Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 32236
 • Tytuł : Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses
 • Wydawca : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1972-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Vol. 10, 2002 Brzostowicz Michał Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu
  • Vol. 12, 2008 Kowiańska-Piaszykowa Mieczysława Cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu w Łękach Małych w Wielkopolsce
  • Vol. 14, 2013 Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby badań
  • Vol. 15, 2013 Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych
  • Vol. 16, 2016 + CD-967 Polkowski Paweł Lech Krajobraz i sztuka naskalna. W palimpseście egipskiej Oazy Dachla
  • Vol. 17, 2016 Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych
  • Vol. 18, 2016 Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, stan. 59, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych
  • Vol. 19, 2016 Biały Potok. Materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu
  • Vol. 20, 2018 Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragment odcinka północnego. Wyniki badań archeologicznych
  • Vol. 21, 2018 The Cultural Role of Chess in Medieval and Modern Times. 50th Anniversary Jubilee of the Sandomierz Chess Discovery
  • Vol. 22, 2018 + CD-1037 Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą
 • Uwagi :
  • Vol. 16, 2016 r. zawiera CD-ROM pt.: Krajobraz i sztuka naskalna : aneksy, sygn.: CD-967
  • Vol. 22, 2018 r. zawiera CD-ROM pt.: Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą. Aneks, sygn.: CD-
  • b 2002 150 25,- zł
  • c 2010 170 70,- zł
  • b 2013 177 60,- zł
  • b 2014 32 100,- zł
  • c 2016 1110 100,- zł
  • b 2017 138 80,- zł
  • b 2017 139 80,- zł
  • b 2017 226 80,- zł
  • b 2019 147 80,- zł
  • b 2019 314 80,- zł
  • b 2019 148 80,- zł
  • Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Kostrzewski, Józef (1885-1969)
  • Czasopisma archeologiczne polskie 20-21 w.
  • Archeologia tematyka.
  • Krajobraz i sztuka naskalna : aneksy
  • Mrowino, stanowisko 3 : późny neolit nad środkową Wartą. Aneks.

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2010
 • 022 a 0208-4988
 • 041 a 0. a pol b eng
 • 130 a BIBLIOTHECA
 • 245 a Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses
 • 260 a Poznań b Państwowe Wydawnictwo Naukowe c 1972- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Vol. 10, 2002 b Brzostowicz Michał c Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu
 • 362 a Vol. 12, 2008 b Kowiańska-Piaszykowa Mieczysława c Cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu w Łękach Małych w Wielkopolsce
 • 362 a Vol. 14, 2013 c Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby badań
 • 362 a Vol. 15, 2013 c Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych
 • 362 a Vol. 16, 2016 + CD-967 b Polkowski Paweł Lech c Krajobraz i sztuka naskalna. W palimpseście egipskiej Oazy Dachla
 • 362 a Vol. 17, 2016 c Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych
 • 362 a Vol. 18, 2016 c Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, stan. 59, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych
 • 362 a Vol. 19, 2016 c Biały Potok. Materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu
 • 362 a Vol. 20, 2018 c Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragment odcinka północnego. Wyniki badań archeologicznych
 • 362 a Vol. 21, 2018 c The |Cultural Role of Chess in Medieval and Modern Times. 50th Anniversary Jubilee of the Sandomierz Chess Discovery
 • 362 a Vol. 22, 2018 + CD-1037 c Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą
 • 500 a Vol. 16, 2016 r. zawiera CD-ROM pt.: Krajobraz i sztuka naskalna : aneksy, sygn.: CD-967
 • 500 a Vol. 22, 2018 r. zawiera CD-ROM pt.: Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą. Aneks, sygn.: CD-
 • 541 c b d 2002 e 150 h 25,- zł
 • 541 c c d 2010 e 170 h 70,- zł
 • 541 c b d 2013 e 177 h 60,- zł
 • 541 c b d 2014 e 32 h 100,- zł
 • 541 c c d 2016 e 1110 h 100,- zł
 • 541 c b d 2017 e 138 h 80,- zł
 • 541 c b d 2017 e 139 h 80,- zł
 • 541 c b d 2017 e 226 h 80,- zł
 • 541 c b d 2019 e 147 h 80,- zł
 • 541 c b d 2019 e 314 h 80,- zł
 • 541 c b d 2019 e 148 h 80,- zł
 • 546 a Tekst pol.
 • 600 a Kostrzewski, Józef d (1885-1969)
 • 650 a Czasopisma archeologiczne polskie y 20-21 w.
 • 650 a Archeologia x tematyka.
 • 651 a Bruszczewo (woj. wielkopolskie ; okręg) x archeologia.
 • 651 a Dachla (Egipt) x archeologia.
 • 651 a Łęki-Małe (woj. wielkopolskie) x archeologia.
 • 651 a Napachanie (woj. wielkopolskie) x archeologia.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) x archeologia.
 • 651 a Spławie (woj. wielkopolskie ; pow. Września) x archeologia.
 • 770 t Krajobraz i sztuka naskalna : aneksy
 • 770 t Mrowino, stanowisko 3 : późny neolit nad środkową Wartą. Aneks.
 • 852 j Cz 32236

Indeksy