Rozprawy i Studia

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 23727
 • Tytuł : Rozprawy i Studia
 • Redaktor :
  • Uniwersytet Szczeciński
  • red. Henryk Lesiński
 • Miejsce wydania : [Warszawa] Polska
 • Data wydania : 1986-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 3, 1986 Wójcicka Z. Paryski okres działalności i twórczości Michała Czajkowskiego
  • T. 18, 1987 Sikora I. Symbolika kwatów w poezji Młodej Polski
  • T. 59, 1990 Życiński S. Złotnictwo w skarbcach magnatów [...]
  • T. 67, 1990 Faryś J. Stanisław Stroński [...]
  • T. 71, 1991 Grzęda Marian Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 1848-1988. Od partii robotniczej do narodowej
  • T. 77, 1990 Baumgart M. Wielka Brytania a odrodzona Polska 1923-1933
  • T. 82, 1991 Życiński S. Społeczeństwo Krakowskiego Przedmieścia [...]
  • T. 83, 1991 Faryś J. Piłsudski i piłsudczycy [...]
  • T. 87, 1991 Wójcicka Z. Literatura użytkowa obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego [...]
  • T. 89, 1991 Długosz K. Inskrypcje nagrobne z Pomorza Zachodniego [...]
  • T. 90, 1991 Lalak M. Między historią a biografią [...]
  • T. 98, 1991 Stelmach Mieczysław Historia kartografii Pomorza Zachodniego do końca XVIII wieku
  • T. 109, 1992 Giza A. Idea jugoslawizmu [...]
  • T. 112, 1992 Chmielewski Z. Turek-Kwiatkowska L. Udział nauki [...]
  • T. 117, 1992 Białoskórska M. Słownictwo prasy polskiej [...]
  • T. 132, 1993 Wątor A. Działalność Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego [...]
  • T. 138, 1993 Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX w.
  • T. 146, 1994 Kołodziejek E. Gwara środowiskowa marynarzy [...]
  • T. 147, 1994 Faryś Janusz Wątor Adam Edward Dubanowicz 1881-1943. Biografia polityczna
  • T. 156, 1994 Brzozowski T. Orientacja wizualno-plastyczna [...]
  • T. 157, 1994 Skwara M. "Miejsca wspólne" [...]
  • T. 174, 1994 Grzęda M. Polonia szczecińska [...]
  • T. 175, 1994 Mieczkowski J. Żydzi, Niemcy i Ukraińcy [...]
  • T. 190, 1995 Książek-Szczepanikowa A. Świadomość literacka ucznia [...]
  • T. 193, 1995 Janiszewski Ludwik Niemcy w świadomości Polaków. Rys socjologiczny
  • T. 216, 1996 Giza Antoni Ziemie macedońskie na przełomie XIX i XX wieku
  • T. 222, 1996 Perkowska H. Egzystencja a rozum [...]
  • T. 239, 1996 Szaruga L. "Zapis". Zarys monograficzny [...]
  • T. 258, 1997 Wątor A. Ziemianin-polityk Tadeusz Cieński [...]
  • T. 260, 1997 Wojtaszak Andrzej Idee narodowe w myśli politycznej socjalistów w okresie walki o niepodległość Polski (1892-1921)
  • T. 275, 1997 Matusewicz Z. Szczecin 1980-1981. Rewolucja "Solidarności"
  • T. 291, 1998 Gałaj R. Życie codzienne szlachty polskiej [...]
  • T. 296, 1998 Cieślik K. Iwan Bunin (1870-1953) [...]
  • T. 321, 1999 Skwara M. O dowodzeniu retorycznym [...]
  • T. 323, 1999 "Wariacje pocztowe" Kazimierza Brandysa
  • T. 327, 1999 Wątor A. Chrześcijańsko-narodowi. Z dziejów nurtu [...]
  • T. 332, 1999 Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze [...] cz. 2
  • T. 333, 1999 Giza A. Wokół bałtyckiej polityki Rosji od k. XVI w.
  • T. 345, 2000 Wojtaszak A. Generał broni Stanisław Szeptycki [...]
  • T. 349, 2000 Burger W.S. Zjednoczenie Niemiec w myśli politycznej [...]
  • T. 351, 2000 Giza A. Słowacki ruch narodowy w XIX w. i początkach [...]
  • T. 352, 2000 Gaziński R. Handel morski Szczecina w latach 1720-1805
  • T. 355, 2000 Wator A. Galicyjska Rada Narodowa w latach 1907-1914 [...]
  • T. 362, 2000 Iwasiów I. Opowieść i milczenie. O prozie [...]
  • T. 363, 2000 Turek-Kwiatkowska L. Życie codzienne w Szczecinie [...]
  • T. 365, 2000 Literackie kresy i bezkresy. Księga ofiarowana [...]
  • T. 373, 2003 Michałowski P. Granice poezji i poezja bez granic
  • T. 375, 2001 Książek-Szczepanikowa A. Zawiązki Joanny Kulmowej [...]
  • T. 385, 2001 Giza A. Narodowe i polityczne dążenia Chorwatów [...]
  • T. 386, 2001 Ruszkowski Janusz Kościół katolicki w zjednoczonych Niemczech. Ewolucja pozycji społeczno-politycznej w latach 1990-1998
  • T. 390, 2001 Krasoń K. Sztuka aluzji literackiej w twórczości??
  • T. 391, 2001 Kozaryn D. Kształt stylistyczny Rozmyślań dominikańskich [...]
  • T. 405, 2002 Rymar Edward Biskupi - mnisi - reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieńskiej
  • T. 407, 2002 Ziemińska R. Eksternalizm we współczesnej epistemologii
  • T. 418, 2002 Tierling-Śledź E. Mit Kresów w prozie Marii Rodziewiczówny
  • T. 419, 2002 Giza Antoni Bośnia i Hercegowina w dobie tureckiego i austriackiego panowania (1800-1914)
  • T. 423, 2002 Książek-Szczepanikowa A. Kędzia-Klebeko B. Czytanie "Emila" [...]
  • T. 424, 2002 Wojtowicz W. Szkice o poezji obscenicznej i satyrycznej [...]
  • T. 426, 2002 Białoskórska M. Mickiewiczowskie peryfrazy
  • T. 428, 2002 Wątor A. Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 [...]
  • T. 429, 2002 Jarzębowski Z. Dramaturgia Ireneusza Iredyńskiego
  • T. 434, 2002 Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej [...]
  • T. 435, 2002 Gut Agnieszka Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku
  • T. 439, 2002 Kozłowski K. Od Października '56 do Grudnia '70 [...]
  • T. 443, 2003 Kozłowska Mirosława O "polifonię głosów zbiorowych". Wileńska krytyka teatralna 1906-1940
  • T. 471, 2003 Furier A. Dekada Jelcyna. Uwarunkowania rosyjskich przemian społecznych i politycznych 1991-2000
  • T. 473, 2003 Antyfaszystowska działalność Kościoła katolickiego i ewangelickiego na Pomorzu Zachodnim. Pastor Dietrich Bonhoeffer i ksiądz Albert Willimsky
  • T. 489, 2004 Skwara Marta Skwara Marek Życie i twórczość Jerzego Laetusa Weselskiego. Przyczynek do dziejów braci czeskich na tle związków Polski i Niderlandów w XVII wieku wraz z tekstem kazania pogrzebowego
  • T. 494, 2004 Koźmian D. Janusz Jędrzejewicz - polityk i pedagog 1885-1951
  • T. 497, 2004 Kuczyńska Marzanna Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku - specyfika funkcjonalna [...]
  • T. 503, 2004 Śnieżko Dariusz Kronika wszystkiego świata Marcina Bielskiego. Pogranicze dyskursów
  • T. 509, 2004 Mielcarek A. Poczta i telekomunikacja w prowincji pomorskiej na tle rozwoju łączności w Prusach i Niemczech w latach 1815-1914
  • T. 535, 2004 Giza Antoni Słowacja przełomu XIX i XX wieku w opisach polskich podróżników
  • T. 537, 2004 Rottermund Krzysztof Budownictwo fortepianów na Śląsku do 1945 roku
  • T. 539, 2005 Szudra Dariusz Ludność pruskiej prowincji Pomorze. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1914-1939
  • T. 589, 2005 Wojtaszak Andrzej Generalicja Wojska Polskiego 1921-1926
  • T. 594, 2006 Staropolskie funeralia 2 Barłowska Maria Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera, Bartłomieja Nowodworskiego [...]
  • T. 604, 2005 Kwiatkowski Stefan Zakon niemiecki w Prusach a umysłowość średniowieczna. Scholastyczne rozumienie prawa natury a etyczna i religijna świadomość Krzyżaków do około 1420 roku
  • T. 642, 2006 Orzelska Julita Mistrz. Praca dydaktyczna, organizacyjna i naukowa prof. dr. hab. Bolesława Sadaja
  • T. 678, 2008 Kaczmarek Hieronim Polacy w Egipcie do 1914 roku
  • T. 709, 2008 Gałaj-Dempniak Renata Propaganda wojenna w Rzeczypospolitej w świetle literatury staropolskiej w XVI-XVII wieku
  • T. 895, 2014 Koczur-Lejk Klaudia Bartłomiej Paprocki - piśmiennictwo i przekład. W stronę kontrrewolucji
  • T. 946, 2016 Kaczmarek Hieronim Polskie badania nad starożytnym Egiptem do końca XIX wieku
  • T. 990, 2018 Kaczmarek Hieronim Przedświt polskiej egiptologii - szkice biograficzne
  • T. 1035, 2018 Kaczmarek Hieronim Miscellanea Aegyptiaca
  • T. 1045, 2018 Wojtaszak Andrzej Generalicja Wojska Polskiego w latach 1935-1939. (Analiza grupy funkcjonalno-dyspozycyjnej)
 • Seria : Staropolskie funeralia
 • Uwagi :
  • T. 71, 1991 ; 260, 1997 - dar prof. Antoniego Czubińskiego.
  • T. 98, 1991 z ded. Mieczysława Stelmacha.
  • T. 216, 1996 - dar prof. Stefana Zawadzkiego.
  • T. 604, 2005 - dar prof. Tomasza Jasińskiego.
  • T. 946, 2016 ; 990, 2018 - dar Hieronima Kaczmarka.
  • T. 1035, 2018 z ded. Hieronima Kaczmarka.
  • Tyt. do nr 74 wyd. przez WSP w Szczecinie.
  • c 2018 1007 30,- zł
  • c 2018 1008 30,- zł
  • c 2019 952 20,- zł
  • a 2019 889 59,- zł
  • Tekst pol.
  • Ded. aut. dla prof. Stefana Zawadzkiego [rkps.] 1997. Giza Antoni Zawadzki Stefan
  • Ded. aut. dla Biblioteki Kórnickiej [rkps.] 2018-2019. Kaczmarek, Hieronim Biblioteka Kórnicka PAN
  • Ded. aut. dla prof. Stanisława Alexandrowicza [rkps.] 1991. Stelmach, Mieczysław Alexandrowicz, Stanisław
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003. Czubiński, Antoni
  • Z księgozbioru profesora Stefana Zawadzkiego [piecz.] 1997. Zawadzki, Stefan
  • Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] Jasiński, Tomasz.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Bielski, Marcin (ca 1495-1575) Kronika wszystkiego świata...
  • Czajkowski, Michał
  • Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945)
  • Laetus, Jerzy (1604-1649)
  • Stroński, Stanisław
  • Piłsudski, Józef
  • Kulmowa, Joanna
  • Cieński, Tadeusz
  • Rodziewiczówna, Maria
  • Czartoryski, Adam Jerzy
  • Mickiewicz, Adam
  • Szeptycki, Stanisław
  • Bunin, Ivan
  • Dubanowicz, Edward
  • Brandys, Kazimierz
  • Iredyński, Ireneusz
  • El'cin Boris Nikolaevič
  • Willimsky, Albert (1890-1940)
  • Paprocki, Bartłomiej (ca 1543-ca 1614)
  • Sadaj, Bolesław
  • Sobieski, Jakub (1588-1646)
  • Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe
  • Narodowa Demokracja
  • NSZZ "Solidarność"
  • Krzyżacy
  • Lesiński, Henryk red.
  • Uniwersytet Szczeciński
  • NSZZ "Solidarność"

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a ROZPRAWY
 • 245 a Rozprawy i Studia c Uniwersytet Szczeciński
 • 245 c red. Henryk Lesiński
 • 260 a Warszawa [et al.] ||[Warszawa] c 1986- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 3, 1986 b Wójcicka Z. c Paryski okres działalności i twórczości Michała Czajkowskiego
 • 362 a T. 18, 1987 b Sikora I. c Symbolika kwatów w poezji Młodej Polski
 • 362 a T. 59, 1990 b Życiński S. c Złotnictwo w skarbcach magnatów [...]
 • 362 a T. 67, 1990 b Faryś J. c Stanisław Stroński [...]
 • 362 a T. 71, 1991 b Grzęda Marian c Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 1848-1988. Od partii robotniczej do narodowej
 • 362 a T. 77, 1990 b Baumgart M. c Wielka Brytania a odrodzona Polska 1923-1933
 • 362 a T. 82, 1991 b Życiński S. c Społeczeństwo Krakowskiego Przedmieścia [...]
 • 362 a T. 83, 1991 b Faryś J. c Piłsudski i piłsudczycy [...]
 • 362 a T. 87, 1991 b Wójcicka Z. c Literatura użytkowa obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego [...]
 • 362 a T. 89, 1991 b Długosz K. c Inskrypcje nagrobne z Pomorza Zachodniego [...]
 • 362 a T. 90, 1991 b Lalak M. c Między historią a biografią [...]
 • 362 a T. 98, 1991 b Stelmach Mieczysław c Historia kartografii Pomorza Zachodniego do końca XVIII wieku
 • 362 a T. 109, 1992 b Giza A. c Idea jugoslawizmu [...]
 • 362 a T. 112, 1992 b Chmielewski Z. b Turek-Kwiatkowska L. c Udział nauki [...]
 • 362 a T. 117, 1992 b Białoskórska M. c Słownictwo prasy polskiej [...]
 • 362 a T. 132, 1993 b Wątor A. c Działalność Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego [...]
 • 362 a T. 138, 1993 c Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX w.
 • 362 a T. 146, 1994 b Kołodziejek E. c Gwara środowiskowa marynarzy [...]
 • 362 a T. 147, 1994 b Faryś Janusz b Wątor Adam c Edward Dubanowicz 1881-1943. Biografia polityczna
 • 362 a T. 156, 1994 b Brzozowski T. c Orientacja wizualno-plastyczna [...]
 • 362 a T. 157, 1994 b Skwara M. c "Miejsca wspólne" [...]
 • 362 a T. 174, 1994 b Grzęda M. c Polonia szczecińska [...]
 • 362 a T. 175, 1994 b Mieczkowski J. c Żydzi, Niemcy i Ukraińcy [...]
 • 362 a T. 190, 1995 b Książek-Szczepanikowa A. c Świadomość literacka ucznia [...]
 • 362 a T. 193, 1995 b Janiszewski Ludwik c Niemcy w świadomości Polaków. Rys socjologiczny
 • 362 a T. 216, 1996 b Giza Antoni c Ziemie macedońskie na przełomie XIX i XX wieku
 • 362 a T. 222, 1996 b Perkowska H. c Egzystencja a rozum [...]
 • 362 a T. 239, 1996 b Szaruga L. c "Zapis". Zarys monograficzny [...]
 • 362 a T. 258, 1997 b Wątor A. c Ziemianin-polityk Tadeusz Cieński [...]
 • 362 a T. 260, 1997 b Wojtaszak Andrzej c Idee narodowe w myśli politycznej socjalistów w okresie walki o niepodległość Polski (1892-1921)
 • 362 a T. 275, 1997 b Matusewicz Z. c Szczecin 1980-1981. Rewolucja "Solidarności"
 • 362 a T. 291, 1998 b Gałaj R. c Życie codzienne szlachty polskiej [...]
 • 362 a T. 296, 1998 b Cieślik K. c Iwan Bunin (1870-1953) [...]
 • 362 a T. 321, 1999 b Skwara M. c O dowodzeniu retorycznym [...]
 • 362 a T. 323, 1999 c "Wariacje pocztowe" Kazimierza Brandysa
 • 362 a T. 327, 1999 b Wątor A. c Chrześcijańsko-narodowi. Z dziejów nurtu [...]
 • 362 a T. 332, 1999 c Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze [...] cz. 2
 • 362 a T. 333, 1999 b Giza A. c Wokół bałtyckiej polityki Rosji od k. XVI w.
 • 362 a T. 345, 2000 b Wojtaszak A. c Generał broni Stanisław Szeptycki [...]
 • 362 a T. 349, 2000 b Burger W.S. c Zjednoczenie Niemiec w myśli politycznej [...]
 • 362 a T. 351, 2000 b Giza A. c Słowacki ruch narodowy w XIX w. i początkach [...]
 • 362 a T. 352, 2000 b Gaziński R. c Handel morski Szczecina w latach 1720-1805
 • 362 a T. 355, 2000 b Wator A. c Galicyjska Rada Narodowa w latach 1907-1914 [...]
 • 362 a T. 362, 2000 b Iwasiów I. c Opowieść i milczenie. O prozie [...]
 • 362 a T. 363, 2000 b Turek-Kwiatkowska L. c Życie codzienne w Szczecinie [...]
 • 362 a T. 365, 2000 c Literackie kresy i bezkresy. Księga ofiarowana [...]
 • 362 a T. 373, 2003 b Michałowski P. c Granice poezji i poezja bez granic
 • 362 a T. 375, 2001 b Książek-Szczepanikowa A. c Zawiązki Joanny Kulmowej [...]
 • 362 a T. 385, 2001 b Giza A. c Narodowe i polityczne dążenia Chorwatów [...]
 • 362 a T. 386, 2001 b Ruszkowski Janusz c Kościół katolicki w zjednoczonych Niemczech. Ewolucja pozycji społeczno-politycznej w latach 1990-1998
 • 362 a T. 390, 2001 b Krasoń K. c Sztuka aluzji literackiej w twórczości??
 • 362 a T. 391, 2001 b Kozaryn D. c Kształt stylistyczny Rozmyślań dominikańskich [...]
 • 362 a T. 405, 2002 b Rymar Edward c Biskupi - mnisi - reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieńskiej
 • 362 a T. 407, 2002 b Ziemińska R. c Eksternalizm we współczesnej epistemologii
 • 362 a T. 418, 2002 b Tierling-Śledź E. c Mit Kresów w prozie Marii Rodziewiczówny
 • 362 a T. 419, 2002 b Giza Antoni c Bośnia i Hercegowina w dobie tureckiego i austriackiego panowania (1800-1914)
 • 362 a T. 423, 2002 b Książek-Szczepanikowa A. b Kędzia-Klebeko B. c Czytanie "Emila" [...]
 • 362 a T. 424, 2002 b Wojtowicz W. c Szkice o poezji obscenicznej i satyrycznej [...]
 • 362 a T. 426, 2002 b Białoskórska M. c Mickiewiczowskie peryfrazy
 • 362 a T. 428, 2002 b Wątor A. c Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 [...]
 • 362 a T. 429, 2002 b Jarzębowski Z. c Dramaturgia Ireneusza Iredyńskiego
 • 362 a T. 434, 2002 c Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej [...]
 • 362 a T. 435, 2002 b Gut Agnieszka c Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku
 • 362 a T. 439, 2002 b Kozłowski K. c Od Października '56 do Grudnia '70 [...]
 • 362 a T. 443, 2003 b Kozłowska Mirosława c O "polifonię głosów zbiorowych". Wileńska krytyka teatralna 1906-1940
 • 362 a T. 471, 2003 b Furier A. c Dekada Jelcyna. Uwarunkowania rosyjskich przemian społecznych i politycznych 1991-2000
 • 362 a T. 473, 2003 c Antyfaszystowska działalność Kościoła katolickiego i ewangelickiego na Pomorzu Zachodnim. Pastor Dietrich Bonhoeffer i ksiądz Albert Willimsky
 • 362 a T. 489, 2004 b Skwara Marta b Skwara Marek c Życie i twórczość Jerzego Laetusa Weselskiego. Przyczynek do dziejów braci czeskich na tle związków Polski i Niderlandów w XVII wieku wraz z tekstem kazania pogrzebowego
 • 362 a T. 494, 2004 b Koźmian D. c Janusz Jędrzejewicz - polityk i pedagog 1885-1951
 • 362 a T. 497, 2004 b Kuczyńska Marzanna c Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku - specyfika funkcjonalna [...]
 • 362 a T. 503, 2004 b Śnieżko Dariusz c Kronika wszystkiego świata Marcina Bielskiego. Pogranicze dyskursów
 • 362 a T. 509, 2004 b Mielcarek A. c Poczta i telekomunikacja w prowincji pomorskiej na tle rozwoju łączności w Prusach i Niemczech w latach 1815-1914
 • 362 a T. 535, 2004 b Giza Antoni c Słowacja przełomu XIX i XX wieku w opisach polskich podróżników
 • 362 a T. 537, 2004 b Rottermund Krzysztof c Budownictwo fortepianów na Śląsku do 1945 roku
 • 362 a T. 539, 2005 b Szudra Dariusz c Ludność pruskiej prowincji Pomorze. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1914-1939
 • 362 a T. 589, 2005 b Wojtaszak Andrzej c Generalicja Wojska Polskiego 1921-1926
 • 362 a T. 594, 2006 Staropolskie funeralia 2 b Barłowska Maria c Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera, Bartłomieja Nowodworskiego [...]
 • 362 a T. 604, 2005 b Kwiatkowski Stefan c Zakon niemiecki w Prusach a umysłowość średniowieczna. Scholastyczne rozumienie prawa natury a etyczna i religijna świadomość Krzyżaków do około 1420 roku
 • 362 a T. 642, 2006 b Orzelska Julita c Mistrz. Praca dydaktyczna, organizacyjna i naukowa prof. dr. hab. Bolesława Sadaja
 • 362 a T. 678, 2008 b Kaczmarek Hieronim c Polacy w Egipcie do 1914 roku
 • 362 a T. 709, 2008 b Gałaj-Dempniak Renata c Propaganda wojenna w Rzeczypospolitej w świetle literatury staropolskiej w XVI-XVII wieku
 • 362 a T. 895, 2014 b Koczur-Lejk Klaudia c Bartłomiej Paprocki - piśmiennictwo i przekład. W stronę kontrrewolucji
 • 362 a T. 946, 2016 b Kaczmarek Hieronim c Polskie badania nad starożytnym Egiptem do końca XIX wieku
 • 362 a T. 990, 2018 b Kaczmarek Hieronim c Przedświt polskiej egiptologii - szkice biograficzne
 • 362 a T. 1035, 2018 b Kaczmarek Hieronim c Miscellanea Aegyptiaca
 • 362 a T. 1045, 2018 b Wojtaszak Andrzej c Generalicja Wojska Polskiego w latach 1935-1939. (Analiza grupy funkcjonalno-dyspozycyjnej)
 • 440 a Staropolskie funeralia
 • 500 a T. 71, 1991 ; 260, 1997 - dar prof. Antoniego Czubińskiego.
 • 500 a T. 98, 1991 z ded. Mieczysława Stelmacha.
 • 500 a T. 216, 1996 - dar prof. Stefana Zawadzkiego.
 • 500 a T. 604, 2005 - dar prof. Tomasza Jasińskiego.
 • 500 a T. 946, 2016 ; 990, 2018 - dar Hieronima Kaczmarka.
 • 500 a T. 1035, 2018 z ded. Hieronima Kaczmarka.
 • 500 a Tyt. do nr 74 wyd. przez WSP w Szczecinie.
 • 541 c c d 2018 e 1007 h 30,- zł
 • 541 c c d 2018 e 1008 h 30,- zł
 • 541 c c d 2019 e 952 h 20,- zł
 • 541 c a d 2019 e 889 h 59,- zł
 • 546 a Tekst pol.
 • 561 a Ded. aut. dla prof. Stefana Zawadzkiego [rkps.] r 1997. w Giza Antoni w Zawadzki Stefan
 • 561 a Ded. aut. dla Biblioteki Kórnickiej [rkps.] r 2018-2019. w Kaczmarek, Hieronim w Biblioteka Kórnicka PAN
 • 561 a Ded. aut. dla prof. Stanisława Alexandrowicza [rkps.] r 1991. w Stelmach, Mieczysław w Alexandrowicz, Stanisław
 • 561 a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] r 2003. w Czubiński, Antoni
 • 561 a Z księgozbioru profesora Stefana Zawadzkiego [piecz.] r 1997. w Zawadzki, Stefan
 • 561 a Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] w Jasiński, Tomasz.
 • 600 a Bielski, Marcin d (ca 1495-1575) t Kronika wszystkiego świata...
 • 600 a Czajkowski, Michał
 • 600 a Bonhoeffer, Dietrich d (1906-1945)
 • 600 a Laetus, Jerzy d (1604-1649)
 • 600 a Stroński, Stanisław
 • 600 a Piłsudski, Józef
 • 600 a Kulmowa, Joanna
 • 600 a Cieński, Tadeusz
 • 600 a Rodziewiczówna, Maria
 • 600 a Czartoryski, Adam Jerzy
 • 600 a Mickiewicz, Adam
 • 600 a Szeptycki, Stanisław
 • 600 a Bunin, Ivan
 • 600 a Dubanowicz, Edward
 • 600 a Brandys, Kazimierz
 • 600 a Iredyński, Ireneusz
 • 600 a El'cin Boris Nikolaevič
 • 600 a Willimsky, Albert d (1890-1940)
 • 600 a Paprocki, Bartłomiej d (ca 1543-ca 1614)
 • 600 a Sadaj, Bolesław
 • 600 a Sobieski, Jakub d (1588-1646)
 • 610 a Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe
 • 610 a Narodowa Demokracja
 • 610 a NSZZ "Solidarność"
 • 651 a Warszawa (woj. mazowieckie)
 • 651 a Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
 • 653 a Krzyżacy
 • 700 a Lesiński, Henryk e red.
 • 710 a Uniwersytet Szczeciński
 • 710 a NSZZ "Solidarność"
 • 852 j Cz 23727

Indeksy