Prace Instytutu Zachodniego

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22284
 • Tytuł : Prace Instytutu Zachodniego
 • Redaktor : Instytut Zachodni
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1946-1998
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 5, 1946 O lewy brzeg Odry [...]
  • Nr 10, 1946 Kiełczewska-Zalewska M. O podstawy geograficzne Polski [...]
  • Nr 11, 1949 Kostrzewski J. Kultura prapolska, Wyd. 2
  • Nr 12, 1949 Zieliński H. Polacy i polskość Ziemi Złotowskiej [...]
  • Nr 14, 1949 Łęga W. Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego z XII i XIII w.
  • Nr 15, 1950 Bukowski A. Regionalizm kaszubski [...]
  • Nr 16, 1950 Wachowski K. Słowiańszczyzna Zachodnia, wyd. 2
  • Nr 17, 1953 Pollakówna M. Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim
  • Nr 19, 1956 Łęga Wł. Społeczeństwo i państwo gdańsko-pomorskie [...]
  • Nr 21, 1957 Czekanowski J. Wstęp do historii Słowian [...]
  • Nr 22, 1957 Wiewióra B. Granica polsko-niemiecka [...]
  • Nr 23, 1957 Koraszewski Jacek Suchocki Mieczysław Rola twórczości Adama Mickiewicza w rozbudzeniu i utrzymaniu polskości na Śląsku
  • Nr 24, 1957 Barański Z. Niemiecki tranzyt kolejowy przez Polskę [...]
  • Nr 25, 1958 Schwann S. Korespondencja Karola Marksa [...]
  • Nr 32, 1960 Skubiszewski Krzysztof Pieniądz na terytorium okupowanym. Studium prawnomiędzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem praktyki niemieckiej
  • Nr 33, 1961 Wiewióra B. Uznanie nabytków terytorialnych [...]
  • Nr 34, 1963 Wrzesiński W. Ruch polski na Warmii, Mazurach [...]
  • Nr 35, 1963 Banasiak S. Działalność urzędnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego [...]
  • Nr 36, 1964 Kozeński J. Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej
  • Nr 37, 1965 Nowak Z. Koncepcja integracji Europy Zachodniej na tle procesów rozwoju [...]
  • Nr 38, 1966 Klafkowski A. Podstawowe problemy prawne likwidacji skutków wojny 1939-1945 [...]
  • Nr 40, 1968 Lider J. Problemy integracji wojskowej na Zachodzie
  • Nr 44, 1972 Nowak S. Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej
  • Nr 45, 1973 Wróblewski T. S. Slawistyka w NRD i w RFN na tle jej historycznego rozwoju
  • Nr 46, 1982 Weres L. Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych
  • Nr 47, 1983 Krasuski Jerzy Wspólnota Francuska w Afryce <Communaut'e>
  • Nr 49, 1987 Rutowska M. Serwański E. Losy polskich środowisk artystycznych w latach 1939-1945 [...]
  • Nr 53, 1990 Sierpowski Stanisław Piłsudski w Genewie. Dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927
  • Nr 64, 1998 Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939-1945
 • Uwagi :
  • Nr 23, 1957 - dar Kiryła Sosnowskiego.
  • Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Mickiewicz, Adam (1798-1855)
  • Marx, Karl
  • Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 022 a 0860-2913
 • 041 a 0. a pol
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Instytutu Zachodniego c Instytut Zachodni
 • 260 a Poznań c 1946-1998 k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Nr 5, 1946 c O lewy brzeg Odry [...]
 • 362 a Nr 10, 1946 b Kiełczewska-Zalewska M. c O podstawy geograficzne Polski [...]
 • 362 a Nr 11, 1949 b Kostrzewski J. c Kultura prapolska, Wyd. 2
 • 362 a Nr 12, 1949 b Zieliński H. c Polacy i polskość Ziemi Złotowskiej [...]
 • 362 a Nr 14, 1949 b Łęga W. c Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego z XII i XIII w.
 • 362 a Nr 15, 1950 b Bukowski A. c Regionalizm kaszubski [...]
 • 362 a Nr 16, 1950 b Wachowski K. c Słowiańszczyzna Zachodnia, wyd. 2
 • 362 a Nr 17, 1953 b Pollakówna M. c Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim
 • 362 a Nr 19, 1956 b Łęga Wł. c Społeczeństwo i państwo gdańsko-pomorskie [...]
 • 362 a Nr 21, 1957 b Czekanowski J. c Wstęp do historii Słowian [...]
 • 362 a Nr 22, 1957 b Wiewióra B. c Granica polsko-niemiecka [...]
 • 362 a Nr 23, 1957 b Koraszewski Jacek b Suchocki Mieczysław c Rola twórczości Adama Mickiewicza w rozbudzeniu i utrzymaniu polskości na Śląsku
 • 362 a Nr 24, 1957 b Barański Z. c Niemiecki tranzyt kolejowy przez Polskę [...]
 • 362 a Nr 25, 1958 b Schwann S. c Korespondencja Karola Marksa [...]
 • 362 a Nr 32, 1960 b Skubiszewski Krzysztof c Pieniądz na terytorium okupowanym. Studium prawnomiędzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem praktyki niemieckiej
 • 362 a Nr 33, 1961 b Wiewióra B. c Uznanie nabytków terytorialnych [...]
 • 362 a Nr 34, 1963 b Wrzesiński W. c Ruch polski na Warmii, Mazurach [...]
 • 362 a Nr 35, 1963 b Banasiak S. c Działalność urzędnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego [...]
 • 362 a Nr 36, 1964 b Kozeński J. c Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej
 • 362 a Nr 37, 1965 b Nowak Z. c Koncepcja integracji Europy Zachodniej na tle procesów rozwoju [...]
 • 362 a Nr 38, 1966 b Klafkowski A. c Podstawowe problemy prawne likwidacji skutków wojny 1939-1945 [...]
 • 362 a Nr 40, 1968 b Lider J. c Problemy integracji wojskowej na Zachodzie
 • 362 a Nr 44, 1972 b Nowak S. c Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej
 • 362 a Nr 45, 1973 b Wróblewski T. S. c Slawistyka w NRD i w RFN na tle jej historycznego rozwoju
 • 362 a Nr 46, 1982 b Weres L. c Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych
 • 362 a Nr 47, 1983 b Krasuski Jerzy c Wspólnota Francuska w Afryce <Communaut'e>
 • 362 a Nr 49, 1987 b Rutowska M. b Serwański E. c Losy polskich środowisk artystycznych w latach 1939-1945 [...]
 • 362 a Nr 53, 1990 b Sierpowski Stanisław c Piłsudski w Genewie. Dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927
 • 362 a Nr 64, 1998 c Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939-1945
 • 500 a Nr 23, 1957 - dar Kiryła Sosnowskiego.
 • 546 a Tekst pol.
 • 600 a Mickiewicz, Adam d (1798-1855)
 • 600 a Marx, Karl
 • 710 a Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego
 • 852 j Cz 22284
 • 920 a 0860-2913

Indeksy