Roczniki Humanistyczne

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2818
 • Tytuł : Roczniki Humanistyczne
 • Wydawca : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny
 • Miejsce wydania : Lublin Polska
 • Data wydania : 1995-
 • Numeracja :
  • T. 43, 1995, z. 1 Literatura polska
  • T. 43, 1995, z. 2 Historia
  • T. 43, 1995, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 43, 1995, z. 4 Historia sztuki
  • T. 43, 1995, z. 5 Neofilologia
  • T. 43, 1995, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 43, 1995, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 44, 1996, z. 1 Literatura polska
  • T. 44, 1996, z. 2 Historia
  • T. 44, 1996, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 44, 1996, z. 4 Historia sztuki
  • T. 44, 1996, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 44, 1996, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 45, 1997, z. 1 Literatura polska
  • T. 45, 1997, z. 2 Historia
  • T. 45, 1997, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 45, 1997, z. 4 Historia sztuki
  • T. 45, 1997, z. 5 Neofilologia
  • T. 45-46, 1997-1998, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 45-46, 1997-1998, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 46, 1998, z. 1 Literatura polska
  • T. 46, 1998, z. specjalny: Prace ofiarowane Prof. Stefanowi Sawickiemu
  • T. 46, 1998, z. 2 Historia
  • T. 46, 1998, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 46, 1998, z. 4 Historia sztuki
  • T. 46-47, 1998-1999, z. 5 Neofilologia
  • T. 47, 1999, z. 1 Literatura polska
  • T. 47, 1999, z. 2 Historia
  • T. 47, 1999, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 47, 1999, z. 4 [z. specj.] Historia sztuki Prace ofiarowane Prof. Jerzemu Lileyce
  • T. 47, 1999, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 47, 1999, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 48, 2000, z. 1 Literatura polska
  • T. 48, 2000, z. 2 [z. specj.] Historia Prace ofiarowane Prof. Eugeniuszowi Wiśniowskiemu
  • T. 48, 2000, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 48-49, 2000-2001, z. 4 Historia sztuki
  • T. 48, 2000, z. 5 Neofilologia
  • T. 48, 2000, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 48-49, 2000-2001, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 49, 2001, z. 1 Literatura polska
  • T. 49, 2001, z. 2 Historia
  • T. 49, 2001, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 49, 2001, z. 5 Neofilologia
  • T. 49-50, 2001-2002, z. 6 [z. specj.] Językoznawstwo: Prace ofiarowane Prof. Zenonowi Leszczyńskiemu
  • T. 50, 2002, z. 1 Literatura polska
  • T. 50, 2002, z. 2 Historia
  • T. 50, 2002, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 50, 2002, z. 4 Historia sztuki
  • T. 50, 2002, z. 4 [z. specj.] Historia sztuki Prace ofiarowane Jerzemu Paszendzie SJ z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
  • T. 50, 2002, z. 5 Neofilologia
  • T. 50, 2002, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 51, 2003, z. 1 Literatura polska: Edytorstwo
  • T. 51, 2003, z. 2 Historia
  • T. 51, 2003, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 51, 2003, z. 4 Historia sztuki
  • T. 51, 2003, z. 5 Neofilologia
  • T. 51, 2003, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 51, 2003, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 52, 2004, z. 1 Literatura polska: Dramat i teatr
  • T. 52, 2004, z. 2 Historia
  • T. 52, 2004, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 52, 2004, z. 4 Historia sztuki Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadusza Zagrodzkiego
  • T. 52, 2004, z. 5 Neofilologia
  • T. 52, 2004, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 52, 2004, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 53, 2005, z. 1 Literatura polska
  • T. 53, 2005, z. 2 Historia
  • T. 53, 2005, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 53, 2005, z. 4 Historia sztuki
  • T. 53, 2005, z. 5 Neofilologia
  • T. 53, 2005, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 53, 2005, z. 7 Słowianoznawstwo Księga pamiątkowa ku czci Profesora Aleksandra Barszczewskiego
  • T. 54, 2006, z. 1 Literatura polska
  • T. 54, 2006, z. 2 Historia Ecclesia - Cultura - Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa ofiarowane Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej. Cz. 2.
  • T. 54-55, 2006-2007, z. 3 Filologia klasyczna Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Remigiusza Popowskiego SDB
  • T. 54, 2006, z. 4 Historia sztuki
  • T. 54-55, 2006-2007, z. 5 Neofilologia
  • T. 54, 2006, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 54-55, 2006-2007, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 55, 2007, z. 1 Literatura polska Pamięci Profesora Władysława Panasa
  • T. 55, 2007, z. 2 Historia
  • T. 55, 2007, z. 4 Historia sztuki
  • T. 55, 2007, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 56, 2008, z. 1 Literatura polska
  • T. 56, 2008, z. 2 Historia
  • T. 56, 2008, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 56, 2008, z. 5 Neofilologia
  • T. 56, 2008, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 56, 2008, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 57, 2009, z. 1 Literatura polska
  • T. 57, 2009, z. 2 Historia
  • T. 57, 2009, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 56-57, 2008-2009, z. 4 Historia sztuki
  • T. 57, 2009, z. 5 Neofilologia
  • T. 57, 2009, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 57, 2009, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 58, 2010, z. 1 Literatura polska
  • T. 58, 2010, z. 2 Historia
  • T. 58, 2010-2011, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 58, 2010, z. 4 Historia sztuki
  • T. 58, 2010, z. 5 Neofilologia
  • T. 58, 2010, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 58, 2010, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 59, 2011, z. 1 Literatura polska
  • T. 59, 2011, z. 2 Historia
  • T. 59, 2011, z. 4 Historia sztuki
  • T. 59, 2011, z. 5 Neofilologia
  • T. 59, 2011, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 59, 2011, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 59, 2011, z. 8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka
  • T. 60, 2012, z. 1 Literatura polska
  • T. 60, 2012, z. 2 Historia
  • T. 60, 2012, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 60, 2012, z. 4 Historia sztuki
  • T. 60, 2012, z. 5 Neofilologia
  • T. 60, 2012, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 60, 2012, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 60, 2012, z. 8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka
  • T. 61, 2013, z. 1 Literatura polska
  • T. 61, 2013, z. 2 Historia
  • T. 61, 2013, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 61, 2013, z. 4 Historia sztuki
  • T. 61, 2013, z. 5 Neofilologia
  • T. 61, 2013, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 61, 2013, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 61, 2013, z. 8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka
  • T. 62, 2014, z. 1 Literatura polska
  • T. 62, 2014, z. 2 Historia
  • T. 62, 2014, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 62, 2014, z. 4 Historia sztuki
  • T. 62, 2014, z. 5 Neofilologia
  • T. 62, 2014, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 62, 2014, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 62, 2014, z. 8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka
  • T. 62, 2014, z. 9 Sinologia
  • T. 62, 2014, z. 10 Glottodydaktyka
  • T. 63, 2015, z. 1 Literatura polska
  • T. 63, 2015, z. 2 Historia
  • T. 63, 2015, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 63, 2015, z. 4 Historia sztuki
  • T. 63, 2015, z. 5 Neofilologia
  • T. 63, 2015, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 63, 2015, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 63, 2015, z. 8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka
  • T. 63, 2015, z. 9 Sinologia
  • T. 63, 2015, z. 10 Glottodydaktyka
  • T. 64, 2016, z. 1 Literatura polska
  • T. 64, 2016, z. 2 Historia
  • T. 64, 2016, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 64, 2016, z. 4 Historia sztuki
  • T. 64, 2016, z. 5 + z. specj. Neofilologia
  • T. 64, 2016, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 64, 2016, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 64, 2016, z. 8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka
  • T. 64, 2016, z. 9 Sinologia
  • T. 64, 2016, z. 10 Glottodydaktyka
  • T. 64, 2016, z. 11 Anglica
  • T. 65, 2017, z. 1 Literatura polska
  • T. 65, 2017, z. 2 Historia
  • T. 65, 2017, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 65, 2017, z. 4 Historia sztuki
  • T. 65, 2017, z. 5 Neofilologia
  • T. 65, 2017, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 65, 2017, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 65, 2017, z. 8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka
  • T. 65, 2017, z. 9 Sinologia
  • T. 65, 2017, z. 10 Glottodydaktyka
  • T. 65, 2017, z. 11 Anglica
  • T. 66, 2018, z. 1 Literatura polska
  • T. 66, 2018, z. 2 Historia
  • T. 66, 2018, z. 2 [z. specj.] Historia
  • T. 66, 2018, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 66, 2018, z. 4 Historia sztuki
  • T. 66, 2018, z. 5 Neofilologia
  • T. 66, 2018, z. 5 + [z. specj.]
  • T. 66, 2018, z. 6 Językoznawstwo
  • T. 66, 2018, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 66, 2018, z. 8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka
  • T. 66, 2018, z. 9 Sinologia
  • T. 66, 2018, z. 10 Glottodydaktyka
  • T. 66, 2018, z. 11 Anglica
  • T. 66, 2018, z. 11 [z. specj.] Anglica Brave New Human in (Trans/Post) humanist Utopias
  • T. 67, 2019, z. 1 Literatura polska
  • T. 67, 2019, z. 2 Historia
  • T. 67, 2019, z. 3 Filologia klasyczna
  • T. 67, 2019, z. 4 Historia sztuki
  • T. 67, 2019, z. 5 Neofilologia
  • T. 67, 2019, z. 7 Słowianoznawstwo
  • T. 67, 2019, z. 8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka
  • T. 67, 2019, z. 9 Sinologia
 • Uwagi :
  • Tom 58, 2010-2011, z. 3 poświęcony pamięci prof. Leokadii Małunowiczówny
  • Tom 61, 2013, z. 2 poświęcony pamięci prof. Janusza Andrzeja Droba
  • Tom 63, 2015, z. 1 poświęcony pamięci prof. Mariana Maciejewskiego
  • Tom 63, 2015, z. 8 poświęcony pamięci prof. Haliny Grzmil-Tylutki
  • Tom 63, 2015, z. 9 poświęcony pamięci prof. Marii Romana Sławińskiego
  • Tom 64, 2016, z. 1 poświęcony żydowskiemu i polskiemu powinowactwu literackiemu
  • T. 64, 2016, z. 5, z. specj. poświęcony aktualnym badaniom młodych niderlandystów w Europie Środkowej.
  • T. 66, 2018, z. 2, z. specj. poświęcony Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu w okresie PRL
  • Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Barszczewski, Aleksander (1930- )
  • Drob, Janusz Andrzej (1952-2011)
  • Leszczyński, Zenon
  • Grzmil-Tylutka, Halina (1954-2015)
  • Lileyko, Jerzy
  • Maciejewski, Marian (1937-2013)
  • Małunowiczówna, Leokadia (1910-1980)
  • Paszenda, Jerzy
  • Sawicki, Stefan
  • Sławiński, Maria Roman (1931-2014)
  • Wiśniowski, Eugeniusz
  • Zagrodzki, Tadeusz
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a ROCZNIKI
 • 245 a Roczniki Humanistyczne
 • 260 a Lublin b Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny c 1995- k Polska
 • 362 a T. 43, 1995, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 43, 1995, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 43, 1995, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 43, 1995, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 43, 1995, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 43, 1995, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 43, 1995, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 44, 1996, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 44, 1996, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 44, 1996, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 44, 1996, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 44, 1996, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 44, 1996, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 45, 1997, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 45, 1997, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 45, 1997, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 45, 1997, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 45, 1997, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 45-46, 1997-1998, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 45-46, 1997-1998, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 46, 1998, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 46, 1998, z. specjalny: c Prace ofiarowane Prof. Stefanowi Sawickiemu
 • 362 a T. 46, 1998, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 46, 1998, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 46, 1998, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 46-47, 1998-1999, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 47, 1999, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 47, 1999, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 47, 1999, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 47, 1999, z. 4 [z. specj.] c Historia sztuki |Prace ofiarowane Prof. Jerzemu Lileyce
 • 362 a T. 47, 1999, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 47, 1999, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 48, 2000, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 48, 2000, z. 2 [z. specj.] c Historia |Prace ofiarowane Prof. Eugeniuszowi Wiśniowskiemu
 • 362 a T. 48, 2000, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 48-49, 2000-2001, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 48, 2000, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 48, 2000, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 48-49, 2000-2001, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 49, 2001, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 49, 2001, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 49, 2001, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 49, 2001, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 49-50, 2001-2002, z. 6 [z. specj.] c Językoznawstwo: |Prace ofiarowane Prof. Zenonowi Leszczyńskiemu
 • 362 a T. 50, 2002, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 50, 2002, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 50, 2002, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 50, 2002, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 50, 2002, z. 4 [z. specj.] c Historia sztuki |Prace ofiarowane Jerzemu Paszendzie SJ z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
 • 362 a T. 50, 2002, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 50, 2002, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 51, 2003, z. 1 c Literatura polska: |Edytorstwo
 • 362 a T. 51, 2003, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 51, 2003, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 51, 2003, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 51, 2003, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 51, 2003, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 51, 2003, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 52, 2004, z. 1 c Literatura polska: |Dramat i teatr
 • 362 a T. 52, 2004, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 52, 2004, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 52, 2004, z. 4 c Historia sztuki |Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadusza Zagrodzkiego
 • 362 a T. 52, 2004, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 52, 2004, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 52, 2004, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 53, 2005, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 53, 2005, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 53, 2005, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 53, 2005, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 53, 2005, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 53, 2005, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 53, 2005, z. 7 c Słowianoznawstwo |Księga pamiątkowa ku czci Profesora Aleksandra Barszczewskiego
 • 362 a T. 54, 2006, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 54, 2006, z. 2 c Historia |Ecclesia - Cultura - Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa ofiarowane Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej. Cz. 2.
 • 362 a T. 54-55, 2006-2007, z. 3 c Filologia klasyczna |Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Remigiusza Popowskiego SDB
 • 362 a T. 54, 2006, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 54-55, 2006-2007, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 54, 2006, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 54-55, 2006-2007, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 55, 2007, z. 1 c Literatura polska |Pamięci Profesora Władysława Panasa
 • 362 a T. 55, 2007, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 55, 2007, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 55, 2007, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 56, 2008, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 56, 2008, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 56, 2008, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 56, 2008, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 56, 2008, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 56, 2008, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 57, 2009, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 57, 2009, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 57, 2009, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 56-57, 2008-2009, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 57, 2009, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 57, 2009, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 57, 2009, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 58, 2010, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 58, 2010, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 58, 2010-2011, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 58, 2010, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 58, 2010, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 58, 2010, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 58, 2010, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 59, 2011, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 59, 2011, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 59, 2011, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 59, 2011, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 59, 2011, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 59, 2011, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 59, 2011, z. 8 c Lingwistyka korpusowa i translatoryka
 • 362 a T. 60, 2012, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 60, 2012, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 60, 2012, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 60, 2012, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 60, 2012, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 60, 2012, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 60, 2012, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 60, 2012, z. 8 c Lingwistyka korpusowa i translatoryka
 • 362 a T. 61, 2013, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 61, 2013, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 61, 2013, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 61, 2013, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 61, 2013, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 61, 2013, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 61, 2013, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 61, 2013, z. 8 c Lingwistyka korpusowa i translatoryka
 • 362 a T. 62, 2014, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 62, 2014, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 62, 2014, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 62, 2014, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 62, 2014, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 62, 2014, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 62, 2014, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 62, 2014, z. 8 c Lingwistyka korpusowa i translatoryka
 • 362 a T. 62, 2014, z. 9 c Sinologia
 • 362 a T. 62, 2014, z. 10 c Glottodydaktyka
 • 362 a T. 63, 2015, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 63, 2015, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 63, 2015, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 63, 2015, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 63, 2015, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 63, 2015, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 63, 2015, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 63, 2015, z. 8 c Lingwistyka korpusowa i translatoryka
 • 362 a T. 63, 2015, z. 9 c Sinologia
 • 362 a T. 63, 2015, z. 10 c Glottodydaktyka
 • 362 a T. 64, 2016, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 64, 2016, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 64, 2016, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 64, 2016, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 64, 2016, z. 5 + z. specj. c Neofilologia
 • 362 a T. 64, 2016, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 64, 2016, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 64, 2016, z. 8 c Lingwistyka korpusowa i translatoryka
 • 362 a T. 64, 2016, z. 9 c Sinologia
 • 362 a T. 64, 2016, z. 10 c Glottodydaktyka
 • 362 a T. 64, 2016, z. 11 c Anglica
 • 362 a T. 65, 2017, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 65, 2017, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 65, 2017, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 65, 2017, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 65, 2017, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 65, 2017, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 65, 2017, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 65, 2017, z. 8 c Lingwistyka korpusowa i translatoryka
 • 362 a T. 65, 2017, z. 9 c Sinologia
 • 362 a T. 65, 2017, z. 10 c Glottodydaktyka
 • 362 a T. 65, 2017, z. 11 c Anglica
 • 362 a T. 66, 2018, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 66, 2018, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 66, 2018, z. 2 [z. specj.] c Historia
 • 362 a T. 66, 2018, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 66, 2018, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 66, 2018, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 66, 2018, z. 5 + [z. specj.]
 • 362 a T. 66, 2018, z. 6 c Językoznawstwo
 • 362 a T. 66, 2018, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 66, 2018, z. 8 c Lingwistyka korpusowa i translatoryka
 • 362 a T. 66, 2018, z. 9 c Sinologia
 • 362 a T. 66, 2018, z. 10 c Glottodydaktyka
 • 362 a T. 66, 2018, z. 11 c Anglica
 • 362 a T. 66, 2018, z. 11 [z. specj.] c Anglica |Brave New Human in (Trans/Post) humanist Utopias
 • 362 a T. 67, 2019, z. 1 c Literatura polska
 • 362 a T. 67, 2019, z. 2 c Historia
 • 362 a T. 67, 2019, z. 3 c Filologia klasyczna
 • 362 a T. 67, 2019, z. 4 c Historia sztuki
 • 362 a T. 67, 2019, z. 5 c Neofilologia
 • 362 a T. 67, 2019, z. 7 c Słowianoznawstwo
 • 362 a T. 67, 2019, z. 8 c Lingwistyka korpusowa i translatoryka
 • 362 a T. 67, 2019, z. 9 c Sinologia
 • 500 a Tom 58, 2010-2011, z. 3 poświęcony pamięci prof. Leokadii Małunowiczówny
 • 500 a Tom 61, 2013, z. 2 poświęcony pamięci prof. Janusza Andrzeja Droba
 • 500 a Tom 63, 2015, z. 1 poświęcony pamięci prof. Mariana Maciejewskiego
 • 500 a Tom 63, 2015, z. 8 poświęcony pamięci prof. Haliny Grzmil-Tylutki
 • 500 a Tom 63, 2015, z. 9 poświęcony pamięci prof. Marii Romana Sławińskiego
 • 500 a Tom 64, 2016, z. 1 poświęcony żydowskiemu i polskiemu powinowactwu literackiemu
 • 500 a T. 64, 2016, z. 5, z. specj. poświęcony aktualnym badaniom młodych niderlandystów w Europie Środkowej.
 • 500 a T. 66, 2018, z. 2, z. specj. poświęcony Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu w okresie PRL
 • 546 a Tekst pol.
 • 600 a Barszczewski, Aleksander d (1930- )
 • 600 a Drob, Janusz Andrzej d (1952-2011)
 • 600 a Leszczyński, Zenon
 • 600 a Grzmil-Tylutka, Halina d (1954-2015)
 • 600 a Lileyko, Jerzy
 • 600 a Maciejewski, Marian d (1937-2013)
 • 600 a Małunowiczówna, Leokadia d (1910-1980)
 • 600 a Paszenda, Jerzy
 • 600 a Sawicki, Stefan
 • 600 a Sławiński, Maria Roman d (1931-2014)
 • 600 a Wiśniowski, Eugeniusz
 • 600 a Zagrodzki, Tadeusz
 • 610 a Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 852 j Cz 2818

Indeksy