Pamiętnik Literacki

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2513
 • Tytuł : Pamiętnik Literacki czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej, wydawane przez Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza [...]
 • Redaktor : red. Wilhelm Bruchnalski, Bronisław Gubrynowicz, Edward Porębowicz
 • Wydawca : Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza
 • Miejsce wydania : Lwów Ukraina
 • Data wydania : 1902-
 • Miejsce druku : Lwów
 • Nazwa drukarni : E. Winiarz
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Kwartalnik
 • Numeracja :
  • R. 1, 1902
  • R. 2, 1903
  • R. 3, 1904
  • R. 4, 1905
  • R. 5, 1906
  • R. 6, 1907
  • R. 7, 1908
  • R. 8, 1909
  • R. 9, 1910
  • R. 10, 1911
  • R. 11, 1912
  • R. 12, 1913
  • R. 13, 1914-1915
  • R. 14, 1916
  • R. 15, 1917
  • R. 16, 1918
  • R. 17-18, 1920
  • R. 19, 1921
  • R. 20, 1923
  • R. 21, 1924-1925
  • R. 22-23, 1925-1926
  • R. 24, 1927
  • R. 25, 1928
  • R. 26, 1929
  • R. 27, 1930
  • R. 28, 1931
  • R. 29, 1932
  • R. 30, 1933
  • R. 31, 1934
  • R. 32, 1935
  • R. 33, 1936
  • R. 34, 1937
  • R. 35, 1938
  • R. 36, 1946
  • R. 37, 1947
  • R. 38, 1948
  • R. 39, 1950
  • R. 40, 1952
  • R. 41, 1950 + [dod.:] Hernas Cz. Bibliografia literacka styczeń -czerwiec 1950 [Czyt.VII,7]
  • R. 42, 1951, z. 1-4
  • R. 43, 1952 + [dod.:] Skubalanka T. Bibliografia literacka lipiec-grudzień 1950 [Czyt. VII,7]
  • R. 44, 1953 + [dod.:] Sobol R. Gawałkiewicz J. Bibliografia literacka styczeń-czerwiec 1951 + lipiec-grudzień 1951 [Czyt. VII,7] Bibliografia literacka lipiec-grudzień 1952 [Czyt.VII,7]
  • R. 45, 1954, z. 1-2 + [dod.:] Gawałkiewicz J. Bibliografia literacka styczeń-czewrwiec 1952 [Czyt.VII,7]
  • R. 46, 1955
  • R. 47, 1956 + [zesz. specj.]
  • R. 48, 1957
  • R. 49, 1958
  • R. 50, 1959
  • R. 51, 1960
  • R. 52, 1961
  • R. 53, 1962
  • R. 54, 1963
  • R. 55, 1964 + [dod.:] Gawałkiewicz J. Bibliografia 1946-1962
  • R. 56, 1965
  • R. 57, 1966
  • R. 58, 1967
  • R. 59, 1968, z. 1-4
  • R. 60, 1969, z. 1-4
  • R. 61, 1970, z. 1-4
  • R. 62, 1971, z. 1-4
  • R. 63, 1972, z. 1-4
  • R. 64, 1973, z. 1-4
  • R. 65, 1974, z. 1-4
  • R. 66, 1975, z. 1-4
  • R. 67, 1976, z. 1-4
  • R. 68, 1977, z. 1-4
  • R. 69, 1978, z. 1-4
  • R. 70, 1979, z. 1-4
  • R. 71, 1980, z. 1-4
  • R. 72, 1981, z. 1-4
  • R. 73, 1982, z. 1-4
  • R. 74, 1983, z. 1-4
  • R. 75, 1984, z. 1-4
  • R. 76, 1985, z. 1-4
  • R. 77, 1986, z. 1-4
  • R. 78, 1987, z. 1-4
  • R. 79, 1988, z. 1-4
  • R. 80, 1989, z. 1-4
  • R. 81, 1990, z. 1-4
  • R. 82, 1991, z. 1-4
  • R. 83, 1992, z. 1-4
  • R. 84, 1993, z. 1-4
  • R. 85, 1994, z. 1-4
  • R. 86, 1995, z. 1-4 + [dod. do z. 2-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 87, 1996, z. 1-4 + [dod. do z. 1]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 88, 1997, z. 1-4 + [dod. do z. 2-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 89, 1998, z. 1-4 + [dod. do z. 4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 90, 1999, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 91, 2000, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 92, 2001, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 93, 2002, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 94, 2003, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 95, 2004, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 96, 2005, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 97, 2006, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 98, 2007, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 99, 2008, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 100, 2009, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 101, 2010, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 102, 2011, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 103, 2012, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 104, 2013, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 105, 2014, z. 1-2 + [dod. do z. 1-2]: Przegląd bibliograficzny
  • R. 110, 2019, z. 1-4 + [dod. do z. 3-4]: Przegląd bibliograficzny
 • Uwagi :
  • Od R. 4, 1905 r. red.: Tadeusz Pini
  • Od R. 7, 1908 r. red.: Ludwik Bernacki
  • Od R. 11, 1912 r. red.: Wiktor Hahn
  • Od R. 20, 1923 r. red.: Wilhelm Bruchnalski
  • Od R. 22/23, 1925/1926 r. red.: Bronisław Gubrynowicz
  • Od R. 30, 1933 r. red.: Ludwik Bernacki [et al.]
  • R. 35, 1938 r. red.: Kazimierz Kolbuszewski [et al.]
  • Od R. 36, 1946 r. red.: Julian Krzyżanowski, Tadeusz Mikulski
  • Od R. 36, 1946 r. m. wyd.: Warszawa
  • Od R. 46, 1955, z. 1 red. Tadeusz Mikulski, Kazimierz Wyka
  • Od R. 51, 1960, z. 1 red. nacz. Bogdan Zakrzewski
  • Od R. 53, 1962, z. 2 m. wyd.: Wrocław
  • Od R. 86, 1995, z. 1 wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej
  • Od R. 90, 1999, z. 3 wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Od R. 91, 2000, z. 1 wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
  • Od R. 93, 2000, z. 3 wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich [et al.]
  • Od R. 94, 2003, z. 1 podtyt.: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
  • Od R. 89, 1998, z. 2 red nacz. Grażyna Borkowska
  • W R. 76, 1985, z. 1: Bibliografia Pamiętnika Literackiego 1963-1982
  • Od z. 1-4, 1995 r.: "Przegląd Bibliograficzny"
  • Pismo nie ukazywało się w latach 1939-1945
  • Opis na podst.: R. 1, 1902, z. 1
  • a 2006 2007 823 1175 74 76 80,- zł
  • a 2007 2008 737 1459 1896 170 84,- zł
  • a 2008 2009 1080 1469 235 237 84,- zł
  • a 2009 2010 766 1839 1841 1843 88, - zł
  • a 2010 2014 1845 1847 1849 434 88, - zł
  • a 2014 435 436 437 438 88,- zł
  • a 2014 439 440 441 442 88,- zł
  • a 2014 443 444 445 446 88,- zł
  • a b 2014 2019 447 344 52,- zł
  • a 2019 35 73,04 zł
  • Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Czasopisma filologiczne polskie 20-21 w.
  • Literatura polska.
  • Bruchnalski, Wilhelm (1859-1938). red.
  • Gubrynowicz, Bronisław (1870-1933). red.
  • Porębowicz, Edward (1862-1937). red.
  • Pini, Tadeusz red.
  • Bernacki, Ludwik red.
  • Hahn, Wiktor red.
  • Kolbuszewski, Kazimierz red.
  • Krzyżanowski, Julian red.
  • Mikulski, Tadeusz red.
  • Wyka, Kazimierz red.
  • Zakrzewski, Bogdan red.
  • Borkowska, Grażyna red.
  • Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza
  • Bibliografia Literacka : dodatek do Pamiętnika Literackiego
  • Przegląd Bibliograficzny : dodatek do Pamiętnika Literackiego
  • Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 022 $a 0031-0514
 • 041 $a 0. $a pol
 • 130 $a PAMIĘTNIK
 • 245 $a Pamiętnik Literacki $b czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej, wydawane przez Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza [...]
 • 245 $c red. Wilhelm Bruchnalski, Bronisław Gubrynowicz, Edward Porębowicz
 • 260 $a Lwów $b Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza $c 1902- $e Lwów $f E. Winiarz $k Ukraina
 • 300 $c
 • 310 $a Kwartalnik
 • 362 $a R. 1, 1902
 • 362 $a R. 2, 1903
 • 362 $a R. 3, 1904
 • 362 $a R. 4, 1905
 • 362 $a R. 5, 1906
 • 362 $a R. 6, 1907
 • 362 $a R. 7, 1908
 • 362 $a R. 8, 1909
 • 362 $a R. 9, 1910
 • 362 $a R. 10, 1911
 • 362 $a R. 11, 1912
 • 362 $a R. 12, 1913
 • 362 $a R. 13, 1914-1915
 • 362 $a R. 14, 1916
 • 362 $a R. 15, 1917
 • 362 $a R. 16, 1918
 • 362 $a R. 17-18, 1920
 • 362 $a R. 19, 1921
 • 362 $a R. 20, 1923
 • 362 $a R. 21, 1924-1925
 • 362 $a R. 22-23, 1925-1926
 • 362 $a R. 24, 1927
 • 362 $a R. 25, 1928
 • 362 $a R. 26, 1929
 • 362 $a R. 27, 1930
 • 362 $a R. 28, 1931
 • 362 $a R. 29, 1932
 • 362 $a R. 30, 1933
 • 362 $a R. 31, 1934
 • 362 $a R. 32, 1935
 • 362 $a R. 33, 1936
 • 362 $a R. 34, 1937
 • 362 $a R. 35, 1938
 • 362 $a R. 36, 1946
 • 362 $a R. 37, 1947
 • 362 $a R. 38, 1948
 • 362 $a R. 39, 1950
 • 362 $a R. 40, 1952
 • 362 $a R. 41, 1950 + [dod.:] $b Hernas Cz. $c Bibliografia literacka styczeń -czerwiec 1950 [Czyt.VII,7]
 • 362 $a R. 42, 1951, z. 1-4
 • 362 $a R. 43, 1952 + [dod.:] $b Skubalanka T. $c Bibliografia literacka lipiec-grudzień 1950 [Czyt. VII,7]
 • 362 $a R. 44, 1953 + [dod.:] $b Sobol R. $b Gawałkiewicz J. $c Bibliografia literacka styczeń-czerwiec 1951 + lipiec-grudzień 1951 [Czyt. VII,7] $c Bibliografia literacka lipiec-grudzień 1952 [Czyt.VII,7]
 • 362 $a R. 45, 1954, z. 1-2 + [dod.:] $b Gawałkiewicz J. $c Bibliografia literacka styczeń-czewrwiec 1952 [Czyt.VII,7]
 • 362 $a R. 46, 1955
 • 362 $a R. 47, 1956 + [zesz. specj.]
 • 362 $a R. 48, 1957
 • 362 $a R. 49, 1958
 • 362 $a R. 50, 1959
 • 362 $a R. 51, 1960
 • 362 $a R. 52, 1961
 • 362 $a R. 53, 1962
 • 362 $a R. 54, 1963
 • 362 $a R. 55, 1964 + [dod.:] $b Gawałkiewicz J. $c Bibliografia 1946-1962
 • 362 $a R. 56, 1965
 • 362 $a R. 57, 1966
 • 362 $a R. 58, 1967
 • 362 $a R. 59, 1968, z. 1-4
 • 362 $a R. 60, 1969, z. 1-4
 • 362 $a R. 61, 1970, z. 1-4
 • 362 $a R. 62, 1971, z. 1-4
 • 362 $a R. 63, 1972, z. 1-4
 • 362 $a R. 64, 1973, z. 1-4
 • 362 $a R. 65, 1974, z. 1-4
 • 362 $a R. 66, 1975, z. 1-4
 • 362 $a R. 67, 1976, z. 1-4
 • 362 $a R. 68, 1977, z. 1-4
 • 362 $a R. 69, 1978, z. 1-4
 • 362 $a R. 70, 1979, z. 1-4
 • 362 $a R. 71, 1980, z. 1-4
 • 362 $a R. 72, 1981, z. 1-4
 • 362 $a R. 73, 1982, z. 1-4
 • 362 $a R. 74, 1983, z. 1-4
 • 362 $a R. 75, 1984, z. 1-4
 • 362 $a R. 76, 1985, z. 1-4
 • 362 $a R. 77, 1986, z. 1-4
 • 362 $a R. 78, 1987, z. 1-4
 • 362 $a R. 79, 1988, z. 1-4
 • 362 $a R. 80, 1989, z. 1-4
 • 362 $a R. 81, 1990, z. 1-4
 • 362 $a R. 82, 1991, z. 1-4
 • 362 $a R. 83, 1992, z. 1-4
 • 362 $a R. 84, 1993, z. 1-4
 • 362 $a R. 85, 1994, z. 1-4
 • 362 $a R. 86, 1995, z. 1-4 + [dod. do z. 2-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 87, 1996, z. 1-4 + [dod. do z. 1]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 88, 1997, z. 1-4 + [dod. do z. 2-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 89, 1998, z. 1-4 + [dod. do z. 4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 90, 1999, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 91, 2000, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 92, 2001, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 93, 2002, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 94, 2003, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 95, 2004, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 96, 2005, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 97, 2006, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 98, 2007, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 99, 2008, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 100, 2009, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 101, 2010, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 102, 2011, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 103, 2012, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 104, 2013, z. 1-4 + [dod. do z. 1-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 105, 2014, z. 1-2 + [dod. do z. 1-2]: Przegląd bibliograficzny
 • 362 $a R. 110, 2019, z. 1-4 + [dod. do z. 3-4]: Przegląd bibliograficzny
 • 500 $a Od R. 4, 1905 r. red.: Tadeusz Pini
 • 500 $a Od R. 7, 1908 r. red.: Ludwik Bernacki
 • 500 $a Od R. 11, 1912 r. red.: Wiktor Hahn
 • 500 $a Od R. 20, 1923 r. red.: Wilhelm Bruchnalski
 • 500 $a Od R. 22/23, 1925/1926 r. red.: Bronisław Gubrynowicz
 • 500 $a Od R. 30, 1933 r. red.: Ludwik Bernacki [et al.]
 • 500 $a R. 35, 1938 r. red.: Kazimierz Kolbuszewski [et al.]
 • 500 $a Od R. 36, 1946 r. red.: Julian Krzyżanowski, Tadeusz Mikulski
 • 500 $a Od R. 36, 1946 r. m. wyd.: Warszawa
 • 500 $a Od R. 46, 1955, z. 1 red. Tadeusz Mikulski, Kazimierz Wyka
 • 500 $a Od R. 51, 1960, z. 1 red. nacz. Bogdan Zakrzewski
 • 500 $a Od R. 53, 1962, z. 2 m. wyd.: Wrocław
 • 500 $a Od R. 86, 1995, z. 1 wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej
 • 500 $a Od R. 90, 1999, z. 3 wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 500 $a Od R. 91, 2000, z. 1 wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
 • 500 $a Od R. 93, 2000, z. 3 wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich [et al.]
 • 500 $a Od R. 94, 2003, z. 1 podtyt.: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
 • 500 $a Od R. 89, 1998, z. 2 red nacz. Grażyna Borkowska
 • 500 $a W R. 76, 1985, z. 1: Bibliografia Pamiętnika Literackiego 1963-1982
 • 500 $a Od z. 1-4, 1995 r.: "Przegląd Bibliograficzny"
 • 500 $a Pismo nie ukazywało się w latach 1939-1945
 • 500 $a Opis na podst.: R. 1, 1902, z. 1
 • 541 $c a $d 2006 $d 2007 $e 823 $e 1175 $e 74 $e 76 $h 80,- zł
 • 541 $c a $d 2007 $d 2008 $e 737 $e 1459 $e 1896 $e 170 $h 84,- zł
 • 541 $c a $d 2008 $d 2009 $e 1080 $e 1469 $e 235 $e 237 $h 84,- zł
 • 541 $c a $d 2009 $d 2010 $e 766 $e 1839 $e 1841 $e 1843 $h 88, - zł
 • 541 $c a $d 2010 $d 2014 $e 1845 $e 1847 $e 1849 $e 434 $h 88, - zł
 • 541 $c a $d 2014 $e 435 $e 436 $e 437 $e 438 $h 88,- zł
 • 541 $c a $d 2014 $e 439 $e 440 $e 441 $e 442 $h 88,- zł
 • 541 $c a $d 2014 $e 443 $e 444 $e 445 $e 446 $h 88,- zł
 • 541 $c a $c b $d 2014 $d 2019 $e 447 $e 344 $h 52,- zł
 • 541 $c a $d 2019 $e 35 $h 73,04 zł
 • 546 $a Tekst pol.
 • 650 $a Czasopisma filologiczne polskie $y 20-21 w.
 • 650 $a Literatura polska.
 • 700 $a Bruchnalski, Wilhelm $d (1859-1938). $e red.
 • 700 $a Gubrynowicz, Bronisław $d (1870-1933). $e red.
 • 700 $a Porębowicz, Edward $d (1862-1937). $e red.
 • 700 $a Pini, Tadeusz $e red.
 • 700 $a Bernacki, Ludwik $e red.
 • 700 $a Hahn, Wiktor $e red.
 • 700 $a Kolbuszewski, Kazimierz $e red.
 • 700 $a Krzyżanowski, Julian $e red.
 • 700 $a Mikulski, Tadeusz $e red.
 • 700 $a Wyka, Kazimierz $e red.
 • 700 $a Zakrzewski, Bogdan $e red.
 • 700 $a Borkowska, Grażyna $e red.
 • 710 $a Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza
 • 770 $t Bibliografia Literacka : dodatek do Pamiętnika Literackiego
 • 770 $t Przegląd Bibliograficzny : dodatek do Pamiętnika Literackiego
 • 785 $t Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
 • 852 $j Cz 2513
 • 920 $a 0031-0514

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 2513/1902
 • Sygnatura: Cz 2513/1903
 • Sygnatura: Cz 2513/1904
 • Sygnatura: Cz 2513/1905
 • Sygnatura: Cz 2513/1906
 • Sygnatura: Cz 2513/1907
 • Sygnatura: Cz 2513/1908
 • Sygnatura: Cz 2513/1909
 • Sygnatura: Cz 2513/1910
 • Sygnatura: Cz 2513/1911
 • Sygnatura: Cz 2513/1912
 • Sygnatura: Cz 2513/1913
 • Sygnatura: Cz 2513/1914-1915
 • Sygnatura: Cz 2513/1916
 • Sygnatura: Cz 2513/1917
 • Sygnatura: Cz 2513/1918
 • Sygnatura: Cz 2513/1920
 • Sygnatura: Cz 2513/1921
 • Sygnatura: Cz 2513/1923
 • Sygnatura: Cz 2513/1924-1925
 • Sygnatura: Cz 2513/1925-1926
 • Sygnatura: Cz 2513/1927
 • Sygnatura: Cz 2513/1928
 • Sygnatura: Cz 2513/1929
 • Sygnatura: Cz 2513/1930
 • Sygnatura: Cz 2513/1931
 • Sygnatura: Cz 2513/1932
 • Sygnatura: Cz 2513/1933
 • Sygnatura: Cz 2513/1934
 • Sygnatura: Cz 2513/1935
 • Sygnatura: Cz 2513/1936
 • Sygnatura: Cz 2513/1937
 • Sygnatura: Cz 2513/1938
 • Sygnatura: Cz 2513/1946
 • Sygnatura: Cz 2513/1947
 • Sygnatura: Cz 2513/1948
 • Sygnatura: Cz 2513/1950
 • Sygnatura: Cz 2513/1951
 • Sygnatura: Cz 2513/1952
 • Sygnatura: Cz 2513/1953
 • Sygnatura: Cz 2513/1954
 • Sygnatura: Cz 2513/1955
 • Sygnatura: Cz 2513/1956
 • Sygnatura: Cz 2513/1957
 • Sygnatura: Cz 2513/1958
 • Sygnatura: Cz 2513/1959
 • Sygnatura: Cz 2513/1960
 • Sygnatura: Cz 2513/1961
 • Sygnatura: Cz 2513/1962
 • Sygnatura: Cz 2513/1963
 • Sygnatura: Cz 2513/1964
 • Sygnatura: Cz 2513/1965
 • Sygnatura: Cz 2513/1966
 • Sygnatura: Cz 2513/1967
 • Sygnatura: Cz 2513/1968
 • Sygnatura: Cz 2513/1969
 • Sygnatura: Cz 2513/1970
 • Sygnatura: Cz 2513/1971
 • Sygnatura: Cz 2513/1972
 • Sygnatura: Cz 2513/1973
 • Sygnatura: Cz 2513/1974
 • Sygnatura: Cz 2513/1975
 • Sygnatura: Cz 2513/1976
 • Sygnatura: Cz 2513/1977
 • Sygnatura: Cz 2513/1978
 • Sygnatura: Cz 2513/1979
 • Sygnatura: Cz 2513/1980
 • Sygnatura: Cz 2513/1981
 • Sygnatura: Cz 2513/1982
 • Sygnatura: Cz 2513/1983
 • Sygnatura: Cz 2513/1984
 • Sygnatura: Cz 2513/1985
 • Sygnatura: Cz 2513/1986
 • Sygnatura: Cz 2513/1987
 • Sygnatura: Cz 2513/1988
 • Sygnatura: Cz 2513/1989
 • Sygnatura: Cz 2513/1990
 • Sygnatura: Cz 2513/1991
 • Sygnatura: Cz 2513/1992
 • Sygnatura: Cz 2513/1993
 • Sygnatura: Cz 2513/1994
 • Sygnatura: Cz 2513/1995
 • Sygnatura: Cz 2513/1996
 • Sygnatura: Cz 2513/1997
 • Sygnatura: Cz 2513/1998
 • Sygnatura: Cz 2513/1999
 • Sygnatura: Cz 2513/2000
 • Sygnatura: Cz 2513/2001
 • Sygnatura: Cz 2513/2002
 • Sygnatura: Cz 2513/2003
 • Sygnatura: Cz 2513/2004
 • Sygnatura: Cz 2513/2005
 • Sygnatura: Cz 2513/2006
 • Sygnatura: Cz 2513/2007
 • Sygnatura: Cz 2513/2008
 • Sygnatura: Cz 2513/2009
 • Sygnatura: Cz 2513/2010
 • Sygnatura: Cz 2513/2011
 • Sygnatura: Cz 2513/2012
 • Sygnatura: Cz 2513/2013
 • Sygnatura: Cz 2513/2014
 • Sygnatura: Cz 2513/2019