Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2522
 • Tytuł : Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • Numeracja :
  • R. 76, 1971, z. 2 [wyd.] 1972 Ryszewski B. Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział
  • R. 76, 1972, z. 3 Bogucki A. Komes w polskich źródłach średniowiecznych
  • R. 77, 1972, z. 1 Baranowski H. Bibliografia miasta Torunia, T. 1: do roku 1971
  • R. 77, 1973, z. 2 Mrozek Stanisław Prywatne rozdawnictwa pieniędzy i żywności [...]
  • R. 77, 1974, z. 3 Janosz-Biskupowa I. Archiwum ziem pruskich
  • R. 78, 1976, z. 1 Górski K. Communitas, princeps, corona regni. Studia selecta
  • R. 78, 1977, z. 2 Dygdała J. Polityka Torunia wobec władz Rzeczypospolitej [...]
  • R. 78, 1977, z. 3 Wróblewska E. Satyra polityczna Wielkiej Emigracji
  • R. 79, 1978, z. 1 Wencel-Kalembkowa U. Działalność gen. Józefa Dwernickiego [...]
  • R. 79, 1980, z. 2 Hertel J. Imiennictwo dynastii piastowskiej [...]
  • R. 79, 1980, z. 3 Kwiatkowski S. Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności [...]
  • R. 80, 1981, z. 1 Sudziński R. Organizacja i funkcjonowanie rad narodowych [...]
  • R. 80, 1981, z. 2 Wojciechowski Mieczysław Powrót Pomorza do Polski 1918-1920
  • R. 80, 1981, z. 3 Pakulski J. Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu [...]
  • R. 81, 1982, z. 1 Maliszewski K. Jakub Kazimierz Rubinkowski [...]
  • R. 81, 1983, z. 2 Wapiński R. Życie polityczne Pomorza w latach 1920-1939
  • R. 81, 1984, z. 3 Dygdała J. Życie polityczne Prus Królewskich [...]
  • R. 82, 1985, z. 1 Kostrzak J. Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń [...]
  • R. 82, 1987, z. 2 Grzegorz M. Struktura administracyjna i własnościowa [...]
  • R. 82, 1987, z. 3 Tandecki Janusz Kancelarie toruńskich korporacji rzemieślniczych w okresie staropolskim
  • R. 83, 1988, z. 1 Poraziński J. Sejm lubelski w 1703 r. [...]
  • R. 83, 1990, z. 2 Piątkowski A. Przemiany demograficzne w miastach Prus Zachodnich [...]
  • R. 83, 1990, z. 3 Wenta J. Kierunki rozwoju rocznikarstwa [...]
  • R. 84, 1990, z. 1 Kwiatkowski Stefan Klimat religijny w diecezji pomezańskiej u schyłku XIV i w pierwszych dziesięcioleciach XV wieku
  • R. 84, 1991, z. 2 Dybaś Bogusław Sejm pacyfikacyjny w 1699 r.
  • R. 84, 1991, z. 3 Kuk L. Wielka Emigracja [...]
  • R. 85, 1992, z. 1 Wroniszewski J. Ród Rawiczów [...]
  • R. 85, 1992, z. 2
  • R. 85, 1992, z. 2 Denkiewicz-Szczepaniak E. Norwegia na drodze dylematów [...]
  • R. 85, 1992, z. 3 Wierzchosławski Szczepan Elity polskiego ruchu narodowego w Poznańskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850-1914
  • R. 86, 1994, z. 1 Wroniszewski J. Ród Rawiczów [...]
  • R. 86, 1994, z. 2 Mikulski K. Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego [...]
  • R. 86, 1995, z. 3 Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach [...]
  • R. 87, 1995, z. 1 Polak W. O Kreml i Smoleńszczyznę [...]
  • R. 87, 1996, z. 2 Baranowski H. Bibliografia miasta Torunia T. 2
  • R. 87, 1997, z. 3 Jóźwiak S. Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej [...]
  • R. 88, 1997, z. 1 Oliński Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim
  • R. 88, 1998, z. 2 Dybaś B. Fortece Rzeczypospolitej [...]
  • R. 88, 1999, z. 3 Baranowski Henryk Bibliografia miasta Torunia. T. 1 do roku 1971 [wyd.] 2
  • R. 89, 1999, z. 1 Czaja R. Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy. Cz. I: do roku 1454
  • R. 89, 2000, z. 2 Rozynkowski W. Powstanie i rozwój sieci parafialnej [...]
  • R. 89, 2001, z. 3 Mikulski K. Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy. Cz. II: 1454-1650
  • R. 90, 2001, z. 1 Piątkowski A. Kolej Tylżycko-Wystrucka w latach 1862-1884. Pierwsza prywatna inwestycja kolejowa w Prusach Wschodnich
  • R. 90, 2002, z. 2 Dygdała J. Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy. Cz. III: 1651-1793
  • R. 90, 2003, z. 3 Mycio Andrzej Zadłużenie hipoteczne i obrót nieruchomościami w Starym Mieście Toruniu w pierwszej połowie XVII wieku
  • R. 91, 2004, z. 1 Kardas Alina Elity wladzy w Toruniu w XVII wieku. Mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących
  • R. 91, 2005, z. 2 Kopiński Krzysztof Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu
  • R. 92, 2008, z. 1 Marchwińska Agnieszka Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta. Organizacja i składy osobowe
  • R. 92, 2008, z. 2 Simiński Rafał Od "solitudo" do "terra culta". Przestrzeń jako przedmiot wyobrażeń w Inflantach i Prusach od XIII do początku XV wieku
  • R. 92, 2008, z. 3 Ziemlewska Anna Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621)
  • R. 93, 2008, z. 1 Czaja Roman Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu
  • R. 93, 2009, z. 3 Dygdała Bogusław Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku
  • R. 94, 2009, z. 1 Jeziorski Paweł Artur Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych
  • R. 94, 2013, z. 2 Kardasz Cezary Rynek kredytu pieniężnego w miastach południowego pobrzeża Bałtyku w późnym średniowieczu (Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Rewel)
  • R. 95, 2015, z. 1 Kwiatkowski Krzysztof Memoria continenter historiam denotat. Bitwa pod Grunwaldem/Tannenbergiem/Žalgirisem 1410 w najnowszych badaniach
  • R. 95, 2016, z. 2 Możdżeń Julia Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku
 • Uwagi :
  • R. 93, 2008, z. 1 ; R. 94, 2013, z. 2 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
  • Tekst pol.
  • Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] Jasiński, Tomasz.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Piastowie
  • Nałęcz, ród
  • Rawicz, ród
  • Rubinkowski, Jakub Kazimierz
  • Sejm lubelski 1703
  • Cystersi
  • Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 245 a Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • 362 a R. 76, 1971, z. 2 [wyd.] 1972 b Ryszewski B. c Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział
 • 362 a R. 76, 1972, z. 3 b Bogucki A. c Komes w polskich źródłach średniowiecznych
 • 362 a R. 77, 1972, z. 1 b Baranowski H. c Bibliografia miasta Torunia, T. 1: do roku 1971
 • 362 a R. 77, 1973, z. 2 b Mrozek Stanisław c Prywatne rozdawnictwa pieniędzy i żywności [...]
 • 362 a R. 77, 1974, z. 3 b Janosz-Biskupowa I. c Archiwum ziem pruskich
 • 362 a R. 78, 1976, z. 1 b Górski K. c Communitas, princeps, corona regni. Studia selecta
 • 362 a R. 78, 1977, z. 2 b Dygdała J. c Polityka Torunia wobec władz Rzeczypospolitej [...]
 • 362 a R. 78, 1977, z. 3 b Wróblewska E. c Satyra polityczna Wielkiej Emigracji
 • 362 a R. 79, 1978, z. 1 b Wencel-Kalembkowa U. c Działalność gen. Józefa Dwernickiego [...]
 • 362 a R. 79, 1980, z. 2 b Hertel J. c Imiennictwo dynastii piastowskiej [...]
 • 362 a R. 79, 1980, z. 3 b Kwiatkowski S. c Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności [...]
 • 362 a R. 80, 1981, z. 1 b Sudziński R. c Organizacja i funkcjonowanie rad narodowych [...]
 • 362 a R. 80, 1981, z. 2 b Wojciechowski Mieczysław c Powrót Pomorza do Polski 1918-1920
 • 362 a R. 80, 1981, z. 3 b Pakulski J. c Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu [...]
 • 362 a R. 81, 1982, z. 1 b Maliszewski K. c Jakub Kazimierz Rubinkowski [...]
 • 362 a R. 81, 1983, z. 2 b Wapiński R. c Życie polityczne Pomorza w latach 1920-1939
 • 362 a R. 81, 1984, z. 3 b Dygdała J. c Życie polityczne Prus Królewskich [...]
 • 362 a R. 82, 1985, z. 1 b Kostrzak J. c Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń [...]
 • 362 a R. 82, 1987, z. 2 b Grzegorz M. c Struktura administracyjna i własnościowa [...]
 • 362 a R. 82, 1987, z. 3 b Tandecki Janusz c Kancelarie toruńskich korporacji rzemieślniczych w okresie staropolskim
 • 362 a R. 83, 1988, z. 1 b Poraziński J. c Sejm lubelski w 1703 r. [...]
 • 362 a R. 83, 1990, z. 2 b Piątkowski A. c Przemiany demograficzne w miastach Prus Zachodnich [...]
 • 362 a R. 83, 1990, z. 3 b Wenta J. c Kierunki rozwoju rocznikarstwa [...]
 • 362 a R. 84, 1990, z. 1 b Kwiatkowski Stefan c Klimat religijny w diecezji pomezańskiej u schyłku XIV i w pierwszych dziesięcioleciach XV wieku
 • 362 a R. 84, 1991, z. 2 b Dybaś Bogusław c Sejm pacyfikacyjny w 1699 r.
 • 362 a R. 84, 1991, z. 3 b Kuk L. c Wielka Emigracja [...]
 • 362 a R. 85, 1992, z. 1 b Wroniszewski J. c Ród Rawiczów [...]
 • 362 a R. 85, 1992, z. 2
 • 362 a R. 85, 1992, z. 2 b Denkiewicz-Szczepaniak E. c Norwegia na drodze dylematów [...]
 • 362 a R. 85, 1992, z. 3 b Wierzchosławski Szczepan c Elity polskiego ruchu narodowego w Poznańskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850-1914
 • 362 a R. 86, 1994, z. 1 b Wroniszewski J. c Ród Rawiczów [...]
 • 362 a R. 86, 1994, z. 2 b Mikulski K. c Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego [...]
 • 362 a R. 86, 1995, z. 3 c Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach [...]
 • 362 a R. 87, 1995, z. 1 b Polak W. c O Kreml i Smoleńszczyznę [...]
 • 362 a R. 87, 1996, z. 2 b Baranowski H. c Bibliografia miasta Torunia T. 2
 • 362 a R. 87, 1997, z. 3 b Jóźwiak S. c Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej [...]
 • 362 a R. 88, 1997, z. 1 b Oliński c Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim
 • 362 a R. 88, 1998, z. 2 b Dybaś B. c Fortece Rzeczypospolitej [...]
 • 362 a R. 88, 1999, z. 3 b Baranowski Henryk c Bibliografia miasta Torunia. T. 1 do roku 1971 [wyd.] 2
 • 362 a R. 89, 1999, z. 1 b Czaja R. c Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy. Cz. I: do roku 1454
 • 362 a R. 89, 2000, z. 2 b Rozynkowski W. c Powstanie i rozwój sieci parafialnej [...]
 • 362 a R. 89, 2001, z. 3 b Mikulski K. c Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy. Cz. II: 1454-1650
 • 362 a R. 90, 2001, z. 1 b Piątkowski A. c Kolej Tylżycko-Wystrucka w latach 1862-1884. Pierwsza prywatna inwestycja kolejowa w Prusach Wschodnich
 • 362 a R. 90, 2002, z. 2 b Dygdała J. c Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy. Cz. III: 1651-1793
 • 362 a R. 90, 2003, z. 3 b Mycio Andrzej c Zadłużenie hipoteczne i obrót nieruchomościami w Starym Mieście Toruniu w pierwszej połowie XVII wieku
 • 362 a R. 91, 2004, z. 1 b Kardas Alina c Elity wladzy w Toruniu w XVII wieku. Mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących
 • 362 a R. 91, 2005, z. 2 b Kopiński Krzysztof c Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu
 • 362 a R. 92, 2008, z. 1 b Marchwińska Agnieszka c Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta. Organizacja i składy osobowe
 • 362 a R. 92, 2008, z. 2 b Simiński Rafał c Od "solitudo" do "terra culta". Przestrzeń jako przedmiot wyobrażeń w Inflantach i Prusach od XIII do początku XV wieku
 • 362 a R. 92, 2008, z. 3 b Ziemlewska Anna c Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621)
 • 362 a R. 93, 2008, z. 1 b Czaja Roman c Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu
 • 362 a R. 93, 2009, z. 3 b Dygdała Bogusław c Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku
 • 362 a R. 94, 2009, z. 1 b Jeziorski Paweł Artur c Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych
 • 362 a R. 94, 2013, z. 2 b Kardasz Cezary c Rynek kredytu pieniężnego w miastach południowego pobrzeża Bałtyku w późnym średniowieczu (Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Rewel)
 • 362 a R. 95, 2015, z. 1 b Kwiatkowski Krzysztof c Memoria continenter historiam denotat. Bitwa pod Grunwaldem/Tannenbergiem/Žalgirisem 1410 w najnowszych badaniach
 • 362 a R. 95, 2016, z. 2 b Możdżeń Julia c Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku
 • 500 a R. 93, 2008, z. 1 ; R. 94, 2013, z. 2 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
 • 546 a Tekst pol.
 • 561 a Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] w Jasiński, Tomasz.
 • 600 a Piastowie
 • 600 a Nałęcz, ród
 • 600 a Rawicz, ród
 • 600 a Rubinkowski, Jakub Kazimierz
 • 610 a Sejm lubelski 1703
 • 610 a Cystersi
 • 650 a Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie)
 • 651 a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
 • 852 j Cz 2522

Indeksy