Studia Iuridica

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22729
 • Tytuł : Studia Iuridica
 • Redaktor : Towarzystwo Naukowe w Toruniu
 • Wydawca : Towarzystwo Naukowe w Toruniu [et al.]
 • Miejsce wydania : Toruń Polska
 • Data wydania : 1962-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1962 Mizerski E. Pozycja organu przedstawicielskiego [...]
  • T. 2, 1962 Sobczak K. Wywłaszczenie jako instrument gospodarki planowej [...]
  • T. 3, 1962 Malinowski R. Pola rad narodowych w kierownictwie państwowym [...]
  • T. 4, 1963, z. 1 Biskupski K. Założenia ustrojowe współczesnej Francji [...]
  • T. 4, 1963, z. 2-3 Reniger H. Problem podstawy wymiaru w socjalistycznym podatku rolniczym
  • T. 5, 1964, z. 1 Biskupski K. Ustrój polityczny Belgii
  • T. 5, 1964, z. 2 Symonides J. Kontrola międzynarodowa
  • T. 5, 1964, z. 3 Śliwowski J. Wykonanie kary w warunkach ograniczonej wolności
  • T. 6, 1964, z. 1 Goronowski W. System finansowy Państwowego Zakładu Ubezpieczeń
  • T. 6, 1965, z. 2 Wojciechowska J. Przestępcy hitlerowscy [...]
  • T. 6, 1966, z. 3 Szyszkowski W. Walka o prawa obywatelskie [...]
  • T. 7, 1966, z. 1 Michalski B. Działalność zawodowa dziennikarza [...]
  • T. 7, 1966, z. 2 Gilas J. Zagadnienie rozbrojenia
  • T. 7, 1967, z. 3 Kunicka-Michalska B. Fałszywe oskarżenie w prawie karnym PRL [...]
  • T. 8, 1968, z. 1 Głuchowski J. Lokaty budżetowe w Polsce Ludowej
  • T. 8, 1968, z. 2 Bulsiewicz A. Proces o odszkodowanie [...]
  • T. 8, 1968, z. 3 Biskupski K. Problemy ustrojoznawstwa
  • T. 9, 1969, z. 1 Nowak K. System prezydencjalny Stanów Zjednoczonych
  • T. 9, 1970, z. 3 Kallas M. Konstytucja Księstwa Warszawskiego
  • T. 10, 1970, z. 1 Marek A. Stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu [...]
  • T. 10, 1970, z. 2 Nowak K. System partyjny w Stanach Zjednoczonych
  • T. 10, 1971, z. 3 Kolasiński K. Pojęcie i charakter prawny zawieszenia prawa do emerytury
  • T. 11, 1971, z. 1 [brak przy skontrum] Symonides J. Terytorium państwowe w świetle zasady efektywności
  • T. 11, 1972, z. 2 Nesterowicz M. Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza [...]
  • T. 11, 1972, z. 3 Śliwowski J. Polska myśl penitencjarna 1946-1971
  • T. 12, 1972, z. 1 Kulicki M. Kryminalistyczne problemy użycia broni palnej [...]
  • T. 12, 1973, z. 2 Wołowski K. Prezydent Republiki w powojennej Francji
  • T. 12, 1973, z. 3 Łaszczewski R. Sejm polski w latach 1764-1793
  • T. 13, 1974, z. 1 Stecki L. Umowa darowizny
  • T. 13, 1974, z. 2 Filar M. Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym
  • T. 13, 1975, z. 3 Głuchowski J. Federalny system podatkowy Stanów Zjednoczonych Ameryki
  • T. 14, 1975, z. 1 Gilas J. Prawne problemy rynku międzynarodowego
  • T. 14, 1976, z. 2 Grześkowiak A. Kara pozbawienia wolności [...]
  • T. 14, 1977, z. 3 Pułło A. Podział władzy między federacją a stanami [...]
  • T. 15, 1977, z. 1 Osowska D. Sądow kontrola oskarżenia [...]
  • T. 15, 1979, z. 2 Głuchowski J. Polityka fiskalno-monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki
  • T. 15, 1980, z. 3 Wilke M. Nabycie własności rzeczy ruchomej [...]
  • T. 16, 1980, z. 1 Jezierski J. Prawno-finansowe zagadnienia wkładów oszczędnościowych [...]
  • T. 16, 1980, z. 2 Kamińska K. sądownictwo miasta Torunia [...]
  • T. 16, 1980, z. 3 Gilas J. Systemy normatywne w stosunkach międzynarodowych
  • T. 17, 1984, z. 1 Szyszkowski W. Beniamin Constant. Doktryna polityczno-prawna na tle epoki
  • T. 17, 1984, z. 2 Głuchowski J. Prawnomiędzynarodowe stosunki finansowe państw socjalistycznych
  • T. 17, 1984, z. 3 Czarnota A.W. John Stuart Mill. Studium z dziejów [...]
  • T. 18, 1987, z. 1 Witkowski Z. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej [...]
  • T. 18, 1987, z. 2 Galster J. Pozycja Parlamentu Europejskiego [...]
  • T. 18, 1991, z. 3 Gilas J. Sprawiedliwość międzynarodowa gospodarcza [...]
  • T. 19, 1992, z. 1 Janicka D. Prawo karne [...]
  • T. 19, 1992, z. 2 Gaca A. Kodeks duński króla Chrystiana V [...]
  • T. 19, 1993, z. 3 Małłek Ewa Wojna pamfletów w Anglii 1790-1793. Wokół traktatu Edmunda Burke'a. Reflections on the revolution in France
  • T. 20, 1993, z. 1 Sobociński W. Prokuratura Sądu Kasacyjnego [...]
  • T. 20, 1995, z. 2 Borodo A. Podatek od nieruchomości [...]
  • T. 20, 1998, z. 3 Makiłła D. Między Welawą a Królewcem [...]
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Beniamin Constant
  • John Stuart Mill
  • Burke, Edmund (1729-1797)
  • Prawo
  • Towarzystwo Naukowe (Toruń)

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a STUDIA
 • 245 a Studia Iuridica c Towarzystwo Naukowe w Toruniu
 • 260 a Toruń b Towarzystwo Naukowe w Toruniu [et al.] c 1962- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 1, 1962 b Mizerski E. c Pozycja organu przedstawicielskiego [...]
 • 362 a T. 2, 1962 b Sobczak K. c Wywłaszczenie jako instrument gospodarki planowej [...]
 • 362 a T. 3, 1962 b Malinowski R. c Pola rad narodowych w kierownictwie państwowym [...]
 • 362 a T. 4, 1963, z. 1 b Biskupski K. c Założenia ustrojowe współczesnej Francji [...]
 • 362 a T. 4, 1963, z. 2-3 b Reniger H. c Problem podstawy wymiaru w socjalistycznym podatku rolniczym
 • 362 a T. 5, 1964, z. 1 b Biskupski K. c Ustrój polityczny Belgii
 • 362 a T. 5, 1964, z. 2 b Symonides J. c Kontrola międzynarodowa
 • 362 a T. 5, 1964, z. 3 b Śliwowski J. c Wykonanie kary w warunkach ograniczonej wolności
 • 362 a T. 6, 1964, z. 1 b Goronowski W. c System finansowy Państwowego Zakładu Ubezpieczeń
 • 362 a T. 6, 1965, z. 2 b Wojciechowska J. c Przestępcy hitlerowscy [...]
 • 362 a T. 6, 1966, z. 3 b Szyszkowski W. c Walka o prawa obywatelskie [...]
 • 362 a T. 7, 1966, z. 1 b Michalski B. c Działalność zawodowa dziennikarza [...]
 • 362 a T. 7, 1966, z. 2 b Gilas J. Zagadnienie rozbrojenia
 • 362 a T. 7, 1967, z. 3 b Kunicka-Michalska B. c Fałszywe oskarżenie w prawie karnym PRL [...]
 • 362 a T. 8, 1968, z. 1 b Głuchowski J. c Lokaty budżetowe w Polsce Ludowej
 • 362 a T. 8, 1968, z. 2 b Bulsiewicz A. c Proces o odszkodowanie [...]
 • 362 a T. 8, 1968, z. 3 b Biskupski K. c Problemy ustrojoznawstwa
 • 362 a T. 9, 1969, z. 1 b Nowak K. c System prezydencjalny Stanów Zjednoczonych
 • 362 a T. 9, 1970, z. 3 b Kallas M. c Konstytucja Księstwa Warszawskiego
 • 362 a T. 10, 1970, z. 1 b Marek A. c Stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu [...]
 • 362 a T. 10, 1970, z. 2 b Nowak K. c System partyjny w Stanach Zjednoczonych
 • 362 a T. 10, 1971, z. 3 b Kolasiński K. c Pojęcie i charakter prawny zawieszenia prawa do emerytury
 • 362 a T. 11, 1971, z. 1 [brak przy skontrum] b Symonides J. c Terytorium państwowe w świetle zasady efektywności
 • 362 a T. 11, 1972, z. 2 b Nesterowicz M. c Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza [...]
 • 362 a T. 11, 1972, z. 3 b Śliwowski J. c Polska myśl penitencjarna 1946-1971
 • 362 a T. 12, 1972, z. 1 b Kulicki M. c Kryminalistyczne problemy użycia broni palnej [...]
 • 362 a T. 12, 1973, z. 2 b Wołowski K. c Prezydent Republiki w powojennej Francji
 • 362 a T. 12, 1973, z. 3 b Łaszczewski R. c Sejm polski w latach 1764-1793
 • 362 a T. 13, 1974, z. 1 b Stecki L. c Umowa darowizny
 • 362 a T. 13, 1974, z. 2 b Filar M. c Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym
 • 362 a T. 13, 1975, z. 3 b Głuchowski J. Federalny system podatkowy Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • 362 a T. 14, 1975, z. 1 b Gilas J. c Prawne problemy rynku międzynarodowego
 • 362 a T. 14, 1976, z. 2 b Grześkowiak A. c Kara pozbawienia wolności [...]
 • 362 a T. 14, 1977, z. 3 b Pułło A. c Podział władzy między federacją a stanami [...]
 • 362 a T. 15, 1977, z. 1 b Osowska D. c Sądow kontrola oskarżenia [...]
 • 362 a T. 15, 1979, z. 2 b Głuchowski J. c Polityka fiskalno-monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • 362 a T. 15, 1980, z. 3 b Wilke M. c Nabycie własności rzeczy ruchomej [...]
 • 362 a T. 16, 1980, z. 1 b Jezierski J. c Prawno-finansowe zagadnienia wkładów oszczędnościowych [...]
 • 362 a T. 16, 1980, z. 2 b Kamińska K. c sądownictwo miasta Torunia [...]
 • 362 a T. 16, 1980, z. 3 b Gilas J. c Systemy normatywne w stosunkach międzynarodowych
 • 362 a T. 17, 1984, z. 1 b Szyszkowski W. c Beniamin Constant. Doktryna polityczno-prawna na tle epoki
 • 362 a T. 17, 1984, z. 2 b Głuchowski J. Prawnomiędzynarodowe stosunki finansowe państw socjalistycznych
 • 362 a T. 17, 1984, z. 3 b Czarnota A.W. c John Stuart Mill. Studium z dziejów [...]
 • 362 a T. 18, 1987, z. 1 b Witkowski Z. c Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej [...]
 • 362 a T. 18, 1987, z. 2 b Galster J. c Pozycja Parlamentu Europejskiego [...]
 • 362 a T. 18, 1991, z. 3 b Gilas J. c Sprawiedliwość międzynarodowa gospodarcza [...]
 • 362 a T. 19, 1992, z. 1 b Janicka D. c Prawo karne [...]
 • 362 a T. 19, 1992, z. 2 b Gaca A. c Kodeks duński króla Chrystiana V [...]
 • 362 a T. 19, 1993, z. 3 b Małłek Ewa c Wojna pamfletów w Anglii 1790-1793. Wokół traktatu Edmunda Burke'a. Reflections on the revolution in France
 • 362 a T. 20, 1993, z. 1 b Sobociński W. c Prokuratura Sądu Kasacyjnego [...]
 • 362 a T. 20, 1995, z. 2 b Borodo A. c Podatek od nieruchomości [...]
 • 362 a T. 20, 1998, z. 3 b Makiłła D. c Między Welawą a Królewcem [...]
 • 546 a pol.
 • 600 a Beniamin Constant
 • 600 a John Stuart Mill
 • 600 a Burke, Edmund d (1729-1797)
 • 653 a Prawo
 • 710 a Towarzystwo Naukowe (Toruń)
 • 852 j Cz 22729

Indeksy