Fasciculi Historici Novi

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 23901
 • Tytuł : Fasciculi Historici Novi
 • Redaktor : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydawca : "DiG"
 • Miejsce wydania : Warszawa Polska
 • Data wydania : 1998-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1998 Kozłowska Anna Markiewicz Tadeusz Piasecka Justyna Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach PRL
  • T. 2, 1998 Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowowschodniej. Zbiór studiów
  • T. 3, 1999 Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej (1386-1506). Cz. 1
  • T. 4, 2001 Jaworski R. Chojnacki P. Z biografistyki Polski [...]
  • T. 5, 2002 Staropolska sztuka wojenna XVI-XVII w. Prace ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu
  • T. 6, 2007 Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej. Zbiór studiów. Cz. 2.
  • T. 7, 2007 Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego
  • T. 8, 2007 Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku
  • T. 9, 2009 Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku
  • T. 10, 2009 Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku
  • T. 11, 2011 Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu
  • T. 12, 2012 Gołąbek Katarzyna Działalność publiczna biskupa włocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551 w świetle jego korespondencji
  • T. 13, 2013 Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski
  • T. 14, 2014 Ojrzyński Rafał Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II)
 • Uwagi : Tyt. stanowi kontynuację, ale w zmienionej formule wyd. przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszwskiego w latach 1968-1990 pisma "Fasciculi Historici"
 • Hasła przedmiotowe :
  • Maciszewski, Jarema
  • Pius II (papież ; 1405-1464)
  • Zebrzydowski, Andrzej (1496-1560)
  • Czasopisma historyczne polskie 20-21 w.
  • Historia.

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a FASCICULI
 • 245 $a Fasciculi Historici Novi $c Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • 260 $a Warszawa $b "DiG" $c 1998- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a T. 1, 1998 $b Kozłowska Anna $b Markiewicz Tadeusz $b Piasecka Justyna $c Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach PRL
 • 362 $a T. 2, 1998 $c Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowowschodniej. Zbiór studiów
 • 362 $a T. 3, 1999 $c Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej (1386-1506). Cz. 1
 • 362 $a T. 4, 2001 $b Jaworski R. $b Chojnacki P. $c Z biografistyki Polski [...]
 • 362 $a T. 5, 2002 $b Staropolska sztuka wojenna XVI-XVII w. Prace ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu
 • 362 $a T. 6, 2007 $c Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej. Zbiór studiów. Cz. 2.
 • 362 $a T. 7, 2007 $c Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego
 • 362 $a T. 8, 2007 $c Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku
 • 362 $a T. 9, 2009 $c Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku
 • 362 $a T. 10, 2009 $c Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku
 • 362 $a T. 11, 2011 $c Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu
 • 362 $a T. 12, 2012 $b Gołąbek Katarzyna $c Działalność publiczna biskupa włocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551 w świetle jego korespondencji
 • 362 $a T. 13, 2013 $c Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski
 • 362 $a T. 14, 2014 $b Ojrzyński Rafał $c Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II)
 • 500 $a Tyt. stanowi kontynuację, ale w zmienionej formule wyd. przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszwskiego w latach 1968-1990 pisma "Fasciculi Historici"
 • 600 $a Maciszewski, Jarema
 • 600 $a Pius II $c (papież ; $d 1405-1464)
 • 600 $a Zebrzydowski, Andrzej $d (1496-1560)
 • 650 $a Czasopisma historyczne polskie $y 20-21 w.
 • 650 $a Historia.
 • 852 $j Cz 23901

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 23901/1998
 • Sygnatura: Cz 23901/1999
 • Sygnatura: Cz 23901/2001
 • Sygnatura: Cz 23901/2002
 • Sygnatura: Cz 23901/2007
 • Sygnatura: Cz 23901/2009
 • Sygnatura: Cz 23901/2011
 • Sygnatura: Cz 23901/2012
 • Sygnatura: Cz 23901/2013
 • Sygnatura: Cz 23901/2014