Byzantinoslavica

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22163
 • Tytuł : Byzantinoslavica Revue Internationale des Etudes Byzantines
 • Redaktor : red. B. Havranek
 • Wydawca : Seskoslovenska Akademie Věd. Slovansky Ustav
 • Miejsce wydania : [Praha] Czechy
 • Data wydania : 1929-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Miesięcznik
 • Numeracja :
  • T. 1, 1929
  • T. 3, 1931
  • T. 4, 1932
  • T. 5, 1933-1934
  • T. 6, 1935-1936
  • T. 7, 1937-1938
  • T. 8, 1939-1946
  • T. 9, 1947-1948
  • T. 10, 1949
  • T. 11, 1950
  • T. 12, 1951
  • T. 13, 1952-1953
  • T. 14, 1953
  • T. 15, 1954
  • T. 16, 1955
  • T. 17, 1956
  • T. 18, 1957
  • T. 19, 1958
  • T. 20, 1959, nr 1-2
  • T. 21, 1960, nr 1-2
  • T. 22, 1961, nr 1-2
  • T. 23, 1962
  • T. 24, 1963, nr 1-2 + [indeks]
  • T. 25, 1964, nr 1-2 + [indeks]
  • T. 26, 1965, nr 1-2 + [indeks]
  • T. 27, 1966, nr 1-2 + [indeks]
  • T. 28, 1967, indeks [tylko]
  • T. 29, 1968, nr 1-2
  • T. 30, 1969, nr 2
  • T. 31, 1970, nr 1-2 + [spis treści i indeks]
  • T. 32, 1971, nr 1-2 + [indeks]
  • T. 33, 1972, nr 1-2 + [indeks]
  • T. 34, 1973, nr 1
  • T. 35, 1974, nr 1
  • T. 36, 1975, nr 2 + [indeks]
  • T. 37, 1976, nr 2 + [spis treści]
  • T. 38, 1977, nr 1-2 + [spis treści]
  • T. 39, 1978, nr 1-2 + [spis treści]
  • T. 40, 1989, nr 1-2 + [spis treści]
  • T. 41, 1980, nr 1-2 + [spis treści]
  • T. 42, 1981, nr 1-2 + [spis treści]
  • T. 43, 1982, fasc. 1-2 + [spis treści]
  • T. 44, 1983, fasc. 1-2
  • T. 45, 1984, fasc. 1-2 + [spis treści]
  • T. 46, 1985, fasc. 1-2 + [spis treści]
  • T. 47, 1986, fasc. 1
  • T. 48, 1987, fasc. 1-2 + [spis treści]
  • T. 49, 1988, fasc. 1-2 + [spis treści]
  • T. 50, 1989, fasc. 1-2 + [spis treści]
  • T. 51, 1990
 • Uwagi :
  • Rocz. 24-28, 31-33, 36 zawierają indeksy
  • Rocz. 31, 37-43, 45-46, 48-51 zawierają spisy treści
  • fr., czes.
 • Hasła przedmiotowe : Havranek, B. red.

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a BYZANTINOSLAVICA
 • 245 $a Byzantinoslavica $b Revue Internationale des Etudes Byzantines
 • 245 $c red. B. Havranek
 • 260 $a Prague ||[Praha] $b Seskoslovenska Akademie Věd. Slovansky Ustav $c 1929- $k Czechy
 • 300 $c
 • 310 $a Miesięcznik
 • 362 $a T. 1, 1929
 • 362 $a T. 3, 1931
 • 362 $a T. 4, 1932
 • 362 $a T. 5, 1933-1934
 • 362 $a T. 6, 1935-1936
 • 362 $a T. 7, 1937-1938
 • 362 $a T. 8, 1939-1946
 • 362 $a T. 9, 1947-1948
 • 362 $a T. 10, 1949
 • 362 $a T. 11, 1950
 • 362 $a T. 12, 1951
 • 362 $a T. 13, 1952-1953
 • 362 $a T. 14, 1953
 • 362 $a T. 15, 1954
 • 362 $a T. 16, 1955
 • 362 $a T. 17, 1956
 • 362 $a T. 18, 1957
 • 362 $a T. 19, 1958
 • 362 $a T. 20, 1959, nr 1-2
 • 362 $a T. 21, 1960, nr 1-2
 • 362 $a T. 22, 1961, nr 1-2
 • 362 $a T. 23, 1962
 • 362 $a T. 24, 1963, nr 1-2 + [indeks]
 • 362 $a T. 25, 1964, nr 1-2 + [indeks]
 • 362 $a T. 26, 1965, nr 1-2 + [indeks]
 • 362 $a T. 27, 1966, nr 1-2 + [indeks]
 • 362 $a T. 28, 1967, indeks [tylko]
 • 362 $a T. 29, 1968, nr 1-2
 • 362 $a T. 30, 1969, nr 2
 • 362 $a T. 31, 1970, nr 1-2 + [spis treści i indeks]
 • 362 $a T. 32, 1971, nr 1-2 + [indeks]
 • 362 $a T. 33, 1972, nr 1-2 + [indeks]
 • 362 $a T. 34, 1973, nr 1
 • 362 $a T. 35, 1974, nr 1
 • 362 $a T. 36, 1975, nr 2 + [indeks]
 • 362 $a T. 37, 1976, nr 2 + [spis treści]
 • 362 $a T. 38, 1977, nr 1-2 + [spis treści]
 • 362 $a T. 39, 1978, nr 1-2 + [spis treści]
 • 362 $a T. 40, 1989, nr 1-2 + [spis treści]
 • 362 $a T. 41, 1980, nr 1-2 + [spis treści]
 • 362 $a T. 42, 1981, nr 1-2 + [spis treści]
 • 362 $a T. 43, 1982, fasc. 1-2 + [spis treści]
 • 362 $a T. 44, 1983, fasc. 1-2
 • 362 $a T. 45, 1984, fasc. 1-2 + [spis treści]
 • 362 $a T. 46, 1985, fasc. 1-2 + [spis treści]
 • 362 $a T. 47, 1986, fasc. 1
 • 362 $a T. 48, 1987, fasc. 1-2 + [spis treści]
 • 362 $a T. 49, 1988, fasc. 1-2 + [spis treści]
 • 362 $a T. 50, 1989, fasc. 1-2 + [spis treści]
 • 362 $a T. 51, 1990
 • 500 $a Rocz. 24-28, 31-33, 36 zawierają indeksy
 • 500 $a Rocz. 31, 37-43, 45-46, 48-51 zawierają spisy treści
 • 546 $a fr., czes.
 • 700 $a Havranek, B. $e red.
 • 852 $j Cz 22163

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 22163/1929
 • Sygnatura: Cz 22163/1931
 • Sygnatura: Cz 22163/1932
 • Sygnatura: Cz 22163/1933-1934
 • Sygnatura: Cz 22163/1935-1936
 • Sygnatura: Cz 22163/1937-1938
 • Sygnatura: Cz 22163/1939-1946
 • Sygnatura: Cz 22163/1947-1948
 • Sygnatura: Cz 22163/1949
 • Sygnatura: Cz 22163/1950
 • Sygnatura: Cz 22163/1951
 • Sygnatura: Cz 22163/1952-1953
 • Sygnatura: Cz 22163/1953
 • Sygnatura: Cz 22163/1954
 • Sygnatura: Cz 22163/1955
 • Sygnatura: Cz 22163/1956
 • Sygnatura: Cz 22163/1957
 • Sygnatura: Cz 22163/1958
 • Sygnatura: Cz 22163/1959
 • Sygnatura: Cz 22163/1960
 • Sygnatura: Cz 22163/1961
 • Sygnatura: Cz 22163/1962
 • Sygnatura: Cz 22163/1963
 • Sygnatura: Cz 22163/1964
 • Sygnatura: Cz 22163/1965
 • Sygnatura: Cz 22163/1966
 • Sygnatura: Cz 22163/1967
 • Sygnatura: Cz 22163/1968
 • Sygnatura: Cz 22163/1969
 • Sygnatura: Cz 22163/1970
 • Sygnatura: Cz 22163/1971
 • Sygnatura: Cz 22163/1972
 • Sygnatura: Cz 22163/1973
 • Sygnatura: Cz 22163/1974
 • Sygnatura: Cz 22163/1975
 • Sygnatura: Cz 22163/1976
 • Sygnatura: Cz 22163/1977
 • Sygnatura: Cz 22163/1978
 • Sygnatura: Cz 22163/1980
 • Sygnatura: Cz 22163/1981
 • Sygnatura: Cz 22163/1982
 • Sygnatura: Cz 22163/1983
 • Sygnatura: Cz 22163/1984
 • Sygnatura: Cz 22163/1985
 • Sygnatura: Cz 22163/1986
 • Sygnatura: Cz 22163/1987
 • Sygnatura: Cz 22163/1988
 • Sygnatura: Cz 22163/1989
 • Sygnatura: Cz 22163/1990