Studia

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22771
 • Tytuł : Studia
 • Redaktor :
  • Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
  • red. Michał Kaczorowski
 • Wydawca : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Miejsce wydania : Warszawa Polska
 • Data wydania : 1965
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • 4, 1963 Malisz B. Ekonomika kształtowania mist
  • 6, 1964 Kukliński A. Problemy przestrzenne rozwoju przemysłu ...
  • 7, 1964 Dąbrowski K. Programowanie i ocena efektywności inwestycji ...
  • 10, 1965 Zawadzki S.M. Analiza struktury przestrzennej przemysłu ...
  • 11, 1965 Około-Kułak S. Rejonizacja produkcji rolnej ...
  • 12, 1966 Winiarski B. Podstawy programowania ekonomicznego ...
  • 14, 1966 Chojnicki Z. Zastosowanie modeli grawitacji ...
  • 15, 1967 Lijewski T. Dojazdy do pracy w Polsce
  • 16, 1967 K voprosu teorii i metodiki issledovanij territorial'no-ekonomičeskogo rozvitja strony
  • 17, 1967 Proceedings of the First Scandinavian-Polish Regional Science Seminar
  • 18, 1967 Gruchman B. Czynniki aglomeracji i deglomeracji przemysłu ...
  • 19, 1968 Problems of regional economic development
  • 20, 1967 Bittnerowa E. Majątek trwały jako czynnik rozwoju regionu ...
  • 21, 1967 Gliszczyński F Problematyka przestrzenna sytuacji mieszkaniowej ...
  • 22, 1968 Wilczewski R. Dynamika produkcji i przesunięcia przestrzenne przemysłu ...
  • 23, 1968 Żurkowski J. Programowanie lokalizacji produkcji
  • 24, 1968 Rejduch J. Proporcje inwestycyjne rozwoju regionu ...
  • 25, 1968 Morawski W. Przepływy towarowe i powiązania międzyregionalne ...
  • 26, 1968 problemes spatiaux dans la planification en perspective
  • 27, 1968 Kruczała J. Problemy teoretyczne planowania regionalnego
  • 28, 1969 Prowit K. Metody planowania dłogookresowego ...
  • 29, 1969 Wojtasiewicz L. Problemy inwestycji w badaniach regionalnych ...
  • 30, 1969 Ciamaga L. Podział pracy w przemyśle krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
  • 31, 1970 Misztal S. Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu ...
  • 32, 1970 Kolipiński J. Metody rachunku efektywności ...
  • 37, 1971 Cele polityki regionalnej a przedmiot planowania regionalnego
  • 38, 1972 Kołodziejski J. Model planowania regionalnego
  • 39, 1972 Malisz B. Metody planowania regionalnego
  • 40, 1972 Chojnicki Z. Czyż T. Zmiany struktury regionalnej Polski ...
  • 41, 1973 Stalski M. Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego
  • 43, 1973 Dziembowski Z. Ginsbert-Gebert A. Urządzenia komunalne ...
  • 44, 1974 Kubiak A.F. Regionalne zróżnicowanie wyposażenia zakładów przemysłowych ...
  • 45, 1974 Korcelli P. Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast
  • 46, 1974 Grocholska J, Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie
  • 47, 1974 Jankowska A. Programowanie rozwoju regionów górniczych
  • 48, 1974 Infrastruktura mieszkaniowa i jej zróżnicowanie regionalne 1970-2000
  • 49, 1974 Chrostowska H. Komorowski H. Struktura sieci drogowej ...
  • 50, 1975 Rakowski W. Procesy urbanizacji wsi ...
  • 51, 1975 Metodologija izučenija nacional'nogo dochoda ...
  • 52, 1975 Rutkowski T. Wyznaczanie czynników określających dochody ludności
  • 53, 1975 Wybrane problemy rozwoju energetyki w Polsce do roku 2000
  • 54, 1976 Wzorce planów regionalnych
  • 55, 1976 Szemberg A. Przemiany w układzie przestrzennym ...
  • 58, 1977 Wpływ instrumentów prawnych na przestrzenną strukturę rolnictwa w Polsce
  • 59, 1977 Barteczek A. Integracyjna funkcja infrastruktury gospodarczej ...
  • 61, 1978 Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych ...
  • 63, 1978 Kolipiński J. Człowiek. Gospodarka. Środowisko. Przestrzeń
  • 64, 1978 Czterdzieści] lat planowania struktury przestrzennej Polski
  • 65, 1979 Możliwość wzrostu produkcji rolnej w Polsce w świetle doświadczeń ...
  • 66, 1979 Dzieciuchowicz J.Z. Rozkłady przestrzenne dojazdów do pracy ...
  • 68, 1979 Bielecka K. Paprzycki M. Piasecki Z. Ocena stosowalności wybranych metod ...
  • 69, 1979 Parysek J.J Wojtasiewicz L. Metody analizy regionalnej ...
  • 71, 1979 Kacprzyński B. Rozwój regionalny a środowisko człowieka ...
  • 72, 1980 Kokotkiewicz I. System statystyczny informacji regionalnej w Polsce
  • 73, 1980 Kolipiński J. Systemy przestrzenne jako środowisko człowieka
  • 74, 1980 Problemy teorii i praktyki lokalizacji inwestycji ...
  • 75, 1980 Settlement Systems and Regional Planning ...
  • 79, 1983 Kierunki badań ekonomiczno-przestrzennych w Polsce Ludowej ...
  • 81, 1985 Pietraszewski W. Wartość przestrzeni w planowaniu
  • 82, 1985 Studia regionalne w perspektywie doświadczeń międzynarodowych ...
  • 83, 1984 Kochanowski M. Kołodziejski J. Koncepcja metodologii planowania regionalnego
  • 85, 1986 Dramowicz E. Przestrzenne zróżnicowanie państwowej gospodarki rolnej w Polsce
  • 85, 1984 Gospodarka zasobami przyrody ...
  • 86, 1983 Pietraszewski W. Podstawy informacyjne planowania przestrzennego
  • 87, 1985 Mencel Anna Problemy przestrzenne rozwoju przemysłu drzewnego w Polsce
  • 89, 1985 Kassenberg A. Rolewicz Cz. Przestrzenna diagnoza ochrony środowiska w Polsce
  • 90, 1986 Przestrzenne aspekty gospodarki żywnościowej do 2000 r. ...
  • 91, 1986 Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego ...
  • 92, 1987 Kołodziejski J. Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski ...
  • 93, 1987 Domański R. Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego
  • 95, 1988 Badanie systemów terytorialnych różnych szczebli ...
 • Uwagi : ang., fr., pol., ros.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Kaczorowski, Michał red.
  • Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a STUDIA
 • 245 a Studia c Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
 • 245 c red. Michał Kaczorowski
 • 260 a Warszawa b Państwowe Wydawnictwo Naukowe c 1965 k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a 4, 1963 b Malisz B. c Ekonomika kształtowania mist
 • 362 a 6, 1964 b Kukliński A. c Problemy przestrzenne rozwoju przemysłu ...
 • 362 a 7, 1964 b Dąbrowski K. c Programowanie i ocena efektywności inwestycji ...
 • 362 a 10, 1965 b Zawadzki S.M. c Analiza struktury przestrzennej przemysłu ...
 • 362 a 11, 1965 b Około-Kułak S. c Rejonizacja produkcji rolnej ...
 • 362 a 12, 1966 b Winiarski B. c Podstawy programowania ekonomicznego ...
 • 362 a 14, 1966 b Chojnicki Z. c Zastosowanie modeli grawitacji ...
 • 362 a 15, 1967 b Lijewski T. c Dojazdy do pracy w Polsce
 • 362 a 16, 1967 c K voprosu teorii i metodiki issledovanij territorial'no-ekonomičeskogo rozvitja strony
 • 362 a 17, 1967 c Proceedings of the First Scandinavian-Polish Regional Science Seminar
 • 362 a 18, 1967 b Gruchman B. c Czynniki aglomeracji i deglomeracji przemysłu ...
 • 362 a 19, 1968 c Problems of regional economic development
 • 362 a 20, 1967 b Bittnerowa E. c Majątek trwały jako czynnik rozwoju regionu ...
 • 362 a 21, 1967 b Gliszczyński F c Problematyka przestrzenna sytuacji mieszkaniowej ...
 • 362 a 22, 1968 b Wilczewski R. c Dynamika produkcji i przesunięcia przestrzenne przemysłu ...
 • 362 a 23, 1968 b Żurkowski J. c Programowanie lokalizacji produkcji
 • 362 a 24, 1968 b Rejduch J. c Proporcje inwestycyjne rozwoju regionu ...
 • 362 a 25, 1968 b Morawski W. c Przepływy towarowe i powiązania międzyregionalne ...
 • 362 a 26, 1968 c Les ||problemes spatiaux dans la planification en perspective
 • 362 a 27, 1968 b Kruczała J. c Problemy teoretyczne planowania regionalnego
 • 362 a 28, 1969 b Prowit K. c Metody planowania dłogookresowego ...
 • 362 a 29, 1969 b Wojtasiewicz L. c Problemy inwestycji w badaniach regionalnych ...
 • 362 a 30, 1969 b Ciamaga L. c Podział pracy w przemyśle krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
 • 362 a 31, 1970 b Misztal S. c Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu ...
 • 362 a 32, 1970 b Kolipiński J. c Metody rachunku efektywności ...
 • 362 a 37, 1971 c Cele polityki regionalnej a przedmiot planowania regionalnego
 • 362 a 38, 1972 b Kołodziejski J. c Model planowania regionalnego
 • 362 a 39, 1972 b Malisz B. c Metody planowania regionalnego
 • 362 a 40, 1972 b Chojnicki Z. b Czyż T. c Zmiany struktury regionalnej Polski ...
 • 362 a 41, 1973 b Stalski M. c Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego
 • 362 a 43, 1973 b Dziembowski Z. b Ginsbert-Gebert A. c Urządzenia komunalne ...
 • 362 a 44, 1974 b Kubiak A.F. c Regionalne zróżnicowanie wyposażenia zakładów przemysłowych ...
 • 362 a 45, 1974 b Korcelli P. c Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast
 • 362 a 46, 1974 b Grocholska J, c Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie
 • 362 a 47, 1974 b Jankowska A. c Programowanie rozwoju regionów górniczych
 • 362 a 48, 1974 c Infrastruktura mieszkaniowa i jej zróżnicowanie regionalne 1970-2000
 • 362 a 49, 1974 b Chrostowska H. b Komorowski H. c Struktura sieci drogowej ...
 • 362 a 50, 1975 b Rakowski W. c Procesy urbanizacji wsi ...
 • 362 a 51, 1975 c Metodologija izučenija nacional'nogo dochoda ...
 • 362 a 52, 1975 b Rutkowski T. c Wyznaczanie czynników określających dochody ludności
 • 362 a 53, 1975 c Wybrane problemy rozwoju energetyki w Polsce do roku 2000
 • 362 a 54, 1976 c Wzorce planów regionalnych
 • 362 a 55, 1976 b Szemberg A. c Przemiany w układzie przestrzennym ...
 • 362 a 58, 1977 c Wpływ instrumentów prawnych na przestrzenną strukturę rolnictwa w Polsce
 • 362 a 59, 1977 b Barteczek A. c Integracyjna funkcja infrastruktury gospodarczej ...
 • 362 a 61, 1978 c Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych ...
 • 362 a 63, 1978 b Kolipiński J. c Człowiek. Gospodarka. Środowisko. Przestrzeń
 • 362 a 64, 1978 c 40 [||Czterdzieści] lat planowania struktury przestrzennej Polski
 • 362 a 65, 1979 c Możliwość wzrostu produkcji rolnej w Polsce w świetle doświadczeń ...
 • 362 a 66, 1979 b Dzieciuchowicz J.Z. c Rozkłady przestrzenne dojazdów do pracy ...
 • 362 a 68, 1979 b Bielecka K. b Paprzycki M. b Piasecki Z. c Ocena stosowalności wybranych metod ...
 • 362 a 69, 1979 b Parysek J.J b Wojtasiewicz L. c Metody analizy regionalnej ...
 • 362 a 71, 1979 b Kacprzyński B. c Rozwój regionalny a środowisko człowieka ...
 • 362 a 72, 1980 b Kokotkiewicz I. c System statystyczny informacji regionalnej w Polsce
 • 362 a 73, 1980 b Kolipiński J. c Systemy przestrzenne jako środowisko człowieka
 • 362 a 74, 1980 c Problemy teorii i praktyki lokalizacji inwestycji ...
 • 362 a 75, 1980 c Settlement Systems and Regional Planning ...
 • 362 a 79, 1983 c Kierunki badań ekonomiczno-przestrzennych w Polsce Ludowej ...
 • 362 a 81, 1985 b Pietraszewski W. c Wartość przestrzeni w planowaniu
 • 362 a 82, 1985 c Studia regionalne w perspektywie doświadczeń międzynarodowych ...
 • 362 a 83, 1984 b Kochanowski M. b Kołodziejski J. c Koncepcja metodologii planowania regionalnego
 • 362 a 85, 1986 b Dramowicz E. c Przestrzenne zróżnicowanie państwowej gospodarki rolnej w Polsce
 • 362 a 85, 1984 c Gospodarka zasobami przyrody ...
 • 362 a 86, 1983 b Pietraszewski W. c Podstawy informacyjne planowania przestrzennego
 • 362 a 87, 1985 b Mencel Anna c Problemy przestrzenne rozwoju przemysłu drzewnego w Polsce
 • 362 a 89, 1985 b Kassenberg A. b Rolewicz Cz. c Przestrzenna diagnoza ochrony środowiska w Polsce
 • 362 a 90, 1986 c Przestrzenne aspekty gospodarki żywnościowej do 2000 r. ...
 • 362 a 91, 1986 c Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego ...
 • 362 a 92, 1987 b Kołodziejski J. c Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski ...
 • 362 a 93, 1987 b Domański R. c Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego
 • 362 a 95, 1988 c Badanie systemów terytorialnych różnych szczebli ...
 • 546 a ang., fr., pol., ros.
 • 700 a Kaczorowski, Michał e red.
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
 • 852 j Cz 22771

Indeksy