Publikacje Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 23768
 • Tytuł : Publikacje Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1994-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1994 Prostko-Prostyński J. Utraeque res publicae [...]
  • T. 2, 1995 Dobosz J. Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego
  • T. 3, 1995 Wyrwa A. M. Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów [...]
  • T. 4, 1995 Nawrocki S. Archiwistyka i regionalizm
  • T. 5, 1996 Scripta minora 1
  • T. 6, 1996 Nauczyciel historii [...]
  • T. 7, 1996 Ernst Kantorowicz [...]
  • T. 8, 1996 Skotarczak D. Od Astaire'a do Travolty [...]
  • T. 9, 1996 L'explication en histoire [...]
  • T. 10, 1996 Labuda G. Polsko-niemieckie rozmowy o przeszlości [...]
  • T. 12, 1997 Pajewski J. Rozprawy i studia z dziejów powszechnych [...]
  • T. 13, 1997 Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego [...]
  • T. 14, 1997 Kotłowski T. Historia Republiki Weimarskiej (1919-1933)
  • T. 15, 1997 Nowacki B. Przemysł II 1257-1296 [...]
  • T. 16, 1997 Die Helden in der Geschichte und der Historiographie [...]
  • T. 18, 1997 Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne [...]
  • T. 19, 1997 Eruditio et interpretatio. Studia historyczne
  • T. 20, 1998 Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej T. 2
  • T. 21, 1998 Scripta minora 2
  • T. 22, 1998 Julkowska Violetta Retoryka w narracji historycznej Joachima Lelewela
  • T. 24, 1998 Czubiński A. Stronnictwo Demokratyczne (1937-1989). Zarys dziejów
  • T. 25, 1998 Czubiński A. Między Niemcami a Rosją [...]
  • T. 26, 1999 Scripta minora 3
  • T. 27, 1999 Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej T. 3
  • T. 28, 1999 Miasto na pocztówce. Poznań na tle porównawczym
  • T. 29, 1999 Krajowość - tradycje zgody narodów w dobie nacjonalizmu
  • T. 31, 2000 Ernst Kantorowicz (1895-1963). Sociales Milieu [...]
  • T. 35, 2000 Uczeń i nowa humanistyka
  • T. 36, 2000 Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej T. 4
  • T. 37, 2000 Eruditio et interpretatio. Studia historyczne
  • T. 38, 2001 Slawen, Deutsche und Dänen in zwei historischen Grenzregionen (Schleswig-Holstein und Grosspolen)
  • T. 39, 2000 Labuda G. Święty Stanisław biskup krakowski, patron Polski [...]
  • T. 40, 2001 Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej T. 5
  • T. 41, 2001 Kujawska Maria Problemy współczesnej edukacji historycznej
  • T. 42, 2002 Kaczmarek K. Studia uniwersyteckie cystersów z ziem polskich [...]
  • T. 43, 2001 Konieczka-Śliwińska Danuta Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii
  • T. 44, 2001 Scriptura custos memoriae: prace historyczne
  • T. 45, 2002 Trzeciakowski Lech W kręgu polityki. Polacy - Niemcy w XIX w.
  • T. 46, 2004 Mikołajczyk M. Polityka Francji wobec ZSRR w latach 1944-1955
  • T. 47, 2004 Swoi i obcy. Studia z dziejów myśli Wielkiej Emigracji
  • T. 48, 2002 Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX w.
  • T. 49, 2002 Wizje i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce
  • T. 50, 2002 Społeczeństwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy
  • T. 51, 2002 Uczeń w nowej szkole. Edukacja humanistyczna
  • T. 52, 2002 Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem
  • T. 53, 2002 Dzieje polityczne, kultura, biografistyka [...]
  • T. 54, 2003 Między historią a edukacją historyczną. Studia i szkice [...]
  • T. 55, 2002 Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej T. 6
  • T. 56, 2003 Francja, Niemcy i Polska w Europie nowożytnej i najnowszej [...]
  • T. 57, 2003 Dworzaczkowa J. Z dziejów braci czeskich w Polsce
  • T. [57 A], 2004 Niemcy i Polska w trudnych latach 1933-1990. Nowe spojrzenie na dawne konflikty = Deutschland und Polen in schweren Zeiten 1933-1990. Alte Konflikte - neue Sichtweisen
  • T. 58, 2004 La Pologne et l'Europe occidentale du Moyen-Âge à nos jours. Actes du colloque organise par l'Universite Paris VII-Denis Diderot Paris, les 28 et 29 octobre 1999
  • T. 59, 2003 Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. T. 7
  • T. 61, 2004 Nikodem J. Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza
  • T. 62, 2004 Stryjkowski Krzysztof Położenie osób wpisanych w Wielkopolsce na niemiecką listę narodowościową w latach 1945-1950
  • T. 64, 2005 Sikorski Dariusz Andrzej Anglosasi i wpływy anglosaskie w skryptoriach karolińskich do końca IX wieku. (Studium paleograficzno-kodykologiczne)
  • T. 67, 2005 Kaczmarek Krzysztof Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza
  • T. 68, 2005 Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. Numer specjalny, Studia Historyczne
  • T. 69, 2005 Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. T. 9
  • T. 70, 2006 Scripta minora 4
  • T. 71, 2006 Wielgosz Zbigniew Pogranicze wielkopolsko-zachodniopomorskie we wczesnym średniowieczu. Krajobraz naturalny i struktury osadnicze
  • T. 72, 2006 Historia - Pamięć - Tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy
  • T. 73, 2006 Miśkiewicz Benon Badania historycznowojskowe. Przedmiot, podstawy badawcze, metodyka
  • T. 74, 2007 Górczak Zbyszko Rozwój majątków możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI wieku. Studium z dziejów wielkiej własności ziemskiej
  • T. 75, 2007 Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku
  • T. 76, 2007 Błaszczyk Grzegorz Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan i perspektywy badań
  • T. 77, 2007 Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania - Przebieg - Konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Poznań 22-23 czerwca 2006
  • T. 78, 2007 Wojtkowiak Jakub Polowanie na "dalniewostoczników". Represje wobec korpusu oficerskiego dalekowschodniego zgrupowania radzieckich sił zbrojnych w latach 1936-1939
  • T. 79, 2007 Niemcy w polityce międzynarodowej podczas II wojny światowej
  • T. 80, 2007 Scripta minora 5
  • T. 81, 2006 Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. T. 10
  • T. 82, 2008 Marchlewicz Krzysztof Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863)
  • T. 83, 2008 Napierała Anita Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej. Wizje i diagnozy Zygmunta Krasińskiego
  • T. 84, 2008 Religion et nation. Entre l'universel et les particularismes. Actes du XIVe Colloque Poznań-Strasbourg 28-29 septembre 2006
  • T. 85, 2008 Piątek Jarosław J. Wojny XX wieku (wybrane aspekty)
  • T. 86, 2009 Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. T. 11
  • T. 87, 2009 Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła - teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej, Gniezno 25-28 września 2007 roku
  • T. 88, 2009 Wielkopolska - Polska - Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu
  • T. 90, 2010 Doświadczenie i pamięć. Europa Środkowo-Wschodnia między przestrzenią doświadczenia i horyzontem oczekiwań
  • T. 98, 2011 Stróżyk Paweł Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie drzwi gnieźnieńskich. Heureza i krytyka zewnętrzna
  • T. 99, 2011 Krzyżaniakowa Jadwiga "Nie ma historii bez człowieka". Studia z dziejów średniowiecza
  • T. 111, 2013 Homo, qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu
  • T. 112, 2013 Wrogowie, sojusznicy, towarzysze broni. Polsko-rosyjskie stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku
  • T. 136, 2016 Jakuboszczak Agnieszka Rodzina i rodzinność szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku. Perspektywa kobieca
  • T. 153, 2018 Kaczmarek Krzysztof Święcenia duchowieństwa w diecezji gnieźnieńskiej w latach 1482-1493
  • T. 166, 2018 Kwestia polska w propagandzie w okresie pierwszej wojny światowej
  • T. 169, 2019 Jaśkowska-Józefiak, Zuzanna Archiwa uniwersytetów w Hiszpanii: organizacja, zasób i działalność
  • T. 170, 2019 Dobosz Józef Ecclesia, monasteria, privilegia... Studia z dziejów Kościoła w średniowiecznej Polsce
  • T. 179, 2018 Biniaś-Szkopek Magdalena Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku
 • Uwagi :
  • T. 19, 1997 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
  • T. 22, 1998 ; 35, 2000 ; 111, 2013 ; 170, 2019 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
  • T. 62, 2004 - dar prof. Stanisława Sierpowskiego
  • T. 88, 2009 - dar prof. Bronisława Nowackiego
  • T. 179, 2018 z ded.
  • c 2016 1132 30,- zł
  • a 2017 455 49,- zł
  • a 2019 235 53,- zł
  • c 2019 192 30,- zł
  • c 2019 196 40,- zł
  • c 2019 880 30,- zł
  • Tekst pol.
  • Ded. aut. dla Biblioteki Kórnickiej [rkps.] Biniaś-Szkopek Magdalena Biblioteka Kórnicka PAN.
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003 Czubiński Antoni
  • Z księgozbioru profesora Stanisława Sierpowskiego [piecz.] 2005 Sierpowski Stanisław
  • Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] Jasiński Tomasz
  • Autogr. Bronisława Nowackiego [rkps.] 2010 Nowacki Bronisław
 • Hasła przedmiotowe :
  • Kazimierz Sprawiedliwy, książę polski
  • Kantorowicz, Ernst
  • Krasiński, Zygmunt (1812-1859)
  • Lelewel, Joachim (1786-1861)
  • Nowacki, Bronisław (1943- )
  • Przemysł II, król Polski
  • Gnieźnieńska, diecezja (katol.)
  • Stronnictwo Demokratyczne
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Instytut Historii
  • Publikacje Instytutu Historii

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PUBLIKACJE
 • 245 a Publikacje Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • 260 a Poznań c 1994- k Polska
 • 300 a
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 1, 1994 b Prostko-Prostyński J. c Utraeque res publicae [...]
 • 362 a T. 2, 1995 b Dobosz J. c Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego
 • 362 a T. 3, 1995 b Wyrwa A. M. c Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów [...]
 • 362 a T. 4, 1995 b Nawrocki S. c Archiwistyka i regionalizm
 • 362 a T. 5, 1996 c Scripta minora 1
 • 362 a T. 6, 1996 c Nauczyciel historii [...]
 • 362 a T. 7, 1996 c Ernst Kantorowicz [...]
 • 362 a T. 8, 1996 b Skotarczak D. c Od Astaire'a do Travolty [...]
 • 362 a T. 9, 1996 c L'|explication en histoire [...]
 • 362 a T. 10, 1996 b Labuda G. c Polsko-niemieckie rozmowy o przeszlości [...]
 • 362 a T. 12, 1997 b Pajewski J. c Rozprawy i studia z dziejów powszechnych [...]
 • 362 a T. 13, 1997 c Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego [...]
 • 362 a T. 14, 1997 b Kotłowski T. c Historia Republiki Weimarskiej (1919-1933)
 • 362 a T. 15, 1997 b Nowacki B. c Przemysł II 1257-1296 [...]
 • 362 a T. 16, 1997 c Die |Helden in der Geschichte und der Historiographie [...]
 • 362 a T. 18, 1997 c Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne [...]
 • 362 a T. 19, 1997 c Eruditio et interpretatio. Studia historyczne
 • 362 a T. 20, 1998 c Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej T. 2
 • 362 a T. 21, 1998 c Scripta minora 2
 • 362 a T. 22, 1998 b Julkowska Violetta c Retoryka w narracji historycznej Joachima Lelewela
 • 362 a T. 24, 1998 b Czubiński A. c Stronnictwo Demokratyczne (1937-1989). Zarys dziejów
 • 362 a T. 25, 1998 b Czubiński A. c Między Niemcami a Rosją [...]
 • 362 a T. 26, 1999 c Scripta minora 3
 • 362 a T. 27, 1999 c Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej T. 3
 • 362 a T. 28, 1999 c Miasto na pocztówce. Poznań na tle porównawczym
 • 362 a T. 29, 1999 c Krajowość - tradycje zgody narodów w dobie nacjonalizmu
 • 362 a T. 31, 2000 c Ernst Kantorowicz (1895-1963). Sociales Milieu [...]
 • 362 a T. 35, 2000 c Uczeń i nowa humanistyka
 • 362 a T. 36, 2000 c Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej T. 4
 • 362 a T. 37, 2000 c Eruditio et interpretatio. Studia historyczne
 • 362 a T. 38, 2001 c Slawen, Deutsche und Dänen in zwei historischen Grenzregionen (Schleswig-Holstein und Grosspolen)
 • 362 a T. 39, 2000 b Labuda G. c Święty Stanisław biskup krakowski, patron Polski [...]
 • 362 a T. 40, 2001 c Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej T. 5
 • 362 a T. 41, 2001 b Kujawska Maria c Problemy współczesnej edukacji historycznej
 • 362 a T. 42, 2002 b Kaczmarek K. c Studia uniwersyteckie cystersów z ziem polskich [...]
 • 362 a T. 43, 2001 b Konieczka-Śliwińska Danuta c Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii
 • 362 a T. 44, 2001 c Scriptura custos memoriae: prace historyczne
 • 362 a T. 45, 2002 b Trzeciakowski Lech c W kręgu polityki. Polacy - Niemcy w XIX w.
 • 362 a T. 46, 2004 b Mikołajczyk M. c Polityka Francji wobec ZSRR w latach 1944-1955
 • 362 a T. 47, 2004 c Swoi i obcy. Studia z dziejów myśli Wielkiej Emigracji
 • 362 a T. 48, 2002 c Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX w.
 • 362 a T. 49, 2002 c Wizje i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce
 • 362 a T. 50, 2002 c Społeczeństwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy
 • 362 a T. 51, 2002 c Uczeń w nowej szkole. Edukacja humanistyczna
 • 362 a T. 52, 2002 c Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem
 • 362 a T. 53, 2002 c Dzieje polityczne, kultura, biografistyka [...]
 • 362 a T. 54, 2003 c Między historią a edukacją historyczną. Studia i szkice [...]
 • 362 a T. 55, 2002 c Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej T. 6
 • 362 a T. 56, 2003 c Francja, Niemcy i Polska w Europie nowożytnej i najnowszej [...]
 • 362 a T. 57, 2003 b Dworzaczkowa J. c Z dziejów braci czeskich w Polsce
 • 362 a T. [57 A], 2004 c Niemcy i Polska w trudnych latach 1933-1990. Nowe spojrzenie na dawne konflikty = c Deutschland und Polen in schweren Zeiten 1933-1990. Alte Konflikte - neue Sichtweisen
 • 362 a T. 58, 2004 c La |Pologne et l'Europe occidentale du Moyen-Âge à nos jours. Actes du colloque organise par l'Universite Paris VII-Denis Diderot Paris, les 28 et 29 octobre 1999
 • 362 a T. 59, 2003 c Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. T. 7
 • 362 a T. 61, 2004 b Nikodem J. c Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza
 • 362 a T. 62, 2004 b Stryjkowski Krzysztof c Położenie osób wpisanych w Wielkopolsce na niemiecką listę narodowościową w latach 1945-1950
 • 362 a T. 64, 2005 b Sikorski Dariusz Andrzej c Anglosasi i wpływy anglosaskie w skryptoriach karolińskich do końca IX wieku. (Studium paleograficzno-kodykologiczne)
 • 362 a T. 67, 2005 b Kaczmarek Krzysztof c Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza
 • 362 a T. 68, 2005 c Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. Numer specjalny, Studia Historyczne
 • 362 a T. 69, 2005 c Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. T. 9
 • 362 a T. 70, 2006 c Scripta minora 4
 • 362 a T. 71, 2006 b Wielgosz Zbigniew c Pogranicze wielkopolsko-zachodniopomorskie we wczesnym średniowieczu. Krajobraz naturalny i struktury osadnicze
 • 362 a T. 72, 2006 c Historia - Pamięć - Tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy
 • 362 a T. 73, 2006 b Miśkiewicz Benon c Badania historycznowojskowe. Przedmiot, podstawy badawcze, metodyka
 • 362 a T. 74, 2007 b Górczak Zbyszko c Rozwój majątków możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI wieku. Studium z dziejów wielkiej własności ziemskiej
 • 362 a T. 75, 2007 c Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku
 • 362 a T. 76, 2007 b Błaszczyk Grzegorz c Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan i perspektywy badań
 • 362 a T. 77, 2007 c Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania - Przebieg - Konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Poznań 22-23 czerwca 2006
 • 362 a T. 78, 2007 b Wojtkowiak Jakub c Polowanie na "dalniewostoczników". Represje wobec korpusu oficerskiego dalekowschodniego zgrupowania radzieckich sił zbrojnych w latach 1936-1939
 • 362 a T. 79, 2007 c Niemcy w polityce międzynarodowej podczas II wojny światowej
 • 362 a T. 80, 2007 c Scripta minora 5
 • 362 a T. 81, 2006 c Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. T. 10
 • 362 a T. 82, 2008 b Marchlewicz Krzysztof c Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863)
 • 362 a T. 83, 2008 b Napierała Anita c Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej. Wizje i diagnozy Zygmunta Krasińskiego
 • 362 a T. 84, 2008 c Religion et nation. Entre l'universel et les particularismes. Actes du XIVe Colloque Poznań-Strasbourg 28-29 septembre 2006
 • 362 a T. 85, 2008 b Piątek Jarosław J. c Wojny XX wieku (wybrane aspekty)
 • 362 a T. 86, 2009 c Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. T. 11
 • 362 a T. 87, 2009 c Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła - teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej, Gniezno 25-28 września 2007 roku
 • 362 a T. 88, 2009 c Wielkopolska - Polska - Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu
 • 362 a T. 90, 2010 c Doświadczenie i pamięć. Europa Środkowo-Wschodnia między przestrzenią doświadczenia i horyzontem oczekiwań
 • 362 a T. 98, 2011 b Stróżyk Paweł c Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie drzwi gnieźnieńskich. Heureza i krytyka zewnętrzna
 • 362 a T. 99, 2011 b Krzyżaniakowa Jadwiga c "Nie ma historii bez człowieka". Studia z dziejów średniowiecza
 • 362 a T. 111, 2013 c Homo, qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu
 • 362 a T. 112, 2013 c Wrogowie, sojusznicy, towarzysze broni. Polsko-rosyjskie stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku
 • 362 a T. 136, 2016 b Jakuboszczak Agnieszka c Rodzina i rodzinność szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku. Perspektywa kobieca
 • 362 a T. 153, 2018 b Kaczmarek Krzysztof c Święcenia duchowieństwa w diecezji gnieźnieńskiej w latach 1482-1493
 • 362 a T. 166, 2018 c Kwestia polska w propagandzie w okresie pierwszej wojny światowej
 • 362 a T. 169, 2019 b Jaśkowska-Józefiak, Zuzanna c Archiwa uniwersytetów w Hiszpanii: organizacja, zasób i działalność
 • 362 a T. 170, 2019 b Dobosz Józef c Ecclesia, monasteria, privilegia... Studia z dziejów Kościoła w średniowiecznej Polsce
 • 362 a T. 179, 2018 b Biniaś-Szkopek Magdalena c Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku
 • 500 a T. 19, 1997 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
 • 500 a T. 22, 1998 ; 35, 2000 ; 111, 2013 ; 170, 2019 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
 • 500 a T. 62, 2004 - dar prof. Stanisława Sierpowskiego
 • 500 a T. 88, 2009 - dar prof. Bronisława Nowackiego
 • 500 a T. 179, 2018 z ded.
 • 541 c c d 2016 e 1132 h 30,- zł
 • 541 c a d 2017 e 455 h 49,- zł
 • 541 c a d 2019 e 235 h 53,- zł
 • 541 c c d 2019 e 192 h 30,- zł
 • 541 c c d 2019 e 196 h 40,- zł
 • 541 c c d 2019 e 880 h 30,- zł
 • 546 a Tekst pol.
 • 561 a Ded. aut. dla Biblioteki Kórnickiej [rkps.] w Biniaś-Szkopek Magdalena w Biblioteka Kórnicka PAN.
 • 561 a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] r 2003 w Czubiński Antoni
 • 561 a Z księgozbioru profesora Stanisława Sierpowskiego [piecz.] r 2005 w Sierpowski Stanisław
 • 561 a Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] w Jasiński Tomasz
 • 561 a Autogr. Bronisława Nowackiego [rkps.] r 2010 w Nowacki Bronisław
 • 600 a Kazimierz Sprawiedliwy, książę polski
 • 600 a Kantorowicz, Ernst
 • 600 a Krasiński, Zygmunt d (1812-1859)
 • 600 a Lelewel, Joachim d (1786-1861)
 • 600 a Nowacki, Bronisław d (1943- )
 • 600 a Przemysł II, król Polski
 • 610 a Gnieźnieńska, diecezja (katol.)
 • 610 a Stronnictwo Demokratyczne
 • 710 a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) b Instytut Historii
 • 785 t Publikacje Instytutu Historii
 • 852 j Cz 23768

Indeksy