Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademji Umiejętności

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2561
 • Tytuł : Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademji Umiejętności
 • Wydawca : Polska Akademia Umiejętności
 • Miejsce wydania : Kraków Polska
 • Data wydania : 2000-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 92, 2000 Paszkiewicz H. Wzrost potęgi Moskwy
  • T. 93, 2000 Palkij H. Sejmy 1736 i 1738 roku [...]
  • T. 94, 2001 Nikodem Jarosław Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej
  • T. 95, 2001 Baczkowski Krzysztof Projekty rozbiorów państw suwerennych w późnym średniowieczu i u początku doby nowożytnej
  • T. 96, 2002 Stopka Krzysztof Armenia Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV
  • T. 97, 2002 Prokop Krzysztof Rafał Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513. Dzieje polityczne
  • T. 98, 2003 Jačov Marco Europa i Osmanie w okresie Lig Świętych. Polska między Wschodem a Zachodem
  • T. 99, 2003 Drelicharz Wojciech Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych
  • T. 101, 2004 Europa między Italią a Polską i Litwą. Studia
  • T. 102, 2004 Pirożyński J. Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej księgozbiór
  • T. 103, 2004 Kotula Tadeusz Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej
  • T. 105, 2004 Ożóg Krzysztof Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384-1434)
  • T. 106, 2006 Danowska Ewa Tadeusz Czacki 1765-1813. Na pograniczu epok i ziem
  • T. 107, 2006 Szczucki, Lech Humaniści, heretycy, inkwizytorzy. Studia z dziejów kultury XVI i XVII wieku
  • T. 108, 2008 Bagi Dāniel Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima
  • T. 109, 2008 Domański Juliusz Philosophica, paraphilosophica, metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej
  • T. 110, 2010 Knapek Elżbieta Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku
  • T. 111, 2010 Tryjarski Edward Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625-1630 w języku ormiańsko-kipczackim
  • T. 112, 2011 Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII-XVIII wieku
 • Uwagi :
  • Od T. 26, 1891 r. tyt.: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego
  • a 2013 260 67,90 zł
  • pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Czacki, Tadeusz (1765-1813)
  • Modrzewski Andrzej Frycz
  • Vives Juan Luis
  • Pius II, papież
  • Ibrahim ibn Jakub
  • Kostka, Piotr
  • Władysław IV, król Polski
  • Kallimach Filippo Buonacorsi
  • Gallus Anonymus
  • Jan z Mirecourt
  • Mieszko II, król Polski
  • Oleśnicki, Zbigniew (1389-1455)
  • Dunajewski, Julian
  • Długosz, Jan
  • Arkadiusz, cesarz wsch.-rzymski
  • cystersi, Wąchock
  • Konfederacja 1573 warszawska
  • Polska Akademia Umiejętności Wydział Historyczno-Filozoficzny
  • Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a ROZPRAWY
 • 245 $a Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademji Umiejętności
 • 260 $a Kraków $b Polska Akademia Umiejętności $c 2000- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a T. 92, 2000 $b Paszkiewicz H. $c Wzrost potęgi Moskwy
 • 362 $a T. 93, 2000 $b Palkij H. $c Sejmy 1736 i 1738 roku [...]
 • 362 $a T. 94, 2001 $b Nikodem Jarosław $c Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej
 • 362 $a T. 95, 2001 $b Baczkowski Krzysztof $c Projekty rozbiorów państw suwerennych w późnym średniowieczu i u początku doby nowożytnej
 • 362 $a T. 96, 2002 $b Stopka Krzysztof $c Armenia Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV
 • 362 $a T. 97, 2002 $b Prokop Krzysztof Rafał $c Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513. Dzieje polityczne
 • 362 $a T. 98, 2003 $b Jačov Marco $c Europa i Osmanie w okresie Lig Świętych. Polska między Wschodem a Zachodem
 • 362 $a T. 99, 2003 $b Drelicharz Wojciech $c Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych
 • 362 $a T. 101, 2004 $c Europa między Italią a Polską i Litwą. Studia
 • 362 $a T. 102, 2004 $b Pirożyński J. $c Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej księgozbiór
 • 362 $a T. 103, 2004 $b Kotula Tadeusz $c Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej
 • 362 $a T. 105, 2004 $b Ożóg Krzysztof $c Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384-1434)
 • 362 $a T. 106, 2006 $b Danowska Ewa $c Tadeusz Czacki 1765-1813. Na pograniczu epok i ziem
 • 362 $a T. 107, 2006 $b Szczucki, Lech $c Humaniści, heretycy, inkwizytorzy. Studia z dziejów kultury XVI i XVII wieku
 • 362 $a T. 108, 2008 $b Bagi Dāniel $c Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima
 • 362 $a T. 109, 2008 $b Domański Juliusz $c Philosophica, paraphilosophica, metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej
 • 362 $a T. 110, 2010 $b Knapek Elżbieta $c Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku
 • 362 $a T. 111, 2010 $b Tryjarski Edward $c Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625-1630 w języku ormiańsko-kipczackim
 • 362 $a T. 112, 2011 $c Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII-XVIII wieku
 • 500 $a Od T. 26, 1891 r. tyt.: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego
 • 541 $c a $d 2013 $e 260 $h 67,90 zł
 • 546 $a pol.
 • 600 $a Czacki, Tadeusz $d (1765-1813)
 • 600 $a Modrzewski Andrzej Frycz
 • 600 $a Vives Juan Luis
 • 600 $a Pius II, papież
 • 600 $a Ibrahim ibn Jakub
 • 600 $a Kostka, Piotr
 • 600 $a Władysław IV, król Polski
 • 600 $a Kallimach Filippo Buonacorsi
 • 600 $a Gallus Anonymus
 • 600 $a Jan z Mirecourt
 • 600 $a Mieszko II, król Polski
 • 600 $a Oleśnicki, Zbigniew $d (1389-1455)
 • 600 $a Dunajewski, Julian
 • 600 $a Długosz, Jan
 • 600 $a Arkadiusz, cesarz wsch.-rzymski
 • 610 $a cystersi, Wąchock
 • 611 $a Konfederacja 1573 warszawska
 • 710 $a Polska Akademia Umiejętności $b Wydział Historyczno-Filozoficzny
 • 785 $t Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności
 • 852 $j Cz 2561

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 2561/2000
 • Sygnatura: Cz 2561/2001
 • Sygnatura: Cz 2561/2002
 • Sygnatura: Cz 2561/2003
 • Sygnatura: Cz 2561/2004
 • Sygnatura: Cz 2561/2006
 • Sygnatura: Cz 2561/2008
 • Sygnatura: Cz 2561/2010
 • Sygnatura: Cz 2561/2011