Biblioteka Narodowa

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : PDz Cz 1339
 • Tytuł : Biblioteka Narodowa Seria I
 • Numeracja :
  • Nr 170, 1958 Goszczyński S. Dziennik podróży do Tatarów
  • Nr 171, 1958 Piramowicz G. Powinności nauczyciela
  • Nr 172, 1959 Opaliński Ł. Wybór pism
  • Nr 173, 1960 Lam J. Pan Komisarz wojenny. Koroniarz w Galicji
  • Nr 174, 1960 Kochanowski J. Psałterz Dawidów
  • Nr 175, 1961 Nadolski B. Wybór mów staropolskich
  • Nr 176, 1961 Zabłocki F. Fircyk w zalotach
  • Nr 176, 1986 [wyd.] 3 Zabłocki F. Fircyk w zalotach
  • Nr 177, 1962 Zgorzelski C. Ballada polska
  • Nr 178, 1962 Skwarczyński Z. "Wiadomości brukowe". Wybór artykułów
  • Nr 179, 1962 Naruszewicz A., St. Satyry
  • Nr 180, 1963 Pol W. Wybór poezji
  • Nr 181, 1963 Staff L. Wybór poezji
  • Nr 182, 1964 Szymonowicz S. Sielanki i pozostałe wiersze polskie
  • Nr 182, 2000 [wyd.] 2 Szymonowicz S. Sielanki i pozostałe wiersze polskie
  • Nr 183, 1960 Kawyn S. Walka romantyków z klasykami
  • Nr 184, 1964 Tuwim J. Wiersze wybrane
  • Nr 184, 1969 [wyd.] 2 Tuwim J. Wiersze wybrane
  • Nr 184, 1986 [wyd.] 4 Tuwim J. Wiersze wybrane
  • Nr 185, 1965 Świętochowski A. Nowele i opowiadania
  • Nr 186, 1966 Grzeszczuk S. Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku
  • Nr 186, 1985 [wyd.] 2 zm. Grzeszczuk St. Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku
  • Nr 187, 1972 [wyd.] 2 zm. Zapolska G. Moralność pani Dulskiej
  • Nr 187, 1986 [wyd.] 4 Zapolska G. Moralność pani Dulskiej
  • Nr 188, 1965 Orkan W. W roztokach
  • Nr 189, 1967 Gałczyński Konstanty Ildefons Wybór poezji
  • Nr 189, 2003 [wyd.] 6 Gałczyński Konstanty Ildefons Wybór poezji
  • Nr 190, 1966 Przybyszewski S. Wybór pism
  • Nr 194, 1969 [wyd.] 2 Jasnorzewska-Pawlikowska M. Wybór poezji
  • Nr 196, 1969 Kisielewski J. A. Dramaty
  • Nr 197, 1969 Krasicki I. Monachomachia i Antymonachomachia
  • Nr 197, 1976, [wyd.] 2 Krasicki I. Monachomachia i Antymonachomachia
  • Nr 199, 1985, [wyd.] 2 Czechowicz J. Wybór poezji
  • Nr 201, 1971 Mikołaj z Wilkowiecka Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
  • Nr 202, 1971 Faleński F. Wybór utworów
  • Nr 203, 1971 Żeromski Stefan Wybór opowiadań
  • Nr 203, 2003 [wyd.] 2 Żeromski Stefan Wybór opowiadań
  • Nr 205, 1971 Zieliński A. Poezja powstania listopadowego
  • Nr 205a, 1971 Zieliński A. Poezja powstania listopadowego
  • Nr 206, 1971 Polski romans sentymentalny
  • Nr 207, 1972 Kraszewski J. I. Pamiętniki
  • Nr 207a, 1972 Kraszewski J. I. Pamiętniki
  • Nr 208, 1972 Dąbrowska M. Opowiadania
  • Nr 209, 1972 Borkowski A. L., Dunin Parafiańszczyzna
  • Nr 210, 1972 Orzechowski S. Wybór pism
  • Nr 211, 1972 Jasieński B. Utwory poetyckie, manifesty, szkice
  • Nr 212, 1973 Podraza-Kwiatkowska M. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski
  • Nr 212, 1977 [wyd.] 2 Podraza-Kwiatkowska M. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski
  • Nr 212, 2003 [wyd.] 3 Podraza-Kwiatkowska M. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski
  • Nr 213, 1974 Berent W. Ozimina
  • Nr 215, 1975 Morsztyn Z. Wybór wierszy
  • Nr 216, 1973 Żeromski S. Syzyfowe prace
  • Nr 216, 1984 [wyd.] 2 Żeromski Stefan Syzyfowe prace
  • Nr 217, 1974 Leśmian B. Poezje wybrane
  • Nr 217, 1983 [wyd.] 2 Leśmian B. Poezje wybrane
  • Nr 217, 1991 [wyd.] 3 Leśmian B. Poezje wybrane
  • Nr 218, 1973 Wyspiański S. Wesele
  • Nr 218, 1977 [wyd.] 2 Wyspiański S. Wesele
  • Nr 218, 1981 [wyd.] 3 Wyspiański S. Wesele
  • Nr 218, 1994 [wyd.] 5 Wyspiański S. Wesele
  • Nr 219, 1974 Zapolska G. Żabusia Ich czworo
  • Nr 220, 1975 Krasicki I. Bajki
  • Nr 221, 1974 Witkiewicz S.I. Wybór dramatów
  • Nr 221, 1983 [wyd.] 2 Witkiewicz S.I. Wybór dramatów
  • Nr 222, 1975 Irzykowski K. Wybór pism krytycznoliterackich
  • Nr 223, 1975 Kaden-Bandrowski J. Generał Barcz
  • Nr 223, 1984 [wyd.] 2 Kaden-Bandrowski J. Generał Barcz
  • Nr 224, 1976 Uniłowski Z. Wspólny pokój i inne utwory
  • Nr 225, 1976 Wyspiański S. Hamlet
  • Nr 226, 1976 "Monitor" 1765-1785
  • Nr 227, 1976 Twardowski S. Dafnis drzewem bobkowym
  • Nr 228, 1979 Brzozowski S. Sam wśród ludzi
  • Nr 229, 1977 Modrzewski A.F. Wybór pism
  • Nr 230, 1978 Zaworska H. Jarosiński Z. Antologia polskiego futuryzmu
  • Nr 231, 1979 Sienkiewicz Henryk Wybór nowel i opowiadań
  • Nr 231, 1986 [wyd.] 2 Sienkiewicz Henryk Wybór nowel i opowiadań
  • Nr 231, 1992 [wyd.] 4 Sienkiewicz Henryk Wybór nowel i opowiadań
  • Nr 232, 1978 Żeromski Stefan Wierna rzeka
  • Nr 233, 1980 Cieślikowski Jerzy Antologia poezji dziecięcej
  • Nr 233a, 1991 [wyd.] 3 popr. i uzup. Cieślikowski Jerzy Antologia poezji dziecięcej
  • Nr 234, 1979 Berent W. Próchno
  • Nr 234a, 1998 [wyd.] 2 Berent Wacław Próchno
  • Nr 235, 1979 Peiper T. Pisma wybrane
  • Nr 236, 1981 Bałucki M. Grube ryby Dom otwarty
  • Nr 237, 1980 Perzyński W. Wybór komedii
  • Nr 238, 1980 Żeromski S. Dzienniki
  • Nr 239, 1982 Woźnowski W. Antologia bajki polskiej
  • Nr 240, 1981 Irzykowski K. Pałuba Sny Marii Dunin
  • Nr 241, 1982 Nowaczyński A. Wielki Fryderyk
  • Nr 242, 1982 Żeromski Stefan Przedwiośnie
  • Nr 243, 1982 Stępień M. Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1918-1939
  • Nr 244, 1982 Krasicki I. Myszeidos Pieśni X
  • Nr 245, 1982 Słowacki Juliusz Krąg pism mistycznych
  • Nr 245, 1997 [wyd.] 2 Słowacki J. Krąg pism mistycznych
  • Nr 246, 1983 Żeleński T. Boy Znaszli ten kraj ?
  • Nr 247, 1983 Rydel L. Wybór dramatów
  • Nr 248, 1984 Wyspiański S. Achilleis Powrót Odysa
  • Nr 249, 1985 Kulczycka-Saloni J. Programy i dyskusje literackie
  • Nr 250, 19825 Wyspiański Stanisław Akropolis
  • Nr 251, 1987 Prus B. Placówka
  • Nr 252, 1985 Krasicki I. Wybór liryków
  • Nr 253, 1987 [wyd.] 2 przejrz. Głowiński M. Sławiński J. Poezja polska okresu międzywojennego. Cz. 1-2
  • Nr 254, 1987 Żeromski Stefan Ludzie bezdomni
  • Nr 255, 1988 Żeleński T., Boy Słówka
  • Nr 256, 1990 Lechoń J. Poezje
  • Nr 257, 1990 Morsztyn J.A. Wybór poezji
  • Nr 257, 1998 [wyd.] 2 Morsztyn J.A. Wybór poezji
  • Nr 258, 1990 Brzozowski S. Eseje i studia o literaturze. T. 1-2
  • Nr 259, 1989 Vinzens A. Helikon Sarmacki
  • Nr 260, 1989 Polska tragedia neoklasycystyczna
  • Nr 261, 1991 Kowalczykowa A. Idee programowe romantyków polskich
  • Nr 261, 2000 [wyd.] 2 Kowalczykowa A. Idee programowe romantyków polskich
  • Nr 262, 1991 Prus B. Lalka
  • Nr 263, 1988 Szaniawski J. Wybór dramatów
  • Nr 264, 1989 Schulz B. Opowiadania Wybór esejów i listów
  • Nr 264, 1998 [wyd.] 2 Schulz B. Opowiadania Wybór esejów i listów
  • Nr 265, 1989 Baczyński K.K. Wybór poezji
  • Nr 266, 1989 Przyboś J. Sytuacje liryczne
  • Nr 267, 1989 Wyspiański S. Legion
  • Nr 268, 1992 Kolbuszewski J. Tatry i górale w literaturze polskiej
  • Nr 269, 1989 Okoń J. Staropolskie pastorałki dramatyczne
  • Nr 271, 1990 Norwid C. K. Vade-mecum
  • Nr 272, 1991 Starowolski Sz. Wybór z pism
  • Nr 273, 1992 Czyżewski T. Poezje i próby dramatyczne
  • Nr 274, 1990 Norwid C. K. Pierścień Wielkiej Damy
  • Nr 275, 1991 Wierzyński K. Wybór poezji
  • Nr 276, 1991 Borowski T. Utwory wybrane
  • Nr 277, 1992 Kadłubek Wincenty bł. Kronika Polska
  • Nr 277, 1996 [wyd.] 2 Kadłubek Wincenty bł. Kronika Polska
  • Nr 278, 1991 Wittlin J. Sól ziemi
  • Nr 279, 1991 Reymont W. S. Chłopi. T. 1-2
  • Nr 279, 1999 [wyd.] 2 Reymont W.S. Chłopi. T. 1-2
  • Nr 280, 1992 Berent W. Żywe kamienie
  • Nr 281, 1992 Rostworowski K. H. Wybór dramatów
  • Nr 282, 1997 Krasiński Z. Listy
  • Nr 283, 1992 Gajcy T. Wybór poezji
  • Nr 284, 1995 Witkowska A. Idylla polska
  • Nr 287, 1999 Zimorowic Józef Bartłomiej Sielanki nowe ruskie
  • Nr 289, 1996 Żeromski S. Popioły. T. 1-2
  • Nr 291, 1996 Prus B. Opowiadania i nowele
  • Nr 292, 1996 Orzeszkowa E. Nad Niemnem. T. 1-3
  • Nr 293, 1999 Sudolski Z. Korespondencja Filomatów
  • Nr 294, 1999 Piłsudski Józef Wybór pism
  • Nr 295, 1999 Hłasko M. Pierwszy krok w chmurach
  • Nr 296, 2000 Grochowiak S. Wybór poezji
  • Nr 297, 2000 Mochnacki H. Rozprawy literackie
  • Nr 298, 2002 Sienkiewcz H. Qvo vadis
  • Nr 299, 2002 Woronicz J. P. Pisma wybrane
  • Nr 301, 2002 Sienkiewcz H. Bez dogmatu
  • Nr 302, 2001 Nałkowska Zofia Romans Teresy Hennert
  • Nr 303, 2001 Iwaszkiewicz J. Opowiadania wybrane
  • Nr 304, 2001 Parnicki T. Tylko Beatrycze
  • Nr 305, 2002 Andrzejewski J. Miazga
  • Nr 306, 2003 Tischner J. O człowieku
  • Nr 307, 2005 Rodziewiczówna Maria Dewajtis
  • Nr 308, 2006 Rej Mikołaj Wybór pism
  • Nr 309, 2006 Zegadłowicz Emil Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości
 • Uwagi : Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Literatura polska
  • Powieść polska
  • Poezja polska

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a BIBLIOTEKA
 • 245 $a Biblioteka Narodowa $n Seria I
 • 362 $a Nr 170, 1958 $b Goszczyński S. $c Dziennik podróży do Tatarów
 • 362 $a Nr 171, 1958 $b Piramowicz G. $c Powinności nauczyciela
 • 362 $a Nr 172, 1959 $b Opaliński Ł. $c Wybór pism
 • 362 $a Nr 173, 1960 $b Lam J. $c Pan Komisarz wojenny. Koroniarz w Galicji
 • 362 $a Nr 174, 1960 $b Kochanowski J. $c Psałterz Dawidów
 • 362 $a Nr 175, 1961 $b Nadolski B. $c Wybór mów staropolskich
 • 362 $a Nr 176, 1961 $b Zabłocki F. $c Fircyk w zalotach
 • 362 $a Nr 176, 1986 [wyd.] 3 $b Zabłocki F. $c Fircyk w zalotach
 • 362 $a Nr 177, 1962 $b Zgorzelski C. $c Ballada polska
 • 362 $a Nr 178, 1962 $b Skwarczyński Z. $c "Wiadomości brukowe". Wybór artykułów
 • 362 $a Nr 179, 1962 $b Naruszewicz A., St. $c Satyry
 • 362 $a Nr 180, 1963 $b Pol W. $c Wybór poezji
 • 362 $a Nr 181, 1963 $b Staff L. $c Wybór poezji
 • 362 $a Nr 182, 1964 $b Szymonowicz S. $c Sielanki i pozostałe wiersze polskie
 • 362 $a Nr 182, 2000 [wyd.] 2 $b Szymonowicz S. $c Sielanki i pozostałe wiersze polskie
 • 362 $a Nr 183, 1960 $b Kawyn S. $c Walka romantyków z klasykami
 • 362 $a Nr 184, 1964 $b Tuwim J. $c Wiersze wybrane
 • 362 $a Nr 184, 1969 [wyd.] 2 $b Tuwim J. $c Wiersze wybrane
 • 362 $a Nr 184, 1986 [wyd.] 4 $b Tuwim J. $c Wiersze wybrane
 • 362 $a Nr 185, 1965 $b Świętochowski A. $c Nowele i opowiadania
 • 362 $a Nr 186, 1966 $b Grzeszczuk S. $c Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku
 • 362 $a Nr 186, 1985 [wyd.] 2 zm. $b Grzeszczuk St. $c Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku
 • 362 $a Nr 187, 1972 [wyd.] 2 zm. $b Zapolska G. $c Moralność pani Dulskiej
 • 362 $a Nr 187, 1986 [wyd.] 4 $b Zapolska G. $c Moralność pani Dulskiej
 • 362 $a Nr 188, 1965 $b Orkan W. $c W roztokach
 • 362 $a Nr 189, 1967 $b Gałczyński Konstanty Ildefons $c Wybór poezji
 • 362 $a Nr 189, 2003 [wyd.] 6 $b Gałczyński Konstanty Ildefons $c Wybór poezji
 • 362 $a Nr 190, 1966 $b Przybyszewski S. $c Wybór pism
 • 362 $a Nr 194, 1969 [wyd.] 2 $b Jasnorzewska-Pawlikowska M. $c Wybór poezji
 • 362 $a Nr 196, 1969 $b Kisielewski J. A. $c Dramaty
 • 362 $a Nr 197, 1969 $b Krasicki I. $c Monachomachia i Antymonachomachia
 • 362 $a Nr 197, 1976, [wyd.] 2 $b Krasicki I. $c Monachomachia i Antymonachomachia
 • 362 $a Nr 199, 1985, [wyd.] 2 $b Czechowicz J. $c Wybór poezji
 • 362 $a Nr 201, 1971 $b Mikołaj z Wilkowiecka $c Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
 • 362 $a Nr 202, 1971 $b Faleński F. $c Wybór utworów
 • 362 $a Nr 203, 1971 $b Żeromski Stefan $c Wybór opowiadań
 • 362 $a Nr 203, 2003 [wyd.] 2 $b Żeromski Stefan $c Wybór opowiadań
 • 362 $a Nr 205, 1971 $b Zieliński A. $c Poezja powstania listopadowego
 • 362 $a Nr 205a, 1971 $b Zieliński A. $c Poezja powstania listopadowego
 • 362 $a Nr 206, 1971 $c Polski romans sentymentalny
 • 362 $a Nr 207, 1972 $b Kraszewski J. I. $c Pamiętniki
 • 362 $a Nr 207a, 1972 $b Kraszewski J. I. $c Pamiętniki
 • 362 $a Nr 208, 1972 $b Dąbrowska M. $c Opowiadania
 • 362 $a Nr 209, 1972 $b Borkowski A. L., Dunin $c Parafiańszczyzna
 • 362 $a Nr 210, 1972 $b Orzechowski S. $c Wybór pism
 • 362 $a Nr 211, 1972 $b Jasieński B. $c Utwory poetyckie, manifesty, szkice
 • 362 $a Nr 212, 1973 $b Podraza-Kwiatkowska M. $c Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski
 • 362 $a Nr 212, 1977 [wyd.] 2 $b Podraza-Kwiatkowska M. $c Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski
 • 362 $a Nr 212, 2003 [wyd.] 3 $b Podraza-Kwiatkowska M. $c Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski
 • 362 $a Nr 213, 1974 $b Berent W. $c Ozimina
 • 362 $a Nr 215, 1975 $b Morsztyn Z. $c Wybór wierszy
 • 362 $a Nr 216, 1973 $b Żeromski S. $c Syzyfowe prace
 • 362 $a Nr 216, 1984 [wyd.] 2 $b Żeromski Stefan $c Syzyfowe prace
 • 362 $a Nr 217, 1974 $b Leśmian B. $c Poezje wybrane
 • 362 $a Nr 217, 1983 [wyd.] 2 $b Leśmian B. $c Poezje wybrane
 • 362 $a Nr 217, 1991 [wyd.] 3 $b Leśmian B. $c Poezje wybrane
 • 362 $a Nr 218, 1973 $b Wyspiański S. $c Wesele
 • 362 $a Nr 218, 1977 [wyd.] 2 $b Wyspiański S. $c Wesele
 • 362 $a Nr 218, 1981 [wyd.] 3 $b Wyspiański S. $c Wesele
 • 362 $a Nr 218, 1994 [wyd.] 5 $b Wyspiański S. $c Wesele
 • 362 $a Nr 219, 1974 $b Zapolska G. $c Żabusia $c Ich czworo
 • 362 $a Nr 220, 1975 $b Krasicki I. $c Bajki
 • 362 $a Nr 221, 1974 $b Witkiewicz S.I. $c Wybór dramatów
 • 362 $a Nr 221, 1983 [wyd.] 2 $b Witkiewicz S.I. $c Wybór dramatów
 • 362 $a Nr 222, 1975 $b Irzykowski K. $c Wybór pism krytycznoliterackich
 • 362 $a Nr 223, 1975 $b Kaden-Bandrowski J. $c Generał Barcz
 • 362 $a Nr 223, 1984 [wyd.] 2 $b Kaden-Bandrowski J. $c Generał Barcz
 • 362 $a Nr 224, 1976 $b Uniłowski Z. $c Wspólny pokój i inne utwory
 • 362 $a Nr 225, 1976 $b Wyspiański S. $c Hamlet
 • 362 $a Nr 226, 1976 $c "Monitor" 1765-1785
 • 362 $a Nr 227, 1976 $b Twardowski S. $c Dafnis drzewem bobkowym
 • 362 $a Nr 228, 1979 $b Brzozowski S. $c Sam wśród ludzi
 • 362 $a Nr 229, 1977 $b Modrzewski A.F. $c Wybór pism
 • 362 $a Nr 230, 1978 $b Zaworska H. $b Jarosiński Z. $c Antologia polskiego futuryzmu
 • 362 $a Nr 231, 1979 $b Sienkiewicz Henryk $c Wybór nowel i opowiadań
 • 362 $a Nr 231, 1986 [wyd.] 2 $b Sienkiewicz Henryk $c Wybór nowel i opowiadań
 • 362 $a Nr 231, 1992 [wyd.] 4 $b Sienkiewicz Henryk $c Wybór nowel i opowiadań
 • 362 $a Nr 232, 1978 $b Żeromski Stefan $c Wierna rzeka
 • 362 $a Nr 233, 1980 $b Cieślikowski Jerzy $c Antologia poezji dziecięcej
 • 362 $a Nr 233a, 1991 [wyd.] 3 popr. i uzup. $b Cieślikowski Jerzy $c Antologia poezji dziecięcej
 • 362 $a Nr 234, 1979 $b Berent W. $c Próchno
 • 362 $a Nr 234a, 1998 [wyd.] 2 $b Berent Wacław $c Próchno
 • 362 $a Nr 235, 1979 $b Peiper T. $c Pisma wybrane
 • 362 $a Nr 236, 1981 $b Bałucki M. $c Grube ryby $c Dom otwarty
 • 362 $a Nr 237, 1980 $b Perzyński W. $c Wybór komedii
 • 362 $a Nr 238, 1980 $b Żeromski S. $c Dzienniki
 • 362 $a Nr 239, 1982 $b Woźnowski W. $c Antologia bajki polskiej
 • 362 $a Nr 240, 1981 $b Irzykowski K. $c Pałuba $c Sny Marii Dunin
 • 362 $a Nr 241, 1982 $b Nowaczyński A. $c Wielki Fryderyk
 • 362 $a Nr 242, 1982 $b Żeromski Stefan $c Przedwiośnie
 • 362 $a Nr 243, 1982 $b Stępień M. $c Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1918-1939
 • 362 $a Nr 244, 1982 $b Krasicki I. $c Myszeidos Pieśni X
 • 362 $a Nr 245, 1982 $b Słowacki Juliusz $c Krąg pism mistycznych
 • 362 $a Nr 245, 1997 [wyd.] 2 $b Słowacki J. $c Krąg pism mistycznych
 • 362 $a Nr 246, 1983 $b Żeleński T. Boy $c Znaszli ten kraj ?
 • 362 $a Nr 247, 1983 $b Rydel L. $c Wybór dramatów
 • 362 $a Nr 248, 1984 $b Wyspiański S. $c Achilleis $c Powrót Odysa
 • 362 $a Nr 249, 1985 $b Kulczycka-Saloni J. $c Programy i dyskusje literackie
 • 362 $a Nr 250, 19825 $b Wyspiański Stanisław $c Akropolis
 • 362 $a Nr 251, 1987 $b Prus B. $c Placówka
 • 362 $a Nr 252, 1985 $b Krasicki I. $c Wybór liryków
 • 362 $a Nr 253, 1987 [wyd.] 2 przejrz. $b Głowiński M. $b Sławiński J. $c Poezja polska okresu międzywojennego. Cz. 1-2
 • 362 $a Nr 254, 1987 $b Żeromski Stefan $c Ludzie bezdomni
 • 362 $a Nr 255, 1988 $b Żeleński T., Boy $c Słówka
 • 362 $a Nr 256, 1990 $b Lechoń J. $c Poezje
 • 362 $a Nr 257, 1990 $b Morsztyn J.A. $c Wybór poezji
 • 362 $a Nr 257, 1998 [wyd.] 2 $b Morsztyn J.A. $c Wybór poezji
 • 362 $a Nr 258, 1990 $b Brzozowski S. $c Eseje i studia o literaturze. T. 1-2
 • 362 $a Nr 259, 1989 $b Vinzens A. $c Helikon Sarmacki
 • 362 $a Nr 260, 1989 $c Polska tragedia neoklasycystyczna
 • 362 $a Nr 261, 1991 $b Kowalczykowa A. $c Idee programowe romantyków polskich
 • 362 $a Nr 261, 2000 [wyd.] 2 $b Kowalczykowa A. $c Idee programowe romantyków polskich
 • 362 $a Nr 262, 1991 $b Prus B. $c Lalka
 • 362 $a Nr 263, 1988 $b Szaniawski J. $c Wybór dramatów
 • 362 $a Nr 264, 1989 $b Schulz B. $c Opowiadania $c Wybór esejów i listów
 • 362 $a Nr 264, 1998 [wyd.] 2 $b Schulz B. $c Opowiadania $c Wybór esejów i listów
 • 362 $a Nr 265, 1989 $b Baczyński K.K. $c Wybór poezji
 • 362 $a Nr 266, 1989 $b Przyboś J. $c Sytuacje liryczne
 • 362 $a Nr 267, 1989 $b Wyspiański S. $c Legion
 • 362 $a Nr 268, 1992 $b Kolbuszewski J. $c Tatry i górale w literaturze polskiej
 • 362 $a Nr 269, 1989 $b Okoń J. $c Staropolskie pastorałki dramatyczne
 • 362 $a Nr 271, 1990 $b Norwid C. K. $c Vade-mecum
 • 362 $a Nr 272, 1991 $b Starowolski Sz. $c Wybór z pism
 • 362 $a Nr 273, 1992 $b Czyżewski T. $c Poezje i próby dramatyczne
 • 362 $a Nr 274, 1990 $b Norwid C. K. $c Pierścień Wielkiej Damy
 • 362 $a Nr 275, 1991 $b Wierzyński K. $c Wybór poezji
 • 362 $a Nr 276, 1991 $b Borowski T. $c Utwory wybrane
 • 362 $a Nr 277, 1992 $b Kadłubek Wincenty bł. $c Kronika Polska
 • 362 $a Nr 277, 1996 [wyd.] 2 $b Kadłubek Wincenty bł. $c Kronika Polska
 • 362 $a Nr 278, 1991 $b Wittlin J. $c Sól ziemi
 • 362 $a Nr 279, 1991 $b Reymont W. S. $c Chłopi. T. 1-2
 • 362 $a Nr 279, 1999 [wyd.] 2 $b Reymont W.S. $c Chłopi. T. 1-2
 • 362 $a Nr 280, 1992 $b Berent W. $c Żywe kamienie
 • 362 $a Nr 281, 1992 $b Rostworowski K. H. $c Wybór dramatów
 • 362 $a Nr 282, 1997 $b Krasiński Z. $c Listy
 • 362 $a Nr 283, 1992 $b Gajcy T. $c Wybór poezji
 • 362 $a Nr 284, 1995 $b Witkowska A. $c Idylla polska
 • 362 $a Nr 287, 1999 $b Zimorowic Józef Bartłomiej $c Sielanki nowe ruskie
 • 362 $a Nr 289, 1996 $b Żeromski S. $c Popioły. T. 1-2
 • 362 $a Nr 291, 1996 $b Prus B. $c Opowiadania i nowele
 • 362 $a Nr 292, 1996 $b Orzeszkowa E. $c Nad Niemnem. T. 1-3
 • 362 $a Nr 293, 1999 $b Sudolski Z. $c Korespondencja Filomatów
 • 362 $a Nr 294, 1999 $b Piłsudski Józef $c Wybór pism
 • 362 $a Nr 295, 1999 $b Hłasko M. $c Pierwszy krok w chmurach
 • 362 $a Nr 296, 2000 $b Grochowiak S. $c Wybór poezji
 • 362 $a Nr 297, 2000 $b Mochnacki H. $c Rozprawy literackie
 • 362 $a Nr 298, 2002 $b Sienkiewcz H. $c Qvo vadis
 • 362 $a Nr 299, 2002 $b Woronicz J. P. $c Pisma wybrane
 • 362 $a Nr 301, 2002 $b Sienkiewcz H. $c Bez dogmatu
 • 362 $a Nr 302, 2001 $b Nałkowska Zofia $c Romans Teresy Hennert
 • 362 $a Nr 303, 2001 $b Iwaszkiewicz J. $c Opowiadania wybrane
 • 362 $a Nr 304, 2001 $b Parnicki T. $c Tylko Beatrycze
 • 362 $a Nr 305, 2002 $b Andrzejewski J. $c Miazga
 • 362 $a Nr 306, 2003 $b Tischner J. $c O człowieku
 • 362 $a Nr 307, 2005 $b Rodziewiczówna Maria $c Dewajtis
 • 362 $a Nr 308, 2006 $b Rej Mikołaj $c Wybór pism
 • 362 $a Nr 309, 2006 $b Zegadłowicz Emil $c Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości
 • 546 $a Tekst pol.
 • 650 $a Literatura polska
 • 650 $a Powieść polska
 • 650 $a Poezja polska
 • 852 $j PDz Cz 1339

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1958
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1959
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1960
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1961
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1962
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1963
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1964
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1965
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1966
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1967
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1969
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1971
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1972
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1973
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1974
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1975
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1976
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1977
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1978
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1979
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1980
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1981
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1982
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1983
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1984
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1985
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1986
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1987
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1988
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1989
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1990
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1991
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1992
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1994
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1995
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1996
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1997
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1998
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/1999
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/2000
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/2001
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/2002
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/2003
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/2005
 • Sygnatura: PDz Cz 1339/2006