Prace Komisji Archeologicznej

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22324
 • Tytuł : Prace Komisji Archeologicznej
 • Redaktor :
  • Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie
  • red. Stefan Nosek
 • Miejsce wydania : Kraków Polska
 • Data wydania : 1960-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1960 Czapkiewicz M. Kmietowicz F. Skarb monet arabskich z okolic Drohiczyna nad Bugiem
  • Nr 2, 1961 Igołomia. 1. Osada wczesnośredniowieczna
  • Nr 3, 1962 Gedl M. Kultura łużycka na Górnym Śląsku [...]
  • Nr 4, 1964 Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski
  • Nr 5, 1964 Kozłowski J.K. Paleolit na Górnym Śląsku
  • Nr 6, 1966 Zoll-Adamikowa H. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska [...] Cz. 1
  • Nr 7, 1967 Nosek S. Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce
  • Nr 8, 1967 Nosek S. Kultura amfor kulistych w Polsce
  • Nr 10, 1968 Zagadnienia okresu lateńskiego w Polsce
  • Nr 11, 1971 Zoll-Adamikowa H. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska [...] Cz. 2
  • Nr 12, 1973 Z badań nad neolitem i wczesną epoką brązu w Małopolsce
  • Nr 13, 1974 Żaki A. Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej
  • Nr 14, 1975 Gedl M. Kultura przedłużycka
  • Nr 15, 1977 Machnik J. Frühbronzezeit Polens [...]
  • Nr 16, 1977 Polish contributions in new world archaelogy. Part 1
  • Nr 17, 1979 Kozieł S. Fraś M. Stratygrafia kulturowa w rejonie przedromańskiego kościoła B na Wawelu
  • Nr 18, 1979 Kozłowski J.K. Kozłowski S.K. Upper Paleolithic and Mesolithic in Europe [...]
  • Nr 19, 1980 Polish contributions in new world archaelogy. Part 2
  • Nr 20, 1981 Żabiński Z. Systemy pieniężne na ziemiach polskich
  • Nr 21, 1980 Problemes de la neolithisation dans certaines regions de l'Europe [...]
  • Nr 22, 1984 Gedl M. Wczesnołużyckie groby z konstrukcjami drewnianymi
  • Nr 23, 1985 Godłowski K. Przemiany społeczne i osadnicze w południowej Polsce [...]
  • Nr 24, 1984 eneolithique et le debut de l' age du bronze dans certaines regions de l' Europe [...]
  • Nr 25, 1986 Cayash prehispanico
  • Nr 26, 1987 Machnik J. Kultury z przełomu eneolitu [...]
  • Nr 27, 1988 Parczewski M. Początki kultury wczesnosłowiańskiej [...]
  • Nr 28, 1990 Blajer W. Skarby z wczesnej epoki brązu [...]
  • Nr 29, 1997 Kadrow S. Machnik J. Kultura mierzanowicka [...]
  • Nr 30, 1999 Blajer W. Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu [...]
 • Uwagi : Tekst pol., niem., ang., fr., hiszp.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Nosek, Stefan red.
  • Polska Akademia Nauk Oddział (Kraków) Komisja Archeologiczna

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Komisji Archeologicznej $c Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie
 • 245 $c red. Stefan Nosek
 • 260 $a Kraków $c 1960- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Nr 1, 1960 $b Czapkiewicz M. $b Kmietowicz F. $c Skarb monet arabskich z okolic Drohiczyna nad Bugiem
 • 362 $a Nr 2, 1961 $c Igołomia. 1. |Osada wczesnośredniowieczna
 • 362 $a Nr 3, 1962 $b Gedl M. $c Kultura łużycka na Górnym Śląsku [...]
 • 362 $a Nr 4, 1964 $c Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski
 • 362 $a Nr 5, 1964 $b Kozłowski J.K. $c Paleolit na Górnym Śląsku
 • 362 $a Nr 6, 1966 $b Zoll-Adamikowa H. $c Wczesnośredniowieczne cmentarzyska [...] Cz. 1
 • 362 $a Nr 7, 1967 $b Nosek S. $c Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce
 • 362 $a Nr 8, 1967 $b Nosek S. $c Kultura amfor kulistych w Polsce
 • 362 $a Nr 10, 1968 $c Zagadnienia okresu lateńskiego w Polsce
 • 362 $a Nr 11, 1971 $b Zoll-Adamikowa H. $c Wczesnośredniowieczne cmentarzyska [...] Cz. 2
 • 362 $a Nr 12, 1973 $c Z badań nad neolitem i wczesną epoką brązu w Małopolsce
 • 362 $a Nr 13, 1974 $b Żaki A. $c Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej
 • 362 $a Nr 14, 1975 $b Gedl M. $c Kultura przedłużycka
 • 362 $a Nr 15, 1977 $b Machnik J. $c Frühbronzezeit Polens [...]
 • 362 $a Nr 16, 1977 $c Polish contributions in new world archaelogy. Part 1
 • 362 $a Nr 17, 1979 $b Kozieł S. $b Fraś M. $c Stratygrafia kulturowa w rejonie przedromańskiego kościoła B na Wawelu
 • 362 $a Nr 18, 1979 $b Kozłowski J.K. $b Kozłowski S.K. $c Upper Paleolithic and Mesolithic in Europe [...]
 • 362 $a Nr 19, 1980 $c Polish contributions in new world archaelogy. Part 2
 • 362 $a Nr 20, 1981 $b Żabiński Z. $c Systemy pieniężne na ziemiach polskich
 • 362 $a Nr 21, 1980 $c Problemes de la neolithisation dans certaines regions de l'Europe [...]
 • 362 $a Nr 22, 1984 $b Gedl M. $c Wczesnołużyckie groby z konstrukcjami drewnianymi
 • 362 $a Nr 23, 1985 $b Godłowski K. $c Przemiany społeczne i osadnicze w południowej Polsce [...]
 • 362 $a Nr 24, 1984 $c L'||eneolithique et le debut de l' age du bronze dans certaines regions de l' Europe [...]
 • 362 $a Nr 25, 1986 $c Cayash prehispanico
 • 362 $a Nr 26, 1987 $b Machnik J. $c Kultury z przełomu eneolitu [...]
 • 362 $a Nr 27, 1988 $b Parczewski M. $c Początki kultury wczesnosłowiańskiej [...]
 • 362 $a Nr 28, 1990 $b Blajer W. $c Skarby z wczesnej epoki brązu [...]
 • 362 $a Nr 29, 1997 $b Kadrow S. $b Machnik J. $c Kultura mierzanowicka [...]
 • 362 $a Nr 30, 1999 $b Blajer W. $c Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu [...]
 • 546 $a Tekst pol., niem., ang., fr., hiszp.
 • 651 $a Drohiczyn
 • 651 $a Igołomia
 • 651 $a Kraków (woj. małopolskie)
 • 651 $a Mierzanowice, pow. tarnobrzeski
 • 700 $a Nosek, Stefan $e red.
 • 710 $a Polska Akademia Nauk $b Oddział (Kraków) $b Komisja Archeologiczna
 • 852 $j Cz 22324

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 22324/1960
 • Sygnatura: Cz 22324/1961
 • Sygnatura: Cz 22324/1962
 • Sygnatura: Cz 22324/1964
 • Sygnatura: Cz 22324/1966
 • Sygnatura: Cz 22324/1967
 • Sygnatura: Cz 22324/1968
 • Sygnatura: Cz 22324/1971
 • Sygnatura: Cz 22324/1973
 • Sygnatura: Cz 22324/1974
 • Sygnatura: Cz 22324/1975
 • Sygnatura: Cz 22324/1977
 • Sygnatura: Cz 22324/1979
 • Sygnatura: Cz 22324/1980
 • Sygnatura: Cz 22324/1981
 • Sygnatura: Cz 22324/1984
 • Sygnatura: Cz 22324/1985
 • Sygnatura: Cz 22324/1986
 • Sygnatura: Cz 22324/1987
 • Sygnatura: Cz 22324/1988
 • Sygnatura: Cz 22324/1990
 • Sygnatura: Cz 22324/1997
 • Sygnatura: Cz 22324/1999