Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2522
 • Tytuł : Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • Wydawca : Towarzystwo Naukowe w Toruniu
 • Miejsce wydania : Toruń Polska
 • Data wydania : 1878-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • R. 1, 1878
  • R. 2, 1880
  • R. 3, 1884
  • R. 4, 1897
  • R. 5, 1898
  • R. 6, 1899
  • R. 7, 1900
  • R. 8, 1901
  • R. 9, 1902
  • R. 10, 1903
  • R. 11, 1904
  • R. 12, 1905
  • R. 13, 1906
  • R. 14, 1907
  • R. 15, 1908
  • R. 16, 1909
  • R. 17, 1910
  • R. 18, 1911
  • R. 19, 1912
  • R. 20, 1913 Kujot Stanisław Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309. T. 1, Do śmierci Światopełka II
  • R. 21, 1914 Kujot Stanisław Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 : (ciąg dalszy)
  • R. 22, 1915 Kujot Stanisław Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 : (ciąg dalszy). T. 2, Od śmierci Światopełka II
  • R. 23, 1916 Kujot Stanisław Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 : (dokończenie)
  • R. 24-25, 1917-1918 Kujot Stanisław Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 : indeks i rejestr
  • R. 26-28, 1919-1921
  • R. 29-31, 1922-1924 Kujot Stanisław Dzieje Prus Królewskich. Cz. 2, Pomorze i Ziemia Chełmińska 1309-1380
  • R. 29-31, 1922-1924 Kujot Stanisław Dzieje Prus Królewskich. Cz. 2, Pomorze i Ziemia Chełmińska 1309-1380. Indeksy
  • R. 32, 1925
  • R. 33, 1926
  • R. 34, 1927
  • R. 34[a], 1928 Tync S. Dzieje gimnazjum toruńskiego, T. 1: Wiek XVI
  • R. 35, 1929
  • R. 36, 1930
  • R. 37, 1931 Cichoszewska Helena Cmentarzysko w Poczerninie [...]
  • R. 38, 1932 Liedtke A. Walka księcia Jana Opolskiego [...] z Krzyżakami [...]
  • R. 39, 1933 Wałęga Stanisław Dzieje polityczne Torunia u schyłku Rzeczypospolitej <1724-1793>
  • R. 42, 1934 Glemma T. Stosunki kościelne w Toruniu [...]
  • R. 43, 1936 Nowak T. Oblężenie Torunia w roku 1658
  • R. 44, 1939 Gumoski M. Pieczęcie i herby miast pomorskich
  • R. 45-50, 1940-1945 [wyd.] 1948 Pawłowski B. Warszawa w r. 1809
  • R. 51, 1946, z. 1 [wyd.] 1948 Ślaski Kazimierz Dzieje ziemi kołobrzeskiej do czasów jej germanizacji
  • R. 51, 1946, z. 2 [wyd.] 1948 Bartkowiak M. Towarzystwo Jaszczurcze w latach 1397-1437
  • R. 52, 1947, z. 1 [wyd.] 1948 Osmólska-Piskorska B. Pomorskie Towarzystwo Pomocy Naukowej [...]
  • R. 52, 1947, z. 2 [wyd.] 1948 Chwalibińska J. Ród Prusów w wiekach średnich [...]
  • R. 53, 1948, z. 1 Tync Dzieje gimnazjum toruńskiego, T. 2
  • R. 53, 1948, z. 2 [wyd.] 1949 Zdrójkowska "Praktyka kryminalna" Jakuba Czechowicza
  • R. 54, 1949, z. 1 [wyd.] 1950 Matysik Stanisław Prawo nadbrzeżne
  • R. 54, 1949, z. 2 [wyd.] 1951 Lechicka J. Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz wybór jego pism [...]
  • R. 55, 1950, z. 1-2 [wyd.] 1953-1959 Koranyi K. Koranyiowa J. Bibliografia hist.-prawna za lata 1937-47
  • R. 56, 1951, z. 1 [wyd.] 1952 Biskup M. Stosunek Gdańska do Kazimierza Jagiellończyka w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466 [...]
  • R. 56, 1951, z. 2 [wyd.] 1957 Cieślak T. Bismarkowska ustawa antysocjalistyczna z dnia 21 października 1878
  • R. 57, 1952, z. 1 [wyd.] 1953 Głowacki Witold Włodzimierz Pierwszy polski słownik farmaceutyczny i jego autor - Paweł Guldeniusz
  • R. 57, 1953, z. 2 Grudziński T. Bolesław Szczodry. Zarys dziejów panowania, cz. 1
  • R. 58, 1955, z. 1 Biskup M. Tomczak A. Mapy województwa pomorskiego [...]
  • R. 58, 1955, z. 2 Gumowski M. Mennica bydgoska [...]
  • R. 59, 1956, z. 1 Namyski W. Historyczny zarys Policy [...]
  • R. 59, 1956, z. 2 Piskorska H. Organizacja władz i kancelarii m. Torunia do 1793 r.
  • R. 60, 1957, z. 1 Lechicka J. Z zagadnień oświecenia na Pomorzu
  • R. 60, 1957, z. 2 Biskup M. Rozmieszczenie własności ziemskiej woj. chełmińskiego i malborskiego w drugiej poł. XVI w.
  • R. 61, 1958, z. 1 Włodarski B. Rywalizacja o ziemie pruskie w połowie XIII w.
  • R. 61, 1959, z. 2 Glemma T. Piotr Kostka [...]
  • R. 62, 1957, z. 1 [wyd.] 1959 Grudziński T. Polityka papieża Grzegorza VII [...]
  • R. 62, 1957, z. 2 [wyd.] 1960 Gumowski M. Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV w.
  • R. 63, 1958, z. 1 [wyd.] 1960 Górski K. Starostowie malborscy [...]
  • R. 63, 1958, z. 2 [wyd.] 1960 Kolankowski Z. Zapomniany prawnik XVI w. Jan Łączyński [...]
  • R. 64, 1960, z. 1 [wyd.] 1961 Piskorska H. Inwentarz akt i zbiorów archiwalnych [...]
  • R. 64, 1959, z. 2 [wyd.] 1961 Cackowski Stefan Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVII-XVIII w. Cz. 1, Gospodarstwo chłopskie
  • R. 65, 1960, z. 1 [wyd.] 1961 Gumowski M. Dzieje mennicy toruńskiej
  • R. 65, 1960, z. 2 [wyd.] 1962 Salmonowicz S. Krystian Bogumił Steiner [...]
  • R. 66, 1961, z. 1 [wyd.] 1962 Lechicka J. Józef Wybicki [...]
  • R. 66, 1961, z. 2 [wyd.] 1962 Danilczuk Bolesław Działalność SPD i PPS zaboru pruskiego w poznańskiem w latach 1891-1914
  • R. 67, 1962, z. 1 [wyd.] 1963 Cackowski Stefan Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVII-XVIII w. Cz. 2, Gospodarstwo folwarczne i stosunki rynkowe
  • R. 67, 1962, z. 2 [wyd.] 1963 Tomczak A. Walenty Dembiński [...]
  • R. 68, 1963, z. 1 Wróblewska E. Józef Feliks Zieliński [...]
  • R. 68, 1963, z. 2 Czacharowski Antoni Uposażenie i organizacja klasztoru Norbertanek w Żukowie od XIII do połowy XV wieku
  • R. 69, 1964, z. 1 Nowak Zenon Hubert Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411
  • R. 69, 1964, z. 2 Guldon Z. Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach [...]
  • R. 69, 1964, z. 3 Tomczak A. Kancelaria biskupów wrocławskich w okresie księgi wpisów [...]
  • R. 70, 1965, z. 1 Sobociński W. Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego [...]
  • R. 70, 1965, z. 2 Kiełbicka A. Studia nad sołectwami w województwie krakowskim [...]
  • R. 70, 1965, z. 3 [wyd.] 1965 Janosz-Biskupowa Irena Rola Torunia w Związku Pruskim i wojnie trzynastoletniej w latach 1440-1466
  • R. 71, 1966, z. 1 Staszewski J. Stosunki Augusta II z Kurią Rzymską [...]
  • R. 71, 1966, z. 2 Salmonowicz S. Prawo karne oświeconego absolutyzmu [...]
  • R. 71, 1966, z. 3 Kalembka S. Towarzystwo Demokratyczne Polskie [...]
  • R. 72, 1967, z. 1 Mrozek Stanisław Stosunki społeczne w rzymskich kopalniach złota w Dacji [...]
  • R. 72, 1967, z. 2 Małłek Janusz Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542. Studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim
  • R. 72, 1967, z. 3 Gumowski M. Bibliografia numizmatyki polskiej [...]
  • R. 72, 1967, z. 3[a] Gumowski M. Bibliografia numizmatyki polskiej [...]
  • R. 73, 1968, z. 1 Guldon Z. Mapy Ziemi Dobrzyńskiej w drugiej poł. XVI w. [...]
  • R. 73, 1968, z. 2 Czacharowski Antoni Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marchię w latach 1319-1373 ze szczególnym uwzględnieniem roli możnowładztwa nowomarchijskiego
  • R. 73, 1968, z. 3 Zielińska-Melkowska Krystyna Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską pod koniec XIII w. Umowa kępińska 1282 r.
  • R. 74, 1968, z. 1 Powierski J. Stosunki polsko-pruskie do 1230 r.
  • R. 74, 1969, z. 2 Bieniak J. Wielkopolska, Kujawy, Ziemia Łęczycka i Sieradzka wobec problemu zjednoczenia [...]
  • R. 74, 1970, z. 3 Gumowski M. Herbarz patrycjatu toruńskiego
  • R. 75, 1970, z. 1 Grzegorz Maksymilian Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r.
  • R. 75, 1970, z. 2 Dąbrowski R. Przemysł spożywczy w województwie pomorskim [...]
  • R. 75, 1971, z. 3 Buława J. Walki społeczno-ustrojowe w Toruniu w I poł. XVI w.
  • R. 76, 1971, z. 1 Włodarski B. Polityczne plany Konrada I księcia mazowieckiego
 • Uwagi :
  • T. 40-41 nie ukazały się drukiem
  • Spis zawartości roczn. 1-72 zob. kat. druk.: Huppenthal J., Wydawnictwa Tow. Nauk. w Toruniu [...] Toruń 1967
  • Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Jan Opolski, książę
  • Świętopełk Wielki, ks. Pomorza Gdańskiego
  • Czechowicz, Jakub
  • Stanisław Leszczyński, król Polski
  • Kazimierz Jagiellończyk, król Polski
  • Bismarck, Otto von
  • Guldeniusz, Paweł
  • Kostka, Piotr bp
  • August II Mocny, król Polski
  • Steiner, Krystian Bogumił
  • Konrad I, książę mazowiecki
  • Krzyżacy
  • Towarzystwo Jaszczurcze
  • Towarzystwo Demokratyczne Polskie
  • Polska Partia Socjalistyczna
  • PPS zob. Polska Partia Socjalistyczna
  • SPD zob. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
  • Sozialdemokratische Partei Deutschlands
  • Norbertanki, Żuków
  • Towarzystwo Naukowe (Toruń)

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a ROCZNIKI
 • 245 a Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • 260 a Toruń b Towarzystwo Naukowe w Toruniu c 1878- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a R. 1, 1878
 • 362 a R. 2, 1880
 • 362 a R. 3, 1884
 • 362 a R. 4, 1897
 • 362 a R. 5, 1898
 • 362 a R. 6, 1899
 • 362 a R. 7, 1900
 • 362 a R. 8, 1901
 • 362 a R. 9, 1902
 • 362 a R. 10, 1903
 • 362 a R. 11, 1904
 • 362 a R. 12, 1905
 • 362 a R. 13, 1906
 • 362 a R. 14, 1907
 • 362 a R. 15, 1908
 • 362 a R. 16, 1909
 • 362 a R. 17, 1910
 • 362 a R. 18, 1911
 • 362 a R. 19, 1912
 • 362 a R. 20, 1913 b Kujot Stanisław c Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309. T. 1, Do śmierci Światopełka II
 • 362 a R. 21, 1914 b Kujot Stanisław c Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 : (ciąg dalszy)
 • 362 a R. 22, 1915 b Kujot Stanisław c Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 : (ciąg dalszy). T. 2, Od śmierci Światopełka II
 • 362 a R. 23, 1916 b Kujot Stanisław c Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 : (dokończenie)
 • 362 a R. 24-25, 1917-1918 b Kujot Stanisław c Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 : indeks i rejestr
 • 362 a R. 26-28, 1919-1921
 • 362 a R. 29-31, 1922-1924 b Kujot Stanisław c Dzieje Prus Królewskich. Cz. 2, Pomorze i Ziemia Chełmińska 1309-1380
 • 362 a R. 29-31, 1922-1924 b Kujot Stanisław c Dzieje Prus Królewskich. Cz. 2, Pomorze i Ziemia Chełmińska 1309-1380. Indeksy
 • 362 a R. 32, 1925
 • 362 a R. 33, 1926
 • 362 a R. 34, 1927
 • 362 a R. 34[a], 1928 b Tync S. c Dzieje gimnazjum toruńskiego, T. 1: Wiek XVI
 • 362 a R. 35, 1929
 • 362 a R. 36, 1930
 • 362 a R. 37, 1931 b Cichoszewska Helena c Cmentarzysko w Poczerninie [...]
 • 362 a R. 38, 1932 b Liedtke A. c Walka księcia Jana Opolskiego [...] z Krzyżakami [...]
 • 362 a R. 39, 1933 b Wałęga Stanisław c Dzieje polityczne Torunia u schyłku Rzeczypospolitej <1724-1793>
 • 362 a R. 42, 1934 b Glemma T. c Stosunki kościelne w Toruniu [...]
 • 362 a R. 43, 1936 b Nowak T. c Oblężenie Torunia w roku 1658
 • 362 a R. 44, 1939 b Gumoski M. c Pieczęcie i herby miast pomorskich
 • 362 a R. 45-50, 1940-1945 [wyd.] 1948 b Pawłowski B. c Warszawa w r. 1809
 • 362 a R. 51, 1946, z. 1 [wyd.] 1948 b Ślaski Kazimierz c Dzieje ziemi kołobrzeskiej do czasów jej germanizacji
 • 362 a R. 51, 1946, z. 2 [wyd.] 1948 b Bartkowiak M. c Towarzystwo Jaszczurcze w latach 1397-1437
 • 362 a R. 52, 1947, z. 1 [wyd.] 1948 b Osmólska-Piskorska B. c Pomorskie Towarzystwo Pomocy Naukowej [...]
 • 362 a R. 52, 1947, z. 2 [wyd.] 1948 b Chwalibińska J. c Ród Prusów w wiekach średnich [...]
 • 362 a R. 53, 1948, z. 1 b Tync c Dzieje gimnazjum toruńskiego, T. 2
 • 362 a R. 53, 1948, z. 2 [wyd.] 1949 b Zdrójkowska c "Praktyka kryminalna" Jakuba Czechowicza
 • 362 a R. 54, 1949, z. 1 [wyd.] 1950 b Matysik Stanisław c Prawo nadbrzeżne
 • 362 a R. 54, 1949, z. 2 [wyd.] 1951 b Lechicka J. c Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz wybór jego pism [...]
 • 362 a R. 55, 1950, z. 1-2 [wyd.] 1953-1959 b Koranyi K. b Koranyiowa J. c Bibliografia hist.-prawna za lata 1937-47
 • 362 a R. 56, 1951, z. 1 [wyd.] 1952 b Biskup M. c Stosunek Gdańska do Kazimierza Jagiellończyka w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466 [...]
 • 362 a R. 56, 1951, z. 2 [wyd.] 1957 b Cieślak T. c Bismarkowska ustawa antysocjalistyczna z dnia 21 października 1878
 • 362 a R. 57, 1952, z. 1 [wyd.] 1953 b Głowacki Witold Włodzimierz c Pierwszy polski słownik farmaceutyczny i jego autor - Paweł Guldeniusz
 • 362 a R. 57, 1953, z. 2 b Grudziński T. c Bolesław Szczodry. Zarys dziejów panowania, cz. 1
 • 362 a R. 58, 1955, z. 1 b Biskup M. b Tomczak A. c Mapy województwa pomorskiego [...]
 • 362 a R. 58, 1955, z. 2 b Gumowski M. c Mennica bydgoska [...]
 • 362 a R. 59, 1956, z. 1 b Namyski W. c Historyczny zarys Policy [...]
 • 362 a R. 59, 1956, z. 2 b Piskorska H. c Organizacja władz i kancelarii m. Torunia do 1793 r.
 • 362 a R. 60, 1957, z. 1 b Lechicka J. c Z zagadnień oświecenia na Pomorzu
 • 362 a R. 60, 1957, z. 2 b Biskup M. c Rozmieszczenie własności ziemskiej woj. chełmińskiego i malborskiego w drugiej poł. XVI w.
 • 362 a R. 61, 1958, z. 1 b Włodarski B. c Rywalizacja o ziemie pruskie w połowie XIII w.
 • 362 a R. 61, 1959, z. 2 b Glemma T. c Piotr Kostka [...]
 • 362 a R. 62, 1957, z. 1 [wyd.] 1959 b Grudziński T. c Polityka papieża Grzegorza VII [...]
 • 362 a R. 62, 1957, z. 2 [wyd.] 1960 b Gumowski M. c Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV w.
 • 362 a R. 63, 1958, z. 1 [wyd.] 1960 b Górski K. c Starostowie malborscy [...]
 • 362 a R. 63, 1958, z. 2 [wyd.] 1960 b Kolankowski Z. c Zapomniany prawnik XVI w. Jan Łączyński [...]
 • 362 a R. 64, 1960, z. 1 [wyd.] 1961 b Piskorska H. c Inwentarz akt i zbiorów archiwalnych [...]
 • 362 a R. 64, 1959, z. 2 [wyd.] 1961 b Cackowski Stefan c Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVII-XVIII w. Cz. 1, Gospodarstwo chłopskie
 • 362 a R. 65, 1960, z. 1 [wyd.] 1961 b Gumowski M. c Dzieje mennicy toruńskiej
 • 362 a R. 65, 1960, z. 2 [wyd.] 1962 b Salmonowicz S. c Krystian Bogumił Steiner [...]
 • 362 a R. 66, 1961, z. 1 [wyd.] 1962 b Lechicka J. c Józef Wybicki [...]
 • 362 a R. 66, 1961, z. 2 [wyd.] 1962 b Danilczuk Bolesław c Działalność SPD i PPS zaboru pruskiego w poznańskiem w latach 1891-1914
 • 362 a R. 67, 1962, z. 1 [wyd.] 1963 b Cackowski Stefan c Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVII-XVIII w. Cz. 2, Gospodarstwo folwarczne i stosunki rynkowe
 • 362 a R. 67, 1962, z. 2 [wyd.] 1963 b Tomczak A. c Walenty Dembiński [...]
 • 362 a R. 68, 1963, z. 1 b Wróblewska E. c Józef Feliks Zieliński [...]
 • 362 a R. 68, 1963, z. 2 b Czacharowski Antoni c Uposażenie i organizacja klasztoru Norbertanek w Żukowie od XIII do połowy XV wieku
 • 362 a R. 69, 1964, z. 1 b Nowak Zenon Hubert c Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411
 • 362 a R. 69, 1964, z. 2 b Guldon Z. c Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach [...]
 • 362 a R. 69, 1964, z. 3 b Tomczak A. c Kancelaria biskupów wrocławskich w okresie księgi wpisów [...]
 • 362 a R. 70, 1965, z. 1 b Sobociński W. c Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego [...]
 • 362 a R. 70, 1965, z. 2 b Kiełbicka A. c Studia nad sołectwami w województwie krakowskim [...]
 • 362 a R. 70, 1965, z. 3 [wyd.] 1965 b Janosz-Biskupowa Irena c Rola Torunia w Związku Pruskim i wojnie trzynastoletniej w latach 1440-1466
 • 362 a R. 71, 1966, z. 1 b Staszewski J. c Stosunki Augusta II z Kurią Rzymską [...]
 • 362 a R. 71, 1966, z. 2 b Salmonowicz S. c Prawo karne oświeconego absolutyzmu [...]
 • 362 a R. 71, 1966, z. 3 b Kalembka S. c Towarzystwo Demokratyczne Polskie [...]
 • 362 a R. 72, 1967, z. 1 b Mrozek Stanisław c Stosunki społeczne w rzymskich kopalniach złota w Dacji [...]
 • 362 a R. 72, 1967, z. 2 b Małłek Janusz c Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542. Studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim
 • 362 a R. 72, 1967, z. 3 b Gumowski M. c Bibliografia numizmatyki polskiej [...]
 • 362 a R. 72, 1967, z. 3[a] b Gumowski M. c Bibliografia numizmatyki polskiej [...]
 • 362 a R. 73, 1968, z. 1 b Guldon Z. c Mapy Ziemi Dobrzyńskiej w drugiej poł. XVI w. [...]
 • 362 a R. 73, 1968, z. 2 b Czacharowski Antoni c Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marchię w latach 1319-1373 ze szczególnym uwzględnieniem roli możnowładztwa nowomarchijskiego
 • 362 a R. 73, 1968, z. 3 b Zielińska-Melkowska Krystyna c Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską pod koniec XIII w. Umowa kępińska 1282 r.
 • 362 a R. 74, 1968, z. 1 b Powierski J. c Stosunki polsko-pruskie do 1230 r.
 • 362 a R. 74, 1969, z. 2 b Bieniak J. c Wielkopolska, Kujawy, Ziemia Łęczycka i Sieradzka wobec problemu zjednoczenia [...]
 • 362 a R. 74, 1970, z. 3 b Gumowski M. c Herbarz patrycjatu toruńskiego
 • 362 a R. 75, 1970, z. 1 b Grzegorz Maksymilian c Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r.
 • 362 a R. 75, 1970, z. 2 b Dąbrowski R. c Przemysł spożywczy w województwie pomorskim [...]
 • 362 a R. 75, 1971, z. 3 b Buława J. c Walki społeczno-ustrojowe w Toruniu w I poł. XVI w.
 • 362 a R. 76, 1971, z. 1 b Włodarski B. c Polityczne plany Konrada I księcia mazowieckiego
 • 500 a T. 40-41 nie ukazały się drukiem
 • 500 a Spis zawartości roczn. 1-72 zob. kat. druk.: Huppenthal J., Wydawnictwa Tow. Nauk. w Toruniu [...] Toruń 1967
 • 546 a Tekst pol.
 • 600 a Jan Opolski, książę
 • 600 a Świętopełk Wielki, ks. Pomorza Gdańskiego
 • 600 a Czechowicz, Jakub
 • 600 a Stanisław Leszczyński, król Polski
 • 600 a Kazimierz Jagiellończyk, król Polski
 • 600 a Bismarck, Otto von
 • 600 a Guldeniusz, Paweł
 • 600 a Kostka, Piotr bp
 • 600 a August II Mocny, król Polski
 • 600 a Steiner, Krystian Bogumił
 • 600 a Konrad I, książę mazowiecki
 • 610 a Krzyżacy
 • 610 a Towarzystwo Jaszczurcze
 • 610 a Towarzystwo Demokratyczne Polskie
 • 610 a Polska Partia Socjalistyczna
 • 610 a PPS zob. Polska Partia Socjalistyczna
 • 610 a SPD zob. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 • 610 a Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 • 610 a Norbertanki, Żuków
 • 651 a Poczernin
 • 651 a Toruń
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Malbork
 • 651 a Gdańsk
 • 651 a Bydgoszcz
 • 651 a Wrocław
 • 710 a Towarzystwo Naukowe (Toruń)
 • 852 j Cz 2522

Indeksy