Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademji Umiejętności

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2561
 • Tytuł : Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademji Umiejętności
 • Wydawca : Polska Akademia Umiejętności
 • Miejsce wydania : Kraków Polska
 • Data wydania : 1874-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1874
  • T. 2, 1874
  • T. 3, 1875
  • T. 4, 1875
  • T. 5, 1876
  • T. 6, 1877
  • T. 7, 1877
  • T. 8, 1878
  • T. 9, 1878
  • T. 10, 1879
  • T. 11, 1879
  • T. 12, 1880
  • T. 13, 1881
  • T. 14, 1881
  • T. 15, 1882
  • T. 16, 1883
  • T. 17, [1884?] [def.]
  • T. 18, 1885
  • T. 19, 1887
  • T. 20, 1887
  • T. 21, 1888
  • T. 22, 1888
  • T. 23, 1888
  • T. 24, 1889
  • T. 25, 1891
  • Seria II pt. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego
  • T. 1<26>, 1891
  • T. 2<27>, 1891
  • T. 3<28>, 1892
  • T. 4<29>, 1892
  • T. 5<30>, 1894
  • T. 6<31>, 1895
  • T. 7<32>, 1895
  • T. 8<33>, 1896
  • T. 9<34>, 1897
  • T. 10<35>, 1898
  • T. 11<36>, 1897
  • T. 12<37>, 1899
  • T. 13<38>, 1899
  • T. 14<39>, 1900
  • T. 15<40>, 1901
  • T. 16<41>, 1902
  • T. 17<42>, 1902
  • T. 18<43>, 1902
  • T. 19<44>, 1903
  • T. 20<45>, 1903
  • T. 21<46>, 1903
  • T. 22<47>, 1905
  • T. 23<48>, 1906
  • T. 24<49>, 1907
  • T. 25<50>, 1907
  • T. 26<51>, 1908
  • T. 27<52>, 1909
  • T. 28<53>, 1910
  • T. 29<54>, 1911
  • T. 30<55>, 1912
  • T. 31<56>, 1914
  • T. 32<57>, 1914
  • T. 33<58>, 1915
  • T. 34<59>, 1916
  • T. 35<60>, 1917
  • T. 36<61>, 1918
  • T. 37<62>, 1921
  • T. 38<63>, 1921, nr 1 Michalski K. Wpływ Oksfordu na filozofię Jana z Mirecourt [...]
  • T. 38<63>, 1921, nr 2 Grodecki R. Mincerze w [...] średniowieczu polskiem
  • T. 38<63>, 1921, nr 3 Taubenschlag R. Spólnoty gminne [...]
  • T. 38<63>, 1921, nr 4 Twardowski J. Jan Ludwik Vives i Andrzej Frycz Modrzewski
  • T. 38<63>, 1921, nr 5 Seiden O procesie i czynnikach [...]
  • T. 38<63>, 1922, nr 6 Chotkowski Redukcje monasterów [...]
  • T. 39<64>, 1922, nr 1 Kozubski Opieka nad kobietami [...]
  • T. 39<64>, 1924, nr 2 Rafacz Zastępcy stron [...]
  • T. 39<64>, 1924, nr 3 Arnold S. Stosunek Longobardów do Rzymian [...]
  • T. 39<64>, 1924, nr 4 Schmidt Własność folwarczna [...]
  • T. 39<64>, 1925, nr 5 Bossowski Znalezienie skarbu [...]
  • T. 40<65>, 1925, nr 1 Heydel A. Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomji
  • T. 40<65>, 1925, nr 2 Zweig F. System ekonomji i skarbowości Juliana Dunajewskiego [...]
  • T. 40<65>, 1925, nr 3 Vetulani Pozew sądowy [...]
  • T. 40<65>, 1925, nr 4 Łyskowski Ignacy Koschembahr- Conventiones contra bonos mores [...]
  • T. 40<65>, 1926, nr 5 Feldman J. Polska a sprawa wschodnia [...]
  • T. 41<66>, 1927, nr 1 Abraham W. Pontificale biskupów krakowskich [...]
  • T. 41<66>, 1927, nr 2 Manteuffel T. Stosunki polityczne frankońsko wloskie [...]
  • T. 41<66>, 1927, nr 3 Zakrzewski K. Rządy i opozycja za [...] Arkadjusza
  • T. 41<66>, 1927, nr 4 Gwiazdomorski J. Przejęcie długu
  • T. 41<66>, 1927, nr 5 Namysłowski W. Proces chorwacki XIII w.
  • T. 42<67>, 1928, nr 1 Cichocki Medjacja Francji w rozejmie altmarskim
  • T. 42<67>, 1928, nr 2 Tokarz Deputacja indagacyjna
  • T. 42<67>, 1928, nr 3 Glemma T. Stany pruskie i [...] Piotr Kostka [...]
  • T. 42<67>, 1929, nr 4 Bossowski F. Actio ad exhibendum [...]
  • T. 42<67>, 1929, nr 5 Kukiel M. Maciejowice
  • T. 42<67>, 1930, nr 6 Godziszewski Polska a Moskwa [...]
  • T. 42<67>, 1930, nr 7 Siemieński J. Drugi akt konfederacji warszawskiej 1573 r. [...]
  • T. 43<68>, 1930, nr 1 Niwiński M. Opactwo cystersów w Wąchocku [...]
  • T. 43<68>, 1931, nr 2 Rybarski R. Gospodarstwo Księstwa Oświęcimskiego w XVI w.
  • T. 43<68>, 1931, nr 3 Taubenschlag R. Geneza pozwu [...]
  • T. 43<68>, 1931, nr 4 Taubenschlag R. Odpowiedzialność za wady prawne przy pozbyciu własności [...]
  • T. 43<68>, 1931, nr 5 Inglot S. Koloni w średniowiecznej Alzacji
  • T. 44<69>, 1933, nr 1 Piwarski K. Między Francją a Austrją [...]
  • T. 44<69>, 1933, nr 2 Zakrzewski K. Rewolucja Odoakra
  • T. 44<69>, 1934, nr 3 Mikucki S. Badanie autentyczności dokumentu [...]
  • T. 44<69>, 1935, nr 4 Feldman J. Na przełomie stosunków polsko-francuskich 1774-1787 [...]
  • T. 45<70>, 1936, nr 1 Handelsman M. Rok 1848 [...]
  • T. 45<70>, 1936, nr 2 Stamm E. Miary powierzchni [...]
  • T. 45<70>, 1937, nr 3 Czapliński Władysław Władysław IV wobec wojny 30-letniej [...]
  • T. 45<70>, 1939, nr 4 Zarębski I. Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską [...]
  • T. 45<70>, 1939, nr 5 Halecki O. Nowe uwagi [...] o wyprawie warneńskiej
  • T. 46<71>, 1947, nr 1 Widajewicz J. Studia nad relacją o Słowianach Ibrahima ibn Jakuba
  • T. 46<71>, 1947, nr 2 Czekanowski J. Polska synteza slawistyczna [...]
  • T. 46<71>, 1947, nr 3 Plezia M. Kronika Galla [...]
  • T. 46<71>, 1948, nr 4 Garbacik J. Kallimach jako dyplomata i polityk
  • T. 46<71>, 1952, nr 5 Woliński J. Epilog elekcji 1674 r.
  • T. 47<72>, 1952, nr 1 Semkowicz-Zarembina W. Powstanie i dzieje autografu Annalium Jana Długosza [...]
  • T. 73, 1992 Labuda G. Mieszko II król Polski [...]
  • T. 74, 1993 Batowski H. Niedoszła "Biała Księga" [...]
  • T. 75, 1993 Voise Waldemar Le Temps
  • T. 76, 1994 Stopka Krzysztof Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu
  • T. 77, 1994 Rojek Wojciech Spory o władanie morzem. Polityczno-dyplomatyczne aspekty zbrojeń morskich w okresie międzywojennym 1919-1939
  • T. 78, 1994 [Siedemnasty] 17 września 1939. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kraków, 25-26 października 1993
  • T. 79, 1995 Pajewski J. Budowa Drudiej Rzeczypospolitej 1918-1926
  • T. 82, 1996 Gierowski Józef Andrzej The Polish-Lithuanian Commonwealth in the XVIIIth century. From anarchy to well-organised state
  • T. 83, 1996 Nalepa Jerzy Granice Polski najdawniejszej. Prolegomena. T. 1: Granica zachodnia, część południowa
  • T. 84, 1996 Kastory Andrzej Rewanż za Monachium. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 1945-1947
  • T. 85, 1997 Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X-XVII wiek)
  • T. 86, 1997 Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650-1799
  • T. 87, 1998 Paszkiewicz Henryk Powstanie narodu ruskiego
  • T. 88, 1998 Korczak Lidia Litewska rada wielkoksiążęca w XV wieku
 • Uwagi :
  • Od T. 26, 1891 r. tyt.: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego
  • T. 83, 1996 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
  • pol.
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003 Czubiński Antoni
 • Hasła przedmiotowe :
  • Czacki, Tadeusz (1765-1813)
  • Modrzewski Andrzej Frycz
  • Vives Juan Luis
  • Oleśnicki, Zbigniew (1389-1455)
  • Pius II, papież
  • Ibrahim ibn Jakub
  • Kostka, Piotr
  • Władysław IV, król Polski
  • Kallimach Filippo Buonacorsi
  • Gallus Anonymus
  • Jan z Mirecourt
  • Mieszko II, król Polski
  • Dunajewski, Julian
  • Długosz, Jan
  • Arkadiusz, cesarz wsch.-rzymski
  • Konfederacja 1573 warszawska
  • Polska Akademia Umiejętności Wydział Historyczno-Filozoficzny
  • Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności

MARC

 • 001 %a Kór-Z
 • 008 %a 2003
 • 130 %a ROZPRAWY
 • 245 %a Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademji Umiejętności
 • 260 %a Kraków %b Polska Akademia Umiejętności %c 1874- %k Polska
 • 300 %c
 • 310 %a Niereg.
 • 362 %a T. 1, 1874
 • 362 %a T. 2, 1874
 • 362 %a T. 3, 1875
 • 362 %a T. 4, 1875
 • 362 %a T. 5, 1876
 • 362 %a T. 6, 1877
 • 362 %a T. 7, 1877
 • 362 %a T. 8, 1878
 • 362 %a T. 9, 1878
 • 362 %a T. 10, 1879
 • 362 %a T. 11, 1879
 • 362 %a T. 12, 1880
 • 362 %a T. 13, 1881
 • 362 %a T. 14, 1881
 • 362 %a T. 15, 1882
 • 362 %a T. 16, 1883
 • 362 %a T. 17, [1884?] [def.]
 • 362 %a T. 18, 1885
 • 362 %a T. 19, 1887
 • 362 %a T. 20, 1887
 • 362 %a T. 21, 1888
 • 362 %a T. 22, 1888
 • 362 %a T. 23, 1888
 • 362 %a T. 24, 1889
 • 362 %a T. 25, 1891
 • 362 %a Seria II pt. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego
 • 362 %a T. 1<26>, 1891
 • 362 %a T. 2<27>, 1891
 • 362 %a T. 3<28>, 1892
 • 362 %a T. 4<29>, 1892
 • 362 %a T. 5<30>, 1894
 • 362 %a T. 6<31>, 1895
 • 362 %a T. 7<32>, 1895
 • 362 %a T. 8<33>, 1896
 • 362 %a T. 9<34>, 1897
 • 362 %a T. 10<35>, 1898
 • 362 %a T. 11<36>, 1897
 • 362 %a T. 12<37>, 1899
 • 362 %a T. 13<38>, 1899
 • 362 %a T. 14<39>, 1900
 • 362 %a T. 15<40>, 1901
 • 362 %a T. 16<41>, 1902
 • 362 %a T. 17<42>, 1902
 • 362 %a T. 18<43>, 1902
 • 362 %a T. 19<44>, 1903
 • 362 %a T. 20<45>, 1903
 • 362 %a T. 21<46>, 1903
 • 362 %a T. 22<47>, 1905
 • 362 %a T. 23<48>, 1906
 • 362 %a T. 24<49>, 1907
 • 362 %a T. 25<50>, 1907
 • 362 %a T. 26<51>, 1908
 • 362 %a T. 27<52>, 1909
 • 362 %a T. 28<53>, 1910
 • 362 %a T. 29<54>, 1911
 • 362 %a T. 30<55>, 1912
 • 362 %a T. 31<56>, 1914
 • 362 %a T. 32<57>, 1914
 • 362 %a T. 33<58>, 1915
 • 362 %a T. 34<59>, 1916
 • 362 %a T. 35<60>, 1917
 • 362 %a T. 36<61>, 1918
 • 362 %a T. 37<62>, 1921
 • 362 %a T. 38<63>, 1921, nr 1 %b Michalski K. %c Wpływ Oksfordu na filozofię Jana z Mirecourt [...]
 • 362 %a T. 38<63>, 1921, nr 2 %b Grodecki R. %c Mincerze w [...] średniowieczu polskiem
 • 362 %a T. 38<63>, 1921, nr 3 %b Taubenschlag R. %c Spólnoty gminne [...]
 • 362 %a T. 38<63>, 1921, nr 4 %b Twardowski J. %c Jan Ludwik Vives i Andrzej Frycz Modrzewski
 • 362 %a T. 38<63>, 1921, nr 5 %b Seiden %c O procesie i czynnikach [...]
 • 362 %a T. 38<63>, 1922, nr 6 %b Chotkowski %c Redukcje monasterów [...]
 • 362 %a T. 39<64>, 1922, nr 1 %b Kozubski %c Opieka nad kobietami [...]
 • 362 %a T. 39<64>, 1924, nr 2 %b Rafacz %c Zastępcy stron [...]
 • 362 %a T. 39<64>, 1924, nr 3 %b Arnold S. %c Stosunek Longobardów do Rzymian [...]
 • 362 %a T. 39<64>, 1924, nr 4 %b Schmidt %c Własność folwarczna [...]
 • 362 %a T. 39<64>, 1925, nr 5 %b Bossowski %c Znalezienie skarbu [...]
 • 362 %a T. 40<65>, 1925, nr 1 %b Heydel A. %c Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomji
 • 362 %a T. 40<65>, 1925, nr 2 %b Zweig F. %c System ekonomji i skarbowości Juliana Dunajewskiego [...]
 • 362 %a T. 40<65>, 1925, nr 3 %b Vetulani %c Pozew sądowy [...]
 • 362 %a T. 40<65>, 1925, nr 4 %b Łyskowski Ignacy Koschembahr- %c Conventiones contra bonos mores [...]
 • 362 %a T. 40<65>, 1926, nr 5 %b Feldman J. %c Polska a sprawa wschodnia [...]
 • 362 %a T. 41<66>, 1927, nr 1 %b Abraham W. %c Pontificale biskupów krakowskich [...]
 • 362 %a T. 41<66>, 1927, nr 2 %b Manteuffel T. %c Stosunki polityczne frankońsko wloskie [...]
 • 362 %a T. 41<66>, 1927, nr 3 %b Zakrzewski K. %c Rządy i opozycja za [...] Arkadjusza
 • 362 %a T. 41<66>, 1927, nr 4 %b Gwiazdomorski J. %c Przejęcie długu
 • 362 %a T. 41<66>, 1927, nr 5 %b Namysłowski W. %c Proces chorwacki XIII w.
 • 362 %a T. 42<67>, 1928, nr 1 %b Cichocki %c Medjacja Francji w rozejmie altmarskim
 • 362 %a T. 42<67>, 1928, nr 2 %b Tokarz %c Deputacja indagacyjna
 • 362 %a T. 42<67>, 1928, nr 3 %b Glemma T. %c Stany pruskie i [...] Piotr Kostka [...]
 • 362 %a T. 42<67>, 1929, nr 4 %b Bossowski F. %c Actio ad exhibendum [...]
 • 362 %a T. 42<67>, 1929, nr 5 %b Kukiel M. %c Maciejowice
 • 362 %a T. 42<67>, 1930, nr 6 %b Godziszewski %c Polska a Moskwa [...]
 • 362 %a T. 42<67>, 1930, nr 7 %b Siemieński J. %c Drugi akt konfederacji warszawskiej 1573 r. [...]
 • 362 %a T. 43<68>, 1930, nr 1 %b Niwiński M. %c Opactwo cystersów w Wąchocku [...]
 • 362 %a T. 43<68>, 1931, nr 2 %b Rybarski R. %c Gospodarstwo Księstwa Oświęcimskiego w XVI w.
 • 362 %a T. 43<68>, 1931, nr 3 %b Taubenschlag R. %c Geneza pozwu [...]
 • 362 %a T. 43<68>, 1931, nr 4 %b Taubenschlag R. %c Odpowiedzialność za wady prawne przy pozbyciu własności [...]
 • 362 %a T. 43<68>, 1931, nr 5 %b Inglot S. %c Koloni w średniowiecznej Alzacji
 • 362 %a T. 44<69>, 1933, nr 1 %b Piwarski K. %c Między Francją a Austrją [...]
 • 362 %a T. 44<69>, 1933, nr 2 %b Zakrzewski K. %c Rewolucja Odoakra
 • 362 %a T. 44<69>, 1934, nr 3 %b Mikucki S. %c Badanie autentyczności dokumentu [...]
 • 362 %a T. 44<69>, 1935, nr 4 %b Feldman J. %c Na przełomie stosunków polsko-francuskich 1774-1787 [...]
 • 362 %a T. 45<70>, 1936, nr 1 %b Handelsman M. %c Rok 1848 [...]
 • 362 %a T. 45<70>, 1936, nr 2 %b Stamm E. %c Miary powierzchni [...]
 • 362 %a T. 45<70>, 1937, nr 3 %b Czapliński Władysław %c Władysław IV wobec wojny 30-letniej [...]
 • 362 %a T. 45<70>, 1939, nr 4 %b Zarębski I. %c Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską [...]
 • 362 %a T. 45<70>, 1939, nr 5 %b Halecki O. %c Nowe uwagi [...] o wyprawie warneńskiej
 • 362 %a T. 46<71>, 1947, nr 1 %b Widajewicz J. %c Studia nad relacją o Słowianach Ibrahima ibn Jakuba
 • 362 %a T. 46<71>, 1947, nr 2 %b Czekanowski J. %c Polska synteza slawistyczna [...]
 • 362 %a T. 46<71>, 1947, nr 3 %b Plezia M. %c Kronika Galla [...]
 • 362 %a T. 46<71>, 1948, nr 4 %b Garbacik J. %c Kallimach jako dyplomata i polityk
 • 362 %a T. 46<71>, 1952, nr 5 %b Woliński J. %c Epilog elekcji 1674 r.
 • 362 %a T. 47<72>, 1952, nr 1 %b Semkowicz-Zarembina W. %c Powstanie i dzieje autografu Annalium Jana Długosza [...]
 • 362 %a T. 73, 1992 %b Labuda G. %c Mieszko II król Polski [...]
 • 362 %a T. 74, 1993 %b Batowski H. %c Niedoszła "Biała Księga" [...]
 • 362 %a T. 75, 1993 %b Voise Waldemar %c Le |Temps
 • 362 %a T. 76, 1994 %b Stopka Krzysztof %c Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu
 • 362 %a T. 77, 1994 %b Rojek Wojciech %c Spory o władanie morzem. Polityczno-dyplomatyczne aspekty zbrojeń morskich w okresie międzywojennym 1919-1939
 • 362 %a T. 78, 1994 %c [Siedemnasty] |17 września 1939. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kraków, 25-26 października 1993
 • 362 %a T. 79, 1995 %b Pajewski J. %c Budowa Drudiej Rzeczypospolitej 1918-1926
 • 362 %a T. 82, 1996 %b Gierowski Józef Andrzej %c The |Polish-Lithuanian Commonwealth in the XVIIIth century. From anarchy to well-organised state
 • 362 %a T. 83, 1996 %b Nalepa Jerzy %c Granice Polski najdawniejszej. Prolegomena. T. 1: Granica zachodnia, część południowa
 • 362 %a T. 84, 1996 %b Kastory Andrzej %c Rewanż za Monachium. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 1945-1947
 • 362 %a T. 85, 1997 %c Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X-XVII wiek)
 • 362 %a T. 86, 1997 %c Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650-1799
 • 362 %a T. 87, 1998 %b Paszkiewicz Henryk %c Powstanie narodu ruskiego
 • 362 %a T. 88, 1998 %b Korczak Lidia %c Litewska rada wielkoksiążęca w XV wieku
 • 500 %a Od T. 26, 1891 r. tyt.: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego
 • 500 %a T. 83, 1996 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
 • 546 %a pol.
 • 561 %a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] %r 2003 %w Czubiński Antoni
 • 600 %a Czacki, Tadeusz %d (1765-1813)
 • 600 %a Modrzewski Andrzej Frycz
 • 600 %a Vives Juan Luis
 • 600 %a Oleśnicki, Zbigniew %d (1389-1455)
 • 600 %a Pius II, papież
 • 600 %a Ibrahim ibn Jakub
 • 600 %a Kostka, Piotr
 • 600 %a Władysław IV, król Polski
 • 600 %a Kallimach Filippo Buonacorsi
 • 600 %a Gallus Anonymus
 • 600 %a Jan z Mirecourt
 • 600 %a Mieszko II, król Polski
 • 600 %a Dunajewski, Julian
 • 600 %a Długosz, Jan
 • 600 %a Arkadiusz, cesarz wsch.-rzymski
 • 611 %a Konfederacja 1573 warszawska
 • 710 %a Polska Akademia Umiejętności %b Wydział Historyczno-Filozoficzny
 • 785 %t Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności
 • 852 %j Cz 2561

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: Cz 2561/1874

  • Sygnatura: Cz 2561/1875

  • Sygnatura: Cz 2561/1876

  • Sygnatura: Cz 2561/1877

  • Sygnatura: Cz 2561/1878

  • Sygnatura: Cz 2561/1879

  • Sygnatura: Cz 2561/1880

  • Sygnatura: Cz 2561/1881

  • Sygnatura: Cz 2561/1882

  • Sygnatura: Cz 2561/1883

  • Sygnatura: Cz 2561/1884

  • Sygnatura: Cz 2561/1885

  • Sygnatura: Cz 2561/1887

  • Sygnatura: Cz 2561/1888

  • Sygnatura: Cz 2561/1889

  • Sygnatura: Cz 2561/1891

  • Sygnatura: Cz 2561/1892

  • Sygnatura: Cz 2561/1894

  • Sygnatura: Cz 2561/1895

  • Sygnatura: Cz 2561/1896

  • Sygnatura: Cz 2561/1897

  • Sygnatura: Cz 2561/1898

  • Sygnatura: Cz 2561/1899

  • Sygnatura: Cz 2561/1900

  • Sygnatura: Cz 2561/1901

  • Sygnatura: Cz 2561/1902

  • Sygnatura: Cz 2561/1903

  • Sygnatura: Cz 2561/1905

  • Sygnatura: Cz 2561/1906

  • Sygnatura: Cz 2561/1907

  • Sygnatura: Cz 2561/1908

  • Sygnatura: Cz 2561/1909

  • Sygnatura: Cz 2561/1910

  • Sygnatura: Cz 2561/1911

  • Sygnatura: Cz 2561/1912

  • Sygnatura: Cz 2561/1914

  • Sygnatura: Cz 2561/1915

  • Sygnatura: Cz 2561/1916

  • Sygnatura: Cz 2561/1917

  • Sygnatura: Cz 2561/1918

  • Sygnatura: Cz 2561/1921

  • Sygnatura: Cz 2561/1922

  • Sygnatura: Cz 2561/1924

  • Sygnatura: Cz 2561/1925

  • Sygnatura: Cz 2561/1926

  • Sygnatura: Cz 2561/1927

  • Sygnatura: Cz 2561/1928

  • Sygnatura: Cz 2561/1929

  • Sygnatura: Cz 2561/1930

  • Sygnatura: Cz 2561/1931

  • Sygnatura: Cz 2561/1933

  • Sygnatura: Cz 2561/1934

  • Sygnatura: Cz 2561/1935

  • Sygnatura: Cz 2561/1936

  • Sygnatura: Cz 2561/1937

  • Sygnatura: Cz 2561/1939

  • Sygnatura: Cz 2561/1947

  • Sygnatura: Cz 2561/1948

  • Sygnatura: Cz 2561/1952

  • Sygnatura: Cz 2561/1992

  • Sygnatura: Cz 2561/1993

  • Sygnatura: Cz 2561/1994

  • Sygnatura: Cz 2561/1995

  • Sygnatura: Cz 2561/1996

  • Sygnatura: Cz 2561/1997

  • Sygnatura: Cz 2561/1998