kodyfikacja prawa międzynarodowego
  • Nr 152, 1972 Głowala W. Sentymentalizm i pedanteria
  • Nr 153, 1972 Litteraria. 4
  • Nr 154, 1973 Jasiński K. Rodowód Piastów śląskich T. 1
  • Nr 155, 1973 Janikowski K. morphemdistinktiven Einheiten des Dänischen [...]
  • Nr 156, 1973 Wałkówska H. Kult zmarłych w Indiach starożytnych
  • Nr 157, 1973 Litteraria. 5
  • Nr 158, 1973 Mastalski R. Ustalanie podstawy wymiaru w polskim postępowaniu podatkowym
  • Nr 159, 1973 Solicki S. Źródła Jana Długosza do problematyki czeskiej
  • Nr 160, 1973 Inglot M. Myśl historyczna w "Kordianie"
  • Nr 161, 1974 Gajek K. Bertold Brecht na scenach polskich <1929-1969>
  • Nr 162, 1974 Czapliński Marek Adam Napieralski 1861-1928 [...]
  • Nr 163, 1974 Chodorowski J. Definicje w systemach ekonomicznych
  • Nr 164, 1974 Jeżewski J. Administracja pod rządem prawa cywilnego [...]
  • Nr 167, 1975 Jasiński K. Rodowód Piastów śląskich T. 2
  • Nr 170, 1975 Nikliborc A. litterature française [...]
  • Nr 174, 1975 Śladkowski J. Pomoc i współpraca techniczna w systemie Narodów Zjednoczonych
  • Nr 176, 1977 BPCim. Burbianka M. Z dziejów drukarstwa śląskiego w XVII w.
  • Nr 178, 1976 Litteraria 8
  • Nr 179, 1976 Ziemia i ludzie dawnej Polski [...]
  • Nr 180, 1979 Dyrda I. Podstawowe cechy nauki angielskiego prawa administracyjnego
  • Nr 182, 1976 Polska szkoła filmowa
  • Nr 183, 1977 Jasiński K. Rodowód Piastów śląskich T. 3
  • Nr 184, 1976 Trzynadlowski J. Rozważania nad semiologią powieści
  • Nr 185, 1976 Połomski F. Aspekty rasowe w postępowaniu z robotnikami przymusowymi [...]
  • Nr 187, 1976 Matwijowski K. Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego
  • Nr 188, 1976 Migoń K. Nauka o książce wśród innych nauk społecznych
  • Nr 189, 1977 Mularczyk J. Dobór i rola świadków w dokumentach śląskich [...]
  • Nr 190, 1977 Żabska B. Nazwiska polskie typu dopełniaczowego
  • Nr 191, 1978 Litteraria 9
  • Nr 192, 1978 Gębala S. Teatr Różewicza
  • Nr 193, 1978 Rot H. Problemy kodyfikacji prawa PRL
  • Nr 194, 1979 Prędota S. polnisch-deutsche Interferenz [...]
  • Nr 195, 1977 Rybandt S. Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach
  • Nr 196, 1978 Sawicki P. Twórczość literacka Vicente Blasco Ibañeza [...]
  • Nr 197, 1977 Trzynadlowski J. Małe formy literackie
  • Nr 198, 1978 Kubot Z. Pozycja prawna stron w umownym stosunku pracy
  • Nr 199, 1978 Litteraria 10
  • Nr 200, 1979 Smereka J. Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu [...]
  • Nr 201, 1979 Bagniewski Z. Społeczności myśliwsko-rybackie [...]
  • Nr 202, 1978 Anusiewicz J. Konstrukcje analityczne [...]
  • Nr 203, 1978 Musiołek K. Równoważnik zdania we współczesnym języku polskim
  • Nr 204, 1979 Kolasa J. GATT. Z zagadnień tworzenia i stosowania prawa handlu [...]
  • Nr 205, 1979 Wolfke K. Międzynarodowe prawo środowiska [...]
  • Nr 206, 1979 Witelo - matematyk, fizyk, filozof
  • Nr 207, 1980 Uczeni wrocławscy [...] [1]
  • Nr 208, 1979 Litteraria 11
  • Nr 210, 1980 Cetwiński M. Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie [...]
  • Nr 211, 1979 Żabski T. Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza
  • Nr 212, 1980 Kolbuszewski J. Stanisław Dobrzycki <1875-1931> [...]
  • Nr 213, 1980 Rot H. Akta prawotwórcze w PRL [...]
  • Nr 214, 1981 Ługowska J. Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury
  • Nr 215, 1979 Kaźmierczyk S. Samorząd zawodowy w PRL [...]
  • Nr 216, 1980 Chwastek A. Studia nad czytelnictwem więźniów
  • Nr 217, 1979 Chalimoniuk R. Ryzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego
  • Nr 218, 1980 Litteraria 12
  • Nr 219, 1981 Drabina J. Kontakty Wrocławia z Rzymem [...]
  • Nr 220, 1981 Kulak T. Propaganda antypolska dolnośląskich władz [...]
  • Nr 221, 1981 Przywecka-Samecka M. Początki drukarstwa muzycznego w Europie wiek XV.
  • Nr 222, 1980 Bogunia L. Przerwanie ciąży [...]
  • Nr 223, 1981 Piotrowski J. Składnia słowińska wobec wpływów języka niemieckiego
  • Nr 224, 1982 Kościk E. Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Śląska [...]
  • Nr 225, 1982 Litteraria 13
  • Nr 226, 1982 Kotula T. principales d'Afrique [...]
  • Nr 227, 1981 Ławińska-Tyszkowska J. Bukolika grecka
  • Nr 228, 1982 Kusiak F. Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnych powiatach Dolnego Śląska [...]
  • Nr 229, 1982 Cetwiński M. Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody [...]
  • Nr 230, 1982 Litteraria 14
  • Nr 231, 1982 Misiak W. System kulturowy miasta uprzemysłowionego
  • Nr 232, 1984 Litteraria 15
  • Nr 233, 1984 Litteraria 16
  • Nr 234, 1985 Czapliński Marek Biurokracja niemieckiego imperium kolonialnego [...]
  • Nr 235, 1985 Litteraria 17
  • Nr 236, 1985 Winowski L. Innowiercy w poglądach uczonych zachodniego chrześcijaństwa [...]
  • Nr 237, 1987 Kusiak F. Oficerowie 1 Armii Wojska Polskiego [...]
  • Nr 238, 1987 Litteraria 18
  • Nr 239, 1988 Kula E. Antoni Gustaw Bem
  • Nr 240, 1987 Litteraria 19
  • Nr 241, 1988 Kowalski P. Parterowy olimp [...]
  • Nr 242, 1989 Jeziorowski A. Rozum i poznanie [...]
 • Seria : Studia hellenistyka
 • Hasła przedmiotowe :
  • Teokryt
  • Werner, Zacharias
  • Moravia, Alberto
  • Purkyně, Jan Evangelista
  • Władysław IV Waza, król Polski
  • Schlegel, Friedrich
  • Jonson, Ben
  • Lubomirski, Stanisław
  • Dostoevskij
  • Długosz, Jan
  • Słowacki, Juliusz
  • Witelo,
  • Brecht, Bertold
  • Różewicz, Tadeusz
  • Blasco Ibañez Vicente
  • Napieralski, Adam
  • Bem, Antoni Gustaw
  • Dobrzycki, Stanisław
  • Jan III Sobieski, król Polski
  • Sienkiewicz, Henryk
  • cystersi, Rudy
  • GATT zob. General Agreement on Tariffe and Trade
  • General Agreement on Tariffe and Trade
  • Wiosna Ludów
  • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego $n Seria A
 • 362 $a Nr 116, 1966 $b Chełmoński A. $c Przedsiębiorstwo państwowe wobec organów zwierzchnich
 • 362 $a Nr 117, 1967 Studia hellenistyka $b Ławińska-Tyszkowska Janina $c Elementy dramatyczne idylli Teokryta
 • 362 $a Nr 117, 1967 Studia hellenistyka $b Szastyńska-Siemion Alicja $c Liryka archaiczna w zwierciadle poezji aleksandryjskiej
 • 362 $a Nr 118, 1967 $b Pater M. $c Katolicki ruch polityczny na Śląsku [...] 1848-1871
 • 362 $a Nr 119, 1967 $b Wałkówska Hanna $c Formy zawierania małżeństw w Indiach starożytnych [...]
 • 362 $a Nr 120, 1967 $b Koziełek G. $c Das ||dramatische Werk Zacharias Werners
 • 362 $a Nr 121, 1968 $b Kwaśny Z. $c Hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku [...]
 • 362 $a Nr 122, 1968 $b Dąbrowa J. $c Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej
 • 362 $a Nr 123, 1968 $b Morciniec N. $c Distinktive Spracheinheiten im Niederländischen und Deutschen [...]
 • 362 $a Nr 124, 1968 $b Hryńczuk J. $c Poglądy estetyczne naturalistów niemieckich
 • 362 $a Nr 125, 1968 $b Heisten J. $c Twórczość powieściowa Alberta Moravii
 • 362 $a Nr 126, 1968 $b Staszków M. $c Komuna w doktrynie prawnej XII-XIV w.
 • 362 $a Nr 127, 1968 $c Z badań nad wpływem i znaczeniem rewolucji rosyjskich 1917 r. [...]
 • 362 $a Nr 128, 1968 $b Kotula T. $c Les ||curies municipales en Afrique romaine
 • 362 $a Nr 129, 1968 $b Longchamps F. $c Z problemów poznania prawa
 • 362 $a Nr 130, 1969 $c Korespondencja Polaków z Janem Ewangelistą Purkiniem
 • 362 $a Nr 131, 1969 $b Sydor J. $c Wiosna Ludów w powiatach górskich Dolnego Śląska
 • 362 $a Nr 132, 1969 $b Kuta T. $c Aspekty prawne działań administracji publicznej [...]
 • 362 $a Nr 133, 1970 $b Kisza A. $c Model cybernetyczny powstawania i działania prawa
 • 362 $a Nr 134, 1969 $c Litteraria [...] 1
 • 362 $a Nr 135, 1969 $b Leszczyński J. $c Władysław IV a Śląsk w latach 1644-1648
 • 362 $a Nr 136, 1969 $b Pater M. $c Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879-1893
 • 362 $a Nr 137, 1969 $b Gottwald M. $c Satirical elements in Ben Jonson's comedy
 • 362 $a Nr 138, 1969 $b Basak A. $c Decisions of the United Nations Organs in the Judgments and Opinions of the International Court of Justice
 • 362 $a Nr 139, 1969 $b Poźniak T. $c Dostojewski w kręgu symbolistów rosyjskich
 • 362 $a Nr 140, 1970 $b Byliński J. $c Sejm z roku 1611
 • 362 $a Nr 141, 1970 $b Ochmann S. $c Sejmy z lat 1615-1616
 • 362 $a Nr 142, 1970 $c Litteraria [...] 2
 • 362 $a Nr 143, 1970 $b Klin E. $c Die ||hermeneutische und kritische Leistung Friedrich Schlegels [...]
 • 362 $a Nr 144, 1971 $b Nieckula F. $c Nazwy miejscowe z sufiksami -ov-, -in- [...]
 • 362 $a Nr 145, 1971 $b Ostrowski W. $c Wiejskie szkolnictwo parafialne na Śląsku [...]
 • 362 $a Nr 146, 1971 $b Boć J. $c Wyrównanie strat wynikłych z legalnych działań administracji
 • 362 $a Nr 147, 1971 $b Cygan J. $c Aspects of English syllable structure
 • 362 $a Nr 148, 1971 $c Litteraria [...] 3
 • 362 $a Nr 149, 1972 $b Długosz J. $c Mecenat kulturalny i dwór Stanisława Lubomirskiego [...]
 • 362 $a Nr 150, 1972 $b Lang J. $c Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym
 • 362 $a Nr 151, 1972 $b Wolfke J. $c Rozwój i kodyfikacja prawa międzynarodowego
 • 362 $a Nr 152, 1972 $b Głowala W. $c Sentymentalizm i pedanteria
 • 362 $a Nr 153, 1972 $c Litteraria. 4
 • 362 $a Nr 154, 1973 $b Jasiński K. $c Rodowód Piastów śląskich T. 1
 • 362 $a Nr 155, 1973 $b Janikowski K. $c Die ||morphemdistinktiven Einheiten des Dänischen [...]
 • 362 $a Nr 156, 1973 $b Wałkówska H. $c Kult zmarłych w Indiach starożytnych
 • 362 $a Nr 157, 1973 $c Litteraria. 5
 • 362 $a Nr 158, 1973 $b Mastalski R. $c Ustalanie podstawy wymiaru w polskim postępowaniu podatkowym
 • 362 $a Nr 159, 1973 $b Solicki S. $c Źródła Jana Długosza do problematyki czeskiej
 • 362 $a Nr 160, 1973 $b Inglot M. $c Myśl historyczna w "Kordianie"
 • 362 $a Nr 161, 1974 $b Gajek K. $c Bertold Brecht na scenach polskich <1929-1969>
 • 362 $a Nr 162, 1974 $b Czapliński Marek $c Adam Napieralski 1861-1928 [...]
 • 362 $a Nr 163, 1974 $b Chodorowski J. $c Definicje w systemach ekonomicznych
 • 362 $a Nr 164, 1974 $b Jeżewski J. $c Administracja pod rządem prawa cywilnego [...]
 • 362 $a Nr 167, 1975 $b Jasiński K. $c Rodowód Piastów śląskich T. 2
 • 362 $a Nr 170, 1975 $b Nikliborc A. $c La ||litterature française [...]
 • 362 $a Nr 174, 1975 $b Śladkowski J. $c Pomoc i współpraca techniczna w systemie Narodów Zjednoczonych
 • 362 $a Nr 176, 1977 BPCim. $b Burbianka M. $c Z dziejów drukarstwa śląskiego w XVII w.
 • 362 $a Nr 178, 1976 $c Litteraria 8
 • 362 $a Nr 179, 1976 $c Ziemia i ludzie dawnej Polski [...]
 • 362 $a Nr 180, 1979 $b Dyrda I. $c Podstawowe cechy nauki angielskiego prawa administracyjnego
 • 362 $a Nr 182, 1976 $c Polska szkoła filmowa
 • 362 $a Nr 183, 1977 $b Jasiński K. $c Rodowód Piastów śląskich T. 3
 • 362 $a Nr 184, 1976 $b Trzynadlowski J. $c Rozważania nad semiologią powieści
 • 362 $a Nr 185, 1976 $b Połomski F. $c Aspekty rasowe w postępowaniu z robotnikami przymusowymi [...]
 • 362 $a Nr 187, 1976 $b Matwijowski K. $c Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego
 • 362 $a Nr 188, 1976 $b Migoń K. $c Nauka o książce wśród innych nauk społecznych
 • 362 $a Nr 189, 1977 $b Mularczyk J. $c Dobór i rola świadków w dokumentach śląskich [...]
 • 362 $a Nr 190, 1977 $b Żabska B. $c Nazwiska polskie typu dopełniaczowego
 • 362 $a Nr 191, 1978 $c Litteraria 9
 • 362 $a Nr 192, 1978 $b Gębala S. $c Teatr Różewicza
 • 362 $a Nr 193, 1978 $b Rot H. $c Problemy kodyfikacji prawa PRL
 • 362 $a Nr 194, 1979 $b Prędota S. $c Die ||polnisch-deutsche Interferenz [...]
 • 362 $a Nr 195, 1977 $b Rybandt S. $c Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach
 • 362 $a Nr 196, 1978 $b Sawicki P. $c Twórczość literacka Vicente Blasco Ibañeza [...]
 • 362 $a Nr 197, 1977 $b Trzynadlowski J. $c Małe formy literackie
 • 362 $a Nr 198, 1978 $b Kubot Z. $c Pozycja prawna stron w umownym stosunku pracy
 • 362 $a Nr 199, 1978 $c Litteraria 10
 • 362 $a Nr 200, 1979 $b Smereka J. $c Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu [...]
 • 362 $a Nr 201, 1979 $b Bagniewski Z. $c Społeczności myśliwsko-rybackie [...]
 • 362 $a Nr 202, 1978 $b Anusiewicz J. $c Konstrukcje analityczne [...]
 • 362 $a Nr 203, 1978 $b Musiołek K. $c Równoważnik zdania we współczesnym języku polskim
 • 362 $a Nr 204, 1979 $b Kolasa J. $c GATT. Z zagadnień tworzenia i stosowania prawa handlu [...]
 • 362 $a Nr 205, 1979 $b Wolfke K. $c Międzynarodowe prawo środowiska [...]
 • 362 $a Nr 206, 1979 $c Witelo - matematyk, fizyk, filozof
 • 362 $a Nr 207, 1980 $c Uczeni wrocławscy [...] [1]
 • 362 $a Nr 208, 1979 $c Litteraria 11
 • 362 $a Nr 210, 1980 $b Cetwiński M. $c Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie [...]
 • 362 $a Nr 211, 1979 $b Żabski T. $c Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza
 • 362 $a Nr 212, 1980 $b Kolbuszewski J. $c Stanisław Dobrzycki <1875-1931> [...]
 • 362 $a Nr 213, 1980 $b Rot H. $c Akta prawotwórcze w PRL [...]
 • 362 $a Nr 214, 1981 $b Ługowska J. $c Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury
 • 362 $a Nr 215, 1979 $b Kaźmierczyk S. $c Samorząd zawodowy w PRL [...]
 • 362 $a Nr 216, 1980 $b Chwastek A. $c Studia nad czytelnictwem więźniów
 • 362 $a Nr 217, 1979 $b Chalimoniuk R. $c Ryzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego
 • 362 $a Nr 218, 1980 $c Litteraria 12
 • 362 $a Nr 219, 1981 $b Drabina J. $c Kontakty Wrocławia z Rzymem [...]
 • 362 $a Nr 220, 1981 $b Kulak T. $c Propaganda antypolska dolnośląskich władz [...]
 • 362 $a Nr 221, 1981 $b Przywecka-Samecka M. $c Początki drukarstwa muzycznego w Europie wiek XV.
 • 362 $a Nr 222, 1980 $b Bogunia L. $c Przerwanie ciąży [...]
 • 362 $a Nr 223, 1981 $b Piotrowski J. $c Składnia słowińska wobec wpływów języka niemieckiego
 • 362 $a Nr 224, 1982 $b Kościk E. $c Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Śląska [...]
 • 362 $a Nr 225, 1982 $c Litteraria 13
 • 362 $a Nr 226, 1982 $b Kotula T. $c Les ||principales d'Afrique [...]
 • 362 $a Nr 227, 1981 $b Ławińska-Tyszkowska J. $c Bukolika grecka
 • 362 $a Nr 228, 1982 $b Kusiak F. $c Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnych powiatach Dolnego Śląska [...]
 • 362 $a Nr 229, 1982 $b Cetwiński M. $c Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody [...]
 • 362 $a Nr 230, 1982 $c Litteraria 14
 • 362 $a Nr 231, 1982 $b Misiak W. $c System kulturowy miasta uprzemysłowionego
 • 362 $a Nr 232, 1984 $c Litteraria 15
 • 362 $a Nr 233, 1984 $c Litteraria 16
 • 362 $a Nr 234, 1985 $b Czapliński Marek $c Biurokracja niemieckiego imperium kolonialnego [...]
 • 362 $a Nr 235, 1985 $c Litteraria 17
 • 362 $a Nr 236, 1985 $b Winowski L. $c Innowiercy w poglądach uczonych zachodniego chrześcijaństwa [...]
 • 362 $a Nr 237, 1987 $b Kusiak F. $c Oficerowie 1 Armii Wojska Polskiego [...]
 • 362 $a Nr 238, 1987 $c Litteraria 18
 • 362 $a Nr 239, 1988 $b Kula E. $c Antoni Gustaw Bem
 • 362 $a Nr 240, 1987 $c Litteraria 19
 • 362 $a Nr 241, 1988 $b Kowalski P. $c Parterowy olimp [...]
 • 362 $a Nr 242, 1989 $b Jeziorowski A. $c Rozum i poznanie [...]
 • 440 $a Studia hellenistyka
 • 600 $a Teokryt
 • 600 $a Werner, Zacharias
 • 600 $a Moravia, Alberto
 • 600 $a Purkyně, Jan Evangelista
 • 600 $a Władysław IV Waza, król Polski
 • 600 $a Schlegel, Friedrich
 • 600 $a Jonson, Ben
 • 600 $a Lubomirski, Stanisław
 • 600 $a Dostoevskij
 • 600 $a Długosz, Jan
 • 600 $a Słowacki, Juliusz
 • 600 $a Witelo,
 • 600 $a Brecht, Bertold
 • 600 $a Różewicz, Tadeusz
 • 600 $a Blasco Ibañez Vicente
 • 600 $a Napieralski, Adam
 • 600 $a Bem, Antoni Gustaw
 • 600 $a Dobrzycki, Stanisław
 • 600 $a Jan III Sobieski, król Polski
 • 600 $a Sienkiewicz, Henryk
 • 610 $a cystersi, Rudy
 • 610 $a GATT zob. General Agreement on Tariffe and Trade
 • 610 $a General Agreement on Tariffe and Trade
 • 611 $a Wiosna Ludów
 • 651 $a Rudy, wieś na Śląsku Opolskim
 • 651 $a Wrocław
 • 651 $a Rzym
 • 710 $a Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
 • 852 $j Cz 3259

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 3259/1966
 • Sygnatura: Cz 3259/1967
 • Sygnatura: Cz 3259/1968
 • Sygnatura: Cz 3259/1969
 • Sygnatura: Cz 3259/1970
 • Sygnatura: Cz 3259/1971
 • Sygnatura: Cz 3259/1972
 • Sygnatura: Cz 3259/1973
 • Sygnatura: Cz 3259/1974
 • Sygnatura: Cz 3259/1975
 • Sygnatura: Cz 3259/1976
 • Sygnatura: Cz 3259/1977
 • Sygnatura: Cz 3259/1978
 • Sygnatura: Cz 3259/1979
 • Sygnatura: Cz 3259/1980
 • Sygnatura: Cz 3259/1981
 • Sygnatura: Cz 3259/1982
 • Sygnatura: Cz 3259/1984
 • Sygnatura: Cz 3259/1985
 • Sygnatura: Cz 3259/1987
 • Sygnatura: Cz 3259/1988
 • Sygnatura: Cz 3259/1989