Rozpravy Československe Akademie Věd

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 21686
 • Tytuł : Rozpravy Československe Akademie Věd
 • Redaktor : Rada Společenskych Věd
 • Numeracja :
  • Roč. 74, Seš. 3, 1964 Otahalova L. Přispěvek k narodně osvobozeneckemu [...]
  • Roč. 74, Seš. 4, 1964 Nikl M. Studie o statně monopolnim kapitalismu [...]
  • Roč. 74, Seš. 5, 1964 Weinberger O. Philosopische studien zur logik [...]
  • Roč. 74, Seš. 6, 1964 Minař J. Voltaire v naši společnosti a literatuře
  • Roč. 74, Seš. 7, 1964 Cuřin F. Historicky v~'voj označovani rodiny [...]
  • Roč. 74, Seš. 8, 1964 Shaki M. study on nominal compounds in neo-Persian
  • Roč. 74, Seš. 9, 1964 Šmelhaus V. Kapitoly z dějin předhusitskeho zemědělstvi
  • Roč. 74, Seš. 10, 1964 Hrabeč V. Polvětne vazby a kondenzace "druheho sděleni" [...]
  • Roč. 74, Seš. 11, 1964 Kudělka M. Spor Gelasia Drobnera o Hajkovu kroniku
  • Roč. 74, Seš. 12, 1964 Dohnal B. Genese tvaru [...]
  • Roč. 74, Seš. 13, 1964 Mleziva M. O trojhodnotove logice [...]
  • Roč. 74, Seš. 14, 1964 Kejř J. Stat, cirkev a společnost v disputacich na pražske universitě [...]
  • Roč. 74, Seš. 15, 1964 Kutnar F. Počatky hromadneho vystěhovalectvi z Čech [...]
  • Roč. 74, Seš. 16, 1964 Hajniš K. Antropologick~y v~'zkum pohřebiště [...]
  • Roč. 74, Seš. 17, 1964 Kyrašek J. Synkriticka metoda v dile J.A. Komenskeho
  • Roč. 74, Seš. 18, 1964 Skolka J. Agregace v bilanci meziodvětvovych vztahů
  • Roč. 74, Seš. 19, 1964 Fišer J. Původ čtvrte podstavy v atomistickem učeni Epikurovy [...]
  • Roč. 75, Seš. 1, 1965 Šestak M. Revolučni spoluprace E. Kvaternika s J. V. Fričem [...]
  • Roč. 75, Seš. 2, 1965 Meznik J. Venkovske statky pražskych měštanů [...]
  • Roč. 75, Seš. 3, 1965 Horska-Vrova P. Česky průmysl a tzv. druha průmyslova revoluce
  • Roč. 75, Seš. 4, 1965 Syřištova E. Možnosti ameze psychoterapie schizofrenniho [...]
  • Roč. 75, Seš. 5, 1965 Weinberger O. Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrund...
  • Roč. 75, Seš. 6, 1965 Zatovkaňuk M. Neosobni predikativa a utvary přibuzne [...]
  • Roč. 75, Seš. 7, 1965 Zimova B. Vorařsky slang pražskeho Podskali
  • Roč. 75, Seš. 8, 1965 Materna P. Operative Auffassung der Methode [...]
  • Roč. 75, Seš. 9, 1965 Zvada J. Vyloučeni francouzskych komunistů [...]
  • Roč. 75, Seš. 10, 1965 Korda B. Rozmistěni vuroby z hlediska dopravy
  • Roč. 75, Seš. 11, 1965 Lipa J. Cikanština v jazykovem prostředi slovenskem a českem
  • Roč. 75, Seš. 12, 1965 Hostička V. Spoluprace Čechů a haličskych Ukrajinců [...]
  • Roč. 75, Seš. 13, 1965 Bukaček J. Vrchlicky a Dante
  • Roč. 75, Seš. 14, 1965 Nezkusil J. Odpovědnost za spekulaci podle čs. socialistickeho tresniho prava
  • Roč. 75, Seš. 15, 1965 Čižkovska V. Občanskopravni vztahy [...]
  • Roč. 76, Seš. 1, 1966 Kotaskova Z. Vliv motivace na překonani funkčni vazanosti
  • Roč. 76, Seš. 2, 1966 R~5užička L. Umrtnost a pǐčiny smrti obyvatelstva [...]
  • Roč. 76, Seš. 3, 1966 Koralkova K. Vytvařeni systemu dvoustrannych spojeneckych [...]
  • Roč. 76, Seš. 4, 1966 Jechova H. Basnick~y obraz v dilech Julia Słowackeho
  • Roč. 76, Seš. 5, 1966 Risinger K. Harmonicke funkce a značky
  • Roč. 76, Seš. 6, 1966 Severova M. Zavislost vykonů člověka na motivaci
  • Roč. 76, Seš. 7, 1966 Konečny Č. Narodni platebni bilance [...]
  • Roč. 76, Seš. 8, 1966 Tešitelova M. O morfologicke homonymii v češtině
  • Roč. 76, Seš. 9, 1966 Hanakova H. Stloukal M. Staroslovanske pohřebište v Josefove
  • Roč. 76, Seš. 10, 1966 Karnik Z. Prvni pokusy o založeni komunisticke strany [...]
  • Roč. 76, Seš. 11, 1966 Sereghyova J. Obchodni metody jako nastroj neokolonialismu
  • Roč. 76, Seš. 12, 1966 Bartošek M. ~5Rimske pravo a socialistika společnost
  • Roč. 76, Seš. 13, 1966 Mleziva M. Über das Enthaltensein des klassischen Aussagenkalküls [...]
  • Roč. 76, Seš. 14, 1966 Polidar V. Bezhotovostni peněžni obrat [...]
  • Roč. 76, Seš. 15, 1966 Adamec P. Porjadok slov v sovremennom russkom jazyke
  • Roč. 76, Seš. 16, 1966 Hrala M. Sovětska satiricka proza [...]
  • Roč. 77, Seš. 1, 1967 Janota P. Personal characteristics of Speech
  • Roč. 77, Seš. 2, 1967 Neustupny E. K počatkům patriarchatu ve stredni Evropě
  • Roč. 77, Seš. 3, 1967 Šmahel F. Pražske universitni studentstvo v předrevolučnim obdobi 1399-1419
  • Roč. 77, Seš. 4, 1967 Otazky struktury a koncepce marxisticke filosofie v CSSR
  • Roč. 77, Seš. 5, 1967 Grospič J. Jičinsky Z. Statopravni uspořadani uztahů českeho a slovenskeho naroda [...]
  • Roč. 77, Seš. 6, 1967 Franěk R. Některe problemy socialniho postaveni rolnictva v Čechach
  • Roč. 77, Seš. 7, 1967 Kodedova O. Postaveni zemědělskeho proletariatu v Čechach [...]
  • Roč. 77, Seš. 8, 1967 Kyrašek J. Vyvoj pedagogicke soustavy Jana Amosa Komenskeho
  • Roč. 77, Seš. 9, 1967 Tauber A. Vertikalni kooperace a integrace v zemědělstvi
  • Roč. 77, Seš. 10, 1967 Vasek A. Jazykove vlivy karpatske salašnicke kolonizace na Moravě [...]
  • Roč. 77, Seš. 11, 1967 Křižek J. ~5Rijnova revoluce a česka společnost
  • Roč. 77, Seš. 12, 1967 Gabriel F. Obchod se soli v Čechach [...]
  • Roč. 77, Seš. 13, 1967 Švejnar Z. Zahranični kapital, pomoc a ekonomicky růst rozvojovych zemi
  • Roč. 77, Seš. 14, 1967 Borovičkova B. Malač V. Spectral analysis of Czech sound combinations [...]
  • Roč. 77, Seš. 15, 1967 Sirovatka O. Česka lidova slovesnost a jeji mezinarodni vztahy
  • Roč. 77, Seš. 16, 1967 Nechutova J. Misto Mikulaše z Draždan v ranem reformačnim myšleni [...]
  • Roč. 77, Seš. 17, 1967 Sakařova-Mala A. Jachymovska mincovna [...
  • Roč. 77, Seš. 18, 1967 Pařizek V. Pedagogicke problemy vzdělavacich soustav
  • Roč. 78, Seš. 1, 1968 Červenka Z. Organisation of African Unity and its Charter
  • Roč. 78, Seš. 2, 1968 Nikolskij S.V. Myšlenka a obraz ve Wolkrově poezii z let 1920-21
  • Roč. 78, Seš. 3, 1968 Leppin Z. O některych otevřenych problemech marxisticke axiologie
  • Roč. 78, Seš. 4, 1968 Eisler P. Vyvoj terciarni sfery a ekonomicky růst v USA
  • Roč. 78, Seš. 5, 1968 Čižkovska V. Pravni formy uspokojovani bytovych potřeb v USA
  • Roč. 78, Seš. 6, 1968 Bukaček J. Vrchlickeho překlady z Danta
  • Roč. 78, Seš. 7, 1968 Minař J. Francouzsky roman od klasicismu do osvicenstvi [...]
  • Roč. 78, Seš. 8, 1968 Nedvěd J. Cesta ke sloučeni socialni demokracie s komunistickou stranou v roce 1948
  • Roč. 78, Seš. 9, 1968 Pokorny P. Počatky gnose
  • Roč. 78, Seš. 10, 1968 Frejka T. Narodohospodařska odvětvi a pracovni sily
  • Roč. 78, Seš. 11, 1968 Houser J. Vyvoj socialni spravy za předmnichovske republiky
  • Roč. 78, Seš. 12, 1968 Štěpan J. Skončeni připravn~eho řizeni podle trestniho řadu ČSSR
  • Roč. 78, Seš. 13, 1968 Kautman F. F.X. Šalda a F.M. Dostojevskij
  • Roč. 79, Seš. 1, 1969 Blucha J. Kvalifikace jako sociologicka kategorie
  • Roč. 79, Seš. 2, 1969 Havlinova-Horvathova M. Co je osobnost?
  • Roč. 79, Seš. 3, 1969 Mervart J. Cenova politika a tržni mechanismus
  • Roč. 79, Seš. 4, 1969 Forst V. Martin Kukučin a cesti realiste [...]
  • Roč. 79, Seš. 5, 1969 Sereghyova J. Model řizeni a problemy v oblasti mezinar ekonom. vztahů
  • Roč. 79, Seš. 6, 1969 Lantova L. Hledani hodnot [...]
  • Roč. 79, Seš. 7, 1969 Kunz O. Společne pravni zasay mezinarodnich smluv [...]
  • Roč. 79, Seš. 8, 1969 Fischer J.L. Case of Socrates
 • Hasła przedmiotowe :
  • Komensky Jan Amos
  • Słowacki Juliusz
  • Dobner Job Felix, pijar
  • Hajek Vaclav z Libočan
  • Epicurus
  • Frič Josef Vaclav
  • Kvaternik Evžen
  • Vrchlicky Jaroslav
  • Dante Alighieri
  • Josefov u Hodonina
  • Nikolaus von Dresden
  • Šalda Xaver František
  • Dostoevskij Fedor Michajlovič
  • Bencur Matěj
  • Voltaire François-Marie Arouet, de
  • Socrates
  • Organizacja Jedności Afrykańskiej

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a Rozpravy
 • 245 $a Rozpravy Československe Akademie Věd $c Rada Společenskych Věd
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 3, 1964 $b Otahalova L. $c Přispěvek k narodně osvobozeneckemu [...]
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 4, 1964 $b Nikl M. $c Studie o statně monopolnim kapitalismu [...]
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 5, 1964 $b Weinberger O. $c Philosopische studien zur logik [...]
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 6, 1964 $b Minař J. $c Voltaire v naši společnosti a literatuře
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 7, 1964 $b Cuřin F. $c Historicky v~'voj označovani rodiny [...]
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 8, 1964 $b Shaki M. $c A ||study on nominal compounds in neo-Persian
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 9, 1964 $b Šmelhaus V. $c Kapitoly z dějin předhusitskeho zemědělstvi
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 10, 1964 $b Hrabeč V. $c Polvětne vazby a kondenzace "druheho sděleni" [...]
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 11, 1964 $b Kudělka M. $c Spor Gelasia Drobnera o Hajkovu kroniku
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 12, 1964 $b Dohnal B. $c Genese tvaru [...]
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 13, 1964 $b Mleziva M. $c O trojhodnotove logice [...]
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 14, 1964 $b Kejř J. $c Stat, cirkev a společnost v disputacich na pražske universitě [...]
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 15, 1964 $b Kutnar F. $c Počatky hromadneho vystěhovalectvi z Čech [...]
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 16, 1964 $b Hajniš K. $c Antropologick~y v~'zkum pohřebiště [...]
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 17, 1964 $b Kyrašek J. $c Synkriticka metoda v dile J.A. Komenskeho
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 18, 1964 $b Skolka J. $c Agregace v bilanci meziodvětvovych vztahů
 • 362 $a Roč. 74, Seš. 19, 1964 $b Fišer J. $c Původ čtvrte podstavy v atomistickem učeni Epikurovy [...]
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 1, 1965 $b Šestak M. $c Revolučni spoluprace E. Kvaternika s J. V. Fričem [...]
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 2, 1965 $b Meznik J. $c Venkovske statky pražskych měštanů [...]
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 3, 1965 $b Horska-Vrova P. $c Česky průmysl a tzv. druha průmyslova revoluce
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 4, 1965 $b Syřištova E. $c Možnosti ameze psychoterapie schizofrenniho [...]
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 5, 1965 $b Weinberger O. $c Der ||Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrund...
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 6, 1965 $b Zatovkaňuk M. $c Neosobni predikativa a utvary přibuzne [...]
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 7, 1965 $b Zimova B. $c Vorařsky slang pražskeho Podskali
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 8, 1965 $b Materna P. $c Operative Auffassung der Methode [...]
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 9, 1965 $b Zvada J. $c Vyloučeni francouzskych komunistů [...]
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 10, 1965 $b Korda B. $c Rozmistěni vuroby z hlediska dopravy
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 11, 1965 $b Lipa J. $c Cikanština v jazykovem prostředi slovenskem a českem
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 12, 1965 $b Hostička V. $c Spoluprace Čechů a haličskych Ukrajinců [...]
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 13, 1965 $b Bukaček J. $c Vrchlicky a Dante
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 14, 1965 $b Nezkusil J. $c Odpovědnost za spekulaci podle čs. socialistickeho tresniho prava
 • 362 $a Roč. 75, Seš. 15, 1965 $b Čižkovska V. $c Občanskopravni vztahy [...]
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 1, 1966 $b Kotaskova Z. $c Vliv motivace na překonani funkčni vazanosti
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 2, 1966 $b R~5užička L. $c Umrtnost a pǐčiny smrti obyvatelstva [...]
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 3, 1966 $b Koralkova K. $c Vytvařeni systemu dvoustrannych spojeneckych [...]
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 4, 1966 $b Jechova H. $c Basnick~y obraz v dilech Julia Słowackeho
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 5, 1966 $b Risinger K. $c Harmonicke funkce a značky
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 6, 1966 $b Severova M. $c Zavislost vykonů člověka na motivaci
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 7, 1966 $b Konečny Č. $c Narodni platebni bilance [...]
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 8, 1966 $b Tešitelova M. $c O morfologicke homonymii v češtině
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 9, 1966 $b Hanakova H. $b Stloukal M. $c Staroslovanske pohřebište v Josefove
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 10, 1966 $b Karnik Z. $c Prvni pokusy o založeni komunisticke strany [...]
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 11, 1966 $b Sereghyova J. $c Obchodni metody jako nastroj neokolonialismu
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 12, 1966 $b Bartošek M. $c ~5Rimske pravo a socialistika společnost
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 13, 1966 $b Mleziva M. $c Über das Enthaltensein des klassischen Aussagenkalküls [...]
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 14, 1966 $b Polidar V. $c Bezhotovostni peněžni obrat [...]
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 15, 1966 $b Adamec P. $c Porjadok slov v sovremennom russkom jazyke
 • 362 $a Roč. 76, Seš. 16, 1966 $b Hrala M. $c Sovětska satiricka proza [...]
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 1, 1967 $b Janota P. $c Personal characteristics of Speech
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 2, 1967 $b Neustupny E. $c K počatkům patriarchatu ve stredni Evropě
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 3, 1967 $b Šmahel F. $c Pražske universitni studentstvo v předrevolučnim obdobi 1399-1419
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 4, 1967 $c Otazky struktury a koncepce marxisticke filosofie v CSSR
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 5, 1967 $b Grospič J. $b Jičinsky Z. $c Statopravni uspořadani uztahů českeho a slovenskeho naroda [...]
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 6, 1967 $b Franěk R. $c Některe problemy socialniho postaveni rolnictva v Čechach
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 7, 1967 $b Kodedova O. $c Postaveni zemědělskeho proletariatu v Čechach [...]
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 8, 1967 $b Kyrašek J. $c Vyvoj pedagogicke soustavy Jana Amosa Komenskeho
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 9, 1967 $b Tauber A. $c Vertikalni kooperace a integrace v zemědělstvi
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 10, 1967 $b Vasek A. $c Jazykove vlivy karpatske salašnicke kolonizace na Moravě [...]
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 11, 1967 $b Křižek J. $c ~5Rijnova revoluce a česka společnost
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 12, 1967 $b Gabriel F. $c Obchod se soli v Čechach [...]
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 13, 1967 $b Švejnar Z. $c Zahranični kapital, pomoc a ekonomicky růst rozvojovych zemi
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 14, 1967 $b Borovičkova B. $b Malač V. $c The ||Spectral analysis of Czech sound combinations [...]
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 15, 1967 $b Sirovatka O. $c Česka lidova slovesnost a jeji mezinarodni vztahy
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 16, 1967 $b Nechutova J. $c Misto Mikulaše z Draždan v ranem reformačnim myšleni [...]
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 17, 1967 $b Sakařova-Mala A. $c Jachymovska mincovna [...
 • 362 $a Roč. 77, Seš. 18, 1967 $b Pařizek V. $c Pedagogicke problemy vzdělavacich soustav
 • 362 $a Roč. 78, Seš. 1, 1968 $b Červenka Z. $c The ||Organisation of African Unity and its Charter
 • 362 $a Roč. 78, Seš. 2, 1968 $b Nikolskij S.V. $c Myšlenka a obraz ve Wolkrově poezii z let 1920-21
 • 362 $a Roč. 78, Seš. 3, 1968 $b Leppin Z. $c O některych otevřenych problemech marxisticke axiologie
 • 362 $a Roč. 78, Seš. 4, 1968 $b Eisler P. $c Vyvoj terciarni sfery a ekonomicky růst v USA
 • 362 $a Roč. 78, Seš. 5, 1968 $b Čižkovska V. $c Pravni formy uspokojovani bytovych potřeb v USA
 • 362 $a Roč. 78, Seš. 6, 1968 $b Bukaček J. $c Vrchlickeho překlady z Danta
 • 362 $a Roč. 78, Seš. 7, 1968 $b Minař J. $c Francouzsky roman od klasicismu do osvicenstvi [...]
 • 362 $a Roč. 78, Seš. 8, 1968 $b Nedvěd J. $c Cesta ke sloučeni socialni demokracie s komunistickou stranou v roce 1948
 • 362 $a Roč. 78, Seš. 9, 1968 $b Pokorny P. $c Počatky gnose
 • 362 $a Roč. 78, Seš. 10, 1968 $b Frejka T. $c Narodohospodařska odvětvi a pracovni sily
 • 362 $a Roč. 78, Seš. 11, 1968 $b Houser J. $c Vyvoj socialni spravy za předmnichovske republiky
 • 362 $a Roč. 78, Seš. 12, 1968 $b Štěpan J. $c Skončeni připravn~eho řizeni podle trestniho řadu ČSSR
 • 362 $a Roč. 78, Seš. 13, 1968 $b Kautman F. $c F.X. Šalda a F.M. Dostojevskij
 • 362 $a Roč. 79, Seš. 1, 1969 $b Blucha J. $c Kvalifikace jako sociologicka kategorie
 • 362 $a Roč. 79, Seš. 2, 1969 $b Havlinova-Horvathova M. $c Co je osobnost?
 • 362 $a Roč. 79, Seš. 3, 1969 $b Mervart J. $c Cenova politika a tržni mechanismus
 • 362 $a Roč. 79, Seš. 4, 1969 $b Forst V. $c Martin Kukučin a cesti realiste [...]
 • 362 $a Roč. 79, Seš. 5, 1969 $b Sereghyova J. $c Model řizeni a problemy v oblasti mezinar ekonom. vztahů
 • 362 $a Roč. 79, Seš. 6, 1969 $b Lantova L. $c Hledani hodnot [...]
 • 362 $a Roč. 79, Seš. 7, 1969 $b Kunz O. $c Společne pravni zasay mezinarodnich smluv [...]
 • 362 $a Roč. 79, Seš. 8, 1969 $b Fischer J.L. $c The ||Case of Socrates
 • 600 $a Komensky Jan Amos
 • 600 $a Słowacki Juliusz
 • 600 $a Dobner Job Felix, pijar
 • 600 $a Hajek Vaclav z Libočan
 • 600 $a Epicurus
 • 600 $a Frič Josef Vaclav
 • 600 $a Kvaternik Evžen
 • 600 $a Vrchlicky Jaroslav
 • 600 $a Dante Alighieri
 • 600 $a Josefov u Hodonina
 • 600 $a Nikolaus von Dresden
 • 600 $a Šalda Xaver František
 • 600 $a Dostoevskij Fedor Michajlovič
 • 600 $a Bencur Matěj
 • 600 $a Voltaire François-Marie Arouet, de
 • 600 $a Socrates
 • 610 $a Organizacja Jedności Afrykańskiej
 • 651 $a Praga
 • 651 $a Jachymov
 • 852 $j Cz 21686

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 21686/1964
 • Sygnatura: Cz 21686/1965
 • Sygnatura: Cz 21686/1966
 • Sygnatura: Cz 21686/1967
 • Sygnatura: Cz 21686/1968
 • Sygnatura: Cz 21686/1969