Prace Instytutu Zachodniego

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2633
 • Tytuł : Prace Instytutu Zachodniego
 • Redaktor : Instytut Zachodni
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1946-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1945 Kiełczewska-Zalewska M. Grodek A. Odra-Nisa najlepsza granica Polski
  • Nr 2, 1946 Lehr-Spławiński T. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian
  • Nr 3, 1945 Wojciechowski Zygmunt Polska-Niemcy [...]
  • Nr 4, 1945 Kaczmarczyk Zdzisław Kolonizacja niemiecka na Wschód od Odry
  • Nr 5, 1946 O lewy brzeg Odry [...]
  • Nr 6, 1946 Mitkowski Józef Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski
  • Nr 7, 1946 Friedberg M. Kultura polska a niemiecka. T. 1
  • Nr 8, 1946 Friedberg M. Kultura polska a niemiecka. T. 2
  • Nr 9, 1947 Konopczyński W. Fryderyk Wielki a Polska
  • Nr 9[a], 1981 Konopczyński W. Fryderyk Wielki a Polska. Wyd. 2
  • Nr 10, 1946 Kiełczewska-Zalewska M. O podstawy geograficzne Polski [...]
  • Nr 11, 1949 Kostrzewski J. Kultura prapolska, Wyd. 2
  • Nr 12, 1949 Zieliński H. Polacy i polskość Ziemi Złotowskiej [...]
  • Nr 13, 1949 Leśnodorski B. Dominium warmińskie <1243-1569> [...]
  • Nr 14, 1949 Łęga Wł. Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego z XII i XIII w.
  • Nr 15, 1950 Bukowski A. Regionalizm kaszubski [...]
  • Nr 16, 1950 Wachowski K. Słowiańszczyzna Zachodnia, wyd. 2
  • Nr 17, 1953 Pollakówna M. Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim
  • Nr 18, 1954 Ślaski K. Przemiany etniczne na Pomorzu Zachodnim [...]
  • Nr 19, 1956 Łęga Wł. Społeczeństwo i państwo gdańsko-pomorskie [...]
  • Nr 21, 1957 Czekanowski J. Wstęp do historii Słowian [...]
  • Nr 22, 1957 Wiewióra B. Granica polsko-niemiecka [...]
  • Nr 23, 1957 Koraszewski Jacek Suchocki Mieczysław Rola twórczości Adama Mickiewicza w rozbudzeniu polskości na Śląsku
  • Nr 24, 1957 Barański Z. Niemiecki tranzyt kolejowy przez Polskę [...]
  • Nr 25, 1958 Schwann S. Korespondencja Karola Marksa [...]
  • Nr 26, 1959 Polskie Ziemie Zachodnie
  • Nr 27, 1959 Pajewski J. Mitteleuropa [...]
  • Nr 28, 1959 Rotocki Zb. Odrodzenie sił zbrojnych [...]
  • Nr 29, 1959 Drewniak B. Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim [...]
  • Nr 30, 1960 Zaremba P. Obszary stykowe w planowaniu [...]
  • Nr 31, 1960 Nowak Z. Zarys czynników rozwoju gospodarczego Niemiec Zachodnich
  • Nr 32, 1960 Skubiszewski Krzysztof Pieniądz na terytorium okupowanym. Studium prawnomiędzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem praktyki niemieckiej
  • Nr 33, 1961 Wiewióra B. Uznanie nabytków terytorialnych [...]
  • Nr 34, 1963 Wrzesiński W. Ruch polski na Warmii, Mazurach [...]
  • Nr 35, 1963 Banasiak S. Działalność urzędnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego [...]
  • Nr 36, 1964 Kozeński J. Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej
  • Nr 37, 1965 Nowak Z. Koncepcja integracji Europy Zachodniej na tle procesów rozwoju [...]
  • Nr 38, 1966 Klafkowski A. Podstawowe problemy prawne likwidacji skutków wojny 1939-1945 [...]
  • Nr 39, 1966 Radkiewicz W. Rolnictwo w gospodarce Niemiec Zachodnich
  • Nr 40, 1968 Lider J. Problemy integracji wojskowej na Zachodzie
  • Nr 41, 1970Kiewisz L. Kiewisz L. Sprawy łotewskie w bałtyckiej polityce Niemiec w latach 1914-1919
  • Nr 42, 1970 Tyrowicz S. Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii [...]
  • Nr 43, 1971 Ławniczak Ryszard EFTA a integracja Europy Zachodniej
  • Nr 44, 1972 Nowak S. Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej
  • Nr 45, 1973 Wróblewski T.S. Slawistyka w NRD i w RFN na tle jej historycznego rozwoju
  • Nr 46, 1982 Weres L. Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych
  • Nr 47, 1983 Krasuski Jerzy Wspólnota Francuska w Afryce <Communaut'e>
  • Nr 48, 1986 Rymarczyk J. Migracja siły roboczej do krajów EWG [...]
  • Nr 49, 1987 Rutowska M. Serwański E. Losy polskich środowisk artystycznych w latach 1939-1945 [...]
  • Nr 51, 1989 Ustawa zasadnicza konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. Wersja niemiecka i polska z uwzględnieniem tekstów wszystkich kolejnych zmian według stanu na 31 grudnia 1987 r.
  • Nr 52, 1989 [sygn.: 288577] Kozeński Jerzy Czechosłowacka jesień 1938
  • Nr 53, 1990 Sierpowski Stanisław Piłsudski w Genewie. Dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927
  • Nr 54, 1989 Majewski J. Drogi i bezdroża niemieckiej spółdzielczości w Polsce 1919-1939
  • Nr 56, 1990 Pasierb B. Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej wobec Niemiec
  • Nr 57, 1991 Koszel B. Hiszpański dramat [...]
  • Nr 58, 1991 Republika Federalna Niemiec w systemie integracyjnym EWG
  • Nr 59, 1993 Polacy wobec Niemców [...]
  • Nr 60, 1994 Instytut Zachodni. 50 lat
  • Nr 61, 1995 Kiwerska J. Między izolacjonizmem a zaangażowaniem [...]
  • Nr 62, 1995 Mazur Zbigniew Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii 1945-1989
  • Nr 63, 1997 Ustawa zasadnicza konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. [...]
  • Nr 64, 1998 [sygn.: 279697] Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939-1945
  • Nr 65, 2000 Kiwerska J. Gra o Europę [...]
  • Nr 66, 2000 Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa
  • Nr 67, 2001 Nettelmann L. Polska droga ku wolności i spojrzenie [...]
  • Nr 68, 2001 Trudny dialog: polsko-niemiecka wspólnota interesów [...]
  • Nr 69, 2002 Budnikowski T. Bezrobocie na świecie i w Polsce
  • Nr 70, 2003 Jackowska N. Kościół katolicki w Polsce wobec integracji [...]
  • Nr 71, 2003 Rutkowska M. Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Bubernatorstwa 1939-1941
  • Nr 72, 2003 Wolff-Powęska Anna A bliźniego swego... Kościoły w Niemczech wobec "problemu żydowskiego"
  • Nr 73, 2004 Polacy - Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu
  • Nr 74, 2004 Formuszewicz Ryszarda Współpraca zagraniczna samorządu lokalnego w Wielkopolsce
  • Nr 75, 2006 Mazur Zbigniew Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999-2005)
  • Nr 76, 2006 Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce
  • Nr 77, 2007 Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury
  • Nr 78, 2007 Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski
  • Nr 80, 2007 Ustawa zasadnicza (konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. = Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949
  • Nr 81, 2008 Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej
  • Nr 82, 2009 Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich - próba bilansu
  • Nr 85, 2010 Eberhardt Piotr Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950)
  • Nr 86, 2010 Tomczak Maria Ewolucja terroryzmu. Sprawcy - metody - finanse
  • Nr 87, 2011 Dobrowolska-Polak Joanna Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych
  • Nr 88, 2011 Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu
  • Nr 89, 2012 Solidarność humanitarna
  • Nr 93, 2013 Polityka budowy pokoju. Pomoc humanitarna i rozwojowa
  • Nr 94, 2018 Rudawski Bogumił Grabież mienia w Kraju Warty 1939-1945. Działalność Urzędu Powierniczego w Poznaniu
 • Uwagi :
  • Nr 52, 1989 ; 53, 1990 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
  • Tekst pol.
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003 Czubiński Antoni
 • Hasła przedmiotowe :
  • Mickiewicz, Adam (1798-1855)
  • Marx, Karl (1818-1883)
  • Piłsudski Józef (1867-1935)
  • EFTA zob. Europejskie Zrzeszenie Wolnego Handlu
  • Europejskie Zrzeszenie Wolnego Handlu
  • Unia Europejska
  • Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 022 $a 0860-2913
 • 041 $a 0. $a pol
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Instytutu Zachodniego $c Instytut Zachodni
 • 260 $a Poznań $c 1946- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Nr 1, 1945 $b Kiełczewska-Zalewska M. $b Grodek A. $c Odra-Nisa najlepsza granica Polski
 • 362 $a Nr 2, 1946 $b Lehr-Spławiński T. $c O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian
 • 362 $a Nr 3, 1945 $b Wojciechowski Zygmunt $c Polska-Niemcy [...]
 • 362 $a Nr 4, 1945 $b Kaczmarczyk Zdzisław $c Kolonizacja niemiecka na Wschód od Odry
 • 362 $a Nr 5, 1946 $c O lewy brzeg Odry [...]
 • 362 $a Nr 6, 1946 $b Mitkowski Józef $c Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski
 • 362 $a Nr 7, 1946 $b Friedberg M. $c Kultura polska a niemiecka. T. 1
 • 362 $a Nr 8, 1946 $b Friedberg M. $c Kultura polska a niemiecka. T. 2
 • 362 $a Nr 9, 1947 $b Konopczyński W. $c Fryderyk Wielki a Polska
 • 362 $a Nr 9[a], 1981 $b Konopczyński W. $c Fryderyk Wielki a Polska. Wyd. 2
 • 362 $a Nr 10, 1946 $b Kiełczewska-Zalewska M. $c O podstawy geograficzne Polski [...]
 • 362 $a Nr 11, 1949 $b Kostrzewski J. $c Kultura prapolska, Wyd. 2
 • 362 $a Nr 12, 1949 $b Zieliński H. $c Polacy i polskość Ziemi Złotowskiej [...]
 • 362 $a Nr 13, 1949 $b Leśnodorski B. $c Dominium warmińskie <1243-1569> [...]
 • 362 $a Nr 14, 1949 $b Łęga Wł. $c Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego z XII i XIII w.
 • 362 $a Nr 15, 1950 $b Bukowski A. $c Regionalizm kaszubski [...]
 • 362 $a Nr 16, 1950 $b Wachowski K. $c Słowiańszczyzna Zachodnia, wyd. 2
 • 362 $a Nr 17, 1953 $b Pollakówna M. $c Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim
 • 362 $a Nr 18, 1954 $b Ślaski K. $c Przemiany etniczne na Pomorzu Zachodnim [...]
 • 362 $a Nr 19, 1956 $b Łęga Wł. $c Społeczeństwo i państwo gdańsko-pomorskie [...]
 • 362 $a Nr 21, 1957 $b Czekanowski J. $c Wstęp do historii Słowian [...]
 • 362 $a Nr 22, 1957 $b Wiewióra B. $c Granica polsko-niemiecka [...]
 • 362 $a Nr 23, 1957 $b Koraszewski Jacek $b Suchocki Mieczysław $c Rola twórczości Adama Mickiewicza w rozbudzeniu polskości na Śląsku
 • 362 $a Nr 24, 1957 $b Barański Z. $c Niemiecki tranzyt kolejowy przez Polskę [...]
 • 362 $a Nr 25, 1958 $b Schwann S. $c Korespondencja Karola Marksa [...]
 • 362 $a Nr 26, 1959 $c Polskie Ziemie Zachodnie
 • 362 $a Nr 27, 1959 $b Pajewski J. $c Mitteleuropa [...]
 • 362 $a Nr 28, 1959 $b Rotocki Zb. $c Odrodzenie sił zbrojnych [...]
 • 362 $a Nr 29, 1959 $b Drewniak B. $c Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim [...]
 • 362 $a Nr 30, 1960 $b Zaremba P. $c Obszary stykowe w planowaniu [...]
 • 362 $a Nr 31, 1960 $b Nowak Z. $c Zarys czynników rozwoju gospodarczego Niemiec Zachodnich
 • 362 $a Nr 32, 1960 $b Skubiszewski Krzysztof $c Pieniądz na terytorium okupowanym. Studium prawnomiędzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem praktyki niemieckiej
 • 362 $a Nr 33, 1961 $b Wiewióra B. $c Uznanie nabytków terytorialnych [...]
 • 362 $a Nr 34, 1963 $b Wrzesiński W. $c Ruch polski na Warmii, Mazurach [...]
 • 362 $a Nr 35, 1963 $b Banasiak S. $c Działalność urzędnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego [...]
 • 362 $a Nr 36, 1964 $b Kozeński J. $c Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej
 • 362 $a Nr 37, 1965 $b Nowak Z. $c Koncepcja integracji Europy Zachodniej na tle procesów rozwoju [...]
 • 362 $a Nr 38, 1966 $b Klafkowski A. $c Podstawowe problemy prawne likwidacji skutków wojny 1939-1945 [...]
 • 362 $a Nr 39, 1966 $b Radkiewicz W. $c Rolnictwo w gospodarce Niemiec Zachodnich
 • 362 $a Nr 40, 1968 $b Lider J. $c Problemy integracji wojskowej na Zachodzie
 • 362 $a Nr 41, 1970Kiewisz L. $b Kiewisz L. $c Sprawy łotewskie w bałtyckiej polityce Niemiec w latach 1914-1919
 • 362 $a Nr 42, 1970 $b Tyrowicz S. $c Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii [...]
 • 362 $a Nr 43, 1971 $b Ławniczak Ryszard $c EFTA a integracja Europy Zachodniej
 • 362 $a Nr 44, 1972 $b Nowak S. $c Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej
 • 362 $a Nr 45, 1973 $b Wróblewski T.S. $c Slawistyka w NRD i w RFN na tle jej historycznego rozwoju
 • 362 $a Nr 46, 1982 $b Weres L. $c Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych
 • 362 $a Nr 47, 1983 $b Krasuski Jerzy $c Wspólnota Francuska w Afryce <Communaut'e>
 • 362 $a Nr 48, 1986 $b Rymarczyk J. $c Migracja siły roboczej do krajów EWG [...]
 • 362 $a Nr 49, 1987 $b Rutowska M. $b Serwański E. $c Losy polskich środowisk artystycznych w latach 1939-1945 [...]
 • 362 $a Nr 51, 1989 $c Ustawa zasadnicza konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. Wersja niemiecka i polska z uwzględnieniem tekstów wszystkich kolejnych zmian według stanu na 31 grudnia 1987 r.
 • 362 $a Nr 52, 1989 [sygn.: 288577] $b Kozeński Jerzy $c Czechosłowacka jesień 1938
 • 362 $a Nr 53, 1990 $b Sierpowski Stanisław $c Piłsudski w Genewie. Dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927
 • 362 $a Nr 54, 1989 $b Majewski J. $c Drogi i bezdroża niemieckiej spółdzielczości w Polsce 1919-1939
 • 362 $a Nr 56, 1990 $b Pasierb B. $c Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej wobec Niemiec
 • 362 $a Nr 57, 1991 $b Koszel B. $c Hiszpański dramat [...]
 • 362 $a Nr 58, 1991 $c Republika Federalna Niemiec w systemie integracyjnym EWG
 • 362 $a Nr 59, 1993 $c Polacy wobec Niemców [...]
 • 362 $a Nr 60, 1994 $c Instytut Zachodni. 50 lat
 • 362 $a Nr 61, 1995 $b Kiwerska J. $c Między izolacjonizmem a zaangażowaniem [...]
 • 362 $a Nr 62, 1995 $b Mazur Zbigniew $c Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii 1945-1989
 • 362 $a Nr 63, 1997 $c Ustawa zasadnicza konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. [...]
 • 362 $a Nr 64, 1998 [sygn.: 279697] $c Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939-1945
 • 362 $a Nr 65, 2000 $b Kiwerska J. $c Gra o Europę [...]
 • 362 $a Nr 66, 2000 $c Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa
 • 362 $a Nr 67, 2001 $b Nettelmann L. $c Polska droga ku wolności i spojrzenie [...]
 • 362 $a Nr 68, 2001 $c Trudny dialog: polsko-niemiecka wspólnota interesów [...]
 • 362 $a Nr 69, 2002 $b Budnikowski T. $c Bezrobocie na świecie i w Polsce
 • 362 $a Nr 70, 2003 $b Jackowska N. $c Kościół katolicki w Polsce wobec integracji [...]
 • 362 $a Nr 71, 2003 $b Rutkowska M. $c Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Bubernatorstwa 1939-1941
 • 362 $a Nr 72, 2003 $b Wolff-Powęska Anna $c A bliźniego swego... Kościoły w Niemczech wobec "problemu żydowskiego"
 • 362 $a Nr 73, 2004 $c Polacy - Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu
 • 362 $a Nr 74, 2004 $b Formuszewicz Ryszarda $c Współpraca zagraniczna samorządu lokalnego w Wielkopolsce
 • 362 $a Nr 75, 2006 $b Mazur Zbigniew $c Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999-2005)
 • 362 $a Nr 76, 2006 $c Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce
 • 362 $a Nr 77, 2007 $c Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury
 • 362 $a Nr 78, 2007 $c Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski
 • 362 $a Nr 80, 2007 $c Ustawa zasadnicza (konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. = $c Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949
 • 362 $a Nr 81, 2008 $c Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej
 • 362 $a Nr 82, 2009 $c Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich - próba bilansu
 • 362 $a Nr 85, 2010 $b Eberhardt Piotr $c Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950)
 • 362 $a Nr 86, 2010 $b Tomczak Maria $c Ewolucja terroryzmu. Sprawcy - metody - finanse
 • 362 $a Nr 87, 2011 $b Dobrowolska-Polak Joanna $c Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych
 • 362 $a Nr 88, 2011 $c Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu
 • 362 $a Nr 89, 2012 $c Solidarność humanitarna
 • 362 $a Nr 93, 2013 $c Polityka budowy pokoju. Pomoc humanitarna i rozwojowa
 • 362 $a Nr 94, 2018 $b Rudawski Bogumił $c Grabież mienia w Kraju Warty 1939-1945. Działalność Urzędu Powierniczego w Poznaniu
 • 500 $a Nr 52, 1989 ; 53, 1990 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
 • 546 $a Tekst pol.
 • 561 $a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] $r 2003 $w Czubiński Antoni
 • 600 $a Mickiewicz, Adam $d (1798-1855)
 • 600 $a Marx, Karl $d (1818-1883)
 • 600 $a Piłsudski Józef $d (1867-1935)
 • 610 $a EFTA zob. Europejskie Zrzeszenie Wolnego Handlu
 • 610 $a Europejskie Zrzeszenie Wolnego Handlu
 • 610 $a Unia Europejska
 • 651 $a Kraj Warty
 • 710 $a Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego
 • 852 $j Cz 2633
 • 920 $a 0860-2913

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 2633/1945
 • Sygnatura: Cz 2633/1946
 • Sygnatura: Cz 2633/1947
 • Sygnatura: Cz 2633/1949
 • Sygnatura: Cz 2633/1950
 • Sygnatura: Cz 2633/1953
 • Sygnatura: Cz 2633/1954
 • Sygnatura: Cz 2633/1956
 • Sygnatura: Cz 2633/1957
 • Sygnatura: Cz 2633/1958
 • Sygnatura: Cz 2633/1959
 • Sygnatura: Cz 2633/1960
 • Sygnatura: Cz 2633/1961
 • Sygnatura: Cz 2633/1963
 • Sygnatura: Cz 2633/1964
 • Sygnatura: Cz 2633/1965
 • Sygnatura: Cz 2633/1966
 • Sygnatura: Cz 2633/1968
 • Sygnatura: Cz 2633/1970
 • Sygnatura: Cz 2633/1971
 • Sygnatura: Cz 2633/1972
 • Sygnatura: Cz 2633/1973
 • Sygnatura: Cz 2633/1981
 • Sygnatura: Cz 2633/1982
 • Sygnatura: Cz 2633/1983
 • Sygnatura: Cz 2633/1986
 • Sygnatura: Cz 2633/1987
 • Sygnatura: Cz 2633/1989
 • Sygnatura: Cz 2633/1990
 • Sygnatura: Cz 2633/1991
 • Sygnatura: Cz 2633/1993
 • Sygnatura: Cz 2633/1994
 • Sygnatura: Cz 2633/1995
 • Sygnatura: Cz 2633/1997
 • Sygnatura: Cz 2633/1998
 • Sygnatura: Cz 2633/2000
 • Sygnatura: Cz 2633/2001
 • Sygnatura: Cz 2633/2002
 • Sygnatura: Cz 2633/2003
 • Sygnatura: Cz 2633/2004
 • Sygnatura: Cz 2633/2006
 • Sygnatura: Cz 2633/2007
 • Sygnatura: Cz 2633/2008
 • Sygnatura: Cz 2633/2009
 • Sygnatura: Cz 2633/2010
 • Sygnatura: Cz 2633/2011
 • Sygnatura: Cz 2633/2012
 • Sygnatura: Cz 2633/2013
 • Sygnatura: Cz 2633/2018