Prace Instytutu Zachodniego

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2633
 • Tytuł : Prace Instytutu Zachodniego
 • Redaktor : Instytut Zachodni
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1946-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1945 Kiełczewska-Zalewska M. Grodek A. Odra-Nisa najlepsza granica Polski
  • Nr 2, 1946 Lehr-Spławiński T. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian
  • Nr 3, 1945 Wojciechowski Zygmunt Polska-Niemcy [...]
  • Nr 4, 1945 Kaczmarczyk Zdzisław Kolonizacja niemiecka na Wschód od Odry
  • Nr 5, 1946 O lewy brzeg Odry [...]
  • Nr 6, 1946 Mitkowski Józef Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski
  • Nr 7, 1946 Friedberg M. Kultura polska a niemiecka. T. 1
  • Nr 8, 1946 Friedberg M. Kultura polska a niemiecka. T. 2
  • Nr 9, 1947 Konopczyński W. Fryderyk Wielki a Polska
  • Nr 9[a], 1981 Konopczyński W. Fryderyk Wielki a Polska. Wyd. 2
  • Nr 10, 1946 Kiełczewska-Zalewska M. O podstawy geograficzne Polski [...]
  • Nr 11, 1949 Kostrzewski J. Kultura prapolska, Wyd. 2
  • Nr 12, 1949 Zieliński H. Polacy i polskość Ziemi Złotowskiej [...]
  • Nr 13, 1949 Leśnodorski B. Dominium warmińskie <1243-1569> [...]
  • Nr 14, 1949 Łęga Wł. Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego z XII i XIII w.
  • Nr 15, 1950 Bukowski A. Regionalizm kaszubski [...]
  • Nr 16, 1950 Wachowski K. Słowiańszczyzna Zachodnia, wyd. 2
  • Nr 17, 1953 Pollakówna M. Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim
  • Nr 18, 1954 Ślaski K. Przemiany etniczne na Pomorzu Zachodnim [...]
  • Nr 19, 1956 Łęga Wł. Społeczeństwo i państwo gdańsko-pomorskie [...]
  • Nr 21, 1957 Czekanowski J. Wstęp do historii Słowian [...]
  • Nr 22, 1957 Wiewióra B. Granica polsko-niemiecka [...]
  • Nr 23, 1957 Koraszewski Jacek Suchocki Mieczysław Rola twórczości Adama Mickiewicza w rozbudzeniu polskości na Śląsku
  • Nr 24, 1957 Barański Z. Niemiecki tranzyt kolejowy przez Polskę [...]
  • Nr 25, 1958 Schwann S. Korespondencja Karola Marksa [...]
  • Nr 26, 1959 Polskie Ziemie Zachodnie
  • Nr 27, 1959 Pajewski J. Mitteleuropa [...]
  • Nr 28, 1959 Rotocki Zb. Odrodzenie sił zbrojnych [...]
  • Nr 29, 1959 Drewniak B. Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim [...]
  • Nr 30, 1960 Zaremba P. Obszary stykowe w planowaniu [...]
  • Nr 31, 1960 Nowak Z. Zarys czynników rozwoju gospodarczego Niemiec Zachodnich
  • Nr 32, 1960 Skubiszewski Krzysztof Pieniądz na terytorium okupowanym. Studium prawnomiędzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem praktyki niemieckiej
  • Nr 33, 1961 Wiewióra B. Uznanie nabytków terytorialnych [...]
  • Nr 34, 1963 Wrzesiński W. Ruch polski na Warmii, Mazurach [...]
  • Nr 35, 1963 Banasiak S. Działalność urzędnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego [...]
  • Nr 36, 1964 Kozeński J. Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej
  • Nr 37, 1965 Nowak Z. Koncepcja integracji Europy Zachodniej na tle procesów rozwoju [...]
  • Nr 38, 1966 Klafkowski A. Podstawowe problemy prawne likwidacji skutków wojny 1939-1945 [...]
  • Nr 39, 1966 Radkiewicz W. Rolnictwo w gospodarce Niemiec Zachodnich
  • Nr 40, 1968 Lider J. Problemy integracji wojskowej na Zachodzie
  • Nr 41, 1970Kiewisz L. Kiewisz L. Sprawy łotewskie w bałtyckiej polityce Niemiec w latach 1914-1919
  • Nr 42, 1970 Tyrowicz S. Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii [...]
  • Nr 43, 1971 Ławniczak Ryszard EFTA a integracja Europy Zachodniej
  • Nr 44, 1972 Nowak S. Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej
  • Nr 45, 1973 Wróblewski T.S. Slawistyka w NRD i w RFN na tle jej historycznego rozwoju
  • Nr 46, 1982 Weres L. Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych
  • Nr 47, 1983 Krasuski Jerzy Wspólnota Francuska w Afryce <Communaut'e>
  • Nr 48, 1986 Rymarczyk J. Migracja siły roboczej do krajów EWG [...]
  • Nr 49, 1987 Rutowska M. Serwański E. Losy polskich środowisk artystycznych w latach 1939-1945 [...]
  • Nr 51, 1989 Ustawa zasadnicza konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. Wersja niemiecka i polska z uwzględnieniem tekstów wszystkich kolejnych zmian według stanu na 31 grudnia 1987 r.
  • Nr 52, 1989 [sygn.: 288577] Kozeński Jerzy Czechosłowacka jesień 1938
  • Nr 53, 1990 Sierpowski Stanisław Piłsudski w Genewie. Dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927
  • Nr 54, 1989 Majewski J. Drogi i bezdroża niemieckiej spółdzielczości w Polsce 1919-1939
  • Nr 56, 1990 Pasierb B. Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej wobec Niemiec
  • Nr 57, 1991 Koszel B. Hiszpański dramat [...]
  • Nr 58, 1991 Republika Federalna Niemiec w systemie integracyjnym EWG
  • Nr 59, 1993 Polacy wobec Niemców [...]
  • Nr 60, 1994 Instytut Zachodni. 50 lat
  • Nr 61, 1995 Kiwerska J. Między izolacjonizmem a zaangażowaniem [...]
  • Nr 62, 1995 Mazur Zbigniew Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii 1945-1989
  • Nr 63, 1997 Ustawa zasadnicza konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. [...]
  • Nr 64, 1998 [sygn.: 279697] Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939-1945
  • Nr 65, 2000 Kiwerska J. Gra o Europę [...]
  • Nr 66, 2000 Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa
  • Nr 67, 2001 Nettelmann L. Polska droga ku wolności i spojrzenie [...]
  • Nr 68, 2001 Trudny dialog: polsko-niemiecka wspólnota interesów [...]
  • Nr 69, 2002 Budnikowski T. Bezrobocie na świecie i w Polsce
  • Nr 70, 2003 Jackowska N. Kościół katolicki w Polsce wobec integracji [...]
  • Nr 71, 2003 Rutkowska M. Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Bubernatorstwa 1939-1941
  • Nr 72, 2003 Wolff-Powęska Anna A bliźniego swego... Kościoły w Niemczech wobec "problemu żydowskiego"
  • Nr 73, 2004 Polacy - Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu
  • Nr 74, 2004 Formuszewicz Ryszarda Współpraca zagraniczna samorządu lokalnego w Wielkopolsce
  • Nr 75, 2006 Mazur Zbigniew Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999-2005)
  • Nr 76, 2006 Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce
  • Nr 77, 2007 Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury
  • Nr 78, 2007 Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski
  • Nr 80, 2007 Ustawa zasadnicza (konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. = Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949
  • Nr 81, 2008 Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej
  • Nr 82, 2009 Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich - próba bilansu
  • Nr 85, 2010 Eberhardt Piotr Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950)
  • Nr 86, 2010 Tomczak Maria Ewolucja terroryzmu. Sprawcy - metody - finanse
  • Nr 87, 2011 Dobrowolska-Polak Joanna Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych
  • Nr 88, 2011 Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu
  • Nr 89, 2012 Solidarność humanitarna
  • Nr 93, 2013 Polityka budowy pokoju. Pomoc humanitarna i rozwojowa
  • Nr 94, 2018 Rudawski Bogumił Grabież mienia w Kraju Warty 1939-1945. Działalność Urzędu Powierniczego w Poznaniu
 • Uwagi :
  • Nr 52, 1989 ; 53, 1990 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
  • Tekst pol.
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003 Czubiński Antoni
 • Hasła przedmiotowe :
  • Mickiewicz, Adam (1798-1855)
  • Marx, Karl (1818-1883)
  • Piłsudski Józef (1867-1935)
  • EFTA zob. Europejskie Zrzeszenie Wolnego Handlu
  • Europejskie Zrzeszenie Wolnego Handlu
  • Unia Europejska
  • Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 022 a 0860-2913
 • 041 a 0. a pol
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Instytutu Zachodniego c Instytut Zachodni
 • 260 a Poznań c 1946- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Nr 1, 1945 b Kiełczewska-Zalewska M. b Grodek A. c Odra-Nisa najlepsza granica Polski
 • 362 a Nr 2, 1946 b Lehr-Spławiński T. c O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian
 • 362 a Nr 3, 1945 b Wojciechowski Zygmunt c Polska-Niemcy [...]
 • 362 a Nr 4, 1945 b Kaczmarczyk Zdzisław c Kolonizacja niemiecka na Wschód od Odry
 • 362 a Nr 5, 1946 c O lewy brzeg Odry [...]
 • 362 a Nr 6, 1946 b Mitkowski Józef c Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski
 • 362 a Nr 7, 1946 b Friedberg M. c Kultura polska a niemiecka. T. 1
 • 362 a Nr 8, 1946 b Friedberg M. c Kultura polska a niemiecka. T. 2
 • 362 a Nr 9, 1947 b Konopczyński W. c Fryderyk Wielki a Polska
 • 362 a Nr 9[a], 1981 b Konopczyński W. c Fryderyk Wielki a Polska. Wyd. 2
 • 362 a Nr 10, 1946 b Kiełczewska-Zalewska M. c O podstawy geograficzne Polski [...]
 • 362 a Nr 11, 1949 b Kostrzewski J. c Kultura prapolska, Wyd. 2
 • 362 a Nr 12, 1949 b Zieliński H. c Polacy i polskość Ziemi Złotowskiej [...]
 • 362 a Nr 13, 1949 b Leśnodorski B. c Dominium warmińskie <1243-1569> [...]
 • 362 a Nr 14, 1949 b Łęga Wł. c Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego z XII i XIII w.
 • 362 a Nr 15, 1950 b Bukowski A. c Regionalizm kaszubski [...]
 • 362 a Nr 16, 1950 b Wachowski K. c Słowiańszczyzna Zachodnia, wyd. 2
 • 362 a Nr 17, 1953 b Pollakówna M. c Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim
 • 362 a Nr 18, 1954 b Ślaski K. c Przemiany etniczne na Pomorzu Zachodnim [...]
 • 362 a Nr 19, 1956 b Łęga Wł. c Społeczeństwo i państwo gdańsko-pomorskie [...]
 • 362 a Nr 21, 1957 b Czekanowski J. c Wstęp do historii Słowian [...]
 • 362 a Nr 22, 1957 b Wiewióra B. c Granica polsko-niemiecka [...]
 • 362 a Nr 23, 1957 b Koraszewski Jacek b Suchocki Mieczysław c Rola twórczości Adama Mickiewicza w rozbudzeniu polskości na Śląsku
 • 362 a Nr 24, 1957 b Barański Z. c Niemiecki tranzyt kolejowy przez Polskę [...]
 • 362 a Nr 25, 1958 b Schwann S. c Korespondencja Karola Marksa [...]
 • 362 a Nr 26, 1959 c Polskie Ziemie Zachodnie
 • 362 a Nr 27, 1959 b Pajewski J. c Mitteleuropa [...]
 • 362 a Nr 28, 1959 b Rotocki Zb. c Odrodzenie sił zbrojnych [...]
 • 362 a Nr 29, 1959 b Drewniak B. c Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim [...]
 • 362 a Nr 30, 1960 b Zaremba P. c Obszary stykowe w planowaniu [...]
 • 362 a Nr 31, 1960 b Nowak Z. c Zarys czynników rozwoju gospodarczego Niemiec Zachodnich
 • 362 a Nr 32, 1960 b Skubiszewski Krzysztof c Pieniądz na terytorium okupowanym. Studium prawnomiędzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem praktyki niemieckiej
 • 362 a Nr 33, 1961 b Wiewióra B. c Uznanie nabytków terytorialnych [...]
 • 362 a Nr 34, 1963 b Wrzesiński W. c Ruch polski na Warmii, Mazurach [...]
 • 362 a Nr 35, 1963 b Banasiak S. c Działalność urzędnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego [...]
 • 362 a Nr 36, 1964 b Kozeński J. c Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej
 • 362 a Nr 37, 1965 b Nowak Z. c Koncepcja integracji Europy Zachodniej na tle procesów rozwoju [...]
 • 362 a Nr 38, 1966 b Klafkowski A. c Podstawowe problemy prawne likwidacji skutków wojny 1939-1945 [...]
 • 362 a Nr 39, 1966 b Radkiewicz W. c Rolnictwo w gospodarce Niemiec Zachodnich
 • 362 a Nr 40, 1968 b Lider J. c Problemy integracji wojskowej na Zachodzie
 • 362 a Nr 41, 1970Kiewisz L. b Kiewisz L. c Sprawy łotewskie w bałtyckiej polityce Niemiec w latach 1914-1919
 • 362 a Nr 42, 1970 b Tyrowicz S. c Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii [...]
 • 362 a Nr 43, 1971 b Ławniczak Ryszard c EFTA a integracja Europy Zachodniej
 • 362 a Nr 44, 1972 b Nowak S. c Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej
 • 362 a Nr 45, 1973 b Wróblewski T.S. c Slawistyka w NRD i w RFN na tle jej historycznego rozwoju
 • 362 a Nr 46, 1982 b Weres L. c Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych
 • 362 a Nr 47, 1983 b Krasuski Jerzy c Wspólnota Francuska w Afryce <Communaut'e>
 • 362 a Nr 48, 1986 b Rymarczyk J. c Migracja siły roboczej do krajów EWG [...]
 • 362 a Nr 49, 1987 b Rutowska M. b Serwański E. c Losy polskich środowisk artystycznych w latach 1939-1945 [...]
 • 362 a Nr 51, 1989 c Ustawa zasadnicza konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. Wersja niemiecka i polska z uwzględnieniem tekstów wszystkich kolejnych zmian według stanu na 31 grudnia 1987 r.
 • 362 a Nr 52, 1989 [sygn.: 288577] b Kozeński Jerzy c Czechosłowacka jesień 1938
 • 362 a Nr 53, 1990 b Sierpowski Stanisław c Piłsudski w Genewie. Dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927
 • 362 a Nr 54, 1989 b Majewski J. c Drogi i bezdroża niemieckiej spółdzielczości w Polsce 1919-1939
 • 362 a Nr 56, 1990 b Pasierb B. c Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej wobec Niemiec
 • 362 a Nr 57, 1991 b Koszel B. c Hiszpański dramat [...]
 • 362 a Nr 58, 1991 c Republika Federalna Niemiec w systemie integracyjnym EWG
 • 362 a Nr 59, 1993 c Polacy wobec Niemców [...]
 • 362 a Nr 60, 1994 c Instytut Zachodni. 50 lat
 • 362 a Nr 61, 1995 b Kiwerska J. c Między izolacjonizmem a zaangażowaniem [...]
 • 362 a Nr 62, 1995 b Mazur Zbigniew c Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii 1945-1989
 • 362 a Nr 63, 1997 c Ustawa zasadnicza konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. [...]
 • 362 a Nr 64, 1998 [sygn.: 279697] c Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939-1945
 • 362 a Nr 65, 2000 b Kiwerska J. c Gra o Europę [...]
 • 362 a Nr 66, 2000 c Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa
 • 362 a Nr 67, 2001 b Nettelmann L. c Polska droga ku wolności i spojrzenie [...]
 • 362 a Nr 68, 2001 c Trudny dialog: polsko-niemiecka wspólnota interesów [...]
 • 362 a Nr 69, 2002 b Budnikowski T. c Bezrobocie na świecie i w Polsce
 • 362 a Nr 70, 2003 b Jackowska N. c Kościół katolicki w Polsce wobec integracji [...]
 • 362 a Nr 71, 2003 b Rutkowska M. c Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Bubernatorstwa 1939-1941
 • 362 a Nr 72, 2003 b Wolff-Powęska Anna c A bliźniego swego... Kościoły w Niemczech wobec "problemu żydowskiego"
 • 362 a Nr 73, 2004 c Polacy - Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu
 • 362 a Nr 74, 2004 b Formuszewicz Ryszarda c Współpraca zagraniczna samorządu lokalnego w Wielkopolsce
 • 362 a Nr 75, 2006 b Mazur Zbigniew c Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999-2005)
 • 362 a Nr 76, 2006 c Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce
 • 362 a Nr 77, 2007 c Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury
 • 362 a Nr 78, 2007 c Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski
 • 362 a Nr 80, 2007 c Ustawa zasadnicza (konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. = c Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949
 • 362 a Nr 81, 2008 c Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej
 • 362 a Nr 82, 2009 c Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich - próba bilansu
 • 362 a Nr 85, 2010 b Eberhardt Piotr c Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950)
 • 362 a Nr 86, 2010 b Tomczak Maria c Ewolucja terroryzmu. Sprawcy - metody - finanse
 • 362 a Nr 87, 2011 b Dobrowolska-Polak Joanna c Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych
 • 362 a Nr 88, 2011 c Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu
 • 362 a Nr 89, 2012 c Solidarność humanitarna
 • 362 a Nr 93, 2013 c Polityka budowy pokoju. Pomoc humanitarna i rozwojowa
 • 362 a Nr 94, 2018 b Rudawski Bogumił c Grabież mienia w Kraju Warty 1939-1945. Działalność Urzędu Powierniczego w Poznaniu
 • 500 a Nr 52, 1989 ; 53, 1990 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
 • 546 a Tekst pol.
 • 561 a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] r 2003 w Czubiński Antoni
 • 600 a Mickiewicz, Adam d (1798-1855)
 • 600 a Marx, Karl d (1818-1883)
 • 600 a Piłsudski Józef d (1867-1935)
 • 610 a EFTA zob. Europejskie Zrzeszenie Wolnego Handlu
 • 610 a Europejskie Zrzeszenie Wolnego Handlu
 • 610 a Unia Europejska
 • 651 a Kraj Warty
 • 710 a Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego
 • 852 j Cz 2633
 • 920 a 0860-2913

Indeksy