Rocznik Krakowski

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 389
 • Tytuł : Rocznik Krakowski
 • Redaktor :
  • Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
  • red. Stanisław Krzyżanowski
 • Wydawca : Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
 • Miejsce wydania : Kraków Polska
 • Data wydania : 1898-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1898
  • T. 2, 1890
  • T. 3-4, 1900
  • T. 5, 1902
  • T. 6, 1904
  • T. 7, 1905
  • T. 8, 1906
  • T. 9, 1907
  • T. 10, 1907 Kopera F. Wit Stwosz w Krakowie
  • T. 11, 1909
  • T. 12, 1910
  • T. 13, 1911
  • T. 14, 1910 Kutrzeba Stanisław Ptaśnik Jan Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego
  • T. 15, 1912 [wyd.] 1913
  • T. 16, 1913 [wyd.] 1914
  • T. 17, 1914-1915 [wyd.] 1916 Klein Fr. Stary Kraków
  • T. 18, [1918]
  • T. 19, 1923
  • T. 20, 1926
  • T. 21, 1927 Muczkowski I. Zdanowski J. Hans Suess
  • T. 22, 1929
  • T. 23, 1932
  • T. 24, 1933
  • T. 25, 1934
  • T. 26, 1935
  • T. 27, 1936
  • T. 28, 1937
  • T. 29, 1937 Gębarowicz M. Mańkowski T. Arasy [!] Zygmunta Augusta
  • T. 30, 1938
  • T. 31, 1939-1945 [wyd.] 1949-1957 Kraków w latach okupacji 1939-1945
  • T. 32, 1950, z. 1 Świszczowski S. Gródek [...]
  • T. 32, 1951, z. 2 Pieńkowska H. Średniowieczna pracownia miniatorska w Krakowie
  • T. 32, 1952, z. 3 Demel J. Pożar Krakowa 1850 [...]
  • T. 32, 1952, z. 4 Piekarczyk S. Początki [...] opieki [...]
  • T. 32, 1952, z. 5 Jachimecki Z. Władysław Żeleński
  • T. 33, 1953, z. 1 Estreicher K. Grobowiec Jagiełły [...]
  • T. 33, 1954, z. 2 Sieniuc J.D. Szkoła Główna Krakowska w dobie Ks. Warszawskiego
  • T. 33, 1956, z. 3 Fischinger A. Kaplica Myszkowskich w Krakowie
  • T. 34, 1958, z. 1 Dąbrowski Jan Studia nad początkami państwa polskiego
  • T. 34, 1958, z. 2 Rederowa D. Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa, cz. 1
  • T. 34, 1957-59, z. 3 Lepiarczyk J. Fazy budowy kościoła Mariackiego w Krakowie
  • T. 35, 1961 Miodońska B. Renesansowe portrety [...]
  • T. 36, 1962-1963 Rederowa D. Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa cz. 2
  • T. 37, 1965
  • T. 38, 1966
  • T. 39, 1968
  • T. 40, 1970
  • T. 41, 1970
  • T. 42, 1971
  • T. 43, 1972 W Kopernikowską rocznicę
  • T. 44, 1973
  • T. 45, 1974
  • T. 46, 1975
  • T. 47, 1976
  • T. 48, 1977 + Bibliografia T. 1, 1898 - T. 48, 1977
  • T. 49, 1978
  • T. 50, 1980 + Indeks rzeczowy: Spis rozpraw i artykułów + Indeks autorów T. 1-50, 1898-1980
  • T. 51, 1987
  • T. 52, 1986
  • T. 53, 1987
  • T. 54, 1988
  • T. 55, 1989
  • T. 56, 1990
  • T. 57, 1991
  • T. 58, 1992
  • T. 59, 1993
  • T. 60, 1994
  • T. 61, 1995
  • T. 62, 1996
  • T. 63, 1997
  • T. 64, 1998
  • T. 65-66, 1999-2000
  • T. 67, 2001
  • T. 68, 2002
  • T. 69, 2003
  • T. 70, 2004
  • T. 71, 2005
  • T. 72, 2006
  • T. 73, 2007
  • T. 74, 2008
 • Uwagi :
  • a 2006 353 77,- zł
  • a 2007 711 78,- zł
  • a 2008 460 79,- zł
  • a 2009 1034 45,- zł
  • Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Stwosz, Wit
  • Zygmunt August, król Polski
  • Suess, Hans
  • Władysław Jagiełło, król Polski
  • Żeleński, Władysław
  • Myszkowscy
  • Kopernik Mikołaj
  • Szkoła Główna Krakowska
  • Czasopisma historyczne polskie 19-21 w.
  • Historia tematyka.
  • Krzyżanowski, Stanisław (1865-1917). Red.
  • Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 022 a 0080-3499
 • 041 a 0. a pol
 • 130 a ROCZNIK
 • 245 a Rocznik Krakowski c Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
 • 245 c red. Stanisław Krzyżanowski
 • 260 a Kraków b Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa c 1898- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 1, 1898
 • 362 a T. 2, 1890
 • 362 a T. 3-4, 1900
 • 362 a T. 5, 1902
 • 362 a T. 6, 1904
 • 362 a T. 7, 1905
 • 362 a T. 8, 1906
 • 362 a T. 9, 1907
 • 362 a T. 10, 1907 b Kopera F. c Wit Stwosz w Krakowie
 • 362 a T. 11, 1909
 • 362 a T. 12, 1910
 • 362 a T. 13, 1911
 • 362 a T. 14, 1910 b Kutrzeba Stanisław b Ptaśnik Jan c Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego
 • 362 a T. 15, 1912 [wyd.] 1913
 • 362 a T. 16, 1913 [wyd.] 1914
 • 362 a T. 17, 1914-1915 [wyd.] 1916 b Klein Fr. c Stary Kraków
 • 362 a T. 18, [1918]
 • 362 a T. 19, 1923
 • 362 a T. 20, 1926
 • 362 a T. 21, 1927 b Muczkowski I. b Zdanowski J. c Hans Suess
 • 362 a T. 22, 1929
 • 362 a T. 23, 1932
 • 362 a T. 24, 1933
 • 362 a T. 25, 1934
 • 362 a T. 26, 1935
 • 362 a T. 27, 1936
 • 362 a T. 28, 1937
 • 362 a T. 29, 1937 b Gębarowicz M. b Mańkowski T. c Arasy [!] Zygmunta Augusta
 • 362 a T. 30, 1938
 • 362 a T. 31, 1939-1945 [wyd.] 1949-1957 c Kraków w latach okupacji 1939-1945
 • 362 a T. 32, 1950, z. 1 b Świszczowski S. c Gródek [...]
 • 362 a T. 32, 1951, z. 2 b Pieńkowska H. c Średniowieczna pracownia miniatorska w Krakowie
 • 362 a T. 32, 1952, z. 3 b Demel J. c Pożar Krakowa 1850 [...]
 • 362 a T. 32, 1952, z. 4 b Piekarczyk S. c Początki [...] opieki [...]
 • 362 a T. 32, 1952, z. 5 b Jachimecki Z. c Władysław Żeleński
 • 362 a T. 33, 1953, z. 1 b Estreicher K. c Grobowiec Jagiełły [...]
 • 362 a T. 33, 1954, z. 2 b Sieniuc J.D. c Szkoła Główna Krakowska w dobie Ks. Warszawskiego
 • 362 a T. 33, 1956, z. 3 b Fischinger A. c Kaplica Myszkowskich w Krakowie
 • 362 a T. 34, 1958, z. 1 b Dąbrowski Jan c Studia nad początkami państwa polskiego
 • 362 a T. 34, 1958, z. 2 b Rederowa D. c Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa, cz. 1
 • 362 a T. 34, 1957-59, z. 3 b Lepiarczyk J. c Fazy budowy kościoła Mariackiego w Krakowie
 • 362 a T. 35, 1961 b Miodońska B. c Renesansowe portrety [...]
 • 362 a T. 36, 1962-1963 b Rederowa D. c Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa cz. 2
 • 362 a T. 37, 1965
 • 362 a T. 38, 1966
 • 362 a T. 39, 1968
 • 362 a T. 40, 1970
 • 362 a T. 41, 1970
 • 362 a T. 42, 1971
 • 362 a T. 43, 1972 c W Kopernikowską rocznicę
 • 362 a T. 44, 1973
 • 362 a T. 45, 1974
 • 362 a T. 46, 1975
 • 362 a T. 47, 1976
 • 362 a T. 48, 1977 + Bibliografia T. 1, 1898 - T. 48, 1977
 • 362 a T. 49, 1978
 • 362 a T. 50, 1980 + Indeks rzeczowy: Spis rozpraw i artykułów + Indeks autorów T. 1-50, 1898-1980
 • 362 a T. 51, 1987
 • 362 a T. 52, 1986
 • 362 a T. 53, 1987
 • 362 a T. 54, 1988
 • 362 a T. 55, 1989
 • 362 a T. 56, 1990
 • 362 a T. 57, 1991
 • 362 a T. 58, 1992
 • 362 a T. 59, 1993
 • 362 a T. 60, 1994
 • 362 a T. 61, 1995
 • 362 a T. 62, 1996
 • 362 a T. 63, 1997
 • 362 a T. 64, 1998
 • 362 a T. 65-66, 1999-2000
 • 362 a T. 67, 2001
 • 362 a T. 68, 2002
 • 362 a T. 69, 2003
 • 362 a T. 70, 2004
 • 362 a T. 71, 2005
 • 362 a T. 72, 2006
 • 362 a T. 73, 2007
 • 362 a T. 74, 2008
 • 541 c a d 2006 e 353 h 77,- zł
 • 541 c a d 2007 e 711 h 78,- zł
 • 541 c a d 2008 e 460 h 79,- zł
 • 541 c a d 2009 e 1034 h 45,- zł
 • 546 a Tekst pol.
 • 600 a Stwosz, Wit
 • 600 a Zygmunt August, król Polski
 • 600 a Suess, Hans
 • 600 a Władysław Jagiełło, król Polski
 • 600 a Żeleński, Władysław
 • 600 a Myszkowscy
 • 600 a Kopernik Mikołaj
 • 610 a Szkoła Główna Krakowska
 • 650 a Czasopisma historyczne polskie y 19-21 w.
 • 650 a Historia x tematyka.
 • 700 a Krzyżanowski, Stanisław d (1865-1917). e Red.
 • 710 a Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
 • 852 j Cz 389
 • 920 a 0080-3499

Indeksy