Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22113
 • Tytuł : Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
 • Wydawca : Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • Miejsce wydania : [Warszawa] Polska
 • Data wydania : 1921-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, z. 1, 1921 Arnold S. Władztwo biskupie na grodzie wolborskim
  • T. 3, z. 1, 1923 Minkowska A. Organizacja spiskowa 1848 roku [...]
  • T. 5, z. 1, 1925 Manteuffel T. Polityka unifikacyjna Chlotara II
  • T. 5, z. 2, 1926 Leśniewski C. Stanisław Staszic, jego życie i ideologia
  • T. 6, z. 1, 1927 Michałowiczowa S. Program społeczno-polityczny Kościoła frankońskiego
  • T. 6, z. 2, 1929 Manteuffel T. Centralne władze oświatowe Królestwa Kongresowego
  • T. 7, z. 1, 1927 Karwasińska J. Sąsiedztwo kujawsko-krzyżackie 1235-1343
  • T. 7, z. 2, 1929 Przelaskowski R. Sejm warszawski roku 1825
  • T. 7, z. 3, 1929 Kormanowa Ż. Bracia Polscy 1560-1570
  • T. 8, 1930 Halecki O. empereur de Byzance a Rome [...]
  • T. 9, z. 1, 1930 Manteuffel T. Teoria ustroju feudalnego [...]
  • T. 9, z. 2, 1930 Natanson-Leski J. Epoka Stefana Batorego [...]
  • T. 10, z. 1, 1931 Boss E. Sprawa robotnicza w Królestwie Polskim [...] 1831-1855
  • T. 10, z. 2, 1932 Ajzen M. Polityka gospodarcza Lubeckiego
  • T. 11, z. 1, 1932 Moszczeńska W. Arystokracja w państwie Franków za dynastii Merowingów [...]
  • T. 11, z. 2, 1933 Pohoska H. "Rewolucja szkolna" we Francji 1762-1772
  • T. 13, z. 1, 1934 Widerszal L. Sprawy kaukaskie w polityce [...]
  • T. 13, z. 2, 1934 Russjan L. Polacy i sprawa polska na Węgrzech [...]
  • T. 14, z. 1, 1935 Kieniewicz S. Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskiem 1848 r.
  • T. 14, z. 2, 1935 Dembińska A. Polityczna walka o egzekucję dóbr królewskich [...]
  • T. 15, z. 2, 1935 Małowist M. Handel zagraniczny Sztokholmu [...]
  • T. 16, z. 1, 1935 Jabloński H. Sąd Kryminalny Wojskowy w roku 1794
  • T. 16, z. 2, 1936 Manteufflowa M. J.K. Szaniawski. Ideologia i działalność
  • T. 16, z. 3, 1936 Morawski K. Gioberti. Myśl i działania polityczne
  • T. 17, z. 2, 1937 Rudzka W. Karol Majewski w latach 1859-1864
  • T. 17, z. 3, 1937 Serejski M.H. Idea jedności Karolińskiej [...]
  • T. 18, z. 1, 1937 Morawski K. Polacy i sprawa polska w dziejach Italii [...]
  • T. 18, z. 2, 1937 Widerszal L. Bułgarski ruch narodowy 1856-1872
  • T. 19, z. 1, 1937 Łapiński A. Zygmunt Stary a kościół prawosławny
  • T. 19, z. 2, 1938 Herbst St. Wojna inflancka 1600-1602
  • T. 20, z. 1, 1937 Hartleb K. Jan Zambocki, dworzanin [...]
  • T. 20, z. 2, 1937 Wilder J.A. Traktat handlowy polsko-pruski z roku 1775
  • T. 21, z. 2, 1938 Gieysztor A. Władza Karola Wielkiego w opinii współczesnej
  • T. 23, 1948 Handelsman M. Adam Czartoryski, T. 1
  • T. 24, 1949 Handelsman M. Adam Czartoryski, T. 2
  • T. 25, 1950 Handelsman M. Adam Czartoryski, T. 3, cz. 1-2
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Staszic, Stanisław
  • Chlotar II, król Franków
  • Kazimierz Wielki, król Polski
  • Władysław Jagiellończyk, król Polski
  • Stefan Batory, król Polski
  • Florian, św.
  • Wiśniowiecki, Jeremi
  • Gioberti, Vincenzo
  • Karolingowie
  • Lubecki, Franciszek Ksawery Drucki-
  • Majewski, Karol
  • Szaniawski, Józef Kalasanty
  • Zygmunt I Stary, król Polski
  • Zambocki, Jan
  • Karol Wielki, król Franków
  • Czartoryski, Adam
  • Towarzystwo Naukowe Warszawskie
  • Krzyżacy
  • powstanie 1848 poznańskie
  • powstanie 1794 kościuszkowskie
  • Towarzystwo Naukowe Warszawskie

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a ROZPRAWY
 • 245 $a Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
 • 260 $a Warszawa [i in.] ||[Warszawa] $b Towarzystwo Naukowe Warszawskie $c 1921- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a T. 1, z. 1, 1921 $b Arnold S. $c Władztwo biskupie na grodzie wolborskim
 • 362 $a T. 3, z. 1, 1923 $b Minkowska A. $c Organizacja spiskowa 1848 roku [...]
 • 362 $a T. 5, z. 1, 1925 $b Manteuffel T. $c Polityka unifikacyjna Chlotara II
 • 362 $a T. 5, z. 2, 1926 $b Leśniewski C. $c Stanisław Staszic, jego życie i ideologia
 • 362 $a T. 6, z. 1, 1927 $b Michałowiczowa S. $c Program społeczno-polityczny Kościoła frankońskiego
 • 362 $a T. 6, z. 2, 1929 $b Manteuffel T. $c Centralne władze oświatowe Królestwa Kongresowego
 • 362 $a T. 7, z. 1, 1927 $b Karwasińska J. $c Sąsiedztwo kujawsko-krzyżackie 1235-1343
 • 362 $a T. 7, z. 2, 1929 $b Przelaskowski R. $c Sejm warszawski roku 1825
 • 362 $a T. 7, z. 3, 1929 $b Kormanowa Ż. $c Bracia Polscy 1560-1570
 • 362 $a T. 8, 1930 $b Halecki O. $c Un ||empereur de Byzance a Rome [...]
 • 362 $a T. 9, z. 1, 1930 $b Manteuffel T. $c Teoria ustroju feudalnego [...]
 • 362 $a T. 9, z. 2, 1930 $b Natanson-Leski J. $c Epoka Stefana Batorego [...]
 • 362 $a T. 10, z. 1, 1931 $b Boss E. $c Sprawa robotnicza w Królestwie Polskim [...] 1831-1855
 • 362 $a T. 10, z. 2, 1932 $b Ajzen M. $c Polityka gospodarcza Lubeckiego
 • 362 $a T. 11, z. 1, 1932 $b Moszczeńska W. $c Arystokracja w państwie Franków za dynastii Merowingów [...]
 • 362 $a T. 11, z. 2, 1933 $b Pohoska H. $c "Rewolucja szkolna" we Francji 1762-1772
 • 362 $a T. 13, z. 1, 1934 $b Widerszal L. $c Sprawy kaukaskie w polityce [...]
 • 362 $a T. 13, z. 2, 1934 $b Russjan L. $c Polacy i sprawa polska na Węgrzech [...]
 • 362 $a T. 14, z. 1, 1935 $b Kieniewicz S. $c Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskiem 1848 r.
 • 362 $a T. 14, z. 2, 1935 $b Dembińska A. $c Polityczna walka o egzekucję dóbr królewskich [...]
 • 362 $a T. 15, z. 2, 1935 $b Małowist M. $c Handel zagraniczny Sztokholmu [...]
 • 362 $a T. 16, z. 1, 1935 $b Jabloński H. $c Sąd Kryminalny Wojskowy w roku 1794
 • 362 $a T. 16, z. 2, 1936 $b Manteufflowa M. $c J.K. Szaniawski. Ideologia i działalność
 • 362 $a T. 16, z. 3, 1936 $b Morawski K. $c Gioberti. Myśl i działania polityczne
 • 362 $a T. 17, z. 2, 1937 $b Rudzka W. $c Karol Majewski w latach 1859-1864
 • 362 $a T. 17, z. 3, 1937 $b Serejski M.H. $c Idea jedności Karolińskiej [...]
 • 362 $a T. 18, z. 1, 1937 $b Morawski K. $c Polacy i sprawa polska w dziejach Italii [...]
 • 362 $a T. 18, z. 2, 1937 $b Widerszal L. $c Bułgarski ruch narodowy 1856-1872
 • 362 $a T. 19, z. 1, 1937 $b Łapiński A. $c Zygmunt Stary a kościół prawosławny
 • 362 $a T. 19, z. 2, 1938 $b Herbst St. $c Wojna inflancka 1600-1602
 • 362 $a T. 20, z. 1, 1937 $b Hartleb K. $c Jan Zambocki, dworzanin [...]
 • 362 $a T. 20, z. 2, 1937 $b Wilder J.A. $c Traktat handlowy polsko-pruski z roku 1775
 • 362 $a T. 21, z. 2, 1938 $b Gieysztor A. $c Władza Karola Wielkiego w opinii współczesnej
 • 362 $a T. 23, 1948 $b Handelsman M. $c Adam Czartoryski, T. 1
 • 362 $a T. 24, 1949 $b Handelsman M. $c Adam Czartoryski, T. 2
 • 362 $a T. 25, 1950 $b Handelsman M. $c Adam Czartoryski, T. 3, cz. 1-2
 • 546 $a pol.
 • 600 $a Staszic, Stanisław
 • 600 $a Chlotar II, król Franków
 • 600 $a Kazimierz Wielki, król Polski
 • 600 $a Władysław Jagiellończyk, król Polski
 • 600 $a Stefan Batory, król Polski
 • 600 $a Florian, św.
 • 600 $a Wiśniowiecki, Jeremi
 • 600 $a Gioberti, Vincenzo
 • 600 $a Karolingowie
 • 600 $a Lubecki, Franciszek Ksawery Drucki-
 • 600 $a Majewski, Karol
 • 600 $a Szaniawski, Józef Kalasanty
 • 600 $a Zygmunt I Stary, król Polski
 • 600 $a Zambocki, Jan
 • 600 $a Karol Wielki, król Franków
 • 600 $a Czartoryski, Adam
 • 610 $a Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 610 $a Krzyżacy
 • 611 $a powstanie 1848 poznańskie
 • 611 $a powstanie 1794 kościuszkowskie
 • 651 $a Wolbórz, wieś w pow. piotrkowskim
 • 651 $a Sztokholm
 • 710 $a Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 852 $j Cz 22113

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 22113/1921
 • Sygnatura: Cz 22113/1923
 • Sygnatura: Cz 22113/1925
 • Sygnatura: Cz 22113/1926
 • Sygnatura: Cz 22113/1927
 • Sygnatura: Cz 22113/1929
 • Sygnatura: Cz 22113/1930
 • Sygnatura: Cz 22113/1931
 • Sygnatura: Cz 22113/1932
 • Sygnatura: Cz 22113/1933
 • Sygnatura: Cz 22113/1934
 • Sygnatura: Cz 22113/1935
 • Sygnatura: Cz 22113/1936
 • Sygnatura: Cz 22113/1937
 • Sygnatura: Cz 22113/1938
 • Sygnatura: Cz 22113/1948
 • Sygnatura: Cz 22113/1949
 • Sygnatura: Cz 22113/1950