Polskie Badania Archeologiczne

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 31183
 • Tytuł : Polskie Badania Archeologiczne
 • Redaktor : red. Witold Hensel
 • Wydawca : Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej
 • Miejsce wydania : Warszawa Polska
 • Data wydania : 1959-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1959 Polskie skarby wczesnośredniowieczne. Inwentarze T. 1
  • T. 3, 1959 Millenium Poloniae Monumenta Archeologica 1
  • T. 4, 1959 Polskie skarby wczesnośredniowieczne. Inwentarze T. 2
  • T. 5, 1960 Millenium Poloniae Monumenta Archeologica 2
  • T. 6, 1961 Szafrański W. Kotos-Szafrańska Z. Z badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w Biskupinie [...]
  • T. 7, 1961 Millenium Poloniae Monumenta Archeologica 3
  • T. 8, 1961 Leciejewicz L. Ujście we wczesnym średniowieczu [...]
  • T. 9, 1963 Józefowiczówna K. Z badań nad architekturą przedromańską i romańską w Poznaniu [...]
  • T. 10, 1965 Polskie skarby wczesnośredniowieczne. Inwentarze T. 3
  • T. 11, 1964 Kiersnowski R. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Połabia. Materiały
  • T. 12, 1966 Polskie skarby wczesnośredniowieczne. Inwentarze T. 4
  • T. 14, 1966 Millenium Poloniae Monumenta Archeologica 4
  • T. 15, 1967 Dąbrowska I. Dąbrowski K. Cmentarzysko z okresów późnolateńskiego [...]
  • T. 17, 1974 Poznań we wczesnym średniowieczu. T. 4
  • T. 19, 1976 Dziedzuszycka-Machnikowska A. Lech J. Neolityczne zespoły pracownicze z kopalni krzemienia w Sąspowie
  • T. 20, 1981 Woryty. Studium archeologiczno-przyrodnicze [...]
  • T. 21, 1983 Szafrański W. Płock we wczesnym średniowieczu
  • T. 22, 1983 Kempisty E. Więckowska H. Osadnictwo z epoki kamienia [...]
  • T. 23, 1983 Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe
  • T. 24, 1985 Więckowska H. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne [...]
  • T. 25, 1986 Gedigowa-Bukowska J. Gediga B. Wczesnośredniowieczny gród na Ostróku w Opolu
  • T. 26, 1987 Szamałek K. Kruszwicki zespół osadiczy w młodszej epoce [...]
  • T. 27, 1989 Łęczyca wczesnośredniowieczna. T. 2
  • T. 28, 1989 Gumiński W. Gródek Nadbużny osada pucharów lejkowatych
  • T. 29, 1989 Niesiołowska-Wędzka A. Procesy urbanizacyjne [...]
  • T. 30, 1991 Kempisty E. Sulgostowska Z. Osadnictwo paleolityczne [...]
  • T. 31, 1993 Sandomierz: badania 1969-1973. T. 1
  • T. 32, 1996 Sandomierz: badania 1969-1973. T. 2
  • T. 33, 2003 Dworaczyk Marek Kowalska Anna Bogumiła Rulewicz Marian Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium
  • T. 35, 2004 Harding A. F. Sobiejuchy. A Fortified Site of the Early Iron Age in Poland
  • T. 36, 2007 Stradów. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. T. 1
  • T. 37, 2010 Stradów. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. T. 2
 • Uwagi : a 2012 480 40,01 zł
 • Hasła przedmiotowe :
  • Archeologia
  • Hensel Witold red.
  • Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a POLSKIE
 • 245 a Polskie Badania Archeologiczne
 • 245 c red. Witold Hensel
 • 260 a Warszawa [i in.] ||Warszawa b Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej c 1959- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 1, 1959 c Polskie skarby wczesnośredniowieczne. Inwentarze T. 1
 • 362 a T. 3, 1959 c Millenium Poloniae Monumenta Archeologica 1
 • 362 a T. 4, 1959 c Polskie skarby wczesnośredniowieczne. Inwentarze T. 2
 • 362 a T. 5, 1960 c Millenium Poloniae Monumenta Archeologica 2
 • 362 a T. 6, 1961 b Szafrański W. b Kotos-Szafrańska Z. c Z badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w Biskupinie [...]
 • 362 a T. 7, 1961 c Millenium Poloniae Monumenta Archeologica 3
 • 362 a T. 8, 1961 b Leciejewicz L. c Ujście we wczesnym średniowieczu [...]
 • 362 a T. 9, 1963 b Józefowiczówna K. c Z badań nad architekturą przedromańską i romańską w Poznaniu [...]
 • 362 a T. 10, 1965 c Polskie skarby wczesnośredniowieczne. Inwentarze T. 3
 • 362 a T. 11, 1964 b Kiersnowski R. c Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Połabia. Materiały
 • 362 a T. 12, 1966 c Polskie skarby wczesnośredniowieczne. Inwentarze T. 4
 • 362 a T. 14, 1966 c Millenium Poloniae Monumenta Archeologica 4
 • 362 a T. 15, 1967 b Dąbrowska I. b Dąbrowski K. c Cmentarzysko z okresów późnolateńskiego [...]
 • 362 a T. 17, 1974 c Poznań we wczesnym średniowieczu. T. 4
 • 362 a T. 19, 1976 b Dziedzuszycka-Machnikowska A. b Lech J. c Neolityczne zespoły pracownicze z kopalni krzemienia w Sąspowie
 • 362 a T. 20, 1981 c Woryty. Studium archeologiczno-przyrodnicze [...]
 • 362 a T. 21, 1983 b Szafrański W. c Płock we wczesnym średniowieczu
 • 362 a T. 22, 1983 b Kempisty E. b Więckowska H. c Osadnictwo z epoki kamienia [...]
 • 362 a T. 23, 1983 c Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe
 • 362 a T. 24, 1985 b Więckowska H. c Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne [...]
 • 362 a T. 25, 1986 b Gedigowa-Bukowska J. b Gediga B. c Wczesnośredniowieczny gród na Ostróku w Opolu
 • 362 a T. 26, 1987 b Szamałek K. c Kruszwicki zespół osadiczy w młodszej epoce [...]
 • 362 a T. 27, 1989 c Łęczyca wczesnośredniowieczna. T. 2
 • 362 a T. 28, 1989 b Gumiński W. c Gródek Nadbużny osada pucharów lejkowatych
 • 362 a T. 29, 1989 b Niesiołowska-Wędzka A. c Procesy urbanizacyjne [...]
 • 362 a T. 30, 1991 b Kempisty E. b Sulgostowska Z. c Osadnictwo paleolityczne [...]
 • 362 a T. 31, 1993 c Sandomierz: badania 1969-1973. T. 1
 • 362 a T. 32, 1996 c Sandomierz: badania 1969-1973. T. 2
 • 362 a T. 33, 2003 b Dworaczyk Marek b Kowalska Anna Bogumiła b Rulewicz Marian c Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium
 • 362 a T. 35, 2004 b Harding A. F. c Sobiejuchy. A Fortified Site of the Early Iron Age in Poland
 • 362 a T. 36, 2007 c Stradów. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. T. 1
 • 362 a T. 37, 2010 c Stradów. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. T. 2
 • 541 c a d 2012 e 480 h 40,01 zł
 • 650 a Archeologia
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie)
 • 651 a Stradów (woj. świętokrzyskie)
 • 651 a Sobiejuchy (woj. kujawsko-pomorskie)
 • 700 a Hensel Witold e red.
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Instytut Historii Kultury Materialnej
 • 852 j Cz 31183

Indeksy