Pamiętnik Historyczno-Prawny

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2512
 • Tytuł : Pamiętnik Historyczno-Prawny
 • Redaktor : red. Przemysław Dąbkowski
 • Wydawca : Dąbkowski, Przemysław
 • Miejsce wydania : Lwów Ukraina
 • Data wydania : 1925-
 • Opis fizyczny :
 • Numeracja :
  • T. 1, 1925, z. 1 Dicker J. Pokuta kościelna w prawie wiejskiem polskiem [...]
  • T. 1, 1925, z. 2 Namysłowski, W. Zarys serbskiego prawa majątkowego [...]
  • T. 1, 1925, z. 3 Widajewicz J. Nazwiska i przezwiska ludowe [...]
  • T. 1, 1925, z. 4 Vetuliani A. Zastępstwo procesowe w Polsce [...]
  • T. 1, 1925, z. 5 Lange Oskar Lokacja miast Wielkopolski właściwej [...]
  • T. 1, 1925, z. 6 Dąbkowski Przemysław Palestra i księgi sądowe sanockie [...]
  • T. 1, 1925, z. 7 Adamus J. Zastaw w prawie litewskiem [...]
  • T. 2, 1926, z. 1 Barwiński Bohdan Wypraszanie od kary śmierci w dawnem prawie polskiem w XVI-XIX wieku
  • T. 2, 1926, z. 2 Babiński L. Życie i dzieła Adama Żydowskiego
  • T. 2, 1926, z. 3 Adamus J. Z zagadnień prawa litewskiego
  • T. 2, 1926, z. 4 Namysłowski W. Z zagadnień prawa litewskiego
  • T. 2, 1926, z. 4 Namysłowski W. Serbskie prawo sądowe [...]
  • T. 2, 1926, z. 5 Halban L. Lichwa w nauce i prawie kościelnem [...]
  • T. 3, 1926, z. 1 Przybyłowski K. Klauzula "rebus sic stantibus" [...]
  • T. 3, 1926, z. 2 Dąbkowski Przemysław Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie [...]
  • T. 3, 1926, z. 3 Wachlowski Z. Dylacje procesowe [...]
  • T. 3, 1927, z. 4 Dąbkowski P. Stosunki gospodarcze ziemi halickiej w XV wieku
  • T. 3, 1927, z. 5 Tarnowski Teodor Historia prawa południowo-słowiańskiego [...]
  • T. 4, 1927, z. 1 Adamus J. Uwagi o pierwotnem małżeństwie [...]
  • T. 4, 1927, z. 2 Wojciechowski Z. Ustrój polityczny ziem polskich [...]
  • T. 4, 1927, z. 3 Jedlicki M. Z. Monumenta Germaniae Historica [...]
  • T. 4, 1927, z. 4 Koranyi K. Wpływ prawa flandryjskiego na polskie [...]
  • T. 4, 1927, z. 5 Halban L. Supremacja państwa [...]
  • T. 4, 1927, z. 6 Vetuliani A. Artykuły sądowe [...]
  • T. 5, 1928, z. 1 Dąbkowski Przemysław Powszechna kronika historyczno-prawna
  • T. 5, 1928, z. 2 Koranyi K. Ze studiów nad wierzeniami w historji prawa karnego [...],I
  • T. 6, 1928, z. 1 Tarnowski T. Historia prawa rosyjskiego, cz.1
  • T. 6, 1928, z. 2 Dąbkowski P. Zbiór dokumentów do historii urządzeń pocztowych w Polsce
  • T. 6, 1928, z. 3 Skoczek, J. Ze studiów nad sredniowiecznym Lwowem [...]
  • T. 6, 1928, z. 4 Hahn K. Pospolite ruszenie [...]
  • T. 7, 1929, z. 1 Mayer Z. Wizerunek Trybunału Koronnego [...]
  • T. 7, 1929, z. 2 Meleń A. Ordynacje w dawnej Polsce
  • T. 7, 1929, z. 3 Sochaniewicz Rozwody na Rusi
  • T. 7, 1929, z. 4 Rundstein J. Księga wojskowa Krzysztofa Radziwiłła [...]
  • T. 7, 1929, z. 5 Skoczek J. Studia nad patrycjatem lwowskim
  • T. 7, 1929, z. 6 Čomov I. Krwawa zemsta u Słowian
  • T. 8, 1929, z. 1 Wyszyński M. Ze studjów nad historią dziesięciny [...]
  • T. 8, 1929, z. 2 Wołek L. Studia z dziejów Zakonu Kaznodziejskiego [...]
  • T. 8, 1930, z. 3 Litwin J. Pseudonim wojskowy [...]
  • T. 9, 1929, z. 1 Dąbkowski Prz. Wspomnienia z podróży naukowych [...]
  • T. 9, 1930, z. 2 Koranyi K. Podstawy średniowiecznego prawa spadkowego
  • T. 10, 1930, z. 1 Osuchowski W. Media sententia [...]
  • T. 10, 1930, z. 2 Dabkowski P. Misceelanea archiwalne 1431-1816
  • T. 10, 1931, z. 3 Kamiński J. Prawo francuskie w Polsce
  • T. 10, 1932, z. 4 Lewin I. Klątwa żydowska na Litwie [...]
  • T. 11, 1931, z. 1 Skwarczyński P. Stanowisko cudzoziemców w dawnem prawie [...]
  • T. 11, 1932, z. 2 Dąbkowski P. Dawne prawo polskie prywatne. - Wyd.2
  • T. 11, 1932, z. 3 Dąbkowski P. Księga alfabetyczna dawnego prawa prywatnego polskiego
  • T. 12, 1933, z. 1 Halban L. Zanik supremacji państwa nad Kościołem [...]
  • T. 12, 1933, z. 2 Mazurkiewicz Ustawy amortyzacyjne w dawnej Polsce
  • T. 12, 1933, z. 3 Loho-Sobolewski J. Wiadomość o archiwach wołyńskich
  • T. 12, 1933, z. 4 Riabinin J. Prawo małżeńskie [...]
  • T. 12, 1933, z. 5 Adamus J. Z badań nad dzierżeniem [...]
  • T. 12, 1933, z. 6 Łapicki B. Ustawy królewskie w starożytnym Rzymie [...]
  • T. 12, 1935, z. 7 Karpiński M. Ustawodawstwo partykularne ruskie [...]
  • T. 13, 1936, z. 1 Lewin I. Palestra w dawnej Polsce [...]
  • T. 13, 1939, z. 2 Kostkiewicz T. Działalność kulturalna sejmiku ruskiego
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Historia
  • Prawo

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PAMIĘTNIK
 • 245 a Pamiętnik Historyczno-Prawny
 • 245 c red. Przemysław Dąbkowski
 • 260 a Lwów b Dąbkowski, Przemysław c 1925- k Ukraina
 • 300 c
 • 362 a T. 1, 1925, z. 1 b Dicker J. c Pokuta kościelna w prawie wiejskiem polskiem [...]
 • 362 a T. 1, 1925, z. 2 b Namysłowski, W. c Zarys serbskiego prawa majątkowego [...]
 • 362 a T. 1, 1925, z. 3 b Widajewicz J. c Nazwiska i przezwiska ludowe [...]
 • 362 a T. 1, 1925, z. 4 b Vetuliani A. c Zastępstwo procesowe w Polsce [...]
 • 362 a T. 1, 1925, z. 5 b Lange Oskar c Lokacja miast Wielkopolski właściwej [...]
 • 362 a T. 1, 1925, z. 6 b Dąbkowski Przemysław c Palestra i księgi sądowe sanockie [...]
 • 362 a T. 1, 1925, z. 7 b Adamus J. c Zastaw w prawie litewskiem [...]
 • 362 a T. 2, 1926, z. 1 b Barwiński Bohdan c Wypraszanie od kary śmierci w dawnem prawie polskiem w XVI-XIX wieku
 • 362 a T. 2, 1926, z. 2 b Babiński L. c Życie i dzieła Adama Żydowskiego
 • 362 a T. 2, 1926, z. 3 b Adamus J. c Z zagadnień prawa litewskiego
 • 362 a T. 2, 1926, z. 4 b Namysłowski W. c Z zagadnień prawa litewskiego
 • 362 a T. 2, 1926, z. 4 b Namysłowski W. c Serbskie prawo sądowe [...]
 • 362 a T. 2, 1926, z. 5 b Halban L. c Lichwa w nauce i prawie kościelnem [...]
 • 362 a T. 3, 1926, z. 1 b Przybyłowski K. c Klauzula "rebus sic stantibus" [...]
 • 362 a T. 3, 1926, z. 2 b Dąbkowski Przemysław c Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie [...]
 • 362 a T. 3, 1926, z. 3 b Wachlowski Z. c Dylacje procesowe [...]
 • 362 a T. 3, 1927, z. 4 b Dąbkowski P. c Stosunki gospodarcze ziemi halickiej w XV wieku
 • 362 a T. 3, 1927, z. 5 b Tarnowski Teodor c Historia prawa południowo-słowiańskiego [...]
 • 362 a T. 4, 1927, z. 1 b Adamus J. c Uwagi o pierwotnem małżeństwie [...]
 • 362 a T. 4, 1927, z. 2 b Wojciechowski Z. c Ustrój polityczny ziem polskich [...]
 • 362 a T. 4, 1927, z. 3 b Jedlicki M. Z. c Monumenta Germaniae Historica [...]
 • 362 a T. 4, 1927, z. 4 b Koranyi K. c Wpływ prawa flandryjskiego na polskie [...]
 • 362 a T. 4, 1927, z. 5 b Halban L. c Supremacja państwa [...]
 • 362 a T. 4, 1927, z. 6 b Vetuliani A. c Artykuły sądowe [...]
 • 362 a T. 5, 1928, z. 1 b Dąbkowski Przemysław c Powszechna kronika historyczno-prawna
 • 362 a T. 5, 1928, z. 2 b Koranyi K. c Ze studiów nad wierzeniami w historji prawa karnego [...],I
 • 362 a T. 6, 1928, z. 1 b Tarnowski T. c Historia prawa rosyjskiego, cz.1
 • 362 a T. 6, 1928, z. 2 b Dąbkowski P. c Zbiór dokumentów do historii urządzeń pocztowych w Polsce
 • 362 a T. 6, 1928, z. 3 b Skoczek, J. c Ze studiów nad sredniowiecznym Lwowem [...]
 • 362 a T. 6, 1928, z. 4 b Hahn K. c Pospolite ruszenie [...]
 • 362 a T. 7, 1929, z. 1 b Mayer Z. c Wizerunek Trybunału Koronnego [...]
 • 362 a T. 7, 1929, z. 2 b Meleń A. c Ordynacje w dawnej Polsce
 • 362 a T. 7, 1929, z. 3 b Sochaniewicz c Rozwody na Rusi
 • 362 a T. 7, 1929, z. 4 b Rundstein J. c Księga wojskowa Krzysztofa Radziwiłła [...]
 • 362 a T. 7, 1929, z. 5 b Skoczek J. c Studia nad patrycjatem lwowskim
 • 362 a T. 7, 1929, z. 6 b Čomov I. c Krwawa zemsta u Słowian
 • 362 a T. 8, 1929, z. 1 b Wyszyński M. c Ze studjów nad historią dziesięciny [...]
 • 362 a T. 8, 1929, z. 2 b Wołek L. c Studia z dziejów Zakonu Kaznodziejskiego [...]
 • 362 a T. 8, 1930, z. 3 b Litwin J. c Pseudonim wojskowy [...]
 • 362 a T. 9, 1929, z. 1 b Dąbkowski Prz. c Wspomnienia z podróży naukowych [...]
 • 362 a T. 9, 1930, z. 2 b Koranyi K. c Podstawy średniowiecznego prawa spadkowego
 • 362 a T. 10, 1930, z. 1 b Osuchowski W. c Media sententia [...]
 • 362 a T. 10, 1930, z. 2 b Dabkowski P. c Misceelanea archiwalne 1431-1816
 • 362 a T. 10, 1931, z. 3 b Kamiński J. c Prawo francuskie w Polsce
 • 362 a T. 10, 1932, z. 4 b Lewin I. c Klątwa żydowska na Litwie [...]
 • 362 a T. 11, 1931, z. 1 b Skwarczyński P. c Stanowisko cudzoziemców w dawnem prawie [...]
 • 362 a T. 11, 1932, z. 2 b Dąbkowski P. c Dawne prawo polskie prywatne. - Wyd.2
 • 362 a T. 11, 1932, z. 3 b Dąbkowski P. c Księga alfabetyczna dawnego prawa prywatnego polskiego
 • 362 a T. 12, 1933, z. 1 b Halban L. c Zanik supremacji państwa nad Kościołem [...]
 • 362 a T. 12, 1933, z. 2 b Mazurkiewicz c Ustawy amortyzacyjne w dawnej Polsce
 • 362 a T. 12, 1933, z. 3 b Loho-Sobolewski J. c Wiadomość o archiwach wołyńskich
 • 362 a T. 12, 1933, z. 4 b Riabinin J. c Prawo małżeńskie [...]
 • 362 a T. 12, 1933, z. 5 b Adamus J. c Z badań nad dzierżeniem [...]
 • 362 a T. 12, 1933, z. 6 b Łapicki B. c Ustawy królewskie w starożytnym Rzymie [...]
 • 362 a T. 12, 1935, z. 7 b Karpiński M. c Ustawodawstwo partykularne ruskie [...]
 • 362 a T. 13, 1936, z. 1 b Lewin I. c Palestra w dawnej Polsce [...]
 • 362 a T. 13, 1939, z. 2 b Kostkiewicz T. c Działalność kulturalna sejmiku ruskiego
 • 546 a pol.
 • 650 a Historia
 • 650 a Prawo
 • 852 j Cz 2512

Indeksy