Prace Instytutu Bibliograficznego

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22684
 • Tytuł : Prace Instytutu Bibliograficznego
 • Redaktor :
  • Biblioteka Narodowa
  • red. Dembowska Maria
 • Wydawca : Biblioteka Narodowa
 • Miejsce wydania : Warszawa Polska
 • Data wydania : 1964-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1964 Stasiewska Zofia Indeksy do książek
  • Nr 2, 1964 Grabowska H. Bibliografia holenderska w służbie czytelnictwa
  • Nr 3, 1965 Keckówna J. O metodzie współczesnej bibliografii narodowej angielskiej
  • Nr 4, 1965 Ramlau-Klekowska K. Służba bibliograficzna w Danii
  • Nr 5, 1965 Szolginiowa W. Bułgaria w piśmiennictwie polskim 1944-1963
  • Nr 6, 1967 Czarnowska M. Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego [...]
  • Nr 7, 1967 [BP.VI,306] Słodkowska E. Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych
  • Nr 8, 1967 Lenartowicz M. Szwedzka bibliografia narodowa
  • Nr 9, 1967 Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, II [...], Warszawa 20.VI.1966. Referaty i dyskusja [...]
  • Nr 10, 1968 [BP.VII,2] Gorzelska-Dybowicz L. Olszewska I. Skróty tytułów czasopism [...]
  • Nr 11, 1968 Materiały z III Konferencji poświęconej problemom bibliografii regionalnych
  • Nr 12, 1969 Piusińska W. Problemy selekcji w polskiej bibliografii narodowej 1901-1939
  • Nr 13, 1969 Girwic P. Bieżąca bibliografia narodowa <państwowa> ZSRR
  • Nr 14, 1970 Słodkowska E. Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego
  • Nr 15, 1970 Szolginiowa W. Bibliografia Ziem Zachodnich i Północnych [...]
  • Nr 16, 1970 Z problemów bibliografii
  • Nr 17, 1971 Sawoniak M. Rozwój i metodyka powszechnych i narodowych bibliografii [...]
  • Nr 18, 1973 Słodkowska Elżbieta Problemy księgoznawcze w Polsce XIX wieku
  • Nr 19, 1975 [BPCim.242] Rudnicka Jadwiga Bibliografia katalogów księgarskich [...]
  • Nr 20, 1975 Lechowa L. Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych [...]
  • Nr 21, 1976 Typologia dokumentów [...]
  • Nr 22, 1977 Badanie potrzeb użytkowników Bibliografii Zawartości Czasopism
  • Nr 23, 1978 Czemarmazowicz E. Stan prac i problemy bibliografii czasopism polskich [...]
  • Nr 24, 1980 Trzecia Ogólnokrajowa Narada Bibliografów [...]
  • Nr 25, 1986 Zagadnienia bibliografii zalecającej [...]
  • Nr 26, 1987 VII [Sedmoe] meždunarodnoe soveščanie ekspertov
  • Nr 27, 1988 Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych [...]
  • Nr 29, 1996 [sygn.: 168635] Janowska M. Opis bibliograficzny wyd. ciągłych
  • Nr 30, 1997 [sygn.: 168636] Janowska M. Opis bibliograficzny artykułów [...]
  • Nr 31, 1997 [sygn.: BP.VIII,7] Przybysz M. Urbańska D. Wykaz polskich bibliografii [...]
  • Nr 32, 1998 [sygn.:168639] Janowska M. Hasło osobowe
  • Nr 33, 1999 Polska bieżąca bibliografia narodowa
  • Nr 34, 1999 Janowska Maria Rekord kartoteki wzorcowej haseł formalnych [...]
  • Nr 35, 2000 Sadowska Jadwiga Hasła przedmiotowe w teorii Adama Łysakowskiego [...]
  • Nr 36, 2000 [BP.VIII,195] Klenczon Wanda Stolarczyk Anna Hasło geograficzne. Wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej [...]
  • Nr 37, 2001 Sadowska Jadwiga Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej [...]
  • Nr 38, 2002 [BPCim.1063] Janowska Maria Tytuł serii. Zasady tworzenia rekordu kartoteki haseł wzorcowych w Bibliotece Narodowej
  • Nr 39, 2003 Adam Łysakowski - bibliotekarz, bibliograf, bibliolog: materiały z Sesji Jubileuszowej, Warszawa, 10 września 2002
  • Nr 40, 2003 Sadowska Jadwiga Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Studium analityczno-porównawcze
  • Nr 41, 2003 Helena Hleb-Koszańska - bibliotekarz i bibliograf: materiały z Sesji Jubileuszowej w 100. rocznicę urodzin, Warszawa 10 czerwca 2003
  • Nr 44, 2007 Bilikiewicz-Blanc Danuta Polonika zagraniczne w polskiej bibliografii narodowej
  • Nr 45, 2007 Maria Dembowska. W kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Ksiega jubileuszowa w 70-lecie pracy zawodowej
  • Nr 47, 2009 Karol Estreicher (1827-1908) bibliograf, bibliotekarz, historyk teatru. Sesja Jubileuszowa w 100. rocznicę śmierci Karola Estreichera Warszawa, 22 października 2008
  • Nr 48, 2009 Hys Jolanta Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w "Przewodniku Bibliograficznym"
  • Nr 49, 2010 Szósta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów Warszawa, 23-24 października 2008
 • Uwagi :
  • Ukazuje się zamiast "Biuletynu Instytutu Bibliograficznego", którego wyd. zakończono na t. 7, 1964, nr 4, sygn.: Cz 1212
  • a 2010 1828 50,- zł
 • Hasła przedmiotowe :
  • Dmochowski, Franciszek Salezy
  • Estreicher, Karol (1827-1908)
  • Łysakowski, Adam
  • Dembowska, Maria (1914- ).
  • Biblioteka Narodowa
  • Sawoniak, Henryk red.
  • Hleb-Koszańska Helena red.
  • Dembowska, Maria red.
  • Biblioteka Narodowa Instytut Bibliograficzny
  • Biuletyn Instytutu Bibliograficznego

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Instytutu Bibliograficznego $c Biblioteka Narodowa
 • 245 $c red. Dembowska Maria
 • 260 $a Warszawa $b Biblioteka Narodowa $c 1964- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Nr 1, 1964 $b Stasiewska Zofia $c Indeksy do książek
 • 362 $a Nr 2, 1964 $b Grabowska H. $c Bibliografia holenderska w służbie czytelnictwa
 • 362 $a Nr 3, 1965 $b Keckówna J. $c O metodzie współczesnej bibliografii narodowej angielskiej
 • 362 $a Nr 4, 1965 $b Ramlau-Klekowska K. $c Służba bibliograficzna w Danii
 • 362 $a Nr 5, 1965 $b Szolginiowa W. $c Bułgaria w piśmiennictwie polskim 1944-1963
 • 362 $a Nr 6, 1967 $b Czarnowska M. $c Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego [...]
 • 362 $a Nr 7, 1967 [BP.VI,306] $b Słodkowska E. $c Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych
 • 362 $a Nr 8, 1967 $b Lenartowicz M. $c Szwedzka bibliografia narodowa
 • 362 $a Nr 9, 1967 $c Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, II [...], Warszawa 20.VI.1966. Referaty i dyskusja [...]
 • 362 $a Nr 10, 1968 [BP.VII,2] $b Gorzelska-Dybowicz L. $b Olszewska I. $c Skróty tytułów czasopism [...]
 • 362 $a Nr 11, 1968 $c Materiały z III Konferencji poświęconej problemom bibliografii regionalnych
 • 362 $a Nr 12, 1969 $b Piusińska W. $c Problemy selekcji w polskiej bibliografii narodowej 1901-1939
 • 362 $a Nr 13, 1969 $b Girwic P. $c Bieżąca bibliografia narodowa <państwowa> ZSRR
 • 362 $a Nr 14, 1970 $b Słodkowska E. $c Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego
 • 362 $a Nr 15, 1970 $b Szolginiowa W. $c Bibliografia Ziem Zachodnich i Północnych [...]
 • 362 $a Nr 16, 1970 $c Z problemów bibliografii
 • 362 $a Nr 17, 1971 $b Sawoniak M. $c Rozwój i metodyka powszechnych i narodowych bibliografii [...]
 • 362 $a Nr 18, 1973 $b Słodkowska Elżbieta $c Problemy księgoznawcze w Polsce XIX wieku
 • 362 $a Nr 19, 1975 [BPCim.242] $b Rudnicka Jadwiga $c Bibliografia katalogów księgarskich [...]
 • 362 $a Nr 20, 1975 $b Lechowa L. $c Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych [...]
 • 362 $a Nr 21, 1976 $c Typologia dokumentów [...]
 • 362 $a Nr 22, 1977 $c Badanie potrzeb użytkowników Bibliografii Zawartości Czasopism
 • 362 $a Nr 23, 1978 $b Czemarmazowicz E. $c Stan prac i problemy bibliografii czasopism polskich [...]
 • 362 $a Nr 24, 1980 $c Trzecia Ogólnokrajowa Narada Bibliografów [...]
 • 362 $a Nr 25, 1986 $c Zagadnienia bibliografii zalecającej [...]
 • 362 $a Nr 26, 1987 $c VII |[Sedmoe] meždunarodnoe soveščanie ekspertov
 • 362 $a Nr 27, 1988 $c Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych [...]
 • 362 $a Nr 29, 1996 [sygn.: 168635] $b Janowska M. $c Opis bibliograficzny wyd. ciągłych
 • 362 $a Nr 30, 1997 [sygn.: 168636] $b Janowska M. $c Opis bibliograficzny artykułów [...]
 • 362 $a Nr 31, 1997 [sygn.: BP.VIII,7] $b Przybysz M. $b Urbańska D. $c Wykaz polskich bibliografii [...]
 • 362 $a Nr 32, 1998 [sygn.:168639] $b Janowska M. $c Hasło osobowe
 • 362 $a Nr 33, 1999 $c Polska bieżąca bibliografia narodowa
 • 362 $a Nr 34, 1999 $b Janowska Maria $c Rekord kartoteki wzorcowej haseł formalnych [...]
 • 362 $a Nr 35, 2000 $b Sadowska Jadwiga $c Hasła przedmiotowe w teorii Adama Łysakowskiego [...]
 • 362 $a Nr 36, 2000 [BP.VIII,195] $b Klenczon Wanda $b Stolarczyk Anna $c Hasło geograficzne. Wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej [...]
 • 362 $a Nr 37, 2001 $b Sadowska Jadwiga $c Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej [...]
 • 362 $a Nr 38, 2002 [BPCim.1063] $b Janowska Maria $c Tytuł serii. Zasady tworzenia rekordu kartoteki haseł wzorcowych w Bibliotece Narodowej
 • 362 $a Nr 39, 2003 $c Adam Łysakowski - bibliotekarz, bibliograf, bibliolog: materiały z Sesji Jubileuszowej, Warszawa, 10 września 2002
 • 362 $a Nr 40, 2003 $b Sadowska Jadwiga $c Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Studium analityczno-porównawcze
 • 362 $a Nr 41, 2003 $c Helena Hleb-Koszańska - bibliotekarz i bibliograf: materiały z Sesji Jubileuszowej w 100. rocznicę urodzin, Warszawa 10 czerwca 2003
 • 362 $a Nr 44, 2007 $b Bilikiewicz-Blanc Danuta $c Polonika zagraniczne w polskiej bibliografii narodowej
 • 362 $a Nr 45, 2007 $c Maria Dembowska. W kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Ksiega jubileuszowa w 70-lecie pracy zawodowej
 • 362 $a Nr 47, 2009 $c Karol Estreicher (1827-1908) bibliograf, bibliotekarz, historyk teatru. Sesja Jubileuszowa w 100. rocznicę śmierci Karola Estreichera Warszawa, 22 października 2008
 • 362 $a Nr 48, 2009 $b Hys Jolanta $c Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w "Przewodniku Bibliograficznym"
 • 362 $a Nr 49, 2010 $c Szósta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów Warszawa, 23-24 października 2008
 • 500 $a Ukazuje się zamiast "Biuletynu Instytutu Bibliograficznego", którego wyd. zakończono na t. 7, 1964, nr 4, sygn.: Cz 1212
 • 541 $c a $d 2010 $e 1828 $h 50,- zł
 • 600 $a Dmochowski, Franciszek Salezy
 • 600 $a Estreicher, Karol $d (1827-1908)
 • 600 $a Łysakowski, Adam
 • 600 $a Dembowska, Maria $d (1914- ).
 • 610 $a Biblioteka Narodowa
 • 700 $a Sawoniak, Henryk $e red.
 • 700 $a Hleb-Koszańska Helena $e red.
 • 700 $a Dembowska, Maria $e red.
 • 710 $a Biblioteka Narodowa $b Instytut Bibliograficzny
 • 780 $t Biuletyn Instytutu Bibliograficznego
 • 852 $j Cz 22684

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 22684/1964
 • Sygnatura: Cz 22684/1965
 • Sygnatura: Cz 22684/1967
 • Sygnatura: Cz 22684/1968
 • Sygnatura: Cz 22684/1969
 • Sygnatura: Cz 22684/1970
 • Sygnatura: Cz 22684/1971
 • Sygnatura: Cz 22684/1973
 • Sygnatura: Cz 22684/1975
 • Sygnatura: Cz 22684/1976
 • Sygnatura: Cz 22684/1977
 • Sygnatura: Cz 22684/1978
 • Sygnatura: Cz 22684/1980
 • Sygnatura: Cz 22684/1986
 • Sygnatura: Cz 22684/1987
 • Sygnatura: Cz 22684/1988
 • Sygnatura: Cz 22684/1996
 • Sygnatura: Cz 22684/1997
 • Sygnatura: Cz 22684/1998
 • Sygnatura: Cz 22684/1999
 • Sygnatura: Cz 22684/2000
 • Sygnatura: Cz 22684/2001
 • Sygnatura: Cz 22684/2002
 • Sygnatura: Cz 22684/2003
 • Sygnatura: Cz 22684/2007
 • Sygnatura: Cz 22684/2009
 • Sygnatura: Cz 22684/2010