Studia nad Historią Prawa Polskiego

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2539
 • Tytuł : Studia nad Historią Prawa Polskiego
 • Redaktor : red. Oswald Balzer
 • Wydawca : Towarzystwo Naukowe we Lwowie
 • Miejsce wydania : Lwów Ukraina
 • Data wydania : 1899-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1899, z. 1 Semkowicz W. Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV i XV w.
  • T. 1, 1899, z. 2 Szelągowski A. Chłopi dziedzice we wsiach na prawie polskim do końca XIII w.
  • T. 1, 1900, z. 3 Friedberg J. Pospolite ruszenie w Wielkopolsce w II poł. XV w.
  • T. 1, 1900, z. 4 Pazdro Z. Uczniowie i towarzysze cechów krakowskich od II poł. XIV w. do poł. w. XVII
  • T. 1, 1900, z. 5 Balzer Oswald Historia porównawcza praw słowiańskich
  • T. 2, 1903, z. 1 Samolewicz J. Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku sanockim 1425-1553
  • T. 2, 1906, z. 3 Dubieński A. Głowszczyzna w statucie litewskim trzecim
  • T. 2, 1906, z. 4 Grużewski B. Sądownictwo królewskie w I poł. rzadów Zygmunta Starego
  • T. 2, 1907, z. 5 Balzer Oswald Konstytucja Trzeciego Maja
  • T. 3, 1906, z. 1 Chodynicki H. Sejmiki ziem ruskich
  • T. 3, 1909, z. 2 Dąbkowski P. Wierna ręka ...
  • T. 3, 1911, z. 3 Ohanowicz M. Ciężary państwowe duchowieństwa w Polsce ...
  • T. 4, 1909, z. 1 Balzer Oswald Sądownictwo ormiańskie
  • T. 4, 1910, z. 2 Balzer Oswald Statut ormiański w zatwierdzeniu Zygmunta I ...
  • T. 5, 1912, z. 1 Balzer Oswald Porządek sądów i spraw ...
  • T. 5, 1912, z. 2 Dąbkowski P. Stanowisko cudzoziemców w prawie kłewskim ...
  • T. 5, zesz. 3 Silnicki T. Prawo elekcji królów w dobie Jagiellońskiej
  • T. 5, 1913, z. 4 Widajewicz J. Powołowe - poradlne ...
  • T. 6, 1914, z. 1 Ehrlich L. Starostwa w Halickiem ...
  • T. 6, 1917, z. 2 Balzer Oswald Z zagadnień ustrojowych Polski ...
  • T. 6, 1916, z. 3 Dąbkowski P. Dobra rodowe i nabyte ...
  • T. 6, 1916, z. 4 Balzer Oswald Stolice Polski ...
  • T. 8, 1921, z. 1 Dąbkowski P. Zaginione księgi sądowe województwa ruskiego ...
  • T. 8, 1922, z. 2 Abraham W. Dziewosłęb. Studium z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego ...
  • T. 8, 1924, z. 3 Wojciechowski Z. Monety terytorialne organizacji grodowej ...
  • T. 8, 1924, z. 4 Dobrowolski K. Wróżda i pojednanie w sądownictwie polskich wsi beskidowych ...
  • T. 8, 1926, z. 5 Widajewicz J. Danina stołu książęcego w Polsce ...
  • T. 9, 1925, z. Abraham W. Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie ...
  • T. 10, 1926, z. 1 Maleczyński K. Najstarsze targi w Polsce
  • T. 10, 1927, z. 2 Silnicki T. Organizacja archidyakonatu w Polsce ...
  • T. 10, 1927, z. 3 Taubenschlag R. Proces polski XIII i XIV wieku ...
  • T. 11, 1928, z. Balzer Oswald Narzaz w systemie danin ...
  • T. 12, 1928, z. 1 Hejnosz W. Ius Ruthenicale. Przeżytki dawnego ustroju na Rusi Halickiej
  • T. 12, 1929, z. 2 Maleczyńska E. Książęce lenno mazowieckie ...
  • T. 12, 1930, z. 3 Taubenschlag Rafał Formularze czynności prawno-prywatnych w Polsce XII i XIII wieku
  • T. 12, 1931, z. 4 Rafacz J. Zranienie w prawie mazowieckiem późnego sredniowiecza
  • T. 13, 1930, z. 1 Wojciechowski Z. Sądownictwo prawa polskiego
  • T. 13, 1932, z. 2 Rafacz J. Więzienie marszałkowskie w latach 1767-1795
  • T. 13, 1932, z. 3 Vetulani A. Studya nad tekstami i znaczeniem Statutu Łęczyckiego ...
  • T. 13, 1932, z. 4 Piotrowski S. Uchwały podatkowe sejmiku generalnego wiszeńskiego ...
  • T. 14, 1933, z. 1 Hejnasz w. Zagadnienia niewoli na Rusi Czerwonej ...
  • T. 14, 1933, z. 2 Taubenschlag R. Wpływy rzymsko-bizantyjskie w II Statucie Litewskim
  • T. 14, 1934, z. 3 Taubenschlag R. Prawo karne polskiego średniowiecza ...
  • T. 14, 1935, z. 4 Maleczyński K. Stanowisko dokumentu w polskim prawie prywatnym ...
  • T. 15, 1935, z. 1 Balzer Oswald Przewód sądowy polski w zarysie ...
  • T. 16, 1937, z. 1 Dąbkowski P. Księgi sądowe lwowskie w dawnej Polsce
  • T. 16, 1937, z. 2 Socha Z. Hiberna. studjum z dziejów skarbowości ... w Polsce
  • T. 16, 1938, z. 3 Śreniowski S. Organizacja sejmiku halickiego ...
  • T. 17, 1937, z. 1 Dąbkowski P. Katalog dawnych aktorów sądowych polskich ...
  • T. 17, 1939, z. 2 Sołowjew A. Statuty cura Stefana Duszana
  • T. 18, 1938, z. 1 Rafacz J. Regale bartne na Mazowszu w późniejszem średniowieczu
  • T. 18, 1947, z. 1 Matuszewski J. Studia nad prawem rugijskim
  • T. 19, 1947 Statuty Kazimierza Wielkiego
  • T. 19, 1952, z. 2 Sawicki J. Concilia poloniae ... [sygn.: 33755]
  • T. 20, 1948, z. 1 Rafacz J. Sąd referendarski koronny ...
  • T. 20, 1950, z. 2 Kolańczyk K. Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi ...
  • T. 21, 1952, z. 1 Radwański Z. Prawa kardynalne w Polsce ...
  • T. 21, 1952, z. 2 Wąsicki J. Konfederacja Targowicka i ostatni sejm Rzeczypospolitej z 1793 roku ...
  • T. 22, 1982 Statuty Kazimierza Wielkiego. Cz. 2, Statuty Wielkopolskie
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe : Balzer, Oswald red.

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a STUDIA
 • 245 a Studia nad Historią Prawa Polskiego
 • 245 c red. Oswald Balzer
 • 260 a Lwów b Towarzystwo Naukowe we Lwowie c 1899- k Ukraina
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 1, 1899, z. 1 b Semkowicz W. c Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV i XV w.
 • 362 a T. 1, 1899, z. 2 b Szelągowski A. c Chłopi dziedzice we wsiach na prawie polskim do końca XIII w.
 • 362 a T. 1, 1900, z. 3 b Friedberg J. c Pospolite ruszenie w Wielkopolsce w II poł. XV w.
 • 362 a T. 1, 1900, z. 4 b Pazdro Z. c Uczniowie i towarzysze cechów krakowskich od II poł. XIV w. do poł. w. XVII
 • 362 a T. 1, 1900, z. 5 b Balzer Oswald c Historia porównawcza praw słowiańskich
 • 362 a T. 2, 1903, z. 1 b Samolewicz J. c Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku sanockim 1425-1553
 • 362 a T. 2, 1906, z. 3 b Dubieński A. c Głowszczyzna w statucie litewskim trzecim
 • 362 a T. 2, 1906, z. 4 b Grużewski B. c Sądownictwo królewskie w I poł. rzadów Zygmunta Starego
 • 362 a T. 2, 1907, z. 5 b Balzer Oswald c Konstytucja Trzeciego Maja
 • 362 a T. 3, 1906, z. 1 b Chodynicki H. c Sejmiki ziem ruskich
 • 362 a T. 3, 1909, z. 2 b Dąbkowski P. c Wierna ręka ...
 • 362 a T. 3, 1911, z. 3 b Ohanowicz M. c Ciężary państwowe duchowieństwa w Polsce ...
 • 362 a T. 4, 1909, z. 1 b Balzer Oswald c Sądownictwo ormiańskie
 • 362 a T. 4, 1910, z. 2 b Balzer Oswald c Statut ormiański w zatwierdzeniu Zygmunta I ...
 • 362 a T. 5, 1912, z. 1 b Balzer Oswald c Porządek sądów i spraw ...
 • 362 a T. 5, 1912, z. 2 b Dąbkowski P. c Stanowisko cudzoziemców w prawie kłewskim ...
 • 362 a T. 5, zesz. 3 b Silnicki T. c Prawo elekcji królów w dobie Jagiellońskiej
 • 362 a T. 5, 1913, z. 4 b Widajewicz J. c Powołowe - poradlne ...
 • 362 a T. 6, 1914, z. 1 b Ehrlich L. c Starostwa w Halickiem ...
 • 362 a T. 6, 1917, z. 2 b Balzer Oswald c Z zagadnień ustrojowych Polski ...
 • 362 a T. 6, 1916, z. 3 b Dąbkowski P. c Dobra rodowe i nabyte ...
 • 362 a T. 6, 1916, z. 4 b Balzer Oswald c Stolice Polski ...
 • 362 a T. 8, 1921, z. 1 b Dąbkowski P. c Zaginione księgi sądowe województwa ruskiego ...
 • 362 a T. 8, 1922, z. 2 b Abraham W. c Dziewosłęb. Studium z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego ...
 • 362 a T. 8, 1924, z. 3 b Wojciechowski Z. c Monety terytorialne organizacji grodowej ...
 • 362 a T. 8, 1924, z. 4 b Dobrowolski K. c Wróżda i pojednanie w sądownictwie polskich wsi beskidowych ...
 • 362 a T. 8, 1926, z. 5 b Widajewicz J. c Danina stołu książęcego w Polsce ...
 • 362 a T. 9, 1925, z. b Abraham W. c Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie ...
 • 362 a T. 10, 1926, z. 1 b Maleczyński K. c Najstarsze targi w Polsce
 • 362 a T. 10, 1927, z. 2 b Silnicki T. c Organizacja archidyakonatu w Polsce ...
 • 362 a T. 10, 1927, z. 3 b Taubenschlag R. c Proces polski XIII i XIV wieku ...
 • 362 a T. 11, 1928, z. b Balzer Oswald c Narzaz w systemie danin ...
 • 362 a T. 12, 1928, z. 1 b Hejnosz W. c Ius Ruthenicale. Przeżytki dawnego ustroju na Rusi Halickiej
 • 362 a T. 12, 1929, z. 2 b Maleczyńska E. c Książęce lenno mazowieckie ...
 • 362 a T. 12, 1930, z. 3 b Taubenschlag Rafał c Formularze czynności prawno-prywatnych w Polsce XII i XIII wieku
 • 362 a T. 12, 1931, z. 4 b Rafacz J. c Zranienie w prawie mazowieckiem późnego sredniowiecza
 • 362 a T. 13, 1930, z. 1 b Wojciechowski Z. c Sądownictwo prawa polskiego
 • 362 a T. 13, 1932, z. 2 b Rafacz J. c Więzienie marszałkowskie w latach 1767-1795
 • 362 a T. 13, 1932, z. 3 b Vetulani A. c Studya nad tekstami i znaczeniem Statutu Łęczyckiego ...
 • 362 a T. 13, 1932, z. 4 b Piotrowski S. c Uchwały podatkowe sejmiku generalnego wiszeńskiego ...
 • 362 a T. 14, 1933, z. 1 b Hejnasz w. c Zagadnienia niewoli na Rusi Czerwonej ...
 • 362 a T. 14, 1933, z. 2 b Taubenschlag R. c Wpływy rzymsko-bizantyjskie w II Statucie Litewskim
 • 362 a T. 14, 1934, z. 3 b Taubenschlag R. c Prawo karne polskiego średniowiecza ...
 • 362 a T. 14, 1935, z. 4 b Maleczyński K. c Stanowisko dokumentu w polskim prawie prywatnym ...
 • 362 a T. 15, 1935, z. 1 b Balzer Oswald c Przewód sądowy polski w zarysie ...
 • 362 a T. 16, 1937, z. 1 b Dąbkowski P. c Księgi sądowe lwowskie w dawnej Polsce
 • 362 a T. 16, 1937, z. 2 b Socha Z. c Hiberna. studjum z dziejów skarbowości ... w Polsce
 • 362 a T. 16, 1938, z. 3 b Śreniowski S. c Organizacja sejmiku halickiego ...
 • 362 a T. 17, 1937, z. 1 b Dąbkowski P. c Katalog dawnych aktorów sądowych polskich ...
 • 362 a T. 17, 1939, z. 2 b Sołowjew A. c Statuty cura Stefana Duszana
 • 362 a T. 18, 1938, z. 1 b Rafacz J. c Regale bartne na Mazowszu w późniejszem średniowieczu
 • 362 a T. 18, 1947, z. 1 b Matuszewski J. c Studia nad prawem rugijskim
 • 362 a T. 19, 1947 c Statuty Kazimierza Wielkiego
 • 362 a T. 19, 1952, z. 2 b Sawicki J. c Concilia poloniae ... [sygn.: 33755]
 • 362 a T. 20, 1948, z. 1 b Rafacz J. c Sąd referendarski koronny ...
 • 362 a T. 20, 1950, z. 2 b Kolańczyk K. c Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi ...
 • 362 a T. 21, 1952, z. 1 b Radwański Z. c Prawa kardynalne w Polsce ...
 • 362 a T. 21, 1952, z. 2 b Wąsicki J. c Konfederacja Targowicka i ostatni sejm Rzeczypospolitej z 1793 roku ...
 • 362 a T. 22, 1982 c Statuty Kazimierza Wielkiego. Cz. 2, Statuty Wielkopolskie
 • 546 a pol.
 • 700 a Balzer, Oswald e red.
 • 852 j Cz 2539

Indeksy