Pamiętnik Historyczno-Prawny

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2512
 • Tytuł : Pamiętnik Historyczno-Prawny
 • Redaktor : red. Przemysław Dąbkowski
 • Wydawca : Dąbkowski, Przemysław
 • Miejsce wydania : Lwów Ukraina
 • Data wydania : 1925-
 • Opis fizyczny :
 • Numeracja :
  • T. 1, 1925, z. 1 Dicker J. Pokuta kościelna w prawie wiejskiem polskiem [...]
  • T. 1, 1925, z. 2 Namysłowski, W. Zarys serbskiego prawa majątkowego [...]
  • T. 1, 1925, z. 3 Widajewicz J. Nazwiska i przezwiska ludowe [...]
  • T. 1, 1925, z. 4 Vetuliani A. Zastępstwo procesowe w Polsce [...]
  • T. 1, 1925, z. 5 Lange Oskar Lokacja miast Wielkopolski właściwej [...]
  • T. 1, 1925, z. 6 Dąbkowski Przemysław Palestra i księgi sądowe sanockie [...]
  • T. 1, 1925, z. 7 Adamus J. Zastaw w prawie litewskiem [...]
  • T. 2, 1926, z. 1 Barwiński Bohdan Wypraszanie od kary śmierci w dawnem prawie polskiem w XVI-XIX wieku
  • T. 2, 1926, z. 2 Babiński L. Życie i dzieła Adama Żydowskiego
  • T. 2, 1926, z. 3 Adamus J. Z zagadnień prawa litewskiego
  • T. 2, 1926, z. 4 Namysłowski W. Z zagadnień prawa litewskiego
  • T. 2, 1926, z. 4 Namysłowski W. Serbskie prawo sądowe [...]
  • T. 2, 1926, z. 5 Halban L. Lichwa w nauce i prawie kościelnem [...]
  • T. 3, 1926, z. 1 Przybyłowski K. Klauzula "rebus sic stantibus" [...]
  • T. 3, 1926, z. 2 Dąbkowski Przemysław Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie [...]
  • T. 3, 1926, z. 3 Wachlowski Z. Dylacje procesowe [...]
  • T. 3, 1927, z. 4 Dąbkowski P. Stosunki gospodarcze ziemi halickiej w XV wieku
  • T. 3, 1927, z. 5 Tarnowski Teodor Historia prawa południowo-słowiańskiego [...]
  • T. 4, 1927, z. 1 Adamus J. Uwagi o pierwotnem małżeństwie [...]
  • T. 4, 1927, z. 2 Wojciechowski Z. Ustrój polityczny ziem polskich [...]
  • T. 4, 1927, z. 3 Jedlicki M. Z. Monumenta Germaniae Historica [...]
  • T. 4, 1927, z. 4 Koranyi K. Wpływ prawa flandryjskiego na polskie [...]
  • T. 4, 1927, z. 5 Halban L. Supremacja państwa [...]
  • T. 4, 1927, z. 6 Vetuliani A. Artykuły sądowe [...]
  • T. 5, 1928, z. 1 Dąbkowski Przemysław Powszechna kronika historyczno-prawna
  • T. 5, 1928, z. 2 Koranyi K. Ze studiów nad wierzeniami w historji prawa karnego [...],I
  • T. 6, 1928, z. 1 Tarnowski T. Historia prawa rosyjskiego, cz.1
  • T. 6, 1928, z. 2 Dąbkowski P. Zbiór dokumentów do historii urządzeń pocztowych w Polsce
  • T. 6, 1928, z. 3 Skoczek, J. Ze studiów nad sredniowiecznym Lwowem [...]
  • T. 6, 1928, z. 4 Hahn K. Pospolite ruszenie [...]
  • T. 7, 1929, z. 1 Mayer Z. Wizerunek Trybunału Koronnego [...]
  • T. 7, 1929, z. 2 Meleń A. Ordynacje w dawnej Polsce
  • T. 7, 1929, z. 3 Sochaniewicz Rozwody na Rusi
  • T. 7, 1929, z. 4 Rundstein J. Księga wojskowa Krzysztofa Radziwiłła [...]
  • T. 7, 1929, z. 5 Skoczek J. Studia nad patrycjatem lwowskim
  • T. 7, 1929, z. 6 Čomov I. Krwawa zemsta u Słowian
  • T. 8, 1929, z. 1 Wyszyński M. Ze studjów nad historią dziesięciny [...]
  • T. 8, 1929, z. 2 Wołek L. Studia z dziejów Zakonu Kaznodziejskiego [...]
  • T. 8, 1930, z. 3 Litwin J. Pseudonim wojskowy [...]
  • T. 9, 1929, z. 1 Dąbkowski Prz. Wspomnienia z podróży naukowych [...]
  • T. 9, 1930, z. 2 Koranyi K. Podstawy średniowiecznego prawa spadkowego
  • T. 10, 1930, z. 1 Osuchowski W. Media sententia [...]
  • T. 10, 1930, z. 2 Dabkowski P. Misceelanea archiwalne 1431-1816
  • T. 10, 1931, z. 3 Kamiński J. Prawo francuskie w Polsce
  • T. 10, 1932, z. 4 Lewin I. Klątwa żydowska na Litwie [...]
  • T. 11, 1931, z. 1 Skwarczyński P. Stanowisko cudzoziemców w dawnem prawie [...]
  • T. 11, 1932, z. 2 Dąbkowski P. Dawne prawo polskie prywatne. - Wyd.2
  • T. 11, 1932, z. 3 Dąbkowski P. Księga alfabetyczna dawnego prawa prywatnego polskiego
  • T. 12, 1933, z. 1 Halban L. Zanik supremacji państwa nad Kościołem [...]
  • T. 12, 1933, z. 2 Mazurkiewicz Ustawy amortyzacyjne w dawnej Polsce
  • T. 12, 1933, z. 3 Loho-Sobolewski J. Wiadomość o archiwach wołyńskich
  • T. 12, 1933, z. 4 Riabinin J. Prawo małżeńskie [...]
  • T. 12, 1933, z. 5 Adamus J. Z badań nad dzierżeniem [...]
  • T. 12, 1933, z. 6 Łapicki B. Ustawy królewskie w starożytnym Rzymie [...]
  • T. 12, 1935, z. 7 Karpiński M. Ustawodawstwo partykularne ruskie [...]
  • T. 13, 1936, z. 1 Lewin I. Palestra w dawnej Polsce [...]
  • T. 13, 1939, z. 2 Kostkiewicz T. Działalność kulturalna sejmiku ruskiego
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Historia
  • Prawo

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PAMIĘTNIK
 • 245 $a Pamiętnik Historyczno-Prawny
 • 245 $c red. Przemysław Dąbkowski
 • 260 $a Lwów $b Dąbkowski, Przemysław $c 1925- $k Ukraina
 • 300 $c
 • 362 $a T. 1, 1925, z. 1 $b Dicker J. $c Pokuta kościelna w prawie wiejskiem polskiem [...]
 • 362 $a T. 1, 1925, z. 2 $b Namysłowski, W. $c Zarys serbskiego prawa majątkowego [...]
 • 362 $a T. 1, 1925, z. 3 $b Widajewicz J. $c Nazwiska i przezwiska ludowe [...]
 • 362 $a T. 1, 1925, z. 4 $b Vetuliani A. $c Zastępstwo procesowe w Polsce [...]
 • 362 $a T. 1, 1925, z. 5 $b Lange Oskar $c Lokacja miast Wielkopolski właściwej [...]
 • 362 $a T. 1, 1925, z. 6 $b Dąbkowski Przemysław $c Palestra i księgi sądowe sanockie [...]
 • 362 $a T. 1, 1925, z. 7 $b Adamus J. $c Zastaw w prawie litewskiem [...]
 • 362 $a T. 2, 1926, z. 1 $b Barwiński Bohdan $c Wypraszanie od kary śmierci w dawnem prawie polskiem w XVI-XIX wieku
 • 362 $a T. 2, 1926, z. 2 $b Babiński L. $c Życie i dzieła Adama Żydowskiego
 • 362 $a T. 2, 1926, z. 3 $b Adamus J. $c Z zagadnień prawa litewskiego
 • 362 $a T. 2, 1926, z. 4 $b Namysłowski W. $c Z zagadnień prawa litewskiego
 • 362 $a T. 2, 1926, z. 4 $b Namysłowski W. $c Serbskie prawo sądowe [...]
 • 362 $a T. 2, 1926, z. 5 $b Halban L. $c Lichwa w nauce i prawie kościelnem [...]
 • 362 $a T. 3, 1926, z. 1 $b Przybyłowski K. $c Klauzula "rebus sic stantibus" [...]
 • 362 $a T. 3, 1926, z. 2 $b Dąbkowski Przemysław $c Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie [...]
 • 362 $a T. 3, 1926, z. 3 $b Wachlowski Z. $c Dylacje procesowe [...]
 • 362 $a T. 3, 1927, z. 4 $b Dąbkowski P. $c Stosunki gospodarcze ziemi halickiej w XV wieku
 • 362 $a T. 3, 1927, z. 5 $b Tarnowski Teodor $c Historia prawa południowo-słowiańskiego [...]
 • 362 $a T. 4, 1927, z. 1 $b Adamus J. $c Uwagi o pierwotnem małżeństwie [...]
 • 362 $a T. 4, 1927, z. 2 $b Wojciechowski Z. $c Ustrój polityczny ziem polskich [...]
 • 362 $a T. 4, 1927, z. 3 $b Jedlicki M. Z. $c Monumenta Germaniae Historica [...]
 • 362 $a T. 4, 1927, z. 4 $b Koranyi K. $c Wpływ prawa flandryjskiego na polskie [...]
 • 362 $a T. 4, 1927, z. 5 $b Halban L. $c Supremacja państwa [...]
 • 362 $a T. 4, 1927, z. 6 $b Vetuliani A. $c Artykuły sądowe [...]
 • 362 $a T. 5, 1928, z. 1 $b Dąbkowski Przemysław $c Powszechna kronika historyczno-prawna
 • 362 $a T. 5, 1928, z. 2 $b Koranyi K. $c Ze studiów nad wierzeniami w historji prawa karnego [...],I
 • 362 $a T. 6, 1928, z. 1 $b Tarnowski T. $c Historia prawa rosyjskiego, cz.1
 • 362 $a T. 6, 1928, z. 2 $b Dąbkowski P. $c Zbiór dokumentów do historii urządzeń pocztowych w Polsce
 • 362 $a T. 6, 1928, z. 3 $b Skoczek, J. $c Ze studiów nad sredniowiecznym Lwowem [...]
 • 362 $a T. 6, 1928, z. 4 $b Hahn K. $c Pospolite ruszenie [...]
 • 362 $a T. 7, 1929, z. 1 $b Mayer Z. $c Wizerunek Trybunału Koronnego [...]
 • 362 $a T. 7, 1929, z. 2 $b Meleń A. $c Ordynacje w dawnej Polsce
 • 362 $a T. 7, 1929, z. 3 $b Sochaniewicz $c Rozwody na Rusi
 • 362 $a T. 7, 1929, z. 4 $b Rundstein J. $c Księga wojskowa Krzysztofa Radziwiłła [...]
 • 362 $a T. 7, 1929, z. 5 $b Skoczek J. $c Studia nad patrycjatem lwowskim
 • 362 $a T. 7, 1929, z. 6 $b Čomov I. $c Krwawa zemsta u Słowian
 • 362 $a T. 8, 1929, z. 1 $b Wyszyński M. $c Ze studjów nad historią dziesięciny [...]
 • 362 $a T. 8, 1929, z. 2 $b Wołek L. $c Studia z dziejów Zakonu Kaznodziejskiego [...]
 • 362 $a T. 8, 1930, z. 3 $b Litwin J. $c Pseudonim wojskowy [...]
 • 362 $a T. 9, 1929, z. 1 $b Dąbkowski Prz. $c Wspomnienia z podróży naukowych [...]
 • 362 $a T. 9, 1930, z. 2 $b Koranyi K. $c Podstawy średniowiecznego prawa spadkowego
 • 362 $a T. 10, 1930, z. 1 $b Osuchowski W. $c Media sententia [...]
 • 362 $a T. 10, 1930, z. 2 $b Dabkowski P. $c Misceelanea archiwalne 1431-1816
 • 362 $a T. 10, 1931, z. 3 $b Kamiński J. $c Prawo francuskie w Polsce
 • 362 $a T. 10, 1932, z. 4 $b Lewin I. $c Klątwa żydowska na Litwie [...]
 • 362 $a T. 11, 1931, z. 1 $b Skwarczyński P. $c Stanowisko cudzoziemców w dawnem prawie [...]
 • 362 $a T. 11, 1932, z. 2 $b Dąbkowski P. $c Dawne prawo polskie prywatne. - Wyd.2
 • 362 $a T. 11, 1932, z. 3 $b Dąbkowski P. $c Księga alfabetyczna dawnego prawa prywatnego polskiego
 • 362 $a T. 12, 1933, z. 1 $b Halban L. $c Zanik supremacji państwa nad Kościołem [...]
 • 362 $a T. 12, 1933, z. 2 $b Mazurkiewicz $c Ustawy amortyzacyjne w dawnej Polsce
 • 362 $a T. 12, 1933, z. 3 $b Loho-Sobolewski J. $c Wiadomość o archiwach wołyńskich
 • 362 $a T. 12, 1933, z. 4 $b Riabinin J. $c Prawo małżeńskie [...]
 • 362 $a T. 12, 1933, z. 5 $b Adamus J. $c Z badań nad dzierżeniem [...]
 • 362 $a T. 12, 1933, z. 6 $b Łapicki B. $c Ustawy królewskie w starożytnym Rzymie [...]
 • 362 $a T. 12, 1935, z. 7 $b Karpiński M. $c Ustawodawstwo partykularne ruskie [...]
 • 362 $a T. 13, 1936, z. 1 $b Lewin I. $c Palestra w dawnej Polsce [...]
 • 362 $a T. 13, 1939, z. 2 $b Kostkiewicz T. $c Działalność kulturalna sejmiku ruskiego
 • 546 $a pol.
 • 650 $a Historia
 • 650 $a Prawo
 • 852 $j Cz 2512

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 2512/1925
 • Sygnatura: Cz 2512/1926
 • Sygnatura: Cz 2512/1927
 • Sygnatura: Cz 2512/1928
 • Sygnatura: Cz 2512/1929
 • Sygnatura: Cz 2512/1930
 • Sygnatura: Cz 2512/1931
 • Sygnatura: Cz 2512/1932
 • Sygnatura: Cz 2512/1933
 • Sygnatura: Cz 2512/1935
 • Sygnatura: Cz 2512/1936
 • Sygnatura: Cz 2512/1939