Acta Universitatis Wratislaviensis Historia

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 24314
 • Tytuł : Acta Universitatis Wratislaviensis Historia
 • Numeracja :
  • 51, 1987 Badania z dziejów społecznych i gospodarczych
  • 52, 1985 Studia z dziejów Oławy
  • 53, 1990 Studia z dziejów ziemi kłodzkiej [...]
  • 54, 1988 Bobowski K. Dokumenty i kancelarie książęce na Pomorzu Zachodnim [...]
  • 55, 1990 Tyszkiewicz Lech A. Słowianie w historiografii antycznej do połowy VI wieku
  • 56, 1987 Biały F. Ruch narodowosocjalistyczny [...]
  • 57, 1987 Pietrzak J. W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej [...]
  • 58, 1986 Gelles R. Rola szkoły niemieckiej w kształtowaniu obrazu Polski [...]
  • 59, 1988 Żerelik R. Dokumenty i kancelarie książąt głogowskich [...]
  • 60, 1987 Studia i materiały z dziejów Oławy
  • 61, 1985 Matwijowski K. Sejm grodzieński 1678-1679
  • 62, 1988
  • 63, 1991 Tyszkiewicz Lech A. Słowianie w historiografii wczesnego średniowiecza od połowy VI do połowy VII wieku
  • 64, 1988 Studia nad społeczeństwem Górnego Śląska [...]
  • 65, 1990 Bobowski K. Kancelaria oraz dokumenty biskupów [...]
  • 66, 1988 Studia z dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej
  • 67, 1988 Jankowski J. Polskie terytoria plemienne [...]
  • 68, 1988 Czapiewski Edward Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918-1926
  • 69, 1989 Studia z dziejów średniowiecza [...]
  • 70, 1990 Studia z dziejów Środy Śląskiej [...]
  • 71, 1988 Studia z dziejów nowożytnych [...]
  • 72, 1989 Materiały do dziejów Głogowa [...]
  • 73, 1991 Bobowski Kazimierz Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Dargunie do końca XIII wieku
  • 74, 1990 Śląsk, Polska, Niemcy
  • 75, 1990 Z dziejów i tradycji srebrnego wieku [...]
  • 76, 1989 Źródłoznawstwo i studia historyczne [...]
  • 77, 1991 Łoś A. Wyzwoleńcy w Pompejach [...]
  • 78, 1991 Studia z dziejów XIX i XX wieku
  • 79, 1991 Wokół stereotypów Polaków i Niemców [...]
  • 80, 1989 Kulak T. Jan Ludwik Popławski [...]
  • 81, 1994 Polska-Śląsk-Czechy [...]
  • 82, 1991
  • 83, 1989 Długosz J. Jakub Sobieski [...]
  • 84, 1991 Z dziejów ludności żydowskiej na Śląsku
  • 85, 1991 Goliński Mateusz Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku
  • 86, 1992 Więckowska Elżbieta Społeczne ogniwa opieki lekarskiej [...]
  • 87, 1990 Ciesielski S. Myśl polityczna polskich komunistów [...]
  • 88, 1992 Bruder A. Najstarszy kopiarz klasztoru cystersów [...]
  • 89, 1992 Hryciuk G. "Gazeta Lwowska" 1941-1944
  • 89, 1996 [wyd.] 2 popr. i uzup. Hryciuk G. "Gazeta Lwowska" 1941-1944
  • 90, 1992 Wrocławskie studia z dziejów najnowszych [...]
  • 91, 1992 Ludzie Oławy [...]
  • 92, 1991 Żerelik Rościsław Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku
  • 93, 1992 Księgi robocizn chłopów [...]
  • 94, 1991 Wałkówski Andrzej Dokumenty i kancelaria księcia legnickiego Henryka V Grubego
  • 95, 1991 Rok Bogdan Zagadnienia śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskch
  • 96, 1992 Wojtkiewicz-Rok W. Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [...]
  • 97, 1992 Nyrek A. Kultura użytkowania gruntów uprawnych [...]
  • 98, 1993 Kultura średniowieczna Śląska [...]
  • 99, 1993 Srebrakowski A. Sejm Wileński 1922 [...]
  • 100, 1991 Hołdys S. Praktyka parlamentarna za panowania Władysława IV Wazy
 • Seria : Historia
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Popławski, Jan Ludwik (1854-1908)
  • Sobieski, Jakub

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2009
 • 130 $a ACTA
 • 245 $a Acta Universitatis Wratislaviensis $p Historia
 • 362 $a 51, 1987 $c Badania z dziejów społecznych i gospodarczych
 • 362 $a 52, 1985 $c Studia z dziejów Oławy
 • 362 $a 53, 1990 $c Studia z dziejów ziemi kłodzkiej [...]
 • 362 $a 54, 1988 $b Bobowski K. $c Dokumenty i kancelarie książęce na Pomorzu Zachodnim [...]
 • 362 $a 55, 1990 $b Tyszkiewicz Lech A. $c Słowianie w historiografii antycznej do połowy VI wieku
 • 362 $a 56, 1987 $b Biały F. $c Ruch narodowosocjalistyczny [...]
 • 362 $a 57, 1987 $b Pietrzak J. $c W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej [...]
 • 362 $a 58, 1986 $b Gelles R. $c Rola szkoły niemieckiej w kształtowaniu obrazu Polski [...]
 • 362 $a 59, 1988 $b Żerelik R. $c Dokumenty i kancelarie książąt głogowskich [...]
 • 362 $a 60, 1987 $c Studia i materiały z dziejów Oławy
 • 362 $a 61, 1985 $b Matwijowski K. $c Sejm grodzieński 1678-1679
 • 362 $a 62, 1988
 • 362 $a 63, 1991 $b Tyszkiewicz Lech A. $c Słowianie w historiografii wczesnego średniowiecza od połowy VI do połowy VII wieku
 • 362 $a 64, 1988 $c Studia nad społeczeństwem Górnego Śląska [...]
 • 362 $a 65, 1990 $b Bobowski K. $c Kancelaria oraz dokumenty biskupów [...]
 • 362 $a 66, 1988 $c Studia z dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej
 • 362 $a 67, 1988 $b Jankowski J. $c Polskie terytoria plemienne [...]
 • 362 $a 68, 1988 $b Czapiewski Edward $c Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918-1926
 • 362 $a 69, 1989 $c Studia z dziejów średniowiecza [...]
 • 362 $a 70, 1990 $c Studia z dziejów Środy Śląskiej [...]
 • 362 $a 71, 1988 $c Studia z dziejów nowożytnych [...]
 • 362 $a 72, 1989 $c Materiały do dziejów Głogowa [...]
 • 362 $a 73, 1991 $b Bobowski Kazimierz $c Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Dargunie do końca XIII wieku
 • 362 $a 74, 1990 $c Śląsk, Polska, Niemcy
 • 362 $a 75, 1990 $c Z dziejów i tradycji srebrnego wieku [...]
 • 362 $a 76, 1989 $c Źródłoznawstwo i studia historyczne [...]
 • 362 $a 77, 1991 $b Łoś A. $c Wyzwoleńcy w Pompejach [...]
 • 362 $a 78, 1991 $c Studia z dziejów XIX i XX wieku
 • 362 $a 79, 1991 $c Wokół stereotypów Polaków i Niemców [...]
 • 362 $a 80, 1989 $b Kulak T. $c Jan Ludwik Popławski [...]
 • 362 $a 81, 1994 $c Polska-Śląsk-Czechy [...]
 • 362 $a 82, 1991
 • 362 $a 83, 1989 $b Długosz J. $c Jakub Sobieski [...]
 • 362 $a 84, 1991 $c Z dziejów ludności żydowskiej na Śląsku
 • 362 $a 85, 1991 $b Goliński Mateusz $c Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku
 • 362 $a 86, 1992 $b Więckowska Elżbieta $c Społeczne ogniwa opieki lekarskiej [...]
 • 362 $a 87, 1990 $b Ciesielski S. $c Myśl polityczna polskich komunistów [...]
 • 362 $a 88, 1992 $b Bruder A. $c Najstarszy kopiarz klasztoru cystersów [...]
 • 362 $a 89, 1992 $b Hryciuk G. $c "Gazeta Lwowska" 1941-1944
 • 362 $a 89, 1996 [wyd.] 2 popr. i uzup. $b Hryciuk G. $c "Gazeta Lwowska" 1941-1944
 • 362 $a 90, 1992 $c Wrocławskie studia z dziejów najnowszych [...]
 • 362 $a 91, 1992 $c Ludzie Oławy [...]
 • 362 $a 92, 1991 $b Żerelik Rościsław $c Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku
 • 362 $a 93, 1992 $c Księgi robocizn chłopów [...]
 • 362 $a 94, 1991 $b Wałkówski Andrzej $c Dokumenty i kancelaria księcia legnickiego Henryka V Grubego
 • 362 $a 95, 1991 $b Rok Bogdan $c Zagadnienia śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskch
 • 362 $a 96, 1992 $b Wojtkiewicz-Rok W. $c Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [...]
 • 362 $a 97, 1992 $b Nyrek A. $c Kultura użytkowania gruntów uprawnych [...]
 • 362 $a 98, 1993 $c Kultura średniowieczna Śląska [...]
 • 362 $a 99, 1993 $b Srebrakowski A. $c Sejm Wileński 1922 [...]
 • 362 $a 100, 1991 $b Hołdys S. $c Praktyka parlamentarna za panowania Władysława IV Wazy
 • 440 $a Historia
 • 546 $a pol.
 • 600 $a Popławski, Jan Ludwik $d (1854-1908)
 • 600 $a Sobieski, Jakub
 • 852 $j Cz 24314

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 24314/1985
 • Sygnatura: Cz 24314/1986
 • Sygnatura: Cz 24314/1987
 • Sygnatura: Cz 24314/1988
 • Sygnatura: Cz 24314/1989
 • Sygnatura: Cz 24314/1990
 • Sygnatura: Cz 24314/1991
 • Sygnatura: Cz 24314/1992
 • Sygnatura: Cz 24314/1993
 • Sygnatura: Cz 24314/1994
 • Sygnatura: Cz 24314/1996