Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura :
  • Cz 2815
  • 33755 [5,1948]
 • Tytuł : Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego
 • Redaktor : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Miejsce wydania : Lublin Polska
 • Data wydania : 1947-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1947 Petrani Aleksy Zasada większości [...]
  • T. 2, 1948 Goliński Z. Nauka św. Augustyna o kłamstwie na tle historycznym [...]
  • T. 3, 1948 Myrcha M. A. Sądy polubowne [...]
  • T. 4, 1947 [BPR D 237] Bar J. R. Zmarz W. Polska bibliografia prawa kanonicznego II
  • T. 5, 1948 [sygn.: 33755] Sawicki J. Concilia Poloniae [...] IV
  • T. 6, 1948 Krupa L. A. Obraz Boży w człowieku [...]
  • T. 7, 1948 Krupa L. A. Kult serca Marii
  • T. 8, 1948 Keller J. Czyn jako wyraz postawy moralnej Augusta Cieszkowskiego [...]
  • T. 9, 1949 Rybczyk J. Zezwolenie rodziców przy małżeństwie nieletnich dzieci [...]
  • T. 10, 1949 Stryś S. Egzegetyczne podstawy tłumaczenia maryjnego [...]
  • T. 12, 1950 Petrani A. Kolegium duchowne w Petersburgu [...]
  • T. 13, 1956 Bednarski F. Przedmiot etyki [...]
  • T. 14, 1958 Rybczyk J. Uzdrowienie małżeństwa w zawiązku [...]
  • T. 15, 1958 Rechowicz M. Św. Jan Kanty i Benedykt Hesse w świetle krakowskiej kompilacji teologicznej
  • T. 16, 1958 Płodzień S. Dowód z opinii biegłych w procesie kanonicznym
  • T. [17], 1958 Olejnik S. Eudajmonizm
  • T. 18, 1959 Płodzień S. Querela nullitatis jako środek odwoławczy od wyroków [...]
  • T. 19, 1959 Studia biblijne
  • T. 20, 1960 Bochenek J. Świętych obcowanie w nauce Stanisława Hozjusza
  • T. 22, 1961 Strąkowski H. Chrystus-Baranek w Piśmie Świętym
  • T. 23, 1960 [BPR D 237] Bar J. Zmarz W. Polska bibliografia prawa kanonicznego [...]
  • T. 25, 1961 Gryglewicz F. Niewolnicy w Nowym Testamencie
  • T. 26, 1961 Sawicki J. Concilia Poloniae [...] 1
  • T. 27, 1961 Ze współczesnej problematyki biblijnej
  • T. 28, 1961 Petrani A. Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX w.
  • T. 29, 1963 Krupa L. A. Electa ut Sol. Studium teologiczne o Najświętszej Maryi Pannie
  • T. 30, 1972 Bartnik C. S. Teologia historii według Leona Wielkiego
  • T. 31, 1974 Dudziak J. Dziesięcina papieska w Polsce średniowiecznej
  • T. 32, 1972 Bartnik C. S. Problem historii uniwersalnej w teilhardyzmie
  • T. 33, 1973 Studia z dziejów liturgii w Polsce
  • T. 34, 1973 Zieliński Z. Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim [...]
  • T. 35, 1974 Mesjasz w biblijnej historii zbawienia
  • T. 36, 1975 Bartnik C. S. Teilhardowska wizja dziejów
  • T. 37, 1976 Studia z dziejów liturgii w Polsce, T. 2
  • T. 40, 1975 Gryglewicz F. Teologia hymnów Łukaszowej ewangelii dzieciństwa
  • T. 41, 1976 Królestwo Boże w Piśmie Świętym [...]
  • T. 42, 1976 Gryglewicz F. Słowo Ciałem się stało [...]
  • T. 43, 1977 Wojtyska H. D. Papiestwo - Polska 1548-1563 [...]
  • T. 44, 1977 Weiss A. Organizacja diecezji lubuskiej w średniowieczu
  • T. 45, 1977 Studia kościelnohistoryczne T. 2 Związek J. Katolickie poglądy polityczno-społeczne [...]
  • T. 46, 1977 Eucharystia w duszpasterstwie
  • T. 48, 1980 Kościół w II Rzeczypospolitej [...]
  • T. 49, 1979 Wartości padagogiki Janusza Korczaka [...]
  • T. 50, 1979 Filipiak M. Biblia o człowieku [...]
  • T. 51, 1980 Studia z dziejów liturgii w Polsce, T. 3
  • T. 53, 1982 Jezus Chrystus - historia i tajemnica
  • T. 58, 1982 Studia z dziejów liturgii w Polsce, T. 4
  • T. 59, 1981 Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce [...]
  • T. 62, 1982 Wójcik W. Ze studiów nad synodami polskimi
  • T. 64, 1984 Śrutwa J. Praca w starożytnym chrześcijaństwie afrykańskim
  • T. 65, 1982 Napiórkowski S. C. Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego [...]
  • T. 67, 1988 Studia liturgiczne 5
  • T. 73, 1986 Polska teologia narodu
  • T. 78, 1986 Krętosz J. Organizacja Archidiecezji Lwowskiej [...]
  • T. 86, 1988 Polska teologia narodu [...]
  • T. 90, 1990 "Błogosławić mnie będą". Adhortacja Pawła VI [...]
 • Seria : Studia kościelnohistoryczne
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Augustyn, św.
  • Jan Kanty, św.
  • Cieszkowski, August
  • Hozjusz, Stanisław
  • Hesse, Benedykt
  • Leon Wielki, św.
  • Korczak, Janusz
  • Teilhard de Chardin P.
  • Paweł VI, papież
  • Bibliografia
  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydział Teologiczno-Kanoniczny

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a ROZPRAWY
 • 245 $a Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego $c Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 260 $a Lublin $c 1947- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a T. 1, 1947 $b Petrani Aleksy $c Zasada większości [...]
 • 362 $a T. 2, 1948 $b Goliński Z. $c Nauka św. Augustyna o kłamstwie na tle historycznym [...]
 • 362 $a T. 3, 1948 $b Myrcha M. A. $c Sądy polubowne [...]
 • 362 $a T. 4, 1947 [BPR D 237] $b Bar J. R. $b Zmarz W. $c Polska bibliografia prawa kanonicznego II
 • 362 $a T. 5, 1948 [sygn.: 33755] $b Sawicki J. $c Concilia Poloniae [...] IV
 • 362 $a T. 6, 1948 $b Krupa L. A. $c Obraz Boży w człowieku [...]
 • 362 $a T. 7, 1948 $b Krupa L. A. $c Kult serca Marii
 • 362 $a T. 8, 1948 $b Keller J. $c Czyn jako wyraz postawy moralnej Augusta Cieszkowskiego [...]
 • 362 $a T. 9, 1949 $b Rybczyk J. $c Zezwolenie rodziców przy małżeństwie nieletnich dzieci [...]
 • 362 $a T. 10, 1949 $b Stryś S. $c Egzegetyczne podstawy tłumaczenia maryjnego [...]
 • 362 $a T. 12, 1950 $b Petrani A. $c Kolegium duchowne w Petersburgu [...]
 • 362 $a T. 13, 1956 $b Bednarski F. $c Przedmiot etyki [...]
 • 362 $a T. 14, 1958 $b Rybczyk J. $c Uzdrowienie małżeństwa w zawiązku [...]
 • 362 $a T. 15, 1958 $b Rechowicz M. $c Św. Jan Kanty i Benedykt Hesse w świetle krakowskiej kompilacji teologicznej
 • 362 $a T. 16, 1958 $b Płodzień S. $c Dowód z opinii biegłych w procesie kanonicznym
 • 362 $a T. [17], 1958 $b Olejnik S. $c Eudajmonizm
 • 362 $a T. 18, 1959 $b Płodzień S. $c Querela nullitatis jako środek odwoławczy od wyroków [...]
 • 362 $a T. 19, 1959 $c Studia biblijne
 • 362 $a T. 20, 1960 $b Bochenek J. $c Świętych obcowanie w nauce Stanisława Hozjusza
 • 362 $a T. 22, 1961 $b Strąkowski H. $c Chrystus-Baranek w Piśmie Świętym
 • 362 $a T. 23, 1960 [BPR D 237] $b Bar J. $b Zmarz W. $c Polska bibliografia prawa kanonicznego [...]
 • 362 $a T. 25, 1961 $b Gryglewicz F. $c Niewolnicy w Nowym Testamencie
 • 362 $a T. 26, 1961 $b Sawicki J. $c Concilia Poloniae [...] 1
 • 362 $a T. 27, 1961 $c Ze współczesnej problematyki biblijnej
 • 362 $a T. 28, 1961 $b Petrani A. $c Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX w.
 • 362 $a T. 29, 1963 $b Krupa L. A. $c Electa ut Sol. Studium teologiczne o Najświętszej Maryi Pannie
 • 362 $a T. 30, 1972 $b Bartnik C. S. $c Teologia historii według Leona Wielkiego
 • 362 $a T. 31, 1974 $b Dudziak J. $c Dziesięcina papieska w Polsce średniowiecznej
 • 362 $a T. 32, 1972 $b Bartnik C. S. $c Problem historii uniwersalnej w teilhardyzmie
 • 362 $a T. 33, 1973 $c Studia z dziejów liturgii w Polsce
 • 362 $a T. 34, 1973 $b Zieliński Z. $c Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim [...]
 • 362 $a T. 35, 1974 $c Mesjasz w biblijnej historii zbawienia
 • 362 $a T. 36, 1975 $b Bartnik C. S. $c Teilhardowska wizja dziejów
 • 362 $a T. 37, 1976 $c Studia z dziejów liturgii w Polsce, T. 2
 • 362 $a T. 40, 1975 $b Gryglewicz F. $c Teologia hymnów Łukaszowej ewangelii dzieciństwa
 • 362 $a T. 41, 1976 $c Królestwo Boże w Piśmie Świętym [...]
 • 362 $a T. 42, 1976 $b Gryglewicz F. $c Słowo Ciałem się stało [...]
 • 362 $a T. 43, 1977 $b Wojtyska H. D. $c Papiestwo - Polska 1548-1563 [...]
 • 362 $a T. 44, 1977 $b Weiss A. $c Organizacja diecezji lubuskiej w średniowieczu
 • 362 $a T. 45, 1977 Studia kościelnohistoryczne T. 2 $b Związek J. $c Katolickie poglądy polityczno-społeczne [...]
 • 362 $a T. 46, 1977 $c Eucharystia w duszpasterstwie
 • 362 $a T. 48, 1980 $c Kościół w II Rzeczypospolitej [...]
 • 362 $a T. 49, 1979 $c Wartości padagogiki Janusza Korczaka [...]
 • 362 $a T. 50, 1979 $b Filipiak M. $c Biblia o człowieku [...]
 • 362 $a T. 51, 1980 $c Studia z dziejów liturgii w Polsce, T. 3
 • 362 $a T. 53, 1982 $c Jezus Chrystus - historia i tajemnica
 • 362 $a T. 58, 1982 $c Studia z dziejów liturgii w Polsce, T. 4
 • 362 $a T. 59, 1981 $c Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce [...]
 • 362 $a T. 62, 1982 $b Wójcik W. $c Ze studiów nad synodami polskimi
 • 362 $a T. 64, 1984 $b Śrutwa J. $c Praca w starożytnym chrześcijaństwie afrykańskim
 • 362 $a T. 65, 1982 $b Napiórkowski S. C. $c Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego [...]
 • 362 $a T. 67, 1988 $c Studia liturgiczne 5
 • 362 $a T. 73, 1986 $c Polska teologia narodu
 • 362 $a T. 78, 1986 $b Krętosz J. $c Organizacja Archidiecezji Lwowskiej [...]
 • 362 $a T. 86, 1988 $c Polska teologia narodu [...]
 • 362 $a T. 90, 1990 $c "Błogosławić mnie będą". Adhortacja Pawła VI [...]
 • 440 $a Studia kościelnohistoryczne
 • 546 $a pol.
 • 600 $a Augustyn, św.
 • 600 $a Jan Kanty, św.
 • 600 $a Cieszkowski, August
 • 600 $a Hozjusz, Stanisław
 • 600 $a Hesse, Benedykt
 • 600 $a Leon Wielki, św.
 • 600 $a Korczak, Janusz
 • 600 $a Teilhard de Chardin P.
 • 600 $a Paweł VI, papież
 • 651 $a Petersburg
 • 655 $a Bibliografia
 • 710 $a Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego $b Wydział Teologiczno-Kanoniczny
 • 852 $j Cz 2815
 • 852 $j 33755 [5,1948]

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1947
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1948
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1949
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1950
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1956
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1958
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1959
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1960
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1961
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1963
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1972
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1973
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1974
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1975
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1976
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1977
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1979
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1980
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1981
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1982
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1984
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1986
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1988
 • Sygnatura: 33755 [5,1948]/1990
 • Sygnatura: Cz 2815/1947
 • Sygnatura: Cz 2815/1948
 • Sygnatura: Cz 2815/1949
 • Sygnatura: Cz 2815/1950
 • Sygnatura: Cz 2815/1956
 • Sygnatura: Cz 2815/1958
 • Sygnatura: Cz 2815/1959
 • Sygnatura: Cz 2815/1960
 • Sygnatura: Cz 2815/1961
 • Sygnatura: Cz 2815/1963
 • Sygnatura: Cz 2815/1972
 • Sygnatura: Cz 2815/1973
 • Sygnatura: Cz 2815/1974
 • Sygnatura: Cz 2815/1975
 • Sygnatura: Cz 2815/1976
 • Sygnatura: Cz 2815/1977
 • Sygnatura: Cz 2815/1979
 • Sygnatura: Cz 2815/1980
 • Sygnatura: Cz 2815/1981
 • Sygnatura: Cz 2815/1982
 • Sygnatura: Cz 2815/1984
 • Sygnatura: Cz 2815/1986
 • Sygnatura: Cz 2815/1988
 • Sygnatura: Cz 2815/1990