Sprawozdania Komisji Historycznej Monografie

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 23797
 • Tytuł : Sprawozdania Komisji Historycznej Seria 1 Monografie
 • Redaktor :
  • Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Poznańskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919
  • red. Wanda Serwańska
 • Wydawca : Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Poznańskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1975-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • 1, 1975 Nowak A. Komisja dostaw harcerskich [...]
  • 2, 1977 Osiecki J. Koło starszoharcerskie im. K. Żegockiego
  • 3, 1979 Stasiewska-Laurentowska J. Ruch zuchowy [...]
  • 4, 1980 Budzińska-Kozłowska J. "Czuj Duch" czasopismo harcerskie
  • 5, 1983 Nowak A. Skauting - harcerstwo polskie w Berlinie [...]
  • 6, 1984 Michalska B. Harcerskie życie muzyczne w Poznaniu 1945-1980
  • 7, 1985 Derda J. [Szósta] Poznańska Drużyna Skautowa [...] Cz. 1
  • 8, 1989 Koczorowski K. [Pięćdziesiąt] lat 4 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Władysława Jagiełły 1912-1962
  • 10, 1990 Derda J. [Szósta] Poznańska Drużyna Skautowa [...] Cz. 2
  • 11, 1992 Piotrowska-Szulczewska D. Wielkopolska Chorągiew Harcerek [...]
  • 12, 1993 Naganowski T. Stachurska B. Dudziński W. Kalendarium dziejów Piątki Poznańskiej [...]
  • 13, 1994 Nowak A. Skauci poznańscy w walce o polskość i niepodległość [...]
  • 14, 1999 Mucha-Kruczyński W. [Osiemdziesiąt pięć] lat Harcerstwa Ostrzeszowskiego lata 1957-1999. T. 1-2
  • [14a] 2000 Pietrzykowski M. Działalność Sekcji Archiwalno-Bibliograficznej Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 1980-2000. (Przyczynki do historii Komisji Historycznej)
 • Seria : Monografie
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Serwańska, Wanda red.
  • Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Poznańskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a SPRAWOZDANIA
 • 245 a Sprawozdania Komisji Historycznej c Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Poznańskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 n Seria 1 p Monografie
 • 245 c red. Wanda Serwańska
 • 260 a Poznań b Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Poznańskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 c 1975- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a 1, 1975 b Nowak A. c Komisja dostaw harcerskich [...]
 • 362 a 2, 1977 b Osiecki J. c Koło starszoharcerskie im. K. Żegockiego
 • 362 a 3, 1979 b Stasiewska-Laurentowska J. c Ruch zuchowy [...]
 • 362 a 4, 1980 b Budzińska-Kozłowska J. c "Czuj Duch" czasopismo harcerskie
 • 362 a 5, 1983 b Nowak A. c Skauting - harcerstwo polskie w Berlinie [...]
 • 362 a 6, 1984 b Michalska B. c Harcerskie życie muzyczne w Poznaniu 1945-1980
 • 362 a 7, 1985 b Derda J. c 6 ||[Szósta] Poznańska Drużyna Skautowa [...] Cz. 1
 • 362 a 8, 1989 b Koczorowski K. c 50 ||[Pięćdziesiąt] lat 4 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Władysława Jagiełły 1912-1962
 • 362 a 10, 1990 b Derda J. c 6 ||[Szósta] Poznańska Drużyna Skautowa [...] Cz. 2
 • 362 a 11, 1992 b Piotrowska-Szulczewska D. c Wielkopolska Chorągiew Harcerek [...]
 • 362 a 12, 1993 b Naganowski T. b Stachurska B. b Dudziński W. c Kalendarium dziejów Piątki Poznańskiej [...]
 • 362 a 13, 1994 b Nowak A. c Skauci poznańscy w walce o polskość i niepodległość [...]
 • 362 a 14, 1999 b Mucha-Kruczyński W. c 85 ||[Osiemdziesiąt pięć] lat Harcerstwa Ostrzeszowskiego lata 1957-1999. T. 1-2
 • 362 a [14a] 2000 b Pietrzykowski M. c Działalność Sekcji Archiwalno-Bibliograficznej Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 1980-2000. (Przyczynki do historii Komisji Historycznej)
 • 440 a Monografie
 • 546 a pol.
 • 700 a Serwańska, Wanda e red.
 • 710 a Związek Harcerstwa Polskiego b Komenda Chorągwi Poznańskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919
 • 852 j Cz 23797

Indeksy