Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Źródła i monografie

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2824
 • Tytuł : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Źródła i monografie
 • Miejsce wydania : Lublin Polska
 • Data wydania : [1947]-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 38, 1947 Papierkowski Twórczość literacka narodów poł.-słow. [...]
  • T. 39, 1948 Moszczyński Policha Lublin w okresie okupacji [...]
  • T. 40, 1948 Kleiner Mickiewicz. T. 1
  • T. 41, 1948 Kleiner Mickiewicz. T. 1, Cz. 1
  • T. 41, 1948 Kleiner Mickiewicz. T. 1, Cz. 2
  • T. 42, 1948 Mirek Zarys socjologii
  • T. 43, 1949 Gracjn B. Wyrocznia podręczna [...]
  • T. 44, 1954 Gostkowski R. Pompeje
  • T. 45, 1957 Pohoska H. Wizytatorowie generalni Komisji Edukacji Narodowej [...]
  • T. 46, 1958 Borowy W. O poezji Mickiewicza. T. 1
  • T. 47, 1958 Borowy W. O poezji Mickiewicza. T. 2
  • T. 48, .... Piskorz I. Psychologia duszpasterska
  • T. 49, 1959 Gumowski M. Pieczęcie i herby miejscowości woj. lubelskiego
  • T. 50, 1959 Pastuszka I. Charakter człowieka [...]
  • T. 51, 1959 Granat W. Dogmatyka Katolicka. T. 3
  • T. 52, 1959 Granat W. Dogmatyka Katolicka. T. 5
  • T. 53, 1960 Małunowiczówna L. Wstęp do filozofii klasycznej [...]
  • T. 54, 1959 Łhl A. Duszpasterstwo zakonne [...]
  • T. 55, 1960 Borowski A. Teologia moralna. T. 1
  • T. 57, 1960 Granat W. Dogmatyka Katolicka. T. 4
  • T. 58, 1960 Adamczyk S. Metafizyka ogólna czyli ontologia
  • T. 59, 1960 Granat W. Dogmatyka Katolicka. T. 6
  • T. 60, 1960 Wojtyła K. Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne
  • T. 63, 1961 Granat W. Dogmatyka Katolicka. T. 7., cz. 1
  • T. 64, 1961 Granat W. Dogmatyka Katolicka. T. 2
  • T. 65, 1961 Kleiner J. Księga zbiorowa o życiu i działalności [...]
  • T. 66, 1962 Adamczyk S. Krytyka ludzkiego poznania
  • T. 67, 1962 Schenk W. Liturgia sakramentów świętych. Cz. 1
  • T. 68, 1961 Matunowiczówna L. Roma christiana [...]
  • T. 68 [a], 1962 Granat W. Dogmatyka Katolicka. T. 1
  • T. 70, 1962 Granat W. Dogmatyka Katolicka. T. 8
  • T. 71, 1962 Pastuszka J. Charakter człowieka [...]
  • T. 72, 1963 Adamczyk S. Filozofia przyrody. Cz. 1
  • T. 73, 1964 Kleiner J. Studia inedita
  • T. 74, 1964 Schenk W. Liturgia sakramentów świętych. Cz. 2
  • T. 75, 1964 Mrowiec K. Polska pieśń kościelna [...]
  • T. 76, 1964 Grant W. Dogmatyka katolicka. T. 9
  • T. 77, 1965 Grant W. Dogmatyka katolicka. Tom wstępny [1a]
  • T. 79, 1965 Sękowska Z. Psychologiczne podstawy rewalidacji ociemniałych
  • T. 80, 1966 Granat W. Dogmatyka Katolicka. T. 7, cz. 2
  • T. 82, 1967 [wyd.] 2 Brajerski T. Język staro-cerkiewno-słowiański [...]
  • T. 88, 1969 księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce. Cz. 1-3
  • T. 88a, 1971 Pastuszka J. Historia psychologii
  • T. 90, 1971 Majka J. Socjologia parafii [...]
  • T. 91, 1972 Grant W. Ku człowiekowi i ku Bogu w Chrystusie
  • T. 95, 1974 Dzieje teologii Katolickiej w Polsce. T. 1
  • T. 96, 1975 Dzieje teologii Katolickiej w Polsce. T. 2, cz. 1
  • T. 98, 1976 Dzieje teologii Katolickiej w Polsce. T. 3, cz. 1
  • T. 100, 1976 Saint Thomas d'Aquin pour le septieme entendire de sa mort ...
  • T. 101, 1976 Wkład Polaków do kultury swiata
  • T. 103, 1978 Strzeszewski C. Praca ludzka [...]
  • T. 105, 1978 Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu
  • T. 106-107, 1980 [biblia Novum Testamentum, Apocrypha] Apokryfy Nowego Testamentu [...]
  • T. 111, 1982 Człowiek i moralność 1: Jan Paweł II, papież, Miłość i odpowiedzialność
  • T. 112, 1983 Filarska B. Początki architektury chrześcijańskiej
  • T. 113, 1986 Filarska B. Początki architektury chrześcijańskiej
  • T. 116, 1987 Puchalski T. Pamiętnik 1827-1840 [...]
  • T. 120, 1986 Człowiek i moralność 3: Jan Paweł II, papież, Wykłady lubelskie
  • T. 124, 1993 Draus J. Oświata i nauka polska [...]
  • T. 129, 1987 Biblia Vetus Testamentum [fr.], L'Apocalypse d'Abraham [...]
  • T. 130, 1991 Millennium, 5: Bober A, jezuita, Anglia. Szkocja. Irlandia [...]
  • T. 132, 1990 Maczek S. Od podwody do czołga
  • T. 134, 1992 Champeaux-Kleczyński D. de, Józef Kleczyński [...]
  • T. 135, 1992 Halecki O. historia Polski
  • T. 141, 1993 Turowski I. Socjologia [...]
  • T. 144, 1994 Turowski I. Socjologia [...]
  • T. 146, 1995 Turowski I. Socjologia wsi i rolnictwa
  • T. 154, 1997 Dzwonkowski R. Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939 [...]
  • T. 155, 1998 Dzwonkowski R. Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917-1939 [...]
  • T. 158, 1997 Dąbek S. Wielogłosowy repertuar [...]
  • T. 162, 1997 Rolska-Boruch I. Cech złotników lubelskich (XVI-XVIII w.)
  • T. 163, 1998 Surdacki M. Dzieci porzucone [...]
  • T. 168, 1998 Barańska A. Kobiety w powstaniu listopadowym [...]
  • T. 169, 1998 Kleiner I. Mickiewicz. T. 2. Dzieje Konrada. Cz. 2
  • T. 170, 1999 Borowy W. O poezji Mickiewicza
  • T. 172, 1998 Drob I. A. Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni [...]
  • T. 174, 1998 [BPCim. 1084] Kras Paweł Husyci
  • T. 176, 1998 Łaszkiewicz H. M. Dziedzictwo czy towar? Szlachecki [...]
  • T. 178, 1999 Eckmann Augustyn Symbol apostolski w pismach świętego Augustyna
  • T. 184, 1999 Puszka A. Nauczyciele historii i geografii [...]
  • T. 186, 1999 Styk M.B. Belgia w relacjach Polaków
  • T. 188, 1999 Sedulius Opera omnia. Dzieła wszystkie
  • T. 189, 2000 Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.
  • T. 190, 1999 Staropolski dramat religijny. T. 1 Lewański J. Liturgiczne łacińskie dramatyzacje
  • T. 191, 1999 Rzemieniuk F. Kościół katolicki obrządku [...]
  • T. 193, 1999 Kowalczyk T. Kościół katolicki na Łużycach Górnych w latach 1919-1990
  • T. 194, 1999 Feduszka Jacek Twierdze Modlin, Serock, Zamość w planach strategicznych powstania listopadowego 1830-1831
  • T. 195, 1999 Polak W. Aprobata i spór
  • T. 197, 2000 Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości [...]
  • T. 198, 2000 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce. T. 3 Gromada Barbara Szkoły Sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej
  • T. 200, 2000 Wojtyła Karol Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze
  • T. 201, 2000 Kierkegard S. Dziennik (wybór)
  • T. 203, 2000 Staropolski dramat religijny. T. 14 Załuski J. A. Tragedie duchowe
  • T. 204, 2000 Nie znane[!] losy uczestników powstań narodowych 1830-1831, 1848, 1863-1864
  • T. 208, 2000 Staropolski dramat religijny. T. 5 [BPCim.1121] Dramaty biblijne XVI wieku
  • T. 211, 2001 Ziółek I. Druga konspiracja niepodległościowa [...]
  • T. 215, 2001 Polskie powstanie narodowe na tle przemian [...]
  • T. 216, 2001 Skubiszewski P. Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku
  • T. 218, 2001 Święta Kinga w poezji polskiej. Antologia (1644-2001)
  • T. 220, 2001 Dzwonkowski Roman Gorbaniuk Oleg Gorbaniuk Julia Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego
  • T. 223, 2002 Pikulski A. Mitra. Studium historyczno-artystyczne
  • T. 225, 2002 Ziółek E. M. Biskupi senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego
  • T. 226, 2002 Leksykografia chrześcijańska na progu trzeciego [...]
  • T. 227, 2002 Dubrowska M. Auseinandersetzung mit der jüdischen [...]
  • T. 229, 2002 Świt i zmierzch baroku
  • T. 231, 2002 Śmigielski B. Teatr Wołyński im. Juliusza Słowackiego 1930-1939
  • T. 234, 2002 Stanisław Vincenz - humanista XX wieku
  • T. 236, 2002 [BPR] Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 5 Szylar Anna Działalność oświatowa benedyktynek sandomierskich w latach 1616-1865
  • T. 237, 2002 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 6 Szuba Ludwik Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944-1956
  • T. 238, 2002 Jaeger Marek Działalność propagandowo-informacyjna władz powstańczych (1794, 1830-1831, 1863-1864)
  • T. 241, 2002 Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej
  • T. 244, 2003 Jeżowski M. Socjologia historyczna Luigiego Sturzo
  • T. 247, 2003 Kątski Marcin Diariusz wyprawy wiedeńskiej króla Jana III w roku 1683
  • T. 248, 2004 Giedroyć Michał Okrężna droga życiowa Anny z Szostakowskich Giedroyciowej 1894-1976
  • T. 250, 2003 Biblioteka Encyklopedii Katolickiej 2 Kalendarze
  • T. 251, 2003 Dzwonkowski Roman Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988
  • T. 252, 2003 Lenartowicz Teofil Jabłonowska Julia Korespondencja
  • T. 253, 2004 Albiniak Elżbieta Monika Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w latach 1857-1905
  • T. 254, 2003 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 9 Chachaj Jacek Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku
  • T. 255,1, 2005 Literatura Grecji starożytnej. 1, Epika - liryka - dramat
  • T. 255,2, 2005 Literatura Grecji starożytnej. 2, Proza historyczna, krasomówstwo, filozofia i nauka, literatura chrześcijańska
  • T. 256, 2003 Chodkowski R. R. Teatr grecki
  • T. 258, 2004 Judycki Stanisław Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego
  • T. 259, 2004 Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku
  • T. 263, 2004 Kramarek Grzegorz Tradycja biblijna w literaturze polskiej. Bibliografia opracowań. Wiek XX
  • T. 264, 2004 Norwid Cyprian Kamil Vade-mecum
 • Seria :
  • Żródła i monografie
  • Staropolski dramat religijny
 • Uwagi :
  • T. 102, 104, 109, 110, 115, 122, 128, 136, 137, 138, 145, 148, 152, 157, 165 zob. pod tyt.: Studia Polonijne, t. 1-13, 15-19, sygn.: Cz 23855
  • T. 1, 3-7, 9-18, 20-22, 24-25, 27, 29-30, 32-35 zob. pod tyt. poprzednim: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • fr., niem., pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Augustyn (św. ; 354-430)
  • Jakub Większy (św.)
  • Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883)
  • Pietraszkiewicz, Onufry (1793-1863)
  • Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
  • Powstanie 1830 r. listopadowe
  • Powstanie 1863 r. styczniowe
  • Wiosna Ludów
  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Źródła i monografie
  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Źródła i monografie

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a TOWARZYSTWO
 • 245 a Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego p Źródła i monografie
 • 260 a Lublin c [1947]- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 38, 1947 b Papierkowski c Twórczość literacka narodów poł.-słow. [...]
 • 362 a T. 39, 1948 b Moszczyński b Policha c Lublin w okresie okupacji [...]
 • 362 a T. 40, 1948 b Kleiner c Mickiewicz. T. 1
 • 362 a T. 41, 1948 b Kleiner c Mickiewicz. T. 1, Cz. 1
 • 362 a T. 41, 1948 b Kleiner c Mickiewicz. T. 1, Cz. 2
 • 362 a T. 42, 1948 b Mirek c Zarys socjologii
 • 362 a T. 43, 1949 b Gracjn B. c Wyrocznia podręczna [...]
 • 362 a T. 44, 1954 b Gostkowski R. c Pompeje
 • 362 a T. 45, 1957 b Pohoska H. c Wizytatorowie generalni Komisji Edukacji Narodowej [...]
 • 362 a T. 46, 1958 b Borowy W. c O poezji Mickiewicza. T. 1
 • 362 a T. 47, 1958 b Borowy W. c O poezji Mickiewicza. T. 2
 • 362 a T. 48, .... b Piskorz I. c Psychologia duszpasterska
 • 362 a T. 49, 1959 b Gumowski M. c Pieczęcie i herby miejscowości woj. lubelskiego
 • 362 a T. 50, 1959 b Pastuszka I. c Charakter człowieka [...]
 • 362 a T. 51, 1959 b Granat W. c Dogmatyka Katolicka. T. 3
 • 362 a T. 52, 1959 b Granat W. c Dogmatyka Katolicka. T. 5
 • 362 a T. 53, 1960 b Małunowiczówna L. c Wstęp do filozofii klasycznej [...]
 • 362 a T. 54, 1959 b Łhl A. c Duszpasterstwo zakonne [...]
 • 362 a T. 55, 1960 b Borowski A. c Teologia moralna. T. 1
 • 362 a T. 57, 1960 b Granat W. c Dogmatyka Katolicka. T. 4
 • 362 a T. 58, 1960 b Adamczyk S. c Metafizyka ogólna czyli ontologia
 • 362 a T. 59, 1960 b Granat W. c Dogmatyka Katolicka. T. 6
 • 362 a T. 60, 1960 b Wojtyła K. c Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne
 • 362 a T. 63, 1961 b Granat W. c Dogmatyka Katolicka. T. 7., cz. 1
 • 362 a T. 64, 1961 b Granat W. c Dogmatyka Katolicka. T. 2
 • 362 a T. 65, 1961 b Kleiner J. c Księga zbiorowa o życiu i działalności [...]
 • 362 a T. 66, 1962 b Adamczyk S. c Krytyka ludzkiego poznania
 • 362 a T. 67, 1962 b Schenk W. c Liturgia sakramentów świętych. Cz. 1
 • 362 a T. 68, 1961 b Matunowiczówna L. c Roma christiana [...]
 • 362 a T. 68 [a], 1962 b Granat W. c Dogmatyka Katolicka. T. 1
 • 362 a T. 70, 1962 b Granat W. c Dogmatyka Katolicka. T. 8
 • 362 a T. 71, 1962 b Pastuszka J. c Charakter człowieka [...]
 • 362 a T. 72, 1963 b Adamczyk S. c Filozofia przyrody. Cz. 1
 • 362 a T. 73, 1964 b Kleiner J. c Studia inedita
 • 362 a T. 74, 1964 b Schenk W. c Liturgia sakramentów świętych. Cz. 2
 • 362 a T. 75, 1964 b Mrowiec K. c Polska pieśń kościelna [...]
 • 362 a T. 76, 1964 b Grant W. c Dogmatyka katolicka. T. 9
 • 362 a T. 77, 1965 b Grant W. c Dogmatyka katolicka. Tom wstępny [1a]
 • 362 a T. 79, 1965 b Sękowska Z. c Psychologiczne podstawy rewalidacji ociemniałych
 • 362 a T. 80, 1966 b Granat W. c Dogmatyka Katolicka. T. 7, cz. 2
 • 362 a T. 82, 1967 [wyd.] 2 b Brajerski T. c Język staro-cerkiewno-słowiański [...]
 • 362 a T. 88, 1969 c księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce. Cz. 1-3
 • 362 a T. 88a, 1971 b Pastuszka J. c Historia psychologii
 • 362 a T. 90, 1971 b Majka J. c Socjologia parafii [...]
 • 362 a T. 91, 1972 b Grant W. c Ku człowiekowi i ku Bogu w Chrystusie
 • 362 a T. 95, 1974 c Dzieje teologii Katolickiej w Polsce. T. 1
 • 362 a T. 96, 1975 c Dzieje teologii Katolickiej w Polsce. T. 2, cz. 1
 • 362 a T. 98, 1976 c Dzieje teologii Katolickiej w Polsce. T. 3, cz. 1
 • 362 a T. 100, 1976 c Saint Thomas d'Aquin pour le septieme entendire de sa mort ...
 • 362 a T. 101, 1976 c Wkład Polaków do kultury swiata
 • 362 a T. 103, 1978 b Strzeszewski C. c Praca ludzka [...]
 • 362 a T. 105, 1978 c Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu
 • 362 a T. 106-107, 1980 c [biblia Novum Testamentum, Apocrypha] Apokryfy Nowego Testamentu [...]
 • 362 a T. 111, 1982 c Człowiek i moralność 1: Jan Paweł II, papież, Miłość i odpowiedzialność
 • 362 a T. 112, 1983 b Filarska B. c Początki architektury chrześcijańskiej
 • 362 a T. 113, 1986 b Filarska B. c Początki architektury chrześcijańskiej
 • 362 a T. 116, 1987 b Puchalski T. c Pamiętnik 1827-1840 [...]
 • 362 a T. 120, 1986 c Człowiek i moralność 3: Jan Paweł II, papież, Wykłady lubelskie
 • 362 a T. 124, 1993 b Draus J. c Oświata i nauka polska [...]
 • 362 a T. 129, 1987 c Biblia Vetus Testamentum [fr.], L'Apocalypse d'Abraham [...]
 • 362 a T. 130, 1991 c Millennium, 5: Bober A, jezuita, Anglia. Szkocja. Irlandia [...]
 • 362 a T. 132, 1990 b Maczek S. c Od podwody do czołga
 • 362 a T. 134, 1992 b Champeaux-Kleczyński D. de, Józef Kleczyński [...]
 • 362 a T. 135, 1992 b Halecki O. c historia Polski
 • 362 a T. 141, 1993 b Turowski I. c Socjologia [...]
 • 362 a T. 144, 1994 b Turowski I. c Socjologia [...]
 • 362 a T. 146, 1995 b Turowski I. c Socjologia wsi i rolnictwa
 • 362 a T. 154, 1997 b Dzwonkowski R. c Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939 [...]
 • 362 a T. 155, 1998 b Dzwonkowski R. c Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917-1939 [...]
 • 362 a T. 158, 1997 b Dąbek S. c Wielogłosowy repertuar [...]
 • 362 a T. 162, 1997 b Rolska-Boruch I. c Cech złotników lubelskich (XVI-XVIII w.)
 • 362 a T. 163, 1998 b Surdacki M. c Dzieci porzucone [...]
 • 362 a T. 168, 1998 b Barańska A. c Kobiety w powstaniu listopadowym [...]
 • 362 a T. 169, 1998 b Kleiner I. c Mickiewicz. T. 2. Dzieje Konrada. Cz. 2
 • 362 a T. 170, 1999 b Borowy W. c O poezji Mickiewicza
 • 362 a T. 172, 1998 b Drob I. A. c Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni [...]
 • 362 a T. 174, 1998 [BPCim. 1084] b Kras Paweł c Husyci
 • 362 a T. 176, 1998 b Łaszkiewicz H. M. c Dziedzictwo czy towar? Szlachecki [...]
 • 362 a T. 178, 1999 b Eckmann Augustyn c Symbol apostolski w pismach świętego Augustyna
 • 362 a T. 184, 1999 b Puszka A. c Nauczyciele historii i geografii [...]
 • 362 a T. 186, 1999 b Styk M.B. c Belgia w relacjach Polaków
 • 362 a T. 188, 1999 b Sedulius c Opera omnia. Dzieła wszystkie
 • 362 a T. 189, 2000 c Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.
 • 362 a T. 190, 1999 Staropolski dramat religijny. T. 1 b Lewański J. c Liturgiczne łacińskie dramatyzacje
 • 362 a T. 191, 1999 b Rzemieniuk F. c Kościół katolicki obrządku [...]
 • 362 a T. 193, 1999 b Kowalczyk T. c Kościół katolicki na Łużycach Górnych w latach 1919-1990
 • 362 a T. 194, 1999 b Feduszka Jacek c Twierdze Modlin, Serock, Zamość w planach strategicznych powstania listopadowego 1830-1831
 • 362 a T. 195, 1999 b Polak W. c Aprobata i spór
 • 362 a T. 197, 2000 c Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości [...]
 • 362 a T. 198, 2000 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce. T. 3 b Gromada Barbara c Szkoły Sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej
 • 362 a T. 200, 2000 b Wojtyła Karol c Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze
 • 362 a T. 201, 2000 b Kierkegard S. c Dziennik (wybór)
 • 362 a T. 203, 2000 Staropolski dramat religijny. T. 14 b Załuski J. A. c Tragedie duchowe
 • 362 a T. 204, 2000 c Nie znane[!] losy uczestników powstań narodowych 1830-1831, 1848, 1863-1864
 • 362 a T. 208, 2000 Staropolski dramat religijny. T. 5 [BPCim.1121] c Dramaty biblijne XVI wieku
 • 362 a T. 211, 2001 b Ziółek I. c Druga konspiracja niepodległościowa [...]
 • 362 a T. 215, 2001 c Polskie powstanie narodowe na tle przemian [...]
 • 362 a T. 216, 2001 b Skubiszewski P. c Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku
 • 362 a T. 218, 2001 c Święta Kinga w poezji polskiej. Antologia (1644-2001)
 • 362 a T. 220, 2001 b Dzwonkowski Roman b Gorbaniuk Oleg b Gorbaniuk Julia c Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego
 • 362 a T. 223, 2002 b Pikulski A. c Mitra. Studium historyczno-artystyczne
 • 362 a T. 225, 2002 b Ziółek E. M. c Biskupi senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego
 • 362 a T. 226, 2002 c Leksykografia chrześcijańska na progu trzeciego [...]
 • 362 a T. 227, 2002 b Dubrowska M. c Auseinandersetzung mit der jüdischen [...]
 • 362 a T. 229, 2002 c Świt i zmierzch baroku
 • 362 a T. 231, 2002 b Śmigielski B. c Teatr Wołyński im. Juliusza Słowackiego 1930-1939
 • 362 a T. 234, 2002 c Stanisław Vincenz - humanista XX wieku
 • 362 a T. 236, 2002 [BPR] Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 5 b Szylar Anna c Działalność oświatowa benedyktynek sandomierskich w latach 1616-1865
 • 362 a T. 237, 2002 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 6 b Szuba Ludwik c Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944-1956
 • 362 a T. 238, 2002 b Jaeger Marek c Działalność propagandowo-informacyjna władz powstańczych (1794, 1830-1831, 1863-1864)
 • 362 a T. 241, 2002 c Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej
 • 362 a T. 244, 2003 b Jeżowski M. c Socjologia historyczna Luigiego Sturzo
 • 362 a T. 247, 2003 b Kątski Marcin c Diariusz wyprawy wiedeńskiej króla Jana III w roku 1683
 • 362 a T. 248, 2004 b Giedroyć Michał c Okrężna droga życiowa Anny z Szostakowskich Giedroyciowej 1894-1976
 • 362 a T. 250, 2003 Biblioteka Encyklopedii Katolickiej 2 c Kalendarze
 • 362 a T. 251, 2003 b Dzwonkowski Roman c Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988
 • 362 a T. 252, 2003 b Lenartowicz Teofil b Jabłonowska Julia c Korespondencja
 • 362 a T. 253, 2004 b Albiniak Elżbieta Monika c Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w latach 1857-1905
 • 362 a T. 254, 2003 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 9 b Chachaj Jacek c Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku
 • 362 a T. 255,1, 2005 c Literatura Grecji starożytnej. 1, Epika - liryka - dramat
 • 362 a T. 255,2, 2005 c Literatura Grecji starożytnej. 2, Proza historyczna, krasomówstwo, filozofia i nauka, literatura chrześcijańska
 • 362 a T. 256, 2003 b Chodkowski R. R. c Teatr grecki
 • 362 a T. 258, 2004 b Judycki Stanisław c Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego
 • 362 a T. 259, 2004 c Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku
 • 362 a T. 263, 2004 b Kramarek Grzegorz c Tradycja biblijna w literaturze polskiej. Bibliografia opracowań. Wiek XX
 • 362 a T. 264, 2004 b Norwid Cyprian Kamil c Vade-mecum
 • 440 a Żródła i monografie
 • 440 a Staropolski dramat religijny
 • 500 a T. 102, 104, 109, 110, 115, 122, 128, 136, 137, 138, 145, 148, 152, 157, 165 zob. pod tyt.: Studia Polonijne, t. 1-13, 15-19, sygn.: Cz 23855
 • 500 a T. 1, 3-7, 9-18, 20-22, 24-25, 27, 29-30, 32-35 zob. pod tyt. poprzednim: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 546 a fr., niem., pol.
 • 600 a Augustyn c (św. ; d 354-430)
 • 600 a Jakub Większy c (św.)
 • 600 a Norwid, Cyprian Kamil d (1821-1883)
 • 600 a Pietraszkiewicz, Onufry d (1793-1863)
 • 610 a Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
 • 610 a Powstanie 1830 r. listopadowe
 • 610 a Powstanie 1863 r. styczniowe
 • 610 a Wiosna Ludów
 • 785 t Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Źródła i monografie
 • 785 t Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Źródła i monografie
 • 852 j Cz 2824

Indeksy